Inloggen
ALBLASSERWAARD - ID 179


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1919
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 493
Launch Date: 1918-08-28
Delivery Date: 1919-01-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek Fulton, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 450
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (11 3/16 , 18 1/8 & 31 1/2 - 17 11/16)
Speed in knots: 8.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 534.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 270.00 Net tonnage
Deadweight: 728.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 27000 Cubic Feet
Bale: 25000 Cubic Feet
 
Length 1: 47.42 Meters Registered
Beam: 8.02 Meters Registered
Depth: 3.95 Meters Registered
Draught: 3.72 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1958
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De oude stoommachine vervangen door een dieselmotor. (Gehermotoriseerd: Sconda (Praag) 4 tew 6 cil. (350x500) Vermogen: ? PK., motor in 1957 gebouwd.)

Ship History Data

Date/Name Ship 1919-01-16 ALBLASSERWAARD
Manager: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij 'Navis', Sliedrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sliedrecht / Netherlands
Callsign: NCFQ
Additional info: Manager Van der Eb en H.K. Nederlof

Date/Name Ship 1922-00-00 ALBLASSERWAARD
Manager: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Scheepshypotheekbank N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sliedrecht / Netherlands
Callsign: NCFQ
Additional info: Rederij failliet

Date/Name Ship 1922-04-10 ESTHER
Manager: Reederei Matthias Nielsen G.m.b.H., Flensburg, Germany
Eigenaar: Reederei Matthias Nielsen G.m.b.H., Flensburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Flensburg / Germany
Callsign: LNRB

Date/Name Ship 1927-10-08 ERIKA TREESS
Manager: Max Treess, Hamburg, Germany
Eigenaar: Max Treess, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: LNRB

Date/Name Ship 1930-12-03 SÜDWEST
Manager: Max Treess, Hamburg, Germany
Eigenaar: Max Treess, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1931-05-19 SÜDWEST
Manager: Aug. Bolten, Wm. Miller's Nachfolger, Hamburg, Germany
Eigenaar: Aug. Bolten, Wm. Miller's Nachfolger, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RLNB

Date/Name Ship 1933-02-10 TRIO
Manager: Hans Svenningsen, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: D/S A/S 'Trio', Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OUMS
Additional info: 27.6.1939 door manager gekocht

Date/Name Ship 1953-00-00 CORALIA II
Manager: Domestinis Steamship Lines, Piraeus, Greece
Eigenaar: Domestinis Steamship Lines, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVAB

Date/Name Ship 1957-09-00 IPATIA DROSSIA
Manager: K., A. & I. Tsoutsas & G. Asproulis, Piraeus, Greece
Eigenaar: K., A. & I. Tsoutsas & G. Asproulis, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVAB

Date/Name Ship 1963-00-00 IPATIA DROSSIA
Manager: K. Tsoutsas, G. Asproulis, e.o., Piraeus, Greece
Eigenaar: K. Tsoutsas, G. Asproulis, e.o., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Laurium / Greece
Callsign: SVAB

Ship Events Data

1919-00-00: In aanbouw als NAVIS I voor N.V. Handelsmaatschappij & Technisch Scheepvaartbureau 'Navis', Groningen.
1919-01-16: Building History
NNO 170119
Delfzijl, 17 januari. Gisteren is alhier op de Eems met het nieuwe stoomschip proef gestoomd. Het schip is gebouwd op de werf van Gebr. van Diepen te Waterhuizen. De compound machine van 400 pk is geleverd door de fabriek Fulton te Martenshoek. Het is groot 764 m3 netto en behoort te Sliedrecht thuis. Reder is de heer Navis. De proeftocht is goed geslaagd. (opm: is s.s. ALBLASSERWAARD).
1920-01-05: Na vertrokken te zijn van Rotterdam naar zee met bestemming Blyth, is de “ALBLASSERWAARD” teruggekeerd van zee naar Maassluis vanwege het slechte weer.
1920-05-17: Algemeen Handelsblad 17-05-1920: N.V. Scheepsexploitatie Mij. „Navis”. Aan het verslag over 1919 ontleenen wij het volgende: 1919 is voor onze Maatschappij een gunstig jaar geweest. Het s.s. „Merwede" heeft tot begin Mei 1919 verschillende reizen voor de Maatschappij gemaakt en is daarna in timecharter gegeven aan de Fruteralijn te Hull, in welk timecharter het schip op 31 December 1919 nog varende was. Het in 1918 bestelde s.s. „ALBLASSERWAARD'” werd ons einde Januari 1919 opgeleverd. Dit schip heeft gedurende het geheele jaar voorspoedig gevaren. De exploitatie der schepen wijst per 31 Dec. 1919 een voordelig resultaat aan van ƒ 185.819, terwijl het netto winstsaldo, na aftrek van afschrijvingen en verdere kosten en vermeerderd met het onverdeeld winstsaldo over 1918 ƒ 88.605 -bedraagt. Voorgesteld wordt, hieruit aan aandeelhouders uit te keeren een dividend van 10%, aan oprichtersbewijzen ƒ 57.50 per stuk en te reserveeren ƒ 7632. In den loop van het boekjaar bestelde de Maatschappij ter uitbreiding van de vloot een stoomschip van 850 tons, het s.s. „Nederwaard", welk schip volgens contract in Juni 1920 door de scheepsbouwers moet warden opgeleverd. In Januari 1920 werd door de Maatschappij aangekocht het s.s. „Overwaard", groot 139 ton. In verband met de financiering daarvan werd besloten het maatschappelijk kapitaal uit te breiden met f 100.000, uitsluitend voor de oude aandeelhouders en daardoor het kapitaal te brengen op ƒ 600.000. De uitgifte der nieuwe aandeelen liep vlot van stapel. Het boekjaar 1920 is zeer voorspoedig begonnen en heeft reeds nu een belangrijke exploitatiewinst opgeleverd. Te betreuren is, dat de havenstaking den voorspoed der eerste maanden van het nieuwe jaar heeft geremd, ofschoon kan worden gezegd, dat wij de schepen, zij het dan ook met vertraging, varende hebben kunnen houden.
1920-09-15: Voorwaarts 18-09-1920: Naima. Eelseneur, 15 Sept. Hedennacht is het Nederl. stoomschip “ALBLASSERWAARD” ter hoogte van Kronberg in aanvaring geweest met den driemast schoener “Naima” uit Uleaberg. De schoener, welke op weg was van Uleaborg naar Hull met hout, is hier met belangrijke schade binnengebracht. De “Alblasserwaard”zette de reis voort.
De Telegraaf 16-11-1920: Uitspraken. Amsterdam, 15 Nov. De Raad voor de Scheepvaart deed nog de volgende uitspraken: a. betreffende de aanvaring van het stoomschip „Alblasserwaard" met een Finsch vaartuig. De Raad is van oordeel, dat de oorzaken van de ramp zijn het niet tijdig zien aan boord van de “Alblasserwaard" van de lichten van de „Naima" en het, plotseling onklaar worden van de handstuurgerei. Ware het laatste niet gebeurd, dan zou de „Alblasserwaard" niet méér stuurboord zijn opgegaan, dan haar voornemen was en zou de “Naima" voorbij zijn gestoomd, terwijl indien de lichten bijtijds waren opgemerkt, de „Alblasserwaard" niet zóó in de nabijheid van de „Naima" was gekomen, dat het onklaar worden van het stuurgerei en het dientengevolge uit haar koers geraken eene aanvaring tengevolge kunnen hebben. De reden van het onklaar raken van het stuurgerei is niet gebleken Het licht van de “Naima” is misschien niet tijdig gezien, doordien de „Alblasserwaard" de „Naima" oploopende, eerste door hare onverwachte wending naar stuurboord in den cirkel van het groene vuur van de “Naima” kwam. Er is geen aanleiding om aan te nemen, dat op de “Alblasserwaard" niet behoorlijk uitkijk is gehouden.
Algemeen Handelsblad 16-11-1920: Raad voor de Scheepvaart: Inzake de aanvaring van het stoomschip “Alblasserwaard" met een Finsch zeilvaartuig is de Raad van oordeel, dat de oorzaken van de ramp zijn het niet tijdig zien aan boord van de „Alblasserwaard" van de lichten van de „Naima" en het plotseling onklaar worden van het handstuurgerei. De reden van het onklaar raken van het handstuurgerei, waarvan de ketting voldoende beschermd was, en dat later weer goed werkte, is niet gebleken. Het licht van de „Naima" is misschien niet tijdig gezien, doordien de “Alblasserwaard", de “Naima" oploopende, eerst door hare onverwachte wending naar stuurboord in den cirkel van liet groene vuur van de „Naima" kwam. Er is geen aanleiding om aan te nemen, dat op de „Alblasserwaard" niet behoorlijk uitkijk is gehouden. Omtrent de aanvaring van het zeilschip.
Rotterdamsch nieuwsblad 20-11-1920: Aanvaring stoomschip „Alblasserwaard". Inzake de aanvaring van het stoom schip „Alblasserwaard" met een Finsch zeilvaartuig, is da Raad van oordeel, dat de oorzaken van de ramp zijn het niet tijdig zien aan boord van de „Alblasser waard' van de lichten van de „Naima" en het plotseling onklaar worden van het handstuurgerei. De reden van het onklaar raken van het handstuurgerei, waarvan de ketting vol doende beschermd was, en dat later weer goed werkte, is niet gebleken. Het licht van de „Naima" is misschien niet tijdig gezien, doordien de „Alblasserwaard", de „Naima" oploopende, eerst door haar onverwachte wending naar stuurboord in den cirkel van het groene vuur van de „Naima" kwam. Er is geen aanleiding om aan te nemen, dat op de „Alblasserwaard" niet behoorlijk uitkijk is gehouden.
1922-03-11: NvhN 11-03-1922: Het Nederlandsche stoomschip “Alblasserwaard”, geb.1918, werd door bemiddeling van den makelaar in schepen, William Theissing te Rotterdam, naar Duitschland verkocht.
1930-08-06: Voorwaarts 08-08-1930: Erika Treess. Dover, 6 Augustus. Het Duitsch stoomschip “Erika Treess” is hier heden gepasseerd om de Oost en seinde, dat de schoorsteen was weggeslagen.
1931-05-19: Voorwaarts 19-05-1931: Verkochte schepen. Het stoomschip “Erika Treess ex.”Alblasserwaard”. 499 bruto en 254 netto tons, in 1918 bij Gebrs. v.Diepen te Waterhuizen gebouwd, van de reederij Max Treess te Hamburg, is herdoopt in “Südwest”.
1933-04-20: In aanvaring met Deense f.v. “Annelise” tijdens de reis van Naskov naar een onbekende bestemming. Minimale schade opgelopen.
1933-09-26: Aan de grond gelopen in Nakskov Fjord tijdens de reis van Nakskov naar Lossiemouth met een lading gerst. 28-09-1933 vlotgebracht na lossen van een deel van de lading gerst.
1934-01-05: In de haven van Kopenhagen in aanvaring met de zuiger “Anholt” en daardoor enige schade aan haar achtersteven opgelopen.
1937-01-06: Tijdens de reis van Cardiff naar Shoreham in ballast op de rede van Shoreham een anker verloren.
1937-03-20: Tijdens de reis van Burntisland naar Saxkøbing met een lading kolen, op de Noordzee in aanvaring met de Noorse s.s.”Hope” waardoor schade opgelopen aan het voorschip.
1942-11-10: Liggende bij een scheepswerf te Elsinore brand in de accomodatie uitgebroken. De brand geblust door the plaatselijke brandweer. Het hele accomodatie achterschip is uitgebrand.
1943-05-06: Tijdens de reis van Horsens naar Kopenhagen met een lading bruinkool gezonken nadat het op een mijn was gevaren. Alle bemanningsleden gered. In 1943 gelicht en daarna hersteld en weer in de vaart.
1958-04-11: Final Fate:
Op reis met een lading bentoniet (soort poederklei), reis onbekend, aan de grond gelopen ter hoogte van Tocra, in positie 32°35’ NB en 20°20’ OL., en moest door de bemanning als total loss worden geabandonneerd.

Afbeeldingen


Omschrijving: TRIO - Met neutraliteitskleuren.
Collectie: M/S Museet for Søfarts billedarkiv
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: als TRIO
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: als TRIO
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname