Inloggen
DOLLARD - ID 1752


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1930
IMO nummer: 5410482
Nat. Official Number: 1318 Z GRON 1930
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 125
Delivery Date: 1930-04-24
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 194.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
Deadweight: 250.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 43400 Cubic Feet
Bale: 41000 Cubic Feet
 
Length 2: 35.06 Meters Registered
Beam: 6.23 Meters Registered
Depth: 2.75 Meters Breadth, moulded
Draught: 2.94 Meters Other
Configuration Changes

Datum 00-00-1948
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil Pk Crossley Type (265x345)

Datum 00-00-1966
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 280 Pk Alpha (1962) Type (x)

Datum 00-00-1970
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot zandzuiger. StF 2.

Ship History Data

Date/Name Ship 1930-04-24 DOLLARD
Manager: Jacob & Jan Albert Hoff, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hermanus Tijmons, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NMGC

Date/Name Ship 1934-03-09 DOLLARD
Manager: Poppo Dekker, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Poppo Dekker, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDRL

Date/Name Ship 1937-11-26 FAIRY
Manager: East Coast S.S. Co. Ltd., King's Lynn, Great Britain
Eigenaar: East Coast S.S. Co. Ltd., King's Lynn, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: King's Lynn / Great Britain
Callsign: MJRQ

Date/Name Ship 1958-00-00 OSRIC
Manager: R.P. & J.W. Nielsen, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: R.P. & J.W. Nielsen, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OURT

Date/Name Ship 1963-00-00 JENS KOEFOED
Manager: L.J. Hansen, Rønne, Denmark
Eigenaar: L.J. Hansen, Rønne, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rønne / Denmark
Callsign: OURT

Date/Name Ship 1963-05-00 BURGUNDIA
Manager: I/S Burgundia, Rønne, Denmark
Eigenaar: I/S Burgundia, Rønne, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rønne / Denmark
Callsign: OURT

Date/Name Ship 1972-00-00 BURGUNDIA
Manager: Stoerebelt Sten & Grus, Korsør, Denmark
Eigenaar: Stoerebelt Sten & Grus, Korsør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Korsør / Denmark
Callsign: OURT

Date/Name Ship 1974-00-00 ØTA
Manager: A/S Hotaco, Marrebaek, Denmark
Eigenaar: A/S Hotaco, Marrebaek, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marrebaek / Denmark
Callsign: OURT
Additional info: St.F.2.

Ship Events Data

1930-04-15: Als DOLLARD, zijnde een motorzeevrachtschip, groot 194.15 reg. ton, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hermannus Tijmons, kapitein ter koopvaardij te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1318 Z GRON 1930 op het achterschip op de lichtkap motorkamer bakboordzijde.
1930-04-25: NvhN 25-04-1930: Delfzijl, 25 April. Gisteren vond op de Eems de schitterend geslaagde proefvaart plaats met het op de scheepswerf „Gideon" van den heer J. Koster Hzn. te Groningen gebouwde motorschip „DOLLARD". Het schip, met afmetingen van 33.09 x 6.28 x 2.52 M. is groot bruto 550.01 kub. M. en netto 268.50 kub. M. en is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie. De voortstuwing geschiedt door een 150—180 P.K. compressorloozen Deutz Dieselmotor, waarmee het, beladen met waterglas en haver, bestemd voor Abö, een snelheid behaalde van 8 1/2 mijl over de gemeten mijl. In de machinekamer is verder een 6—7 P.K. compressorlooze Deutz Dieselmotor opgesteld voor een hulp-lenspomp, compressor en dynamo, welke de electrische stroom levert voor de verlichting. Het laden en lossen geschiedt met behulp van een motorlaadlier, gedreven door een 6—7 P.K. compressorloozen Deutz Dieselmotor. Het schip, dat bevaren wordt door kapt. Komdeur, alhier, is voorzien van een Oertz-patent roer en is gebouwd voor binnenlandsche rekening, terwijl als correspondent-reeder optreedt de heer J. Hoff, alhier. Na afloop van de proefvaart werd het schip zeer ten genoegen door de eigenaars overgenomen.
Algemeen Handelsblad 29-04-1930:
Scheepsbouw. Donderdag j.l. vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats met het door de Scheepswerf „Gideon" van J. Koster Hzn. te Groningen gebouwde motorzeevrachtschip „Dollard". Op de proefvaart werd een beladen snelheid bereikt van 8.3 mijl. De bouw geschiedde onder toezicht van Bureau Veritas voor classificatie hoogste klasse groote kustvaart. Het roer is van het Oertzpatent. Na afloop werd het schip onmiddellijk door den correspondent- reeder, den heer Jac, Hoff te Delfzijl, overgenomen.
1933-09-03: Gedurende de reis, in ballast, van Hadsund-Denemarken waar het 1 september vertrok met bestemming Riga, ter hoogte van Gotland lek geraakt.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 16 en Zaterdag 17 Februari 1934, no.34 No.15 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het lek worden van het motorschip Dollard gedurende de reis naar Riga. Op 3 September 1933 is het motorschip Dollard gedurende de reis naar Riga, ter hoogte van Gotland, lek geworden. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen, welk onderzoek ter zitting van den Raad van 27 December 1933, in tegenwoordigheid van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie, van het constructieplan van de Dollard en hoorde als getuige Poppa Dekker, kapitein van de Dollard tijdens het ongeval. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: De Dollard is een motorschip, metende 194,15 bruto-, 94,78 netto-registerton, onderscheidingssein NMGC, en eigendom van H. Tymons, te Delfzijl. Het schip is in het jaar 1930 op de werf Gideon, te Groningen, van staal gebouwd, geclasseerd bij bureau Veritas en voorzien van een Deutz-motor van 150 pk. De bemanning bestaat uit zes personen. Op 1 September 1933 vertrok de Dollard in ballast van Hadsund (Denemarken) naar Riga. De voorpiek was vol waterballast, diepgang vóór 9 dm, achter 18 dm. Het schip had dus een stuurlast van ongeveer 3 voet. Den 2den September des avonds omstreeks te 10 uur werd het lichtschip Falsterborev gepasseerd. Nadien werd het weder slechter. Op de hondenwacht van 3 September wakkerde de wind aan tot een stijve bries uit N.N.O., kracht 6 a 7, welke op de achtermiddagwacht overging tot stormkracht. De koers was ongeveer N.N.O., men had den wind even op b.b.-boeg. Om 4 uur 's middags werd bemerkt, dat het schip water maakte, dat wel met de pompen kon worden bijgehouden, maar toch gestadig toenam. Met volle kracht werkenden motor werd doorgevaren om onder de kust van het eiland Gotland te komen. Te 10.15 uur 's morgens van 4 September werd in Sandvikenbaai geankerd. De buikdenning werd opgelicht. Verscheidene klinknagels waren lek. De grootste lekkage was tusschen het voorpiekschot en het mastdek aan s.b.zijde. Met zijden spek, afgekegd met hout, zijn de lekken zoo goed mogelijk gedicht. Na beter weder te hebben afgewacht, werd de reis naar Riga vervolgd. Op 5 September werd Dünamiinde bereikt en te 9.50 uur voormiddag lag het schip gemeerd te Bolderaa (Riga). Daar is het naar de werf verhaald. Een expert van bureau Veritas heeft het schip onderzocht; het vlak bleek eenigszins opgezet. Ongeveer 1200 nagels zijn vernieuwd. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat, al moge dan de Dollard last hebben gehad van drijvend hout, uit het onderzoek is gebleken, dat het schip veel te lang volle kracht is blijven doorloopen, daarbij opboksend tegen de zee, in plaats van tijdig een opper te zoeken en beter weer af te wachten; dat dit vooral geldt, nu het schip niet geladen was. De Raad is van oordeel, dat de Dollard lek is geworden door het zware slaan van den platten bodem op de zee. Dit zou niet gebeurd zijn, wanneer het schip van voren iets ronder was. Van de Dollard is de bodem reeds onder de voorpiek plat. Hier doet zich een bezwaar voor, dat zich reeds meermalen heeft voorgedaan. De motoren worden sterker, er wordt van de stevigheid van de constructie van het schip hoe langer hoe meer gevergd, doch zoo is een wanverhouding ontstaan tusschen de constructie van het schip en de eischen, waaraan het moet voldoen. Daarbij komt nog als nadeelige factor de waterballast in den kop. Deze ongunstige factoren zouden, voor een groot gedeelte verholpen kunnen worden, wanneer het schip een dubbelen bodem had met waterballast. Ten einde het schip niet te kostbaar te maken met het oog op een loonende exploitatie, zou kunnen worden volstaan met een dubbelen bodem, niet over het geheele schip, maar van het voorschot tot den mast. Wanneer rekening wordt gehouden met den toestand, zooals deze nu eenmaal is en zooals deze den kapitein bekend was, dan is de conclusie gewettigd, dat, gelijk trouwens zoo dikwijls met dergelijke schepen geschiedt, de kapitein met het schip te wild heeft gevaren. Volgens het journaal is nog bij windkracht 8—9 volle kracht gevaren. Wanneer schepen als de Dollard niet doelmatiger zijn gebouwd en geballast dan thans, dan moet bi] eenigszins ruw weer voorzichtiger worden gevaren dan de kapitein heeft gedaan. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser en B. C. van Walraven, leden, P. H. Bos en G. Mulder, buitengewone leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 7 Februari 1934. (get.) B. M. Taverne C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser, van Walraven, P. H. Bos, G. Mulder, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1933-12-27: Delfzijl, 27 Dec. Het alhier thuis behoorende motorschip Dollard, kapt. Dekker, liep op weg van Hamburg naar hier te Cuxhaven binnen met schade aan de schroef. Na van een andere schroef te zijn voorzien vervolgde het de reis en kwam hier Zondag binnen.
1933-12-30: NvhN 02-01-1934: Delfzijl, 30 December. Het motorschip Geziena, kapt. Sap, op weg van Groningen naar Emden en het motorschip Dollard, kapt. Dekker, op weg van Appingedam naar Londen met een lading carton arriveerden hier heden met defecte schroef. Beide schepen zullen hier van een nieuwe schroef worden voorzien, alvorens de reis te vervolgen.
NvhN 02-01-1934: Delfzijl, 31 Dec. Het motorschip „Dollard", kapt. Dekker, dat hier op reis van Appingedam naar Londen met een lading carton met schade aan de schroef arriveerde, is alhier van een nieuwe schroef voorzien en vertrok heden naar zijn bestemming.
1934-01-23: Algemeen Handelsblad 23-01-1934: Jupiter.(Vlissingen, 22 Januari) Het Nederlandsche motorschip „Jupiter" van Rotterdam naar Londen bestemd, is met motorschade hier binnengesleept door het Nederlandsche motorschip „Dollard" eveneens op reis van Rotterdam naar Londen.
1935-05-04: Algemeen Handelsblad 04-05-1935: Logies uitgebrand. Particuliere brandweer grijpt in. Gistermiddag ontstond brand aan boord van den kustvaarder „Dollard" liggende aan de Sumatrakade voer de loods „Sumatra" van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland". De brandweer werd gealarmeerd en in afwachting daarvan begon de eigen brandweer van de maatschappij, die zeer goed geoutilleerd en getraind is. met de blussching. Er stond een verstikkende rook en daarom moesten de mannen him rookmaskers opzetten. In allerijl werd een straal op de Vechtleiding uitgelegd en toen was spoedig het gevaar voor uitbreiding geweken. De gemeentelijke brandweer verscheen met twee motorspuiten en met de drijvende stoomspuit „Jason" en nam de nablussching ter hand, daar het vuur reeds door de „Nederland"-brandweer, die zeer goed gewerkt had, bedwongen was.
Het logies brandde geheel uit; de hevige rook was voor een groot deel het gevolg van brandende stroozakken en beddegoed. De douane, had even te voren een onderzoek ingesteld, waarna vier man van de equipage in het logies geschaft hadden. Even daarna werd de brand ontdekt. Waarschijnlijk is deze het gevolg van een vonk van sigaret of pijp.
1935-05-06: De Tribune 06-05-1935: Brandje op een kustvaarder. Een kleine brand heeft gisteren tussen zes en zeven uur zijn vernielend werk verricht in het volkslogies van het motorschip “DOLLARD”, een kleine kustvaarder, welke ligplaats heeft aan de Sumatrakade. De brandweer, die onmiddellijk gewaarschuwd werd, rukte uit met de drijvende motorspuit “Jason” en een paar motorspuiten. Het vuur kon spoedig van de wal af met een straal op de vechtleiding worden geblust. De “Jason” behoefde geen dienst te doen. Het brandje veroorzaakte zoveel rook, dat de brandwachts zich genoodzaakt zagen, bij het blussingswerk rookmaskers voor te doen. Het logies brandde gedeeltelijk uit; enige bedden werden een prooi der vlammen.
1935-10-16: De Telegraaf 18-10-1935: Dollard. Delfzijl, 16 Oct. — Het motorschip “Dollard". kapt. Dekker, kwam hier heden met bodemsehade van Londen binnen. Het schip is op de werf van de Gebr. Niestern gezet om de herstellingen uit te voeren.
1936-07-19: NvhN 20-07-1936: Delfzijl, 19 Juli. Het motorschip Delta, kapt. Nieveen, welk schip alhier binnenliep met een lading tarwe van Salcombe naar Kopenhagen bestemd en welke lading schadelijke gassen ontwikkelde, vertrok heden naar Rotterdam om daar deze lading te lossen.
Tot het Vlie wordt het motorschip begeleid door het motorschip Dollard, kapt. Dekker, dat van hier naar Londen bestemd is, beladen met carton.
20-07-1936 Den Helder, 20 Juli. Aangekomen als bijlegger: Dollard van Appingedam naar Londen.
1937-11-12: De Maasbode 12-11-1937: Het Nederl. motorschip Dollard groot 194 bruto en 95 netto tons, in 1930 op de werf ,,De Gideon" van J. Koster Hzn. te Groningen gebouwd, is door H. Tymons (Jac Hoff) te Delfzijl naar Engeland verkocht. Het m.s. Dollard is 11 Nov. van Rotterdam naar Hull vertrokken.
27-11-1937: Dollard: Het Nederlandsehe m.s. „Dollard". metende 240 ton d.w., blijkt te zijn verkocht aan de East Coast Steamship Co. Ltd. te King's Lynn.
1965-11-09: Tijdens een reis in ballast van Kolding naar Roenne, in de Storebelt gezonken ten gevolge van een aanvaring het het passagiers m.s."Volkerfreundschaft". Een bemanningslid kwam hierbij om het leven. Gelicht en gerepareerd in Korsoer.
1974-00-00: In 1974 in gebruik als schelpenvisser in Holbæk Fjord.
1998-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is. Het schip zou al in 1984 zijn gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: DOLLARD
Collectie: Oostmeijer, Jan
Vervaardiger: Schepel, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Dollard 1930
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Dollard 1930
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DOLLARD
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Fairy' 1930 (ex 'Dollard')
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FAIRY te Kings Lynn op 28/12/1959. Courtesy: Angela Downing./ Roland Whaite.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown