Inloggen
EXCELSIOR - ID 2138


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-10-21 / 1935-09-03 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Nat. Official Number: 7321 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 69.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 54.25 Net tonnage
Deadweight: 120.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.98 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Draught: 1.81 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-10-21 EXCELSIOR
Manager: Aldert Schenkel, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Aldert Schenkel, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRFG

Date/Name Ship 1935-08-29 EXCELSIOR
Manager: Aldert Schenkel, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Aldert Schenkel, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Uit de Wad- en Sontvaart

Ship Events Data

1909-10-15: Op 15-10-1909 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1452N. Lengte: 23 m 52 cm. breedte: 4 m 94 cm, waterverplaatsing: 126,796 ton. Eigenaar: Aldert Schenkel, domicilie: Groningen.
1909-10-21: Dagregister deel 18, nummer 496, den twee en twintigsten October 1900 negen. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Aldert Schenkel, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen tjalkschip, genaamd “Excelsior”, hebbende een dek en een mast, groot netto 153.71 kubieke meter of 54.25 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig en dat genoemd schip, dat op de werf van den scheepsbouwer J.W. Boerma te Martenshoek, aldaar is gebouwd, niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualiceren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd. Hoogezand 21 October 1909. Geteekend A. Schenkel (In de kantlijn staat bijgeschreven 7321 en opnieuw geboekt 1703 B)
1935-09-03: Op 03-09-1935 als "Excelsior", zijnde een tjalkschip, metende 126.796 ton, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepmeter te Groningen, ten verzoeke van Aldert Schenkel, schipper gedomicileerd te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien, door het inbeitelen van 1703 B GRON 1935 op het achterschip aan stuurboordzijde achter in het boeisel. (Opm.: De oude merken zijnde 7321 GRON 1909 zijn niet noch sporen daarvan gevonden.) Het schip wordt dan omschreven als: zeilschip met 1 dek, 1 mast, een vooronder, een achteronder, een roef en een laadruimte.
1935-09-03: Op 03-09-1935 Excelsior, eigendom van Jacob van der Woude, schipper te Leeuwarden. Het schip wordt uitgerust met een Deutz gloeikopmotor van 50-60 PK, later met een 60 PK, 2 cyl. Kromhout scheepsdieselmotor met no. 7847 vermeld op de voorste cyl. (Het schip is gebouwd van staalijzer te Martenshoek in het jaar 1909.)
1937-04-22: Op 22-04-1937 gemeten te Rotterdam. Meetnummer R10230N. Tjalkschip van staal. Werf
J.W. Boerma te Martenshoek, Bouwjaar 1909. Lengte: 23,60 meter, Breedte:
4,94 meter.Waterverplaatsing: 125,833 ton. Eigenaar J. v.d. Woude, Domicilie Leeuwarden.
1953-11-02: Final Fate:
Op 02-11-1953 als "Excelsior", zijnde een motortjalk, metende 122.637 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen, no. G7519 d.d. 17-06-1947, liggende te Amsterdam, door E. Konijn, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, opnieuw van brandmerk 1703 B GRON 1935 voorzien, door het inbeitelen op het achterschip 0.48 m. van de hekplaat, 0.40 m. uit de lengteas en 0.80 m. uit het dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.) Op 22-03-1960 hernoemd in "NOCHT" en dan eigendom van Klaas Groen, schipper gedomicilieerd te Groningen, later Grijpskerk. OP 27-02-1978 eigendom van Martinus Luhrman, docent Swahili, te Leiden, later Zwolle, Berkumerkolk. Het wordt dan omschreven als: staalijzeren motortjalkschip, met 1 dek, 1 mast, een vooronder, salonroef een laadruimte en motorkamer met zeiltuig en mech. voortbew. door een schroef, aangedreven door een Gardner motor van 220 PK bij 1300 toeren, nummer 132519, ingebeiteld voor op het bovencarter. Het schip is gebouwd te Martenshoek in het jaar 1909. Op 26-03-199 voor Hfl. 150.000,-- verkocht aan Adriana Jannie Dallinga, vormgever te Den Horn en Joris Peter van Perlo, bankwerker te Utrecht voor resp. 137/150 en 13/150 deel. Op 18-07-2007 voor € 175.000,-- verkocht aan Martien ter Hofstede, Wierdijk 48 lpl te Enkhuizen. Op 10-08-2007 sluit Martien ter Hofstede een ruilovereenkomst met Jeroen Baars, Merwedeplantsoen 31 te Utrecht: de "NOCHT" wordt geruild met de "BUTSEKOP". (Beschijving van de schepen: het woonschip NOCHT, gemerkt 1703 B GRON 1935, zijnde een staalijzeren motortjalkschip, bouwjaar negentienhonderd negen (1909), bouwplaats Martenshoek; hebbende een dek, een mast, een vooronder, een salonroef, een laadruim en eenmotorkamer; het schip wordt voortbewogen door een motor merk Gardner met een vermogen van éénhonderdtien paardekrachten (110 Pk), nummer 132519 geplaatst op het bovencarter; de verplaatsing bedraagt drieëntwintig en zeshonderdnegen duizendste kubieke (23,609 m3) en het woonschip genaamd BUTSEKOP, gebrandmerkt 800 B WINSCH 1939, zijnde een staalijzeren tjalk, gebouwd in het jaar negentienhonderd zeven (1907) te Stadskanaal, hebbende een slaapkamer, een woonkamer, een keuken en een werkplaats, de verplaatsing is éénhonderdvierentwintig en tweehonderdelf duizendste kubieke meter (124,211 m3); het schip wordt voortbewogen door een motor, merk DAF nummer A 46471, type 575 (geplaatst op de cilinder), met een vermogen van achtentachtig kilowatt (88 KW) hetgeen gelijk is aan éénhonderdtwintig paardekrachten (120 PK). Het schip staat in 07-2015 nog zo bij het Kadaster teboek.