Inloggen
DOROS - ID 1780


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1737 Z AMST 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Boele's Scheepswerven & Machinefabriek, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1939-00-00
Delivery Date: 1939-05-24
Technical Data

Engine Manufacturer: Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V., Hengelo, Overijssel, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 825
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 14 1/4-23 1/2
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 921.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 434.00 Net tonnage
Deadweight: 1593.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 99035 Cubic Feet
Bale: 95106 Cubic Feet
 
Length 1: 73.76 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 70.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 11.19 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.68 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-05-24 DOROS
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PDRT

Ship Events Data

1939-01-01: Algemeen Handelsblad 01-01-1939: m.v.s.”Doros” water gelaten. Van een der hellingen van Boele's scheepswerven te Bolnes is gistermorgen met goed gevolg te Water gelaten het motorvrachtschip „Doros", bestemd voor de K.N.S.M. De afmetingen van de „Doros" zijn: breedte tusschen de loodlijnen 68 m 58 cm, lengte over alles 63 m 76 cm, grootste breedte 11.1.25, holte in de zijde 6 m 55 cm. Het draagvermogen is 1600 ton, terwijl het schip voortgestuwd wordt door een 825 p.k. Stork dieselmotor.
1939-05-25: Als DOROS, zijnde een stalen schroefmotorschip, groot 2607.95 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 22-05-1939 no. 5984, liggende te Bolnes, door A. van der Velden, asp. scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1737 Z AMST 1939 op het achterschip aan S.B. zijde tegen achterwand stuurmachinekamer.
1939-06-02: De Telegraaf 03-06-1939: Proefvaart. DOROS. Amsterdam. 2 Juni. Het bij Boele's Scheepwerven te Bolnes, voor de Kon. Ned. Stoomboot Mij. te Amsterdam gebouwde motor-vrachtschip Doros heeft heden op de Noordzee den officielen proeftocht gehouden, waarna het schip door de reederij werd overgenomen. Vervolgens zette het schip koers naar Amsterdam, waar het hedenavond arriveerde. De afmetingen van de Doros zijn lengte over alles 63.76 m., grootste breedte 11.25 M. en holte in de zijde 6.55 M. terwijl het draagvermogen ca. 1000 ton bedraagt. De voortstuwing geschiedt door een Stork Dieselmotor, met een capaciteit van 825 PK, waarmede een dienstsnelheld lwerd bereikt van 10 1/4 mijlen. Het schip is bestemd voor den Oostzeedienst.
1949-12-12: Final Fate:
Op weg van New York naar Haïti met een lading stukgoed, gezonken op 25.41° N / 74.14° W na een explosie van vermoedelijk vrijgekomen gassen aan boord. Tijdens de bluspogingen komen elf opvarenden om het leven, waaronder alle officieren. De overige elf opvarenden weten zich, met behulp van twee reddingsboten, te redden.
Het Parool 14-12-1949: De „Doros”, het verongelukte schip. „Doros” van KNSM na explosie bij Florida gezonken. Amerikaanse tanker redt acht opvarenden; lot van anderen nog onbekend. Het Nederlandse motorschip „Doros" van de K.N.S.M. is Maandagavond laat 500 kilometer ten Oosten van de kust van Florida (V.S.) na een ontploffing aan boord in brand gevlogen en gezonken. Van de opvarenden, in totaal waarschijnlijk 24 man, zijn acht man opgepikt door het Amerikaanse tankschip „Sparrows Point", dat van de ramp een radiobericht uitzond dat werd opgevangen door radio Baltimore. Van acht andere leden der bemanning wordt aangenomen dat zij zijn omgekomen; er zijn voorts nog een aantal vermisten. De eerste machinist, een der geredden, heeft aan een lid van de Amerikaanse kustwacht verteld dat enige mannen met het schip in de golven zijn verdwenen. Alle schepen in de omgeving zijn door de kustwacht verzocht, te zoeken naar een reddingboot van de „Doros", die met zes man aan boord het laatst is gezien Dinsdagmorgen om vijf uur. Vijf vliegtuigen van de kustwacht en de luchtmacht hebben gezocht, tot dusver echter zonder resultaat.
Een van de geredden aan boord van de „Sparrows Point", heeft zware brandwonden en heeft medische verzorging nodig. De kustwacht te Norfolk heeft met het marinehospitaal op Stateneiland maatregelen getroffen voor uitzending van medische hulpploegen naar de plaats van de ramp. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. De „Doros", een schip van 921 ton. is op acht December uit New Vork vertrokken en was op weg naar Port au Prince, Haïti.
De waarheid 14-12-1949: Voor de kust van Florida Nederlands schip „Doros” verongelukt.
Reeds tien slachtoffers bekend. Volgens berichten van het Amerikaanse schip „Sparrows Point", die door radio Baltimore zijn opgevangen, zou het 921 ton metende Nederlandse motorschip „Doros" van de K.N.S.M. Maandag j.l. „ontploft, in brand gevlogen en gezonken" zijn. De tankboot heeft de eerste machinist en zeven anderen, die in een reddingboot buiten de kust van Florida werden aangetroffen, opgepikt „Naar een andere reddingboot met zes man aan boord wordt gezocht. Een van de geredden heeft zware brandwonden en heeft medische verzorging nodig. Het weer is slecht, hoge golven uit het Oosten, wind Oost!" De „Doros" vertrok 8 December uit New-York op weg naar Fort Liberté op Haïti. Latere berichten meldden dat het schip ontploft is op 500 km ten Oosten van Miami. Het reddingsvaartuig „Moeoma" begon ondanks de zware zee direct met de opsporing van de zes vermisten. Ook vijf vliegtuigen stegen op om naar de vermiste sloep met zes man te zoeken. Nog andere berichten luidden dat er een bemanning van 24 koppen aan boord geweest zou zijn toen de „Doros" New-York op 8 December verliet. Onder de geredden behoort de hoofdwerktuigkundige van het schip. Deze vertelde aan de officieren van het Amerikaanse tankschip, dat hem met zeven lotgenoten opgepikt heeft, dat de kapitein, de eerste, tweede en derde stuurman, de leerjongen-electriciën, de tweede en derde werktuigkundige alsmede de steward bij de schipbreuk, welke zich Maandag omstreeks 16.45 uur (Ned. Tijd) heeft voorgedaan, zijn omgekomen. Twee andere zeelieden zijn met de „Doros" de diepte ingegaan, vertelde de geredde nog. De plaats van de schipbreuk is nu ook nader bepaald. Zij vond plaats ten noorden van de Bahama-eilanden.
Provinciale Drentsche en Asser courant 15-12-1949: Nog 6 opvarenden van “Doros”opgepikt. Een hunner overleden. De Amerikaanse kustwacht te Norfolk in Virginia meldt heden, dat er nog zes overlevenden zijn gevonden van het Nederlandse schip Doros, dat Maandag voor de kust van Miami in brand vloog. Dit brengt het aantal overlevenden op veertien. Het schip „Williamsburg" heeft de zes mannen in de afgelopen nacht opgepikt. Volgens een later bericht van de „Williamsburg" echter is een van de zes aan boord genomenen dood. De „Williamsburg" heeft, aldus werd per radio geseind, de mannen Woensdag te 11.36 plaatselijke tijd aan boord genomen op ongeveer 50 km. ten Noorden van San Salvador, iets ten zuiden van de plek waar de „Doros" Maandag explodeerde en in brand vloog. De vijf overlevenden aan boord van de „Williamsburg" zouden zijn Charles Durham,Antonio Skippi, Thomas Williams, Lucian Pastera en Franklin Misick. De naam van de overledene werd opgegeven als Phillips.
De Surinamers E. R. Amzand en L. S. Imanbaks behoren tot de geredden.
Provinciale Drentsche en Asser courant 15-12-1949: Dertien opvarenden overleefden ramp met de „Doros". Stuurmansleerling H. R. H. Schinkel uit Zuidlaren op zijn eerste reis omgekomen. Het Amerikaanse schip „Williamsburg" heeft tegen middernacht j.l. nog vijf overlevenden, allen afkomstlg uit West-ïndië, van het Nederlandse m.s. „Doros" opgepikt. Acht andere overlevenden van de „Doros", die Maandagmorgen ter hoogte van Miami explodeerde en in brand vloog, zijn Woensdag te Miami aan land gezet. De vijf door de „Williamsburg" aan boord genomenen deelden mede, dat de kok, P. H. v. d. Bruyn Rosenburg, overleden was en over boord gezet. De bemanning van de „Doros" bestond uit vier en twintig koppen. Vliegtuigen van de Amerikaanse kustwacht en schepen zoeken nog steeds naer de tien vermisten. De „Williamsburg" seinde per radio, dat de vijf bovengenoemden werden opgepikt op ongeveer 35 mijl ten Noorden van San Salvador, een stadje ten Zuiden waarvan de „Doros" explodeerde. De volgende personen zijn volgens inlichtingen om het leven gekomen: J. C. Kroon uit Haarlem, gezagvoerder; J. de Jong, Amsterdam, eerste stuurman; H. R. H. Schinkel, Zuidlaren, stuurmansleerling; T. W. Kiffers, Zwolle, electriciën. Van de volgende opvarenden is niets meer vernomen: J. J. Lits, Amsterdam, 2e stuurman; J. Pijpenseel, Eindhoven, 3e stuurman; A. C. Jonker, IJmuiden, 2e machinist; L. Goudsmit, Amsterdam, 3e machinist; G. Bakker, Amsterdam, hofmeester. Naar wij vernemen maakte de stuurmansleerling Schinkel uit Zuidlaren zijn eerste reis.
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant 15-12-1949. De „Doros" brandend gevonden. Geheimzinnige ontploffing in provisiekamer.
Reddingsboot met zes personen nog steeds vermist. Een van de Amerikaanse verkenningsvliegtuigen heeft gisteren het Nederlandse motorschip Doros ten Oosten van de Bahama-groep waargenomen. Het schip bevond zich in drijvende toestand „maar aan boord woedde een hevige brand". De geredde opvarenden van de „Doros" vertelden gisteren dat zich Maandagmorgen een geheimzinnige ontploffing in de provisiekamer van het schip had voorgedaan, waarna de vlammen met zulk een snelheid over de dekken vlogen, dat een aantal leden der bemanning binnen weinige seconden door het hen omringende vuur gedood werd. De acht overlevenden, die door een Amerikaans vrachtschip uit zee werden opgepikt en later met een vliegtuig van de kustwacht naar Miami zijn overgebracht, verklaarden, dat zij, die er in geslaagd waren enkele seconden na de explosie van boord te springen, reddeloos verloren waren. Tien opvarenden van de „Doros" worden als verloren beschouwd, zes anderen, die naar men aanneemt met een reddingboot zijn ontkomen, worden vermist. Naar hen wordt nog steeds gezocht. De acht mannen van de „Doros" zijn naar het ziekenhuis in Miami overgebracht, waar hun brandwonden worden behandeld en waar zij hun „shock" en uitputting te boven kunnen komen. De eerste machinist C. Helmer huilde, toen hij het vliegtuig van de kustwacht verliet. Terwijl de tranen hem over het gelaat stroomden riep Helmer uit: „Alle officieren zijn omgekomen, allen. Het was zo iets verschrikkelijks, dat wij God op onze blote knieën moeten danken, dat wij gered zijn." Geen der acht overlevenden kon een verklaring geven van de explosie, die in de provisiekamer van de „Doros" is ontstaan en welk ontplofbaar materiaal daar aanwezig is geweest. De geredden vertelden, dat na de ontploffing aan boord een volkomen verwarring heerste. Zij hebben gezien, dat een der opvarenden als een levende fakkel over het dek rende en gillend van pijn overboord sprong in de kokende zee. ,.In twee tellen was het gebeurd" zei matroos Edward Amzand, die uit Suriname komt. Amzand, die het duidelijkst verslag van de ramp heeft gedaan, zei, dat hij dadelijk na de ontploffing naar de machinekamer was gerend en daar dadelijk alles in vlammen had gevonden. „Toen ik aan dek stond zag ik vier mannen in het water liggen," zei hii, „De kok rende van top tot teen brandend, over dek en sprong in een reddingboot."
Limburgsch dagblad 16-12-1949: Nog 10 vermisten van de „Doros". Norfolk, 15 December. Het Amerikaanse schip „Williamsburg" heeft tegen Donderdagnacht j.l. nog vijf overlevenden van het Nederlandse m.s. „Doros" opgepikt. Allen waren West-Indiërs. Acht andere overlevenden van de „Doros", die Maandagmorgen ter hoogte van Miami explodeerde en in brand vloog, zijn Woensdag te Miami aan land gezet. De vijf door de „Williamsburg" aan boord genomenen deelden mede, dat de kok P. v.d. Bruyn- Rosenburg, overleden was en over boord gezet. De bemanning van de „Doros" bestond uit 24 koppen. Vliegtuigen van de Amerikaanse kustwacht en schepen zoeken nog steeds naar de tien vermisten, waaronder vijf Nederlanders. De „Williamsburg" seinde per radio, dat de vijf bovengenoemden werden opgepikt op ongeveer 35 mijl ten Noorden van San Salvador, een stadje ten Zuiden waarvan de „Doros" explodeerde. Naar het A.N.P. van de zijde van de K.N.S.M. verneemt hebben de West-Indische geredden, die door de Amerikaanse tankboot „Sparrows Point" aan boord zijn genomen, verklaard, dat de volgende opvarenden van de „Doros" ogenblikkelijk zijn gedood of over boord zijn geslagen: J. Kroon, gezagvoerder; J. de Jong, eerste stuurman; H. Schinkel, stuurmansleerling en T. Kiffers, electriciën.
Nieuwsblad van Friesland 16-12-1949:
De ramp van de Doros . Koortsachtig wordt gezocht naar de tien vermiste leden van de bemanning. „Geen overlevenden opgemerkt" seinde Woensdag een vliegtuig van de Amerikaanse kustwacht, die deel uitmaakte van een vliegende reddingsbrigade, die volijverig speurde naar het wrak van het Nederlandse m.s. „Doros", dat ten Oosten van Miami in de Atlantische Oceaan in brand was gevlogen. Aan boord bevonden zich 24 opvarenden, waarvan 14 inmiddels gered zijn. Vier zijn hoogstwaarschijnlijk over boord geslagen of gedood. De overige leden worden nog vermist. Het Amerikaanse schip „Williamsburg" heeft Woensdag tegen middernacht vijf overlevenden opgepikt. Acht andere overlevenden van de „Doros" zijn Woensdag aan land gezet. De vijf door de „Williamsburg" aan boord genomenen deelden mee, dat de kok, P. H. v. d. Bruyn Rosenburg overleden was en over boord gezet. De bemanning van de „Doros" bestond uit vier en twintig koppen. Vliegtuigen van de Amerikaanse kustwacht en schepen zoeken nog steeds naar de tien vermisten. De „Williamsburg' 'seinde per radio, dat de vijf bovengenoemden werden opgepikt op ongeveer 35 mijl ten Noorden van San Salvador, een stadje ten Zuiden waarvan de „Doros" explodeerde. Naar van de zijde van de K.N.S.M. vernomen wordt, hebben de West-Indische geredden, die door de Amerikaanse tankboot „Sparrows Point" aan boord zijn genomen, verklaard, dat de volgende opvarenden van de „Doros" ogenblikkelijk zijn gedood of over boord zijn geslagen: J. C. Kroon uit Haarlem, gezagvoerder; J. de Jong, Amsterdam, eerste stuurman; H. R. H. Schinkel, Zuidlaren, stuurmansleerling: T. W. Kiffers, Zwolle, electriciën. De eerste machinist Helmers, die eveneens door „Sparrows Point" aan boord werd genomen, kon hierover wegens zijn overspannen toestand nog niet gehoord worden. Van de volgende opvarenden is niets meer vernomen: J. J. Lits, Amsterdam, 2e stuurman; J. Pij penseel, Eindhoven, 3e stuurman; A. C. Jonker, IJmuiden, 2e machinist; L. Goudsmit, Amsterdam, 3e machinist; D. Bakker, Amsterdam, hofmeester. Hoewel de hóóp klein is, dat deze opvarenden nog in leven zijn, worden de nasporingen naar hen voortgezet.
De hoofdmachinist verklaarde dat zij allen zijn omgekomen. De namen van de vijf overlevenden, die door de „Willamsburg" aan boord zijn genomen, zijn: L. L. Castel, koksmaat; W. A. Skippinga, matroos; C. Durham, olieman; F. P. Missick, dekjongen; T. A. Williams, matroos. Deze vijf overlevenden zijn allen uit West-Indië afkomstig. De kok van de „Doros", P. H. van de Bruyn Rosenburg, is overleden in de sloep, waarin zich deze vijf opvarenden bevonden en moest overboord gezet worden. Ook hij was afkomstig uit West-Indië. De steward vertelde.
Volgens steward Amzand is het schip Maandag om ongeveer 11 uur door onbekende oorzaak ontploft. Binnen enkele seconden was het schip één vlammenzee. „Ik rende naar een reddingboot en hielp bij het uitzetten", aldus de steward, „ik weet niet wat er met de anderen gebeurd is. Velen sprongen te water en wij hebben er enkelen opgepikt. De kok zat alleen in een boot en wij waren met z'n dertienen. Daarom stapte een aantal over in de boot van de kok en dat is het laatste wat wij van hen gezien hebben".
De waarheid 17-12-1949: Elf man kwamen met de „Doros" om. Ofschoon de nasporingen naar de vermisten van het Nederlandse motorschip „Doros" nog niet zijn gestaakt, meent de K.N.S.M. thans met zekerheid te moeten aannemen, dat elf leden der bemanning het leven hebben verloren. Het motorschip „Doros" werd Maandag voor de kust van Florida getroffen door een ontploffing midscheeps. Het schip vloog in brand en zonk spoedig daarna.
Algemeen Handelsblad 17-12-1949: Familiebericht. Algemene kennisgeving. Heden ontving ik het bericht. dat bij de ramp van de „Doros" om het leven is gekomen mijn innig geliefde man Johan Christiaan Kroon oud 53 jaar. J. C. Kroon—Ferguson. Haarlem, 16 Dec. 1949. Schotersingel 139. Hierdoor geven wij tot onze diepe droefheid kennis van het overlijden van onze zeer geliefde zoon. broer, zwager en oom Johan Christiaan Kroon Gezagvoerder van het m.s.. „Doros" welk schip door een noodlottig ongeval d.d. 12 December 1949 ten onder is gegaan. Haarlem, C. E. Kroon—Mulder. Overveen, J. A. Kroon C. F. Kroon— van Wageningen. A. M. Kroon. A. Kroon— Boersma Den Haag, Carla Overveen, Julianalaan 46.
De Telegraaf 20-12-1949: De Doros opgegeven. Londen, 19 Dec. — Lloyds bericht uit New Vork, dat de Amerikaanse kustwacht de nasporingen naar het wrak van het 921 ton metende Nederlandse motorschip Doros heeft gestaakt. Men weet, dat de Doros de vorige week door een explosie werd vernield. Aangenomen wordt, dat het schip ter hoogte van Miami is gezonken. De kotter Macoma heeft de plaats, waar vliegtuigen een grote olievlek hadden waargenomen, onderzocht, maar geen wrak aangetroffen.

Afbeeldingen


Omschrijving: DOROS tijdens de oplevering
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Doros 1939.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DOROS te New York, omstreeks 1939/1940
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DOROS
Collectie: -
Vervaardiger: United States Coast Guard
Onderwerp: Schade