Inloggen
EREBUS - ID 2078


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1950
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5105130
Nat. Official Number: 2573 Z GRON 1950
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. E.J. Smit & Zoon's Scheepswerven (Scheepsbouw en Machinefabriek), Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 716
Launch Date: 1950-07-06
Delivery Date: 1950-09-23
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 375
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10055 Type 6ED (290x450)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 477.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 224.00 Net tonnage
Deadweight: 580.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 30000 Cubic Feet
Bale: 28000 Cubic Feet
 
Length 1: 50.20 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 45.54 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.82 Meters Depth, moulded
Draught: 3.30 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1950-09-14 EREBUS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PDYL

Date/Name Ship 1960-02-10 EREBUS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Erebus', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Gebr. Edo Lammert & Lammert Hendrik Schothorst
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDYL
Additional info: Elk 1/2 deel.

Ship Events Data

1950-07-06: NvhN 06-07-1950: Tewaterlating m.s. EREBUS. Bij E. J. Smit & Zn. Scheepswerven N.V. te Westerbroek werd hedenmiddag met goed gevolg te water gelaten het stalen motorkustvaartuig Erebus, dat gebouwd wordt voor rekening van kapitein H. Schothorst te Groningen. Het schip is van het raised quarter deck-type, meet plm. 560 ton D.W. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 50.20 meter, breedte 8.15 m. en holte 3.20/4.20 meter. De Erebus zal worden vorzien van een 360 p.k. Brons motor. De uitrusting bestaat uit twee masten met twee drietins laadbomen, één Brons hulpmotor van 20 p.k. Het nieuwe kustvaartuig wordt gebouwd onder klasse Lloyds, met certificaat Scheepvaart Inspectie, voor de Atlantische vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een zusterschip van de Erebus voor rekening van de heer P. Beck te Groningen.
1950-09-16: Op 16-09-1950 als EREBUS, zijnde een stalen motorschip, groot 1352.10 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 13-09-1950 no. 8217, liggende te Westerbroek, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2573 Z GRON 1950 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot dekhuis op verhoogd achterdek, 3.61 m. uit hekplaat, 1.65 m. uit lengteas en 1.58 m. boven dek.
1950-09-25: NvhN 25-09-1950: Proefvaart m.s. EREBUS. Op de Eems werd Zaterdag de goed geslaagde proef vaart gehouden met de nieuwe motorcoaster Erebus, gebouwd bij E. J. Smit & Zn's Scheepswerven N.V. te Westerbroek, voor rekening van de rederij H. Schothorst te Groningen. Het schip heeft een laadvermogen van 600 ton d. w. is van het raised-quaterdecktype en uitgerust met 375 p.k. motor, waarmede een snelheid werd behaald van 9 3/4 mijl. De Erebus zal in ballast naar Gent vertrekken.
1950-10-13: NvhN 13-10-1950: De EREBUS in de Baltische Zee aan de grond. De kustvaarder Erebus uit Groningen liep gisteren op zijn eerste reis ter hoogte van Norrtaelje, Noordelijk van Stockholm, aan de grond. Een bergingsvaartuig slaagde erin het schip vlot te slepen. Tevoren was een lading hout van de Erebus overboord geworpen. Het schip is nu onderweg naar Stockholm om daar in het dok te gaan.
1950-10-16: Het Vrije Volk 16-10-1950: Nederlandsche kustvaarder in de Baltische Zee aan de grond. De Nederlandse kustvaarder „EREBUS" uit Groningen liep Vrijdag op zijn eerste reis ter hoogte van Norrtaelje, noordelijk van Stockholm, aan de grond. Een bergingsvaartuig slaagde er in 't schip vlot te slepen. Tevoren was een lading hout van de „Erebus" over boord geworpen. Het schip is nu onderweg naar Stockholm om daar in het dok te gaan. De „Erebus" is 470 brt groot. Het schip voer in „timecharter" voor Hofman te Londen en het was op weg naar Zaandam met een lading hout. Kapitein is de heer H. Schothorst uit Groningen. Anderhalve week geleden heeft de „Erebus'' de technische proefvaart gemaakt.
1951-05-09: Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Donderdag 17 Mei 1951, no. 93.
Uitspraak: No. 30. Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake het aan de grond lopen van het motorschip „Erebus" in de Stockholmer Scheren. Betrokkene: E. L. Schothorst, kapitein. Op 12 October 1950 is het motorschip „Erebus'', op reis van Stugsund naar Rotterdam, toen het zonder loods door de Stockholmer Scheren voer, bij de prik van Granhamsfjorden aan de grond gelopen. Met behulp van een sleepboot is het schip, dat water maakte in de voorpiek, vlot gekomen. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van dit aan de grond lopen. Bovendien besliste genoemde commissie, eveneens in overeenstemming met het desbetreffende voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart, dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten is aan de schuld van de kapitein van de „Erebus" E. L. van Schothorst, wonende te Groningen. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 9 April 1951, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart C. Moolenburgh. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij processen-verbaal van de verhoren van de kapitein en de uitkijk van de „Erebus", zomede van de te Stockholm en Rotterdam afgelegde scheepsverklaringen, en hoorde de kapitein, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing bij deurwaardersexploit was betekend, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken : Het motorschip „Erebus" is een Nederlands schip, toebehorende aan H. Schothorst, te Groningen. Het meet 477 bruto-registerton en wordt voortbewogen door een 375 pk Brons-diesel-motor. Op 11 October 1950 17.30 uur vertrok de „Erebus", beladen met 186½ standaard gezaagd hout, waarvan 56½ standaard aan dek was gestuwd, van Stugsund met bestemming Rotterdam. De diepgang was vóór 10'7", achter 11'2". Inclusief de kapitein bestond de bemanning uit 9 personen. De kapitein besloot zijn route te nemen door de Stockholmer Scheren en daar dit traject bij dag zou worden bevaren, hij er goed bekend was en het weer gunstig was, achtte de kapitein het niet nodig bij Simpnasklubb, dat 12 October te 5.20 uur werd gepasseerd, een loods te nemen. De kompassen wezen goed aan en de kapitein, had nieuwe kaarten van de Scheren. De kapitein was steeds met de roerganger op de brug. Tegen dag-worden, te 6.35 uur, werd het vuur van Farholmsrevet gepasseerd. Hier moest even worden gestopt voor een tegenligger. Na het vuur werd de prik van Farholmsrevet gepasseerd aan bakboord op ongeveer 200 meter afstand. De koers werd nu O.Z.O.½O.; op deze koers had het kompas geen deviatie. Nu werd scherp uitgekeken naar de prik van Granhamsfjorden, welke 1,2 mijl verder moest liggen en aan stuurboord moest worden gehouden. Na 6.00 uur was de afgeloste roerganger als uitkijk op de brug gebleven. De vaart was volle kracht, 8,5 mijl. Aan s.b.-zij werden eilanden en stenen gezien, maar niet de gezochte prik. Wel zag de kapitein de volgende prik met topteken bij Norrstensöreri. Toen de kapitein een peiling van deze prik wilde nemen, zag hij plotseling aan bakboord op 170 meter afstand de prik van Granhamsfjorden. De kapitein draaide zelf het roer bakboord aan boord en zette de motor op volle kracht achteruit, maar te 6.45 uur liep de „Erebus" op koers N.¼W. met ongeveer nog 5 mijl vaart aan de grond. De prik was toen op s.b.-boeg op 10 a 15 meter afstand. Deze prik slak slechts 60 cm boven water uit en was door witte kopjes op de golven, ten gevolge van de aanwakkerende wind, moeilijk zichtbaar. Het bleek, dat de voorpiek water maakte. Toen het niet lukte vlot te komen met behulp van de schroef of door een anker uit te brengen, werd een sleepboot besteld. Deze kwam in de namiddag en maakte te 18.20 uur vast. Te 18.30 uur slaagde de sleepboot er in de „Erebus" vlot te trekken. Om het schip te lichten, was in de loop van de dag 15 standaard hout geworpen. Na het vlot komen kwam de „Erebus" eerst ten anker, maar verstoomde dan naar Högmarsö, alwaar 13 October te 0.30 uur werd gemeerd. Daarna voer men naar Stockholm; hier is het schip in het droogdok opgenomen. Een lasnaad in de voorpiek bleek gescheurd te zijn. Verder waren enige platen en spanten aan s.b.-zij bij tank 1 opgezet. Op 23 October mocht de „Erebus" de reis naar Rotterdam voortzetten. Ter zitting heeft betrokkene geheel overeenkomstig het hiervóór vermelde verklaard. Hij voegde daaraan toe, dat hij het, gezien de gunstige omstandigheden en zijn plaatselijke bekendheid, niet nodig achtte kosten te maken door het nemen van een loods. Bij Farholmsrevet werd het daglicht, betrokkene voer verder op zicht van de prikken, maar niet in lichtsectoren. De ,.Erebus" heeft hier ongeveer 10 minuten gestopt gelegen voor een tegenligger. Betrokkene kan geen verklaring geven voor het zo ver uit de koers geraken. Hij heeft de roerganger gecontroleerd, de kompassen waren goed, maar hij oppert het denkbeeld, dat magnetische storingen de kompassen hebben beïnvloed of dat er zuidelijke stroom heeft gelopen. Betrokkene ziet in, dat hij de koers te krap heeft gesteld en had moeten stoppen, toen hij de bewuste prik niet tijdig zag. De inspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat de kapitein besloot zijn route door de Scheren te nemen in plaats van buitenom te gaan. Hij was van oordeel, dat hij voor dit traject geen loods nodig had. Hij was daar goed bekend en had goede kaarten aan boord. De kapitein heeft hierbij geen aandacht besteed aan artikel 344 Wetboek van Koophandel, dat voorschrijft, dat de kapitein verplicht is een loods te nemen overal waar de wet, de gewoonte of de voorzichtigheid dit gebiedt. De kapitein had onder de voormelde bestaande omstandigheden de reis ook wel zonder loods kunnen volbrengen, maar dan had hij de in de kaart getekende aanbevolen routes zoveel mogelijk moeten volgen. Waarschijnlijk is de „Erebus"' tijdens het gestopt liggen verdreven en te zuidelijk gekomen. Betrokkene had na het ronden van Farholmsrevet eerst meer in O.N.O.-lijke koers moeten varen en pas Z.O.-lijk moeten sturen, wanneer hij in de witte sector van dit vuur zou zijn gekomen. Hij heeft echter terstond O.Z.O. gestuurd en wilde zo een hoek afsnijden. Deze stranding had bij enige grotere zorg vermeden kunnen worden. De inspecteur stelt de Raad voor, kapitein Schothorst wegens schuld aan deze stranding te straffen door het uitspreken van een berisping. Het oordeel van de Raad luidt als volgt: De kapitein heeft gemeend, dat hij voldoende plaatselijke bekendheid had om met zijn goed uitgerust schip zonder gebruik te maken van een loods de reis door de Scheren te kunnen maken. De Raad wil nu geen aanmerking maken op dit besluit, maar acht het wel noodzakelijk, dat dan met de grootst mogelijke oplettendheid wordt gevaren. Ook toen bij dag-worden de sectoren der lichten niet meer konden worden gezien, had de kapitein zoveel mogelijk de in de kaart getekende route moeten volgen. Hij heeft een hoek af willen snijden en vertrouwde daarbij op het tijdig zien van prikken. Er waren voldoende bekende vaste punten in zicht om goede bestekken te kunnen maken. Zonder dat het aan betrokkene is opgevallen, is zijn schip zuidelijker uitgekomen, waarschijnlijk door wind- en stroominvloed, vermoedelijk vooral, toen de „Erebus" voor een tegenkomer 10 minuten heeft stilgelegen. Door grotere oplettendheid had deze stranding kunnen worden voorkomen. Hoewel de Raad fouten in het beleid van de kapitein heeft vastgesteld, is de Raad van oordeel, mede gezien het feit, dat de kapitein zijn fouten inziet, dat geen straf behoeft te worden opgelegd. Aldus gedaan door de heren mr. A. Dirkzwager, tweede plv. voorzitter, C. H. Brouwer, S. Vlietstra en L. Meulman, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. A. Boosman, en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad van 9 Mei 1951. (Get.) A. Dirkzwager; A. Boosman.
1960-07-20: NvhN 20-07-1960: Grote houtaanvoer in Harlingen. Het is de laatste maanden razend druk in de Harlinger haven met houtaanvoer. Deze grote drukte wordt mede veroorzaakt doordat men in Zaandam alle aanvoer niet meer kan verwerken en de schepen dan maar naar de Friese havenstad dirigeert. Terwijl men in Harlingen nog bezig was enige houtschepen te lossen kwamen gisteren alweer vier schepen binnen, namelijk de Ali S, Erebus, Harry en Esperance. Voor vandaag — woensdag — worden nog verwacht de Koenraad K en de Union; in de komende dagen zullen nog meer schepen volgen. Zaterdag wordt het grote Zweedse schip Hugin verwacht met niet minder dan 540 standaard hout ineens. De normale kustvaarders kunnen niet meer dan 200 a 250 standaard vervoeren. Ook voor de volgende weken staan diverse houtvaarders op het lijstje, zodat het einde van de drukte nog niet in zicht is. Vooral grotere schepen worden verwacht, die tot 800 standaard hout kunnen vervoeren.
1961-01-23: De Volkskrant 23-01-1961: Nederlands schip aangehouden. Londen, 22 jan. (AFP) — Het Nederlandse schip „Erebus" is bij aankomst in de haven van Silloth. Cumberland (Engeland) aan de ketting gelegd. Het schip, dat een lading potas aan boord had, was uit Hamburg vertrokken via Runcorn.
De waarheid 23-01-1961: Schip aangehouden. Het Nederlandse schip Erebus is zaterdag bij aankomst in de haven van Silloth, Cumberland (Engeland) aan de ketting gelegd. Het schip, dat een lading potas aan boord had, was uit Hamburg vertrokken via Runcorn. De reden van de inbeslagneming, die geschiedde op bevel van de admiraliteit, is niet bekend.
Het Vrije Volk 23-01-1961: Kustvaarder na beslag weer vrij. Het Nederlandse kustvaartuig Erebus (477 brt) van de rederij H. Schothorst in Groningen, dat zaterdag in de Engelse haven Silloth (Cumberland) aan de ketting was gelegd, is weer vrijgegeven. Bij aankomst in de Engelse haven met een lading potas aan boord, werd het vaartuig op bevel van de Britse admiraliteit aan de ketting gelegd in verband met een Britse vordering die van anderhalf jaar geleden dateert. Zondag is het beslag op de Erebus opgeheven, hangende een gerechtelijk onderzoek naar de vordering op de Groningse reder. Het kustvaartuig zal de reis vervolgen naar Rouen in Frankrijk.
1961-12-16: De Tijd De Maasbode: 18-12-1961: Londen, 18 dec. — Het Duitse motorschip „Elise Schulte" dat stroomafwaarts de Theems bevoer, is zaterdag ln aanvaring gekomen met het 477 ton metende Nederlandse motorschip „Erebus", dat in de haven van Belvedere, in het graafschap Kent voor anker lag. De „Erebus" werd aan stuurboordzijde ernstig beschadigd.
1967-09-19: Op 19-09-1967 gaat het deel van Edo Lammert Schothorst naar zijn weduwe Trijntje Kiel (1/2 deel.) Op 10-12-1970 gaat het deel van Lammert Hendrik Schothorst over naar zijn weduwe Doreen Olive Slack (4/12 deel) en naar Albert Edward Hendrik Schothorst (1/12 deel) en naar Anita Geessien Trijn Schothorst (1/12 deel.).
1971-10-04: Final Fate:
Opgelegd te Groningen. In mei 1972 verkocht voor de sloop aan Simetas N.V., Hoogezand. Het stuurhuis staat in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen.

Afbeeldingen


Omschrijving: EREBUS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: EREBUS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EREBUS
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EREBUS in het Eemskanaal in Delfzijl in 1967/68.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: EREBUS in het Eemskanaal in Delfzijl in 1967/68.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: De EREBUS in 1973 bij de sloopwerf Fa. Simetas te Hoogezand.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: Bij de sloopwerf Simetas in Hoogezand
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf