Inloggen
EBENHAEZER - ID 1873


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5415145
Nat. Official Number: 1446 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 130
Launch Date: 1930-12-00
Delivery Date: 1931-03-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1643 Type C/D (270x340)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 198.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 125.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13000 Cubic Feet
Bale: 12000 Cubic Feet
 
Length 1: 34.18 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.24 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.31 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.47 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-03-1946
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Motor bij motorenbedrijf G. Olthof te Capelle aan de IJssel omgebouwd tot 160 PK injectiemotor.

Ship History Data

Date/Name Ship 1931-03-16 EBENHAEZER
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Henderikus Timmer, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSB
Additional info: 1934 callsign PDUE

Date/Name Ship 1958-01-24 HENJA
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Prins, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEQM

Date/Name Ship 1962-08-27 TIKA
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Timmer en W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf (Amsterdam), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHZS

Date/Name Ship 1963-07-03 BUKA
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Buitenwerf, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDHJ

Ship Events Data

1931-03-04: Liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen en ten verzoeke van Johannes Henderikus Timmer, scheepskapitein te Groningen, voorzien van brandmerk 1446 Z GRON 1931 door inbeiteling op het achterschip, achterkant achtererf, bakboordzijde.
1931-03-12: Algemeen Handelsblad 12-03-1931: Scheepsbouw. Een bij de N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, te Groningen nieuwgebouwd stalen motorschip van 198 bruto-reg. tons, dat voorzien is van een Brons-motor, is thans eigendom van den heer J. Timmer te Groningen, die het schip onder den naam Ebenhaezer zelf als kapitein zal bevaren.
1937-09-14: De Maasbode 20-09-1937: m.s. Ebenhaezer. Door het Seeamt te Hamburg is Vrijdag j.1. uitspraak gedaan inzake de aanvaring welke 14 dezer bij Cuxhaven heeft plaats gehad tusschen het Ned. motorschip “Ebenhaezer” eenerzijds en de motorschepen “Thyra”, “Klazina”en “Laurenz"" aan den anderen kant. Het ongeval moet worden toegeschreven aan feit, dat verschillende schepen gelijktijdig langs den douanekruiser „Cuxhaven II" gemeerd lagen en door plotseling opkomenden mist door het m.s. „Ebenhaezer" niet tijdig genoeg konden worden gezien.
1939-03-04: NvhN 03-03-1939: Drie kustvaarders te diep beladen. Behandeling voor den Raad voor de Scheepvaart. In de vanmorgen gehouden zitting van den Raad voor de Scheepvaart, werd een drietal klachten van den Inspecteur-generaal voor de Scheepvaart tegen de gezagvoerder S. van de kustvaarders „Eben Haezer", „Cabo" en „Gejo" wegens het te diep beladen van hun schepen behandeld. Begonnen werd met de behandeling van de aanklacht tegen den kapitein van het m.s. „Eben Haezer", een kustvaarder van 198.95 bruto registerton. De scheepvaartinspectie had in de haven van Terschelling geconstateerd, dat het schip negen centimeter te diep geladen was. Het schip was met krijt geladen en kwam van Sasnitz. De schipper verklaarde, dat het schip volgens den charter 242 ton kon laden. Er was 240 ton ingenomen. Theoretisch moest het schip dus niet overladen zijn. Aan de uitwatering kon de kapitein het niet zien, omdat het ruw weer was. De kapitein van de „Gejo" verklaarde, dat bij het vertrek uit de haven van Antwerpen, waar hij een lading cement had ingenomen, de havenautoriteiten hem het uitvaren hadden belet, omdat zijn schip ongeveer vijf centimeter te diep was geladen. Pas nadat hij een gedeelte der lading had gelost, werd hem vertrekvergunning gegeven. Hem was daarvoor een boete van 500 francs opgelegd. De schipper van de “Cabo" was niet verschenen. Uit zijn verklaring, afgelegd voor de scheepvaartinspectie, bleek, dat het schip een geregelden dienst tusschen Londen en Amsterdam onderhoudt. Op 22 November was het schip met 200 ton cement aan boord uit Londen vertrokken. Onderweg was het ruw weer geweest. Het schip had veel water overgekregen en was, doordat alles aan boord doordrenkt was, in gewicht toegenomen. Hierin lag volgens den schipper de oorzaak van den te grooten diepgang. De inspecteur-generaal merkte op, dat op de reis van Londen olie moet zijn verbruikt en hierdoor kan aangenomen worden dat 't schip bij het vertrek uit Londen reeds aanmerkelijk overladen was. Het overgekomen water kan de 30 ton teveel niet veroorzaakt hebben. In alle gevallen zal de raad later uitspraak doen.
De Telegraaf 04-03-1939: Drie te diep geladen schepen. Amsterdam, 3 Maart. -In de zitting van de Raad voor de Scheepvaart is een drietal klachten van den Inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen de gezagvoerders van de kustvaarders “Eben Haezer”, de “Cabo” en “Gejo” wegens het te diep beladen van hun schepen behandeld. De schipper van de “Cabo” was niet verschenen. De Inspecteur-generaal merkte op dat bij de Willemsluizen te Amsterdam, toegang gevend tot het Noordhollandsch Kanaal, geconstateerd was, dat het schip vijf centimeter te diep lag. Op de reis van Londen moet olie zijn verbruikt en hierdoor kan aangenomen worden, dat het schip bij vertrek uit Londen reeds aanmerkelijk overladen was. Het overgekomen water kan de 30 ton te veel niet veroorzaakt hebben. De Raad zal later uitspraak doen.
1942-12-00: Door de Duitsers gevorderd en deed dienst als wachtschip voor de Duitse Marine. Bij de bevrijding van Noorwegen teruggevonden in Salangsverket.
1952-02-09: NvhN 09-02-1952: Eben-Haëzer had lekkage. Het te Groningen thuis motorschip Eben Haëzer, kapitein Timmer liep gistermiddag de haven van Delfzijl binnen met ernstige lekkage. Het schip was beladen met phosphaat in zakken en op weg naar Denemarken. Er werd direct met het lossen begonnen. Doordat ongeveer 30 cm. water in het ruim stond is een groot deel der lading beschadigd, wat op de kade is opgeslagen. Het andere deel der lading is in de loods gelost. De Eben Haëzer zal worden gerepareerd bij de werf firma Gebr. Sander te Delfzijl.
1953-11-03: De Telegraaf 04-11-1953: 5000ste schip in IJmuiden. (Van onze correspondent) IJmuiden, 3 Nov. — Dinsdagmiddag is het Nederlandse motorschip „Ebenhaëzer", komende van Kingslynn en bestemd voor de haringhaven, als 5000ste schip de haven van IJmuiden binnengelopen. In 1952 werd dit aantal eerst bereikt op 6 December.
1960-02-15: Tijdens de reis van Scarborough naar Londen, in de monding van de Theems, tijdens mistachtige weersomstandigheden in aanvaring met de Britse m.s.”Caroline M”, en daardoor ernstige schade aan het achterschip opliep.
De Volkskrant 30-01-1962: Kapitein schuldig geacht aan aanvaring. (Van onze verslaggever) Amsterdam, 30 jan. — De hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, is van mening, dat de kapitein van het Nederlandse motorschip „Henja" medeschuldig is aan de aanvaring van dit schip op 16 februari 1960 met het Engelse tankschip „Caroline-M". De heer Metz heeft de Raad voor de Scheepvaart, die deze zaak maandag behandelde, voorgesteld, de kapitein te straffen met een berisping. De „Henja" (bijna 200 ton) voer die bewuste dag naar Londen. De zon scheen, maar toch was het enigszins mistig aan de kim. De kapitein van het scheepje lette daarom extra scherp op andere schepen of mistseinen, maar aangezien hij geen onraad bespeurde, voer hij rustig op volle kracht door. In de monding van de Theems doemde plotseling de “Caroline-M" op en een aanvaring was onvermijdelijk. De “Henja" werd twee maal in het achterschip geraakt en liep daarbij zoveel schade op, dat het herstel drie maanden heeft gevergd. De gezagvoerder van de „Henja" uitte voor de Raad voor de Scheepvaart zijn ontstemming over het feit, dat het tankschip geen mistseinen had gegeven, maar dit verwijt sloeg volgens de hoofd- Inspecteur evenzeer op de betrokkene zelf. „Van grove schuld of roekeloosheid is geen sprake", aldus de heer Metz: „wel echter van medeschuld."
1960-08-23: Tijdens een reis van Londen naar Antwerpen bij Rilland Bath aan de grond gelopen. Kwam op eigen kracht weer vrij.
1962-06-05: NvhN 05-06-1962: Half jaar gevangenisstraf. Groninger kapitein smokkelde horloges Engeland binnen. Te Londen is gisteren de kapiteineigenaar van de 198 ton metende Nederlandse kustvaarder „Henja", H. P. uit Groningen tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij getracht had 2.000 buitenlandse horloges ter waarde van meer dan 14.000 pond Sterling het land binnen te smokkelen. De horloges werden gevonden in een geheime bergplaats in de hut van de kapitein. De openbare aanklager, P- J. Sutton, achtte het mogelijk, dat P. slechts vervoerder was geweest. Hij had ambtenaren van de douane meegedeeld de zending in Londen te moeten afleveren.
1962-08-27: Naar Engeland verkocht, doorhaling teboekstelling op 27-08-1962, maar in september weer 'teruggekocht' door de Firma W.F. Kampman's Bevrachtingkantoor, gevestigd te Amsterdam, waarvan de vennoten zijn: Willem Frederik Kampman, scheepsmakelaar te Amsterdam, Johannes Roos, scheepsmakelaar te Amsterdam en Willem Lammert Disma, scheepsmakelaar te Amsterdam voor 1/6 deel en de familie Timmer voor 5/6 deel. De familie Timmer bestaat uit Roelfina Rensina Houstra, z.b. te Groningen, wed. Johannes Henderikus Timmer 11/20, Hendrik Johannes Timmer, reder te Groningen 1/20, Gesina Timmer z.b. te Groningen, g/m Jelko Sap 1/20, Johannes Timmer, reder te Groningen 1/20, Cornelis Timmer, meubelmaker te Borkenes, Noorwegen 1/20, Cornelia Timmer, z.b. te Groningen, g/m Johannes Elias Houwerzijl 1/20, Willem Timmer, reder te Groningen 1/20, Rense Timmer, scheepsmakelaar te Amsterdam 1/20, Sietske Pieterdina Timmer, z.b. te Goenga 1/20, Roelfina Rensina Timmer, z.b. te Groningen g/m Henderikus Rawee 1/20 deel van het 5/6 deel.
1962-08-30: Liggende te Amsterdam, door K. Kamp, ambtenaar van de scheepsmetingsdient, voorzien van een nieuw brandmerk: 3861 Z GRON 1962 door inbeiteling op het achterschip aan BB zijde in achterwand dekhuis op kampanje 2,75 m. uit hekplaat, 1,20 m. uit lengteas en 0,85 m. uit dek. Bruto inhoud 562,19 m3 volgens zeemeetbrief afgegeven te Groningen nr. 2735 d.d. 15.01.1931. Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 1446 Z GRON 1931 zijn niet gevonden.
1964-10-20: Het Parool 20-10-1964: Ex-matroos plunderde coaster. Buit van een maand tienduizende waard. (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam, dinsdag. — Van de vijf mannen, die gisteren door de rijkspolitie te water zijn opgesloten in verband met whisky-diefstal van een schip, blijkt de 24-jarige matroos J. W. S. voor tienduizenden guldens aan andere goederen van hetzelfde schip te hebben weggehaald in de afgelopen weken. S. is enige tijd opvarende geweest van de kleine coaster Buka, die een wekelijkse dienst op Londen onderhoudt, en monsterde ruim eèn maand geleden af. De matroos is daarna gebruik gaan maken van zijn wetenschap, dat de Buka elk weekeinde beladen en niet bewaakt in de Coenhaven lag. Hij heeft onder meer gestolen: negen dozen met ieder 24 flessen advocaat, veertig nylon dusters, een grote hoeveelheid Italiaanse wijn en een honderdtal bonbonschaaltjes Twee dozen met medicijnen (pillen) ter waarde van ƒ26.500 vond hij onbruikbaar, hij schopte ze het water in. S. liet zich steeds naar en van het schip vervoeren door taxi 's. Hij leurde met de gestolen waar in de binnenstad en verkocht voornamelijk m café's. De whisky heeft S in twee keer gestolen. De eerste tocht ondernam hij met de 26-jarige fabrieksarbeider J. J. B., de tweede tocht met de 27- jarige losarbeider C. B Met B. samen werd S. in de nacht van zondag op maandag aangehouden doof een surveillance-wagen van de politie. In de auto, bestuurd door de 47- jarige chauffeur H. J. van A., (een snorder die wist, dat hij dieven vervoerde) werd de whisky ontdekt. In totaal waren er 64 kisten met 1921 flessen (waarde ƒ3000) ontvreemd, die door de 45-jarige barkeeper G. K. zouden worden gekocht.
1969-01-00: In de nacht van 13 op 14 januari 1969, liggende te Rotterdam, door brand ernstig beschadigd. Een bemanningslid kwam hierbij om het leven.
NvhN 14-01-1969: In haven van Rotterdam. Groninger stuurman bij brand op coaster omgekomen. (Van een onzer verslaggevers) De 48-jarige stuurman D. C. Engels, Korreweg 191 b in Groningen, is gisteravond omstreeks kwart voor twaalf bij een brand in zijn hut op de Groninger kustvaarder Buka in Rotterdam om het leven gekomen. De stuurman was pas enkele uren tevoren aan boord gekomen om de vorige stuurman te vervangen. Hoe de brand is ontstaan is tot nu toe niet bekend. De hut is door het vuur vernield, maar verder liep de coaster geen schade op. De Buka (240 ton d.w.), die een bemanning heeft van vier koppen zou vandaag met een lading graan naar Londen vertrekken.
Trouw 15-01-1969: Dode bij brand op kustvaarder. Van een verslaggever. Rotterdam — Bij een brand aan boord van het Nederlandse kustvaartuig 'Buka' is de 40-jarige stuurman D. C. Engels uit Groningen omgekomen. Nadat de brand aan boord van het schip was geblust, vond de politie de stuurman levenloos in zijn hut. Over de oorzaak van de brand valt nog niets met zekerheid te zeggen. De stuurmanshut en de aangrenzende wasplaats werden zwaar beschadigd. De 'Buka' lag in de persoonshaven te Rotterdam.
1970-04-08: Final Fate:
Onderweg met een lading stenen van St. David’s (Fife) naar Londen, in zwaar weer ten gevolge van lekkage gezonken t.h.v. de kust van Northumberland (3,5 mijl ten noordoosten van Craster) in pos. 55.29.N. - 01.29.30.W. De bemanning werd gered door de coaster 'Eleanor Dawson'.
NvhN 08-04-1970: Bemanning gered. Coaster Buka uit Groningen bij Ambleton gezonken. De 240 ton d.w. metende Groninger kustvaarder Buka is vanmorgen op drie mijl uit de kust bij Ambleton aan de Engelse oostkust gezonken. Het gebeurde tijdens een hevige sneeuwstorm. De vier bemanningsleden namen plaats op een reddingsvlot en werden zeer spoedig gezien en aan boord genomen door de bemanning van het Engelse vissersvaartuig Eleanor Dawson. Kapitein-eigenaar H. Buitenwerf uit Groningen zei dat de Buka plotseling zwaar slagzij maakte en in minder dan een kwartier in de golven was verdwenen. Hij verklaarde niet te kunnen zeggen wat de oorzaak van het lek raken van de Buka is. Het persbureau AP maakt gewag van een ontploffing die zou kunnen zijn veroorzaakt door flessengas in de kombuis. De Buka was met steen onderweg van Leith naar Londen.
Leeuwarder courant 08-04-1970: Groningse coaster na ontploffing vergaan: bemanning gered. De Groningse kustvaarder „Buka" (kapitein-eigenaar H. Buitenwerf te Haren) is vanmorgen na een ontploffing drie mijl uit de kust van Northumberland gezonken. De bemanning stapte op een reddingsvlot en werd na enige tijd opgepikt door het Engelse vissersvaartuig „Eleanor Dawson". De „Buka" had in totaal vier koppen aan boord. Volgens de heer Buitenwerf maakte zijn schip meteen slagzij na de ontploffing, die zich waarschijnlijk in de kombuis heeft voorgedaan. De „Buka" was onderweg van Londen naar het Schotse St. Davis. Het schip vervoerde een lading steen.

Afbeeldingen


Omschrijving: EBENHAEZER
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EBENHAEZER
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EBENHAEZER
Collectie: Koopmans, Jilles
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EBENHAEZER
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: HENJA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TIKA
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: BUKA
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: BUKA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: BUKA foto: Waddinxveen, ca. 1967.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: BUKA
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend