Inloggen
ELIZABETH B. - ID 1991


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1954
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5101720
Nat. Official Number: 3003 Z DORD 1954
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, chemicaliën
Type Dek: Trunk deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 'De Biesbosch', Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 343
Launch Date: 1954-04-29
Delivery Date: 1954-07-13
Technical Data

Engine Manufacturer: Nydqvist & Holm A/B, Trollhättan, Sweden
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 5
Power: 1600
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Nohab Polar Nr. 1610 Type M55T (500x700)
Speed in knots: 11.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2394.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1144.00 Net tonnage
Deadweight: 28850.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 88.25 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 81.69 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 13.06 Meters Breadth, extreme
Depth: 5.70 Meters Depth, moulded
Draught: 5.39 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1954-07-13 ELIZABETH B
Manager: Gebr. Broere N.V., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebr. Broere N.V., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: PDWW

Date/Name Ship 1960-08-13 ELIZABETH BROERE
Manager: Gebr. Broere N.V., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebr. Broere N.V., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: PDWW

Date/Name Ship 1966-05-31 PERMINA VIII
Manager: Republik Indonesia, Perusahaan Negara Pertambagan Minjak Nasional, Djakarta, Indonesia
Eigenaar: Republik Indonesia, Perusahaan Negara Pertambagan Minjak Nasional, Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia
Callsign: YBLV

Date/Name Ship 1970-00-00 PERMINA VIII
Manager: P.N. Perusahaan Pertamgangan Minyak & Gas Bumi Negara, Djakarta, Indonesia
Eigenaar: P.N. Perusahaan Pertamgangan Minyak & Gas Bumi Negara, Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia
Callsign: YBLV
Additional info: In 1972: Jakarta

Ship Events Data

1954-07-02: Als "ELIZABETH B", zijnde een motorschip, metende 6780.91 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 9516 d.d. 21-06-1954, liggende te Dordrecht, door C.C. Felevs, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van brandmerk 3003 Z DORD 1954 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand achterste dekhuis op trunkdek, 4.93 m. uit hekplaat, 0.40 m. uit de lengteas en 1.30 m. uit dek.
1954-11-26: NvhN 26-11-1954: De Nederlandse tanker Elizabeth-B van Gebr. Broere N.V. te Dordrecht, poogde gisteren in de Atlantische Oceaan bij New Foundland de Britse treiler D'Vora vast te maken. Enkele malen zou de lijn geknapt zijn, maar men hoopte vanmorgen dat de sleep zou gelukken en dat men veilig St. Johns op New Foundland zou bereiken.
1954-12-27: Het Vrije Volk 27-12-1954: „Dvora" van de ketting los. Het Britse vrachtschip „Dvora" dat 17 dagen in de haven van St. John (Newfoundland) aan de ketting heeft gelegen, is Zaterdag naar Halifax vertrokken. De Nederlandse tanker „Elizabeth B" had het schip assistentie verleend toen het zonder brandstof voor de kust lag. De eigenaars van de „Elizabeth B" verlangden schadevergoeding voor de bewezen diensten en lieten het schip aan de ketting leggen toen de eigenaars van de „Dvora"' weigerden te betalen. Voor het schip de haven verliet moest een waarborgsom worden gestort.
1966-06-02: Algemeen Handelsblad 02-06-1966: Worms verkocht tankschip aan Indonesische oliemij. De heer L. Worms, vooral bekend in de internationale schroothandel, is thans actief op het gebied van de handel in schepen en heeft gisteren een overeenkomst gesloten met de Indonesische staatsoliemaatschappij Permina voor de overname van een tankschip van 3000 ton. De heer Worms heeft dit schip, de Elizabeth Broere, gekocht van Broere NV, een tankopslagbedrijf ln Dordrecht, en doorverkocht aan Permina tegen een prijs van ongeveer ƒ 2 miljoen, die contant is betaald. De overdracht zal vrijdagmiddag a.s. te 16.00 uur plaatshebben bij het bedrijf van Broere aan de Julianahaven. Onmiddellijk na de overdracht zal het schip, dat inmiddels de nieuwe naam Permina VIII heeft gekregen, de reis naar Tandjong Priok aanvaarden met een bemanning van de rederij Wijsmuller in Baarn.
1966-11-00: Classed LR until 11/66
1966-12-05: Algemeen Handelsblad 05-12-1966: Indonesische generaal in opspraak. Scheepsbouworder voor f 320 miljoen ? De Spiegelexclusief. De meest corrupte generaal dezer dagen in Indonesië, generaal Ibnoe Soetowo, president- directeur van de Indonesische SHELL, tegenwoordig „Permina" geheten. Onze zakenman W. had in portefeuille een machtiging om voornoemde generaal een lening van 300 miljoen Nederlandse guldens aan te bieden. Het werd niet duidelijk, of dit bedrag door de Nederlandse regering zou zjjn gegarandeerd, alhoewel de makelaar voornoemd dit wel beweerde. De zaak is daarom extra interessant, omdat dezelfde heren vorig jaar het Nederlandse schip „Eliszabeth Broere", thans de „Permina VIII" (tanker) hadden verhandeld, waarbij niet minder dan 800.000 Nederlandse guldens spoorloos verdwenen. Volgens hoge autoriteiten van de Bank Negara Indonesia en het Indonesische deviezen-instituut, zou de Indonesische consul-generaal in Amsterdam, de heer Natadiningrat, bij deze (men gebruikte in Djakarta van hogerhand het woord ,,zwendel" ) manipulaties zijn betrokken. Het is mij bekend, dat een rapport over de affaire zowel generaal Soeharto (voorzitter van het Indonesische kabinetspresidium) als generaal Soedirgo (hoofd van de inlichtingendienst) heeft bereikt. De vraag is nu, of de huidige Indonesische regering zal toeslaan. Men heeft grote ruchtbaarheid gegeven aan processen tegen Soekarno's voormalige mmisters Dalam (Financiën) en Soebandrio (Buitenlandse Zaken). Zal de huidige regering ook processen aanhangig maken tegen obscure figuren eigen kring, als generaal Ibnoe Soetowo van de „Permina"? Het zou zeker in het buitenland een grote mate van vertrouwen in het huidige Indonesische bewind wekken, wanneer men zowel naar links, als naar rechts de corruptie zou bestrijden. (Van onze verslaggever.) Een publikatie van het christelijk nationale weekblad De Spiegel van deze week dreigt de onderhandelingen rondom een omvangrijke scheepsbouworder te verstoren. Het betreft een order voor 34 tankschepen en een droogdok, die de Indonesische regering in Nederland zou willen plaatsen. De Amsterdamse scheepsmakelaar Louis Worms heeft bij een recent bezoek aan Indonesië met de generaal dr. Ibnoe Soetowo onderhandeld. Zijn bemiddeling zou hebben geleid tot de order van 320 miljoen gulden. Daar Indonesië niet over voldoende buitenlandse valuta beschikt zou de Nederlandse scheepsbouw voor de financiering moeten zorgen. De heer Worms heeft over de order met scheepsbouwer Verolme contact opgenomen, deze toonde zich zeer geïnteresseerd. Deze week zal generaal Soetowo naar Nederland reizen om de transactie te bespreken. In het artikel in De Spiegel, van de hand van de journalist W. Oltmans, wordt echter gesuggereerd dat de generaal corrupt is en dat bij de verkoop van een Nederlandse tanker, een transactie tussen Worms en Soetowo, 800.000 gulden spoorloos zijn verdwenen. De journalist Oltmans maakte in Indonesië ten behoeve van de NTS reportages en interviews. Terug in Nederland schreef hij enkele artikelen die hij aan het weekblad verkocht. In De Spiegel van deze week schrijft hij over de heer Worms, die destijds bekendheid verwierf met het aan het rollen brengen van de zogenaamde schrootaffaire: „Hij bleek gemachtigd namens een groot Nederlands scheepsbouwbedrijf te onderhandelen met misschien wel de meest corrupte generaal dezer dagen in Indonesië, Ibnoe Soetowo, president-directeur van de Indonesische Shell, tegenwoordig Permina geheten". Verder schrijft Oltmans dat „dezelfde heren vorig jaar het Nederlandse schip Elizabeth Broere, thans de tanker Permina VIII hadden verhandeld, waarbij niet minder dan 800.000 Nederlandse guldens spoorloos verdwenen". Generaal in opspraak. In Indonesië bezocht Oltmans de heer Worms om hem de zaak Elizabeth Broere voor te leggen. De heer Worms verklaarde ons vanmorgen dat hij de jonrnalist toen duidelijk had kunnen maken dat er van geen corruptie of fraude sprake was. Het schip was voor 1,9 miljoen verkocht en Indonesië heeft, volgens de heer Worms het hele bedrag betaald. Oltmans zou toen al tegen Worms gezegd hebben: „Nu ik dit allemaal weet is de zaak duidelijk, ik ben blij dat het zo afgelopen is". Eind vorige week teruggekomen in Nederland hoorde de heer Worms dat de Spiegel-publikatie op handen was. Hij nam contact op met de hoofdredactie van het blad en verzocht dringend publikatie achterwege te laten. De verhoudingen tussen Nederland en Indonesië zullen er volgens de scheepsmakelaar door worden geschaad. „We hebben vergaderd", aldus de heer Worms, „en ik heb daarbij gedacht dat een christelijk weekblad wel zou afzien van publikatie van volslagen leugens. Maar men ging niet akkoord, als christelijk weekblad blijkt het al lang in andere handen te zijn overgegaan. Dat wist ik niet!" De heer Worms toont zich „ernstig gegriefd". Hij zegt contact met de NTS te hebben opgenomen om te vragen hoe men deze journalist naar Indonesië heeft kunnen sturen. Volgens de heer Worms had de NTS daar óp geantwoord: „We hebben ons er tegen verzet, we hadden wel gedacht dat er brokken van zouden komen, maar het is er doorgedrukt". W. Oltmans, die voor de NTS naar Indonesië ging om reportages en interviews te maken, heeft zijn publikatie in De Spiegel gedaan voordat over dit onderwerp iets op de beeldbuis verscheen. Naar verluidt zou de NTS overigens teleurgesteld zijn inzake het materiaal dat Oltmans uit Indonesië heeft meegebracht. Ook van de zijde van Verolme, en wel door een vertegenwoordiger van de juridische afdeling van het bedrijf, jhr. mr. Mollerus, is zaterdag aan De Spiegel verzocht de publikatie tegen te houden. De Spiegel weigerde. De heer Worms verklaarde dat generaal dr. Ibnoe Soetowo, die hij beschrijft als een „integer en hard werkend man", in ieder geval deze week naar Nederland zal komen om over de order te onderhandelen. De Nederlandse regering is gevraagd het politieke risico van de te verlenen kredieten te dekken. Van de zijde van de scheepswerf Verolme vernamen wij dat men er inderdaad is benaderd door de heer Worms, ten behoeve van een grote opdracht. Verolme is niet alleen als Nederlandse scheepsbouwer geïnteresseerd, maar ook als scheepsreparateur, hetgeen weer verband houdt met zijn plannen in Indonesië een werf te bouwen, waarover de onderhandelingen nog steeds gaande zouden zijn. De totale order zou ongeveer 20.000 Nederlanders drie tot vier jaar werk kunnen verschaffen. Nog bekeken moet worden in hoeverre andere scheepsbouwers bij deze grote order betrokken moeten worden. Van het ministerie van Financiën vernamen wij dat de aanvraag voor de kredietgarantie in behandeling is bij de Nederlandse Crediet Verzekeringsmaatschappij te Amsterdam. Deze heeft, aldus het ministerie, nog geen standpunt bepaald.
1978-00-00: Final Fate:
In 1978 door onbekende slopers in Indonesië gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: ELIZABETH B
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Foto Teunissen, Maassluis

Omschrijving: ELIZABETH B
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELIZABETH B
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELIZABETH B
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ELIZABETH BROERE in april 1961 te New Orleans
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Johnson, Eric (coll. Wm A. Schell)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ELIZABETH BROERE
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PERMINA VIII
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Airfoto Malacca
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PERMINA VIII op de Moesi
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *