Inloggen
DUURSWOLD - ID 1851


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5017826
Nat. Official Number: 1729 Z GRON 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 203
Launch Date: 1936-04-08
Delivery Date: 1936-05-20
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x450)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 199.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.00 Gross tonnage
Deadweight: 255.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13750 Cubic Feet
Bale: 12900 Cubic Feet
 
Length 1: 37.27 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 36.96 Meters Registered
Beam: 6.51 Meters Registered
Depth: 2.32 Meters Breadth, moulded
Draught: 2.45 Meters Other
Configuration Changes

Datum 00-00-1988
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Totaal verbouwd tot drijvend restaurant aan de Lindviken pier in Borga. Tot 1990 te Inkoo gelegen en daarna te Puurmala (Lake Saimaa.) In 2001 als "Svarte Rudolf" van Vienonen Ari Kalevi, Turku, Finland en ligt in de Aura rivier in Turku.

Ship History Data

Date/Name Ship 1936-05-20 DUURSWOLD
Manager: Alderd Lenting en Hendrik Geert Wijngaard, Steendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Alderd Lenting en Hendrik Geert Wijngaard, Steendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Steendam / Netherlands
Callsign: PDTY
Additional info: Elk 1/2 deel

Date/Name Ship 1939-06-09 DUURSWOLD
Manager: Alderd Lenting, Steendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Alderd Lenting, Steendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Steendam / Netherlands
Callsign: PDTY

Date/Name Ship 1951-12-16 DUURSWOLD
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik & Eltje Lenting, Steendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Steendam / Netherlands
Callsign: PDTY
Additional info: Elk 1/2 deel

Date/Name Ship 1955-01-10 ANIKA
Manager: Gustaf Holmberg, Borgå, Finland
Eigenaar: Gustaf Holmberg, Borgå, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Borgå / Finland
Callsign: OFUU

Date/Name Ship 1972-00-00 ANIKA
Manager: Emil O. Aberg, Helsinki, Finland
Eigenaar: Emil O. Aberg, Helsinki, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Helsinki / Finland
Callsign: OFUU
Additional info: From 1974 till 1979 homeport: Sipoo/Sibbo

Date/Name Ship 1982-00-00 ANIKA
Manager: Reyo Tapani Saari, Borgå, Finland
Eigenaar: P/R Anika, Helsinki, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Helsinki / Finland
Callsign: OFUU

Date/Name Ship 1983-05-00 ANIKA
Manager: Reyo Tapani Saari, Borgå, Finland
Eigenaar: Reyo Tapani Saari, Borgå, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Borgå / Finland
Callsign: OFUU

Date/Name Ship 1988-00-00 ANIKA
Manager: Lelu-ja Lahjatavaratuonti Karikatt Ky, Helsinki, Finland
Eigenaar: Lelu-ja Lahjatavaratuonti Karikatt Ky, Helsinki, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Helsinki / Finland
Callsign: OFUU

Date/Name Ship 2000-00-00 ANIKA
Manager: Lelu-ja Lahjatavaratuonti Karikatt Ky, Helsinki, Finland
Eigenaar: Lelu-ja Lahjatavaratuonti Karikatt Ky, Helsinki, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Borgå / Finland
Callsign: OFUU

Ship Events Data

1936-04-09: NvhN 10-04-1936: Delfzijl, 9 April. Heden is van de werf van de Gebr. Niestern alhier met goed gevolg een motorschip te water gelaten Dit schip met afmetingen van 37.25X6.50X2.65 M. en een laadvermogen van ca. 255 ton is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart, voor rekening van de heeren Wijngaard en Lenting te Siddeburen. Het zal van een compr. Deutz Diesel motor van 150 p.k. worden voorzien. Bij dezelfde werf is in aanbouw een motorschip met afmetingen van 41.25X7.35X2.88 M. en een laadvermogen van ca. 360 ton. Dit schip wordt gebouwd onder klasse Bureau Veritas eil Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart voor rekening van den heer C. van Wattum te Delfzijl. Dit schip wordt voorzien van een 200 p.k. Brons motor.
1936-05-19: Als DUURSWOLD, zijnde een motorvrachtschip, metende 562.95 m3. liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Alderd Lenting te Steendam en Hendrik Geert Wijngaard te Hellum, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1729 Z GRON 1936 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant lichtkap motorkamer op verhoogd achterdek.
1936-05-20: NvhN 22-05-1936: Woensdag vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip “DUURSWOLD” gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie voor de groote kustvaart op de werf van Niestern te Delfsijl voor rekening van de heeren A. Lenting en H. Wijngaard te Steendam. Over de volle lengte, behalve onder de motorkamer is het schip voorzien van een dubbelen bodem, die als ballast en als brandstoftank dienst doet. Met voor- en achter piektanks bedraagt de gezamenlijke ballastcapaciteit plm. 90 ton, zoodat het schip, ook in ballast varend, zeer zeewaardig is. Deze dubbele bodem van het systeem Niestern is zeer laag gehouden, zoodat de laadruimte hierdoor niet wordt verkleind. Het schip is gebouwd met plaatsteven en met kruiserhek terwijl de stalen mast, met twee stalen laadboomen, midden op het schip is opgesteld. Een motordeklier, voorzien van een compressorlooze Deutz Diesel motor van 7-8 P.K. is op het mastdek geplaatst. Het laad- en losgerei voldoet aan de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid. De afmetingen van het schip zijn als volgt: lengte over alles 37.25 M., breedte op het grootspant 6.50 M. en holte m de zijde 2.65 M Het laadvermogen bedraagt 255 ton, terwijl de bruto inhoud 199 Reg. ton en de netto inhoud 99 Reg ton bedraagt. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een compressorlooze Deutz Diesel motor van 150 P.K. opgesteld. De verlichting geschiedt geheel electrisch. Het schip is modern en geriefelijk betimmerd. Het is van een stroomlijn-balansroer voorzien. Na de proefvaart werd het schip met volle tevredenheid door de eigenaren overgenomen.
1936-05-23: De Tijd 23-05-1936: Scheepsbouw. Het op de werf van Gebr. Niestern te Delfzijl, voor rekening van A. Lenting en H. Wijngaard te Steendam, gebouwde m.s. „DUURSWOLD", groot bruto 199 ton, heeft een goed geslaagden proeftocht gehouden. Het schip is voorzien van een Deutz Dieselmotor, met een capacieteit van 150 P.K.
1940-05-00: Bij de Duitse inval in Nederland, lag de “DUURSWOLD” met kapitein Hendrik Wijngaard kolen te laden in Goole, Engeland voor Antwerpen in Belgie. Na het laden opdracht gekregen om niet naar Belgie maar naar Downs te varen in afwachting voor nadere orders. Na een week kreeg men opdracht om naar Rouen in Frankrijk te varen om aldaar de lading te lossen, maar er bleek geen ontvanger te zijn waarna het schip een week op de rede van Rouen ten anker heeft gelegen. Daar de Duitsers steeds dichterbij kwamen mocht de lading kolen gelost worden en wel met spoed. Daarna als laatste kustvaarder onder Nederlandsche vlag gevlucht naar Engeland.
1940-05-10: In Engeland aangekomen. Ingeschreven bij The Netherland Shipping & Trading Committee . In 06.1940 in timecharter bij Royal Air Force en onder toezicht van de Royal Navy ingezet als “Balloon-barrage vessel” om te voorkomen dat de mondingen van de rivieren ‘gaps’ dus onderbrekingen in deze ‘Balloon barrages’ zouden vormen werd de “Duurswold” als vessel ingezet. De bemanning werd aangevuld met 3 tot 6 mensen van de Royal Air Force om de winche t.b.v. de Balloon te bedienen. Van 06.06.1944 D-Day aanvang invasie Duinkerken tot 28.06.01944.

Op 14-09-1944- m.s.”Duurswold” in konvooi EBC.103 met 23 vrachtschepen en 2 escort vaartuigen vertrokken van Barry naar Seine Bay waaronder de Nederlandse “Inspecteur Mellema” 1939 en de “Katwijk” 1921. Op16-09-1944 Konvooi EBC.103 aangekomen in de Seine Bay. Op 30.03.1945, tijdens de reis van Plymouth naar Glasgow, gestrand in positie: 54.5 N - 4.42 W. Later verlaten door de bemanning omdat het schip op scherpe rotsen lag bij Port St. Mary. Op 05.04.1945 vlotgebracht en op 06.04.1945 naar Manchester gebracht voor reparaties. 17.10.1945 wordt een een historische dag voor de “Duurswold”, s’middags loopt het Rotterdam binnen een half jaar na de bevrijding en na een afwezigheid van ruim 5 jaar.
1950-11-20: Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Vrijdag 22 Juni 1951, no.119.
No. 38 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake de klacht van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen J. Vlietstra, kapitein van het motorschip „Duurswold", wegens het niet nakomen van verschillende voorschriften betreffende het vervoer van houtladingen. Op 2 Februari 1951 is door de inspecteur-generaal voor de scheepvaart bij de Raad voor de Scheepvaart een klacht ingediend van de volgende inhoud: „De inspecteur-generaal voor de Scheepvaart; Verwijzende naar het hierbij overgelegde proces-verbaal van vooronderzoek; Overwegende: 1. dat Jan Vlietstra, geboren 25 Mei 1913 te Zuidhorn, adres: Zuidhorn, Kerkstraat 24, kapitein van het m.s. „Duurswold". met zijn schip op 20 November 1950 de haven van Frederikshamn (Finland) had verlaten met een deklast hout, waarvan de hoogte gemiddeld 2,165 m bedroeg, hetgeen weliswaar geacht kan worden overeen te komen met de maximumhoogte, welke volgens het certificaat voor de houtvaart was toegestaan (2,15 m), doch in verband met het onder 3 genoemde voor de voorgenomen reis als ontoelaatbaar moet worden aangemerkt; 2. dat de „Duurswold" zeer vermoedelijk uit Brunsbüttel vertrok met te weinig uitwatering; 3. dat het schip gedurende de gehele reis veel slagzij maakte ten gevolge van het feit, dat onvoldoende maatregelen waren getroffen om eventuele gewichtstoename van de deklast door overkomend water en sneeuw door het vullen van tanks te kunnen compenseren; 4. dat hoewel de dubbele bodemtanks niet alle waren gevuld (onjuist was het om tank 2 leeg te laten en beide tanks 3 bij het laden te vullen), kapitein Vlietstra deze niet naar behoefte kon vullen voor compensatieverbruik van olie en water; Van oordeel, dat in punt: 1. is overtreden artikel 4, sub h, van de Schepenwet; 2. in strijd is gehandeld met artikel 4, sub i, van de Schepenwet; 3. geen rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 96, 2de lid, van het Schepenbesluit; 4. niet is gehandeld overeenkomstig artikel 113 van het Schepenbesluit; Gelet op de artikelen 48 en 49 van de Schepenwet; Stelt aan de Raad voor de Scheepvaart voor, een onderzoek in te stellen en kapitein J. Vlietstra ter zake te horen.". Een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 49 der Schepenwet, besliste, dat naar de gegrondheid van voorschreven klacht een onderzoek door de Raad zou worden ingesteld. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 27 April 1951, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart C. Moolenburgh. De Raad nam kennis van de ten deze door de inspecteurgeneraal voor de scheepvaart overgelegde stukken, waaronder een door de expert bij de Scheepvaartinspectie te Groningen S. J. Smit op de ambtseed opgemaakt proces-verbaal dd. 13 December 1950, inhoudende een verhoor van aangeklaagde Jan Vlietstra, wonende te Zuidhorn, en hoorde de kapitein, voornoemd, als aangeklaagde buiten ede. Na voorlezing van de klacht zette de voorzitter de aangeklaagde de betekenis daarvan uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit het door de Raad gehouden onderzoek is het navolgende gebleken; Het motorschip „Duurswold" is een Nederlands schip, toebehorende aan A. Lenting, te Steendam. Het meet 198 brutoregisterton en wordt voortbewogen door een 150 pk Deutzmotor. De bemanning bestond, inclusief de kapitein, uit 5 personen. Nadat de „Duurswold" te Frederikshamn (Finland) 85 standaard bundels hout had geladen, waarvan 32 standaard aan dek was gestuwd, vertrok zij op 20 November 1950 vandaar met bestemming Delfzijl. De deklasthoogte was vóór 2,18 meter, achter 2,15 meter, terwijl de maximum toegestane hoogte in de winter 2,15 meter is. De diepgang was vóór 2,35 meter, achter 2,50 meter, dus gemiddeld 2,425 meter. De minimumuitwatering is in de winter 30 cm, waarbij de diepgang 2,38 meter is. De uitwatering was bij vertrek dus 25,5 cm. Het s.g. van het water te Frederikshamn was 1. Bij vertrek was de toestand der tanks als volgt: voorpiek 19 m 3 , leeg; tank I 13 m 3 , vol; tank II 10,7 m 3 , leeg; tank III 2X8 m 3 , vol; tank IV 2 X 4,3 m 3 bevatte 2 X 2,9 m 3 brandstofolie; achterpiek 8 m 3 , leeg; drinkwatertank 3,5 m 3 , vol; tanks in machinekamer 2,9 m 3 , vol. Bij vertrek zou de stabiliteit goed zijn geweest; deze was gecontroleerd door het gelijk ophieuwen van enige hijsen hout. Het schip stuurde goed. Op 21 November nam de wind toe tot Z.O./Z.Z.O. 5/6; men ondervond aanschietende zee, waardoor het schip buiswater overnam, ook had men geregeld sneeuw en regenbuien. Daar het schip slagzij kreeg over bakboord, werd te 9.30 uur vaart geminderd. Tevens werd toen de koers, die 250° (m) was geweest, veranderd tot 270° (m). De wind kromp tot O.Z.O. 6/7, er liep een hoge zee en men nam veel water over. Te 17.00 uur was de slagzij reeds zo groot, dat de deklast het water raakte; het schip stuurde slecht. Nu ging men bijliggen en een deel der deklast werpen. Hiermee was men te 20.00 uur klaar. De „Duurswold" bleef bijliggen tot 22 November 7.00 uur. Toen werd nog meer deklast geworpen, daar de slagzij te groot was geworden. Bovendien werd hout van bakboord naar stuurboord gebracht. Te 8.00 uur was men hiermee klaar. In de loop van de morgen veranderde de wind tot Z.O.-storm; de zee was hoog, bovendien viel er veel regen en sneeuw. Toen te 12.00 uur het schip weer slagzij maakte, doch nu over stuurboord, werd weer hout geworpen. Te 14.00 uur was men weer klaar. Aangeklaagde durfde niet een lege tank op te laten lopen, omdat de deklast door het overkomende water reeds zoveel zwaarder was geworden, dat na het vullen van een tank de diepgang veel te groot zou zijn geworden. Op 23 November te 18.00 uur kreeg de „Duurswold' weer slagzij over bakboord en begon de deklast over te hangen. Een deel werd weer geworpen en daarna de deklast weer gesjord. Op 24 November werd weer een deel der deklading naar bakboord verwerkt om het schip recht te werken en beter bestuurbaar te maken. Op de A. M. van 25 November, toen het schip bij goed weer varende was in de Kalmar Sund, werd de deklast goed gesjord; het schip lag recht en bleef verder recht liggen. Op 27 November te 15.00 uur werd in de sluis van Holtenau gemeerd. Aangeklaagde heeft nagelaten naar diepgang of uitwatering te kijken, deed dit ook niet te Cuxhaven, hoewel de „Duurswold" wegens slecht weer daar vanaf 28 November tot 3 December bleef liggen. Op 3 December te 7.00 uur vertrok men; te 9.45 uur werd Elbe I vuurschip gepasseerd. Het was toen goed weer, wind N. 3, licht golvende zee, maar er liep een hoge deining. Juist bij „Elbe I" viel het schip over stuurboord en hield deze slagzij tot men 4 December te 4.00 uur te Delfzijl aankwam. Bij aankomst was de uitwatering slechts 5 cm. Aangeklaagde schat, dat totaal ongeveer 7 standaard hout is geworpen. Te Delfzijl woog 1 standaard 4½ ton. Gedurende de reis was in de toestand der dubbele bodemtanks geen wijziging gebracht. De kapitein verklaarde ter zitting geheel overeenkomstig het hiervóór vermelde, maar voegt hieraan toe, dat hij te Frederikshamn 5 standaard hout, welke ook waren aangenomen, heeft geweigerd te laden, daar de dëklasthoogte aan de maat was. Het schip lag bij vertrek 1 cm onder het merk. Aangeklaagde heeft meermalen hout vervoerd, doch nooit eerder in bundels, en hoewel hij begreep, dat dit hout vee! water op zou nemen, kon hij niet denken, dat het zo veel zou zijn als te Delfzijl bleek, nl. ongeveer 2 ton water per standaard. Aangeklaagde geeft toe, dat de „Duurswold" in het Kielerkanaal te diep lag; het Plimsoll-merk lag ongeveer 3 cm onder water, maar hij heeft de diepgang niet opgenomen en evenmin overwogen een deel der lading te lossen. Wel heeft aangeklaagde tank 1 leeg laten pompen om het schip te lichten, maar heeft deze direct weer gevuld, daar hij bang was dat het schip te rank zou worden. De kapitein ziet in, dat hij een risico heeft genomen bij zijn pogen om nog zoveel mogelijk hout behouden binnen te brengen. Hij verklaart te weten, dat ook gedurende de reis de diepgang niet groter mag zijn dan volgens het certificaat wordt toegestaan en dat hij rekening moet houden met de gewichtstoename door overkomend water. Mede daarom durfde hij op zee tank 2 niet op te laten lopen. Er waren niet voldoende kleden aan boord om de deklading af te dekken. Aangeklaagde heeft de enkele tank 2 leeg gehouden in plaats van de gesepareerde tank 3, met het oog op de trim. De inspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat uit het onderzoek is gebleken, dat alle vier in de klacht genoemde punten juist zijn gebleken. Vooral het onder 2 genoemde is positief vast komen te staan. Deze overtredingen zijn zeer ernstig; het schip is op duidelijke wijze overladen, zodat het een wonder mag heten, dat geen ongeluk is gebeurd. Gelukkig is het schip zelf stijf en heeft de kapitein niet geaarzeld, toen dit nodig bleek, deklading te werpen. Het schip lag bij vertrek vrijwel op zijn merk; indien later tank 2 zou zijn gevuld, zou daardoor de diepgang 5 cm zijn vergroot. Er is 7x 4½ = 31,5 ton geworpen. De deklading woog bij binnenkomst 25 X 4,5 = 112,5 ton. De diepgang was te Delfzijl 25 cm te groot, hetgeen overeenkomt met een teveel aan gewicht van 50 ton. De deklast had dus slechts 112,5 — 50 = 62,5 ton mogen wegen, hetwelk het gewicht was van de deklast, toen deze droog was. De deklast heeft dus ongeveer 60 ton opgenomen. De inspecteur acht het leeg laten van de niet gesepareerde tank 2 fout; beter was het de gesepareerde tank 3 leeg te laten. Het vullen van tank 2 op zee zou een zeer gevaarlijke onderneming zijn en is dan ook door de kapitein niet gedaan. Alle begane overtredingen zijn zeer ernstig. De inspecteur is van mening, dat aangeklaagde behalve als kapitein ook als stuurman moet worden geschorst, daar hij van Brunsbüttel is vertrokken, terwijl hij wist, dat het schip overladen was, en het letten op de diepgang tevens een taak is van een stuurman. De inspecteur stelt daarom de Raad voor, om wegens de begane overtredingen kapitein J. Vlietstra te straffen door hem de bevoegdheid om als kapitein of als stuurman te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van drie maanden. Het oordeel van de Raad luidt als volgt: De klacht tegen de kapitein van het motorschip „Duurswold is terecht ingediend. Het schip had bij vertrek uit Frederikshamn, met 85 standaard hout, waarvan 32 standaard deklast, een uitwatering van 2½ cm en bij aankomst, te Delfzijl 5 cm, terwijl het bij vertrek van Brunsbüttel in elk geval reeds over zijn merk lag. De kapitein heeft aan de in de klacht gestelde voorwaarden van de Schepenwet en het Schepenbesluit niet voldaan. Wat het vrijboord betreft, weliswaar lag het schip bij vertrek uit de laadhaven juist onder zijn merk, maar dit kon zelfs bij een geringe gewichtstoename tijdens de reis niet zo blijven. Berekend is, dat de deklast door regen en sneeuw in gewicht ongeveer verdubbeld is; bij vertrek uit Brunsbüttel was er een ernstige vermindering van de toegelaten uitwatering. Wat de stabiliteit betreft, deze werd door de te zwaar geworden deklast in gevaar gebracht, zoals reeds de dag na vertrek uit de laadhaven bleek, toen het schip slagzij kreeg. Daarmede wErd artikel 96 Schepenbesluit overtreden. Bij geringer diepgang zou de kapitein de ledige bodemtanks gedurende de reis naar behoefte hebben kunnen vullen, maar nu achtte hij dit onmogelijk, daar hij al spoedig over zijn merk lag en zich in een positie had gebracht, waardoor hij niet voldeed aan artikel 113 Schepenbesluit. Zo bleef het zwaartepunt te hoog, hetgeen niet werd verholpen door het overbrengen van lading van bakboord naar stuurboord en later omgekeerd. Dit was dan ook verkeerd en er werd niet genoeg lading geworpen om het gewicht van de deklast belangrijk te verminderen en op die wijze het zwaartepunt zonder gevaar voor vergroting van de diepgang te verlagen. Afgezien van dit alles, zou het beter zijn geweest, bij vertrek de enkele tank II te vullen en de dubbele tanks III ledig te laten, in plaats van andersom. De voorschriften gaan er terecht van uit, dat daardoor de stabiliteit gemakkelijker kan worden bevorderd. Tenslotte zou ook het afdekken van de deklast met waterdichte kleden aanbeveling hebben verdiend. De kapitein heeft ernstig gefaald en hem zal dus zijn bevoegdheid om als kapitein te varen gedurende zekere tijd moeten worden ontnomen. Mitsdien: straft kapitein Jan Vlietstra, geboren 25 Mei 1913, wonende te Zuidhorn, door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, te ontnemen voor de tijd van drie maanden. Aldus gedaan door de heren prof. mr. J. Offerhaus, voorzitter, C. H. Brouwer, K. Visser en K. R. Bosma, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. A. Boosman, en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad van 12 Juni 1951. (Get.) J. Offerhaus; A. Boosman.
1955-01-14: Friese Koerier 14-01-1955: Nederlandse kustvaarder naar Finland. Het 260 ton metende Nederlandse motorschip "DUURSWOLD" van rederij Lenting te Steendam, dat momenteel voor onderhoudsreparaties in de haven van Harlingen ligt, is verkocht aan de Finse rederij Holmberg te Borga. Het tot ANIKA omgedoopte schip is in 1936 bij de scheepswerf van Gebr. Nistern te Delfzijl van stapel gelopen. Het schip zal nog deze week naar Finland vertrekken.
1980-00-00: Het schip heeft tot laat in de tachtiger jaren in de zandvaart tussen Borga en Helsinki gevaren
1988-00-00: In 1988 totaal verbouwd tot drijvend restaurant aan de Lindviken pier in Borga. Tot 1990 te Inkoo gelegen en daarna te Puurmala (Lake Saimaa.) In 2001 als "Svarte Rudolf" van Vienonen Ari Kalevi, Turku, Finland en ligt in de Aura rivier in Turku.
2010-07-00: Final Fate:
LR laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: DUURSWOLD proefvaart
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DUURSWOLD in 'War-Dress' tijdens de 2e Wereldoorlog.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: DUURSWOLD
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DUURSWOLD
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: DUURSWOLD
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ANIKA
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ANIKA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SVARTE RUDOLF op 29-05-1988.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SVARTE RUDOLF in Abo, Turku, Finland op 18-07-2012.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Österman, F. (Folke)