Inloggen
EXCELSIOR - ID 2139


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-04-03 / 1915-11-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7197 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-02-00
Technical Data

Gross Tonnage: 98.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 74.00 Net tonnage
Deadweight: 170.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.90 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.56 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.50 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Draught: 1.94 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-04-03 EXCELSIOR
Manager: Harm Salomons Szn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Harm Salomons Szn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NRFD

Ship Events Data

1909-04-03: Dagregister deel 28 nummer 243, den derden April 1900negen. Ik ondergeteekende, Harm Salomons, schipper, gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaar bij dezen de eenigste eigenaar te zijn van het stalen koftjalkschip genaamd “Excelsior”, hebbende een dek en twee masten, zijnde groot drie en zeventig een en negentig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter, gebouwd te Hoogezand bij den scheepsbouwer van der Werff, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door mij als schipper. Geteekend, 1 april 1900 en negen. H. Salomons. In de kantlijn staat bijgeschreven 7197.
1909-10-00: PGC 19.10.1909: Delfzijl, 18 oktober.
De Ned. koftjalk “Excelsior”, kapt Salomons, thuisbehorend te Gasselternijveen, van Hamburg met een lading zout naar Ipswich bestemd, is hier hedenmorgen met averij binnengelopen. Het schip is lek en moet hier lossen.
NRC 26.10.1909: Rotterdam, 25 oktober.
Uit Delfzijl wordt gemeld, dat de alhier als bijlegger de 18e j.l. aangekomen koftjalk “Excelsior”, kapt. Salomons, van Hamburg naar Ipswich, beladen met kunstmest, door deskundigen is onderzocht, die bevonden, dat de lading gedeeltelijk door water is gesmolten, waardoor verstopping der pompen is veroorzaakt. Zij hebben aanbevolen het schip te lossen. Men is reeds aangevangen om over te laden in het ijzeren tjalkschip “Vertrouwen”, kapt. T. Salomons.
NRC 30.10.1909: Delfzijl, 29 oktober.
Het hier wegens lekkage en verstopte pompen binnengelopen zeilschip “Excelsior”, kapt. Salomons, wordt thans gelost. Bijna 120 ton kaïniet was nog onbeschadigd gebleven, 12 ton was geheel versmolten en 19 ton erg beschadigd.
PGC 19.11.1909: Delfzijl, 19 november.
De Ned. ijzeren koftjalk “Excelsior”, kapt. Salomons, hier in averij binnengekomen, neemt thans, na gerepareerd te zijn, de lading weder in, om daarna naar de bestemmingsplaats Ipswich te vertrekken.
1915-11-00: Final Fate:
Het schip verlaat op 21.11.1915 Hartlepool op weg naar Uddevalla in Zweden, daarna is nooit meer iets van de koftjalk en de bemanning, bestaande uit de ongehuwde kapitein/eigenaar Harm Salomons en de drie bemanningsleden, vernomen.
1916-02-08: NvhN 08-02-1916: Blijkens een bericht in de „N. Veen-d. Crt.' zou gebleken zijn dat de twee mast koftjalk EXCELSIOR, kapt. Salomons van Gasselternijveen in de Noordzee, moet zijn vergaan. Het laatste bericht van dit schip was de aankomst op 6 Nov. te West-Hartlepool v. Frederikstad. De vrouw van den stuurman, die te Borger woont, had sedert begin December niets van haar man vernomen.
1916-05-01: NvhN 01-05-1916 Advertentie: Na een langen tijd van angstig wachten, moeten wij thans als zeker aannemen, dat onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom WANDER, op den jeugdigen leeftijd van 18 jaren, zijn leven heeft gelaten bij het vergaan van het tjafkschip "EXCELSIOR" kapt H. Salomons, op reis van Gothenburg naar Udevalla. Groningen, 28 April 1916. Jacob Albers, R. Albers-Kramer, P. Milius-Albers, G. Milius, K. Albers, P. Albers, L. Albers.