Inloggen
VIER GEBROEDERS - ID 17383

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: cargo trawler
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Hektjalk
Standaard scheepstype: *** Onbekend ***
Masten: One mast
Material Hull: wood, oak
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bindert Eeltjes Spoelstra en Roelof Binderts Spoelstra, Nijehaske, Friesland, Netherlands
Werfnummer:
Launch Date: 1829-05-05
Delivery Date: 1829-00-00
Technical Data

Gross Tonnage 2: 102.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 19.39 Meters Registered
Beam: 3.87 Meters Registered
Depth: 2.04 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-00-00 VIER GEBROEDERS
Manager: B.L. Smeerke, Oudega, Friesland, Netherlands
Eigenaar: B.L. Smeerke, Oudega, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oudega / Netherlands

Date/Name Ship 1831-05-19 HENDRIKA
Manager: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.260b
Foto DVD II-98-101 ________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: de VIER GEBROEDERS,
thans HENDRIKA

Plaats en datum acte onderhandse koop/verkoop, Rotterdam, 19 mei 1831

Soort schip hektjalk

Bouwwerf / verkoper Bartele Linzes Smeerke, schipper te Oudega, grieterij Smallingerland

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper E. & S. & C. St. Martin & Co. te Rotterdam, als boekhouders en eigenaren (1/8e part), Jan Josens, koopvaardijschipper te Breda (5/8e part) en Hendrik Petrus Vassen, Rotterdam, (2/8e part)

Te voeren door kapt.

Groot volgens binnenlandse meetbrief, afgegeven 22 april 1829: groot 102 ton

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 22 mei 1831

Nummer van registratie deel 10, folio 85, verso, vak 4 en volgende

Notaris geen

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 6.100,- voor het gehele schip

Bijzonderheden: volgens bijlbrief van 1829 te Nijehaske nieuw gebouwd. Het schip had een binnenlandse meetbrief, maar was ingericht om zowel op de binnenwateren als op zee te varen.


Researcher/datum research ML/220207

Naam HENDRIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1831
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.260a Foto DVD II-99-101 _________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: de VIER GEBROEDERS

Plaats en datum acte bijlbrief, Nijehaske, 11 mei 1831

Soort schip hektjalk, gebouwd van eikenhout

Bouwwerf / verkoper Binnert Eeltjes Spoelstra en Roelof Binnerts Spoelstra, scheepstimmerlieden te Heerenwal onder Nijehaske, grieterij Haskerland

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Bartele Linzes Smeerke, schipper te Oudega, grieterij Smallingerland

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief, afgegeven op 22 april 1829 door scheepsmeter T. Stoffels te Nijehaske: 102 tonnen

Tuigage en aantal dekken 1 mast

Afmetingen ang 19,39 m., breed 3,87 m., hol 2,04 m.

Kiellegging

Tewaterlating: afgebouwd van stapel gelopen op 5 mei 1829

Plaats en datum van registratie Heerenveen, 11 mei 1831

Nummer van registratie deel 11, folio 193, recto vak 5 en 6.

Notaris verklaring voor H. Dalmolen, assessor van de grietman van Nijehaske

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/220207

Naam VIER GEBROEDERS (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1831
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.275a Foto DVD III - 004-006 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: ADRIANUS JOHANNES ANTONIA ANTOINETTA, thans HENDRIKA

Plaats en datum acte koop/verkoop, Goes, 5 april 1832

Soort schip gaffelschip

Bouwwerf / verkoper O. Hellens Briels, logementhouder te Middelburg en Cornelis Marinus Gernler Jr., zeilmaker te Middelburg

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Hendrik Petrus Vassen en Arnoldus Seeuwen, beide schippers te Rotterdam, elk voor 1/2e part

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 86 tonnen

Tuigage en aantal dekken 1 mast, 1 dek

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating schip is gebouwd te IJsselmonde

Plaats en datum van registratie Goes, 5 april 1832

Nummer van registratie deel 30, folio 179, verso vak 6 en 7.

Notaris Leonard de Touw Janszoon, notaris te Goes

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 1.500,-

Bijzonderheden: Hellens Briels en Cornelis Marinus Gernler Jr. hadden het schip in eigendom verkregen op publieke veiling 28 maart 1832 voor notaris de Touw voornoemd, van Hendrik Wouter van Drielslam, koopman te Amsterdam.
Schip ligt bij deze verkoop in april 1832 te Goes.

Researcher/datum research ML/250207

Naam HENDRIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1832
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.275b Foto DVD III - 004-006 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: ex-ADRIANUS JOHANNES ANTONIA ANTOINETTA, daarna HENDRIKA,
thans BUITEN VERWACHTING

Plaats en datum acte onderhandse koop/verkoop, Rotterdam, 5 juni 1832

Soort schip gaffelschip, door koper te doen verbouwen tot kofschip

Bouwwerf / verkoper Hendrik Petrus Vassen, Rotterdam, 1/2e part

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Adrianus Seeuwen, schipper te Rotterdam, 1/2e part
(nu enig eigenaar)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 19 juni 1832

Nummer van registratie deel 100, folio 175, verso, vak 2 – 7.

Notaris onderhandse acte

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 750,- (1/2e part)

Bijzonderheden: schip ligt in juni 1832 te Rotterdam in de Leuvehaven.


Researcher/datum research ML/250207

Naam BUITEN VERWACHTING
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1832
Toegang 3.03.56
Inventaris 65