Inloggen
VROUWE MARIKA - ID 17367

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1816
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Otte Fokkes van der Werff, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1816-08-30
Technical Data

Gross Tonnage 2: 65.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 45.2 Feet (Groningen) Registered
Beam: 10.00 Feet (Groningen) Registered
Depth: 5.2 Feet (Groningen) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1816-08-30 VROUWE MARIKA
Manager: Yme Harms van der Woude, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Yme Harms van der Woude, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1825-01-31 HENDRIKA
Manager: Jan Obbes Visser, Farmsum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Obbes Visser, Farmsum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Appingedam 143.265.024
IMGP 9714 / 9715 / 9716

ACTE KOOP / VERKOOP

Naam schip thans VROUW MARIA,
Ex- VROUWE MARIKA

Plaats en datum acte Delfzijl, 31 januari 1825

Type schip tjalk

Verkoper Jan Imes van der Woude, bij Groningen, als zoon en erfgenaam van wijlen zijn vader Yme Harms van der Woude

Eigenaar/aankoper Jan Obbes Visser, zeeman te Farmsum

Grootte in tonnen / lasten 65 tonnen

Afmetingen

Plaats / datum registratie Appingedam, 11 februari 1825

Nummer van registratie deel 12, folio 16, verso, vak 4-7

Vervolgregistratie ???? , 1 maart 1825 (geexhibeerd)

Notaris Mr. Synco Reijnders, openbaar notaris te Delfzijl

Prijs NLG 1.200,-


Bijzonderheden:

De bijlbrief, zie acte Appingedam 143.265.023, is opgemaakt na deze acte van koop/verkoop.
Dit laatste gedeelte van deze acte is goed leesbaar en duidelijk van structuur. Opvallend is dat de grootte ( hier in tonnen ) verschilt met die van de bijlbrief.
De betaling vindt in 4 jaarlijkse termijnen van NLG 300,- plaats, aanvangende 1 februari 1826 met een te betalen rente van 6% over het uitstaande bedrag.
Geen vermelding van ‘hel en verdoemenis’ wanneer de koper (tijdelijk) in gebreke blijft.
Naast de comparanten, de beide getuigen en de notaris wordt de acte getekend door twee niet nader omschreven personen, genaamd P.R. van Dijk en Geerd de Vries.

Researcher/datum research: JDvdB / 240713

Naam VROUW MARIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1824
Toegang 143
Inventaris 265

GRONINGER ARCHIEVEN Appingedam 143.265.023
IMGP 9711 / 9712 / 9713 / 9714

BIJLBRIEF

Naam schip VROUWE MARIKA

Plaats en datum acte Hoogezand, 19 februari 1825

Type schip tjalk

Bouwwerf/verkoper Otto Fekkes van der Werff, scheepstimmerman te Martenshoek
namens zichzelf en zijn inmiddels overleden broer
Ubel Fekkes van der Werff, bij leven scheepstimmerman te Martenshoek

Eigenaar/aankoper Yme Harms van der Woude, kapitein te Groningen

Te voeren door kapt. Yme Harms van der Woude, in eigendom bevaren

Grootte 22 lasten

Afmetingen lang 45,2 voet, breed 10 voet, hol 5,2 voet

Kiellegging

Tewaterlating 1816

Plaats / datum registratie Appingedam, 1 maart 1825

Nummer van registratie deel 5, folio 72, verso, vak 6

Notaris Schout van Hoogezand

Bijzonderheden:

Dit is een heel bijzondere acte waarbij een acte van koop/ verkoop zeer intensief is vervlochten met een bijlbrief.
Een toegevoegde verklaring van de schout brengt de bijlbrief in kaart aangezien één van de twee scheepsbouwers (broers) inmiddels is overleden en, inmiddels, de eigenaar/aankoper eveneens
(opm: zie acte Appingedam 143.265.024)
De tjalk is gebouwd in 1816 en op 4 juli 1817 in Amsterdam, onder nr. 45, van een meetbrief (kopie aanwezig) voorzien, opgemaakt door een ijkmeester waarvan de naam begint met de letters F.G. …. (alleen F.G. is duidelijk weergegeven, daarna onleesbaar).
Ook wordt vermeld dat via een notariële acte gepasseerd op 30 augustus 1816 bij notaris U. Hora Siccama te Hoogezand het schip van de bouwers is overgedragen aan bovenstaande eigenaar. (zonder dat er dus kennelijk sprake is geweest van een bijlbrief)

Researcher/datum research: JDvdB / 240713

Naam VROUWE MARIKA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1825
Toegang 143
Inventaris 265