Inloggen
EMINENT - ID 2024


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Nat. Official Number: 1943 Z GRON 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 309
Date Laid Down: 1939-06-19
Launch Date: 1939-09-19
Delivery Date: 1939-11-01
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 400
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN Type (11 1/4x16 9/16)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 500.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 329.00 Net tonnage
Deadweight: 675.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 51.59 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.50 Meters Depth, moulded
Draught: 3.20 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-11-01 EMINENT
Manager: Willem Werkman, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Werkman, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PDXK

Date/Name Ship 1939-12-04 EMINENT
Manager: Navex N.V., Antwerp, Belgium
Eigenaar: Armement Maritime & Cotier S.A. (Armaco), Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium

Ship Events Data

1939-09-19: NvhN 20-09-1939: Martenshoek. Bij Bodewes' Scheepswerven is met goed gevolg te water gelaten het ca. 650 ton metende motorschip "EMINENT" voor rekening van den heer W. Werkman te Rotterdam. Het schip is gebouwd volgens klasse Lloyd's en Scheepvaartinspectie Atlantische vaart. Het wordt voorzien van een 400 P.K. M.A.N. Diesel-motor. Het krijgt 2 masten met electrische winches en electrische ankerspil. De kielen zijn gelegd voor twee dito schepen, resp. 350 en 550 ton voor rekening van kapitein J. Wiegman van Groningen en den heer J. Buining van Groningen, welke schepen resp. voorzien worden van 200 P.K. Industrie- en 350 P.K. Werkspoormotor.
1939-10-24: Als EMINENT, zijnde een stalen motorschip, groot 1415.67 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 20-10-1939 no. 6085, liggende te Martenshoek, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1943 Z GRON 1939 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant kombuis, 4.20 m. vanaf de hekplaat, 55 cm uit de lengteas en 1.70 m. boven het dek.
1939-11-00: Het schip werd na de proefvaart opgelegd in Delfzijl en verkocht.
1939-11-03: NvhN 03-11-1939: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. „EMINENT", gebouwd op Bodewes Scheepswerven te Martenshoek. Het schip is gebouwd voor rekening van kapt. W. Werkman te Rotterdam en is gebouwd onder klasse Lloyds Register of Shipping voor klasse 100 Al, en Scheepvaart-Inspectie met certificaat voor houtvaart. Het schip is van het raised-quarter dek-type en het is over de volle lengte voorzien van een dubbelen bodem, de brandstoftank heeft een bergruimte van 36 ton olie. Het heeft 2 stalen masten, die elk van een stalen laadboom zijn voorzien en waarmede lasten van 2 ton kunnen Worden geheschen Bij elken laadboom is een electrische Trige Lier geplaatst, terwijl op het bakdek een electrische Trige ankerlier opgesteld is. Het hijschgerei is geleverd met certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De afmetingen van het schip zijn als volgt: lengte 46.50 meter breedte 8.40 meter en holte tot het hoofddek 3.50. tot het raised-quarter dek 4.62 meter Het heeft een D.W. van 676 ton en een bruto inhoud van 499.73 Reg. ton en een netto inhoud van 328,95 Reg. ton. In de motorkamer is voor de voortstuwing een 400 P.K. MAN Dieselmotor geplaatst terwijl hier verder is geplaatst een 35 P.K. hulpaggregaat met aangebouwde dynamo voor winches en licht, alsmede compressor. Het schip is geheel electrisch verlicht terwijl eveneens centrale verwarming is aangebracht. Het bleek op de proefvaart zeer gemakkelijk bestuurbaar te zijn. Op de gehouden proefvaart voldeed het schip ruim aan de gestelde eischen, zoodat het hierna met volle tevredenheid werd overgenomen. In ballast behaalde het een snelheid van 10,6 mijl.
1939-11-30: NvhN 30-11-1939: Groningen. Het m.s. „EMINENT", groot bruto 499.73 en netto 328.95. ton, gebouwd in 1939 bij Bodewes Scheepswerven te Martenshoek, van J. Werkman te Rotterdam, is verkocht aan de firma Navex te Antwerpen.
1940-01-31: Rotterdamsch nieuwsblad 31-01-1940: Alhier is de Antwerpsche vrachtboot Eminent aangekomen, met aan boord de geheele bemanning, bestaande uit elf koppen van het Noorsche s.s. Seude. dat 28 dezer omstreeks middernacht op de Noordzee is gezonken Volgens verklaring van den Noorschen kapitein kwam het schip van Fowey met een lading kaolin. Het was bestemd voor Drammen. Het schip is vermoedelijk tengevolge van den storm lekgeslagen op het wrak van een gezonken boot.
1940-02-06: Rotterdamsch nieuwsblad 06-02-1940: Eminent. Londen. 5 Febr. Het Belgische motorschip Eminent, groot 491 ton en het Noorsche s.s Jerfield. metende 1.369 ton, zijn ter hoogte van de Noord-Oost-kust van Engeland aan den grond geloopen. De bemanningen zijn gered. Omtrent het stranden van de Eminent wordt nog verder gemeld, dat het schip op ongeveer een halve mijl uit de kust op de klippen geloopen is. De reddingboot, welke ter hulpverleening aan de Eminent uitvoer, moest over een afstand van meer dan een mijl met de hand worden voortgetrokken, alvorens zij in zee gelaten kon worden. Vooral vrouwen hielpen mee aan het in zee brengen van de boot.
Gedurende den nacht werd een eerste poging gedaan om de Eminent te bereiken, maar deze slaagde niet. Bij de tweede poging verden kapitein De Beaune en de tien andere opvarenden van de Eminent aan boord van de reddingboot genomen en vervolgens aan land gebracht.
Algemeen Handelsblad 08-02-1940: Eminent. (Londen, 6 Febr.) Het Belgische motorschip „Eminent", van Brugge vertrokken, is voor de N.O.-kust van Engeland op ongeveer een halve mijl uit de kust op de klippen gelopen. De bemanning, van elf koppen, is gered. Er bestaat mogelijkheid het schip te bergen. Het m.s. „Eminent" meet 499 br. r.-t., werd in 1939 hy Bodewes Scheepswerven te Martenshoek gebouwd en was eigendom van de maatschappij „Navex" te Antwerpen.
Rotterdamsch nieuwsblad 08-02-1940: Eminent. Antwerpen, 7 Febr. Vermoedelijk kan het reeds gemelde Belg. m.s. Eminent nog worden vlotgebracht.
Rotterdamsch nieuwsblad 10-02-1940: Eminent. Antwerpen. 9 Febr. Meer en meer wordt de hoop gekoesterd hel Belgisch m.s. Eminent, dat op de Engelsche Oostkust strandde, vlot te brengen. Het schip rust op zandachtigen bodem. Daar het schip ln ballast voer, zullen de reddingswerken er veel door vergemakkelijkt worden.
1941-03-15: Final Fate:
Onderweg met een lading steenkolen van Maryport naar Plymouth gezonken bij de Smalls in het St. George's Channel (Ierse Zee) in pos. 51.32.N. - 05.37.W., na op een mijn gelopen te zijn. De 13-koppige bemanning werd gered door het Nederlandse m.s. 'Alcyone' en te Appledore aan land gebracht.
EMINENT 1939 onder Belgische vlag
1940 begin februari, op weg naar New Castle in ballast, wordt de EMINENT door een zware storm uit het zuid oosten verrast en wordt uit zijn koers geslagen nabij de monding van de Humber. Het schip schuurt over de rotsen van Carr Rock`s om daarna aan de grond te lopen op een zandplaat ten noorden van Newbiggin. Het is slechts op 24 februari dat de EMINENT kan worden vlotgetrokken: er is zware schade aan de kielplaten en het schip moet dokken in Blyth. De reparaties duren langer dan verwacht gezien de schepen van de Royal Navy steeds voorrang krijgen. Op 24 maart vertrekt het schip naar Antwerpen waar definitief herstel zal plaatsvinden, dit alles duurt toch nog tot 5 mei. Op 7 mei is het schip opnieuw zeeklaar en vertrekt de volgende dag naar London waar ze op 10 mei een plaats aan de kade krijgt. Op diezelfde dag vallen de Duitsers Belgie binnen.
De EMINENT wordt ingedeeld bij de grote vloot van Colliers c.q. Kolenschepen die zonder onderbreking de lange kustlijn van het Verenigd Koningrijk op en neer varen om de aanvoer van kolen te verzekeren. Van de vloot van onze zuiderburen zijn er zo`n twaalf ingedeeld in deze trade, waaronder de ADOLPHE URBAN, de ANNA, de SAMBRE, de ARBEL, de MARIE , de YVONNE e.a. Op 14 maart 1941, even voor de middag vertrekt de EMINENT uit Maryport ( Solway Firth) met een lading steenkolen bestemd voor de elektrische centrale van Plymouth. Er hangt een lichte nevel en de zichtbaarheid is ongeveer twee mijl. Rond 13.30 is men ongeveer ter hoogte van St- Bees Head. De volgende morgen is het steeds nevelig met beperkt zicht, om ongeveer 10.30 volgens gegist bestek moet men in de omgeving van de Small`s aangekomen zijn. Tot het middaguur wordt dezelfde koers gehouden. Rond 13.45 is er plotseling een een zware ontploffing aan stuurboord voorschip, het hele voorschip steigert letterlijk uit het water en een enorme waterzuil vermengd met steenkool en wrakstukken spuit omhoog, het schip is op een mijn gelopen. (positie 51.32 NB 05.37 WL St George Channel) Door de kracht van de ontploffing wordt iedereen omvergeworpen en alles door elkaar geslingerd. De EMINENT krijgt onmiddellijk zware slagzij over stuurboord; van de twee reddingboten is die van stuurboord zwaar beschadigd, maar men slaagt erin de andere boot veilig te vieren alsook de twee vlotten. In alle haast wordt het schip verlaten en de meeste opvarenden kunnen in de boot springen. Het schip komt nu op haar zij te liggen, drijft zo nog een paar minuten en glijdt dan weg in de golven. Nog een paar drenkelingen, die op een vlot drijven, worden in de sloep geholpen en kapitein de Beaune stelt vast dat iedereen aanwezig is. Er staat een licht golvende zee met slecht zicht. Het moreel is hoog want iedereen is blij dat hij z`n hachje heeft kunnen redden. Daarenboven zijn allen er van overtuigd dat men in dit gebied van zeer drukke scheepvaart binnenkort zal worden opgepikt. Om in de vaarroutes te blijven wordt dan ook een zuidoostelijke koers gestuurd; maar de avond valt en er wordt geen schip verkend. De volgende dag (zondag 16 maart) staat er een aanwakkerende wind met een flinke deining.De dag gaat voorbij en er komt maar geen redding opdagen. Gedurende de nacht kunnen de mannen, opeengepakt op de harde roeidoften, af en toe wat indutten maar slaap is onmogelijk in deze schommelende boot. De volgende dag brengt geen verbetering , er staat nu een stijve bries en de opvarenden zijn kleumerig maar de stemming blijft goed. Af en toe spat er een golf over het dolboord en de kapitein laat een drijfanker uitgooien. Om ongeveer 17.00 uur ziet men plotseling een schip in de wazige verte! De mannen roepen, fluiten en zwaaien als gekken en worden gelukkig opgemerkt want het schip draait bij, komt langszij de boot en allen worden snel aanboord genomen. Het is de Nederlandse coaster ALCYONE (359/38) en de geredden worden goed verzorgd. In totaal hebben ze 51 uur in de boot doorgebracht. De volgende morgen arriveert de ALCYONE in Appledore waar de bemanning van de EMINENT aan land wordt gebracht.
Bemanningslijst m.s. Eminent 15 maart 1941: Kapitein Rene de Beaune, 1e Stuurman Edouard Weranga, 2e Stuurman Alfons Wuyts, 1e Machinist Jean Ronne, 2e Machinist Louis Weverbergh, Ass machinist Jozef Vlietinck, Kok Hippolyte Eyland, Steward Gerard vd Eeden, AB Edward Birger Fin, AB Yvon Nielsen Deen, AB Pierre van Wetter, Gunner George Harrinton UK, Gunner Stanley Reeves UK.

Afbeeldingen


Omschrijving: EMINENT 1 november 1939
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: EMINENT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart