Inloggen
LEENTJE - ID 18143


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1872
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Geb. 1841, overl.1891. ( generatie V. 31)

Scheepsbouwer: Josephus Wijnandus Geerts Bodewes, Foxholsterbosch (Gem. Hoogezand), Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1872-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 75.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 40.00 lasts
 
Length 1: 21..00 Meters Registered
Beam: 4.00 Meters Registered
Depth: 2.01 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-187?
Type: Remeasurement
Omschrijving: Hermeten volgens de nieuwe meting, nu 62,28 ton netto

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1880
Datum agenda: 1880-08-02
Register nr: 0
Scheepsnaam: LEENTJE
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rasker, T.C.
Plaats: Steenwijk
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: ja
1880-08-02, uitreiking zeebrief136--

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1872-05-00 LEENTJE
Manager: Frederik Geuchien Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frederik Geuchien Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PJCL

Date/Name Ship 1884-00-00 LEENTJE
Manager: Derk Frederik Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Frederik Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PJCL
Additional info: waarschijnlijk door Derk Frederik van zijn vader gekocht.

Ship Events Data

1891-00-00: Sale/Verkoop
De LEENTJE is in 1891 door Rasker verkocht en door de koper in de binnenvaart gebracht. Verder lot nog onbekend

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt F.G.Rasker als gezagvoerder gedurende:

*   1858 t/m 1863 van de galjoot “Barteld Herman”, gebouwd in 1858 te Gasselter Nijveen, 142 ton o.m., varend voor H.B.Onnes te Groningen;

*   1864 t/m 1867 op hetzelfde schip maar nu varend voor G.Kortrijk te Groningen;

*   1867 t/m 1872 van de 1/m kof “Leentje”, gebouwd in 1866 te Martenshoek, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen;

*   1873 t/m 1883 van de tjalk “Leentje”, gebouwd in 1872 te Foxhol, 75 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.

 

Een Fredrik G.Rasker voer volgens een monsterrol dd 01 augustus 1843 als matroos (18 jaar) voor een gage van f 15,- per maand op de tjalk “Margrietha”(bouwjaar 1843) onder kapitein Geugien F.Rasker vanuit Groningen.092

 

Overige bijzonderheden

Mulder083a gaf de volgende informatie aan Bouma025:

“Hektjalk Jonge Barend

Abram Jans Prins werd in 1854 schipper en mede-eigenaar van de nieuwe éénmast hektjalk ‘Jonge Barend’. Zijn partners waren allen zelf ook – al dan niet rustend of aanboord wonend – scheepskapitein, te weten Frederik Geugies Rasker, Harm Harms Boer, Roelof Reinders Spielman, Klaas Pieters Albers, Johannes Harms Dost en Jacob Roelfs Dost. Allen hadden domicilie te Groningen.

De tjalk had als afmetingen 21,20 x 3,79 meter bij een holte van 1,91 meter. Het laadvermogen van de ‘Jonge Barend’ bedroeg 36 last of 68 ton. Ofschoon het in Groningen gebouwde schip werd geclassificeerd voor de binnenlandse vaart voer Prins er ook mee op buitenwater. Hij bleef schipper op de ‘Jonge Barend’ tot de winter van 1855-1856, toen hij door zijn partner F.G. Rasker werd opgevolgd.

Op 10 januari 1870 verkocht Abram Prins namens de partnerrederij de ‘Jonge Barend’ voor ƒ2.600 aan Roelf Pieters de Ruiter, zonder beroep wonende in Groningen. De Ruiter werd zelf de schipper en hij noemde zijn aankoop ‘Leentje Dost’. Hij ging met zijn ‘Leentje Dost’ in de binnenvaart, waardoor niet bekend is tot hoe lang hij er mee is blijven varen.”

 

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Rasker, Frederik Geugies

Familiegegevens en opleiding

Derk werd geboren op 06 december 1858 te Groningen als zoon van de scheepskapitein Fredrik Rasker en Leentje Dost.

In zijn overlijdensakte wordt geen relatie genoemd en hij zal dus ongetrouwd zijn gebleven.

Derk overleed op 19 deccember 1913 te Groningen, zonder beroep, 55 jaar.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.F.Rasker was lid voor de vlag van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 37 in de periode 1893 t/m 1904.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.F.Rasker als gezagvoerder gedurende:

*   1884 t/m 1891 van de tjalk “Leentje”, gebouwd in 1872 te Foxhol, 75 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1891 verkocht voor de binnenvaart;

*   1892 t/m 1896 van de ijzeren tjalk “Twee Broeders”, gebouwd in 1891, bouwplaats niet vermeld, 77 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen;

*   1897 tot nà 1900 van de 2/msch “Leentje”, gebouwd in 1896 bij G.& H.Bodewes te Martenshoek, 133 ton n.m., varend voor F.G.Rasker te Groningen. Het schip werd in 1912 verkocht naar Buenos Ayres.

 

In de collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum dd 19 juli 1893 wordt vermeld de tjalk “Twee Broeders” met kapitein D.F.Rasker, 34 jaar uit Groningen

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Rasker, Derk Fredrikz