Inloggen
PETIT AUGUSTE - ID 17210


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1816-00-00 / 1830-10-28 | Reden uitgevlagd: Afscheiding Zuidelijke Nederlanden K.B. 28.10.1830

Identification Data

Bouwjaar: 1814
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoenerbrig/Brigantijn
Material Hull: Wood
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Net Tonnage: 77.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 39.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1820
Datum agenda: 1820-07-23
Register nr: 18170008
Scheepsnaam: PETIT AUGUSTE (LE)
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Lescluse & Zoon, P. de
Plaats: Brugge
Kapitein op moment van verzoek: Busch, H.
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-00-00 LE PETIT AUGUSTE
Manager: Firma P. de Lescluze & Zoon, Bruges (Brugge), Netherlands
Eigenaar: Firma P. de Lescluze & Zoon, Bruges (Brugge), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bruges (Brugge) / Netherlands

Date/Name Ship 1825-00-00 FRANCISCUS
Manager: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Ship Events Data

1825-00-00: In 1825 werd de FRANCISCUS, ex PETIT AUGUSTE, vertuigd van brik naar schooner.
1840-08-15: De FRANCISCUS, kapt.| C.J. Gerberding, onderweg van Sète naar Kopenhagen, is 15 september 1840 lek en met andere schade Cuxhaven aangelopen voor reparatie.
1843-06-00: Final Fate:
De FRANCISCUS, kapt. Helsmoortel, is op de terugreis van Marseille naar Antwerpen waarschijnlijk in juni 1843 vergaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: HOED, FRANCISCUS

Datum vanaf: 1820
Kapitein: BUSCH, H.

Datum vanaf: 1821
Kapitein: CORNELISSE, A.

Datum vanaf: 1825
Kapitein: RIEKE, B.H.

Datum vanaf: 1829
Kapitein: de MEIRE Jzn (Jr), J.J.

Datum vanaf: 1830
Kapitein: HEMPELMAN, J.J.

Algemene informatie

Volgens Lloyd’s Register is de PETIT AUGUSTE in 1814 in Frankrijk gebouwd. Eigenaar zou zijn E. Lecuyer uit Le Havre; het schip voer onder Franse vlag en was in 1816 in Le Havre geïnspecteerd.
Buitenlandse namen waren niet het sterkste punt van LR. Vermoedelijk was eigenaar De L’Écluse (ook vaak gespeld als De Lescluse).

Het eerst in 1828 opgerichte classificatiebureau Bureau Veritas noteert in haar Register van 1832 dat de FRANCISCUS in 1800 zou zijn gebouwd. Helaas hebben we voor een vroeger bouwjaar dan 1814 geen onderbouwing gevonden.

De brik zou inderdaad in Frankrijk gebouwd kunnen zijn. Maar < 1814 door de Fransen gekaapt en onder die vlag verder gevaren is ook niet onmogelijk.
 

1814

GVB 230914
Oostende, 22 september. Beweging der schepen in deze haven sedert de 20 tot heden.
Binnengekomen REGINA kapt. H. Bolleman, van Duinkerken; ROSETTE kapt. Vink van Marennes met zout; GEESCHINDT kapt ….. van Douvres in ballast; PROSPER kapt Rozé, van Roscoff, met zout; LE PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed, van Bordeaux en Marennes met zout, wijn, brandewijn, pruimen, amandelen enz.
 

1816

GVG 260216
Oostende 25 februari. Den 20 zijn hier binnen gekomen DE VROUW HENRICA (opm: smak), kapt. T.P. Kramer, van Londen met suiker en koffie, DE DANKBAARHEYD, kapt J. Oeken, van Bordeaux met wijn en brandewijn,; LE PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed, van Lissabon, met zout, koffie en fruit.

GVB 080516
Oostende, 7 mei. Den 5 uitgevaren de Vlaamse brik LE PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed, op avontuur, met zout, aan P. De Lescluse en Zoon, 77 tonnen; de Vlaamse smak VROUW ELISABETH, kapt. F. van de Steene, op avontuur, in ballast, aan F.J. Ullens en comp, 82 tonnen.

GVG 260816
Oostende 25 augustus. Den 21 is binnen gekomen DE STAD DORT, kapt. Richard, naar Dort bestemd; DE MERCURIUS, kapt. Sipke, met potas en teer, en DE PHOENIX (opm: bark), kapt. J. Lobeck, met rogge en planken, beide van Archangel; DE PRINS FREDERIK, kapt. D. Boye, van Kragero met hout; DE VROUW ANNA, kapt. B. Hodsen, van Marennes, en L’APRESSON, kapt. L. Kempen van S. Martin, beide met zout; LE PETIT AUGUSTE (opm: brik), kapt. F. Hoed, van Riga met potas en kemp (opm: hennep).
 

1817

Op 10 januari 1817 werd vernieuwing van de zeebrief voor de PETIT AUGUSTE, aangevraagd door de agent Vonk te Den Haag namens  P. De l’Écluze & Zoon, Brugge, voor Franciscus Hoed als kapitein. Hierover werd goedgunstig beschikt, waarna het document via de Directeur der Inkomende- en Uitgaande Rechten en Accijnzen te Oostende werd afgegeven. Het schip lag op die dag in Brugge.

NGVB 190717
Advertentie. P. De Lescluze & Zoon, te Brugge, zullen publiekelijk verkopen, in de Magasins op den Kom, woensdag 23 juli 1817, ten 3 uren na middag:
162 oxhoofden wijn van Bordeaux, 1811, onlangs aangekomen met het brikschip le PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed.

NGVB 310717
Oostende, 30 juli. De Belgische brik PETIT AUGUSTE, kapt. Hoed, op avontuur, met zout; aan d’heeren De Lescluze & Zoon. 70 vat. (opm: waarschijnlijk was de bestemming Liverpool om daar zout te laden)
 

1818

GVB 150518
Oostende, 13 mei. Binnengekomen de Vlaamse brik PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed, van Liverpool, met zout en koth; aan De Lescluze & Zoon. 70 vat.
 

1819

Op 3 februari 1819 werd vernieuwing van de zeebrief voor de PETIT AUGUSTE, aangevraagd door de agent Vonk te Den Haag namens  P. De l’Écluze & Zoon, Brugge, voor Franciscus Hoed als kapiteinHierop werd het document via de Directeur der Inkomende- en Uitgaande Rechten en Accijnzen te Brugge afgegeven.
Tezelfdertijd werd de vorige zeebrief van 10 januari 1817 geannuleerd, waarover de agent Vonk zou worden geïnformeerd.

GVB 120419

Oostende, 4 april. Uitgevaren de Nederlandse brik PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed, naar Portugal,  hebbende gerelacheerd; aan d’heeren De Lescluze & Zoon. 70 vat.
 

1820

NGVB 010120
Brugge, 29 december. Binnengekomen de Nederlandse brik PETIT AUGUSTE, kapt. F. Hoed, van  Marennes, met zout; aan d’heeren De Lescluze & Zoon. 70 vat.

GVB 280820
Brugge, 28 augustus. Den 26 is uit den kom dezer stad uitgevaren de Nederlandse brik PETIT AUGUSTE, kapt. Busch, op avontuur, met zout; aan d’heeren De Lescluze & Zoon. 70 tonnen.


1821

In 1821 zijn geen zeetijdingen van de PETIT AUGUSTE gevonden. Het was een periode met zeer magere vrachten waardoor veel schepen opgelegd lagen. Mogelijk zal de PETIT AUGUSTE eenzelfde lot beschoren zijn geweest. In 1822 volgde in de markt een kleine opleving.


1822

RC 051122

Rotterdam, 4 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 1 november:

Van Ramsgate meldt men den 31 oktober, Op de hoogte van Dartmouth bevonden zich den 27 oktober de schepen MERCURY, Smith (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen, kapt. J.F.P. Smit), van Marseille naar Antwerpen, en ANNA CHRISTINA (opm: mogelijk smak VROUW ANNA CHRISTINA, kapt. Ernst Christiaan Kreije), van Gibraltar naar Amsterdam, en den 29 het schip PETIT AUGUSTE (opm: brik, thuishaven Brugge), F. Hoed, van Ostende naar Liverpool.
 

1823 - 1824

In 1823 heeft Marhisdata van de PETIT AUGUSTE geen zeetijdingen gevonden. Kapitein F.P. Hoed zat inmiddels op de Oostender brik DAME COLETTE van Serruys.

In 1824 maakte de PETIT AUGUSTE onder kapt. A. Cornelisse een lange reis naar Alexandrië die misschien reeds in 1823 was begonnen. Details zijn echter niet getraceerd.


1825

DC 200125

Vlissingen, den 15 januari. Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, met klipzout, en ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, met stukgoederen, beide van Liverpool; THE COMET, kapt. Th. Huil, van Guernsey, met koffie en suiker; PETIT AUGUSTE, kapt. A. Cornelisse, van Alexandria, met zwavel; dit schip moet quarantaine houden; THE SPEEDY, kapt. W. Hippenstal, van Londen, met stukgoederen; CHARLOTTE, kapt. P. Fretworst; FRIESLAND, kapt. E.J. Drent; LEONARDUS, kapt. Jan Noord, en le CHARLES, kapt. E. Beekmans, alle vier van Liverpool, met klipzout.

Op 21 maart 1825 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PETIT AUGUSTE, aangevraagd door P. de Lescluze en Zoon, Brugge, voor A. Cornelissen als kapitein.

Op 27 juli 1825 vond in Antwerpen een vrijwillige veiling plaats, waarbij de brik PETIT AUGUSTE werd gekocht door F.H. Nieberding te Antwerpen en het schip de naam FRANCISCUS kreeg. Daarbij werd het schip in verschillende lots verkocht. Mogelijk was het schip in reparatie geweest, waarbij ook de tuigage enigszins werd aangepast. Als FRANCISCUS zien we het schip terug als een schooner. Wellicht een schooner-brik, een handzamer soort tuigage voor de traffiek waarin het schip werd gebruikt dan de volledig vierkant getuigde brik.

Op 6 september 1825 werd een zeebrief verstrekt voor de FRANCISCUS, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor B.H. Rieke als kapitein.
Inmiddels was voor de 39 last grote PETIT AUGUSTE een Turkse Pas afgegeven voor de bestemming Messina. Met daarbij de notitie ‘thans FRANCISCUS’. Het schip was binnenslands gebouwd. Waarschijnlijk heeft Nieberding de reis van De L’Éscluse mee overgenomen.

DC 061025

Vlissingen, 1 oktober. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en van den 28 tot den 30 september van onze rede naar zee gezeild: de VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit naar Douvres; CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven naar Cork; LA REINE CHÉRIE, kapt. P. Sparboom naar Milton; de JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar naar Newry, allen met boomschors; JACOBA HENRIETTA, kapt. J.G. Bart, naar Alicante met mechanique goederen; FRANCISCUS (opm: ex-PETIT AUGUSTE, nu schoenerbrik), kapt. B.H. Rieke, naar Cadix met stukgoederen.
 

1826

DC 070326

Vlissingen, 24 februari. Gisteren en heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen; FRANCISCUS, kapt. B.H. Ricke, van Marseille met fruit; FREDERICH, kapt. H. Ripperholds, van Malaga met wijn en fruit; DE JONGE RENGER, kapt. J. de Juis Brouwer, van Triëst met stukgoederen.

Bureau Veritas meldt in 1832 dat het schip in 1826 reparaties had ondergaan. Vermoedelijk hadden deze tussen maart en juni plaatsgevonden.

DC 080626

Vlissingen, 3 juni. Van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 31 mei tot heden van onze rede naar zee gezeild: FRANCISCUS, kapt. B.H. Rieke, naar Bilbao met lijnzaad en vlas; CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, naar de Marennes met ballast; DE IRIS, kapt. B. Eyteman, naar Bremen met glas; DE VROUW GREETINA, kapt. G.L. Bles, op avontuur, DE BRABANDER, kapt. R.R. de Haan, naar Sandwich en BATAVIA, kapt. P. Blair, naar Londen, alle drie met ballast.

DC 170826

van den 8 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LA DILIGENTE (opm: de schoener, thuishaven Antwerpen, had hiermede haar rondreis heen en terug via Kaap Hoorn naar Valparaiso volbracht), kapt. P.L. Petit, van Rio de Janeiro met koffie en metalen; PAULINE, kapt. J. Joosens, van de Marennes met zout; DE VERWACHTING, kapt. J.T. Smith, van Nantes met wijn en stukgoederen; DE VROUW ANNA, kapt. J.J. Schuring, van Oléron met zout; FRANCISCA (opm: schoenerbrik FRANCISCUS), kapt. B.H. Riecke, van Bayonne met terpentijn en zwavel; ELISABETH, kapt. J.A. Tohrbrod, van Riga met houtwaren; DE VROUW REINA, kapt. H. Koops; DE JONGE JACOBA (opm: DE JONGE JACOBUS), kapt. L. Janssen en DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini, alle drie van de Marennes met zout; LOUISE, kapt. D. Guyt, van Oléron met zout; LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuyper; DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout; DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Draijer en DE GOEDE HOOP, kapt. E.J. Dik, alle vier van de Marennes met zout;

Op 21 september 1826 werd een Turkse Pas verstrekt voor de FRANCISCUS, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor B.H. Rieke als kapitein.
 

1827

RC 190427

Rotterdam, 18 april. Te Antwerpen zijn gearriveerd VIJF GEBROEDERS, kapt. Poots, van Matanzas; FRANCISCUS, kapt. Rieke, van Messina; TWEE GEBROEDERS, kapt. Scherpbier, van Riga.

Op 28 juni 1827 werd een Turkse Pas verstrekt voor de FRANCISCUS, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor B.H. Rieke als kapitein.

Op 20 december 1827 werden een nieuwe zeebrief en een Turkse Pas verstrekt voor de FRANCISCUS, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor B.H. Rieke als kapitein.


1828

AH 230128

Uitgezeilde schepen.

Antwerpen, 18 januari. FRANCISCUS, kapt. B.H. Rieke, naar Gibraltar.

AH 050728

Cargalijsten. Antwerpen, 30 juni. NATALIA, kapt. A. Nannings, van Batavia; FRANCISCUS, kapt. B.H. Riecke, van Licata (opm: Sicilië).
 

1829

RC 240329

Rotterdam, 23 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd FRANCISCUS, kapt. B.H. Rieke, van Messina; VLAARDINGS HOOP, kapt. Van der Valk, van Liverpool; JONGE PIETER, kapt. Addison, van Cowes; JASPER, kapt. Barker, van New York en JONGE JOANNE, kapt. Poel, van Londen.

Op  6 april 1829 werd een Turkse Pas verstrekt voor de FRANCISCUS, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor B.H. Rieke als kapitein.

RC 160529

Rotterdam, 15 mei. van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dick, naar Duinkerken; FRANCISCUS, kapt. B.H. Rieke, naar Marseille; DE PELIKAAN, kapt. J.L. Vroome, HENRIETTE, kapt. L.J. Buiten en DE NIEUWE UNIE, kapt J. van den Broeke, naar Londen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, naar Rouaan; DE ZWAAN, kapt. T.J. Seel, naar St. Ubes; DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Mullman, naar Hamburg; HULL PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Goole; DE GOEDE WELVAART, kapt. J.P. Vos, naar Exeter; THEODOOR, kapt. E.J. van der Heyde en DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar Petersburg.

RC 120929

Rotterdam, 11 september. Te Antwerpen zijn gearriveerd VIER GEBROEDERS, kapt. Casper, van Tonningen; VROUW JANTJE, kapt. Prank, van Büsum en FRANCISCUS, kapt. Rieke, van Marseille.

Op 10 oktober 1829  werd een nieuwe zeebrief en een Turkse Pas verstrekt voor de FRANCISCUS, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor J.J. de Meire Jr. als kapitein.

RC 011229

Rotterdam, 30 november. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LA BELLE ALLIANCE (opm: pleit), kapt. O.A. Wilman, naar Londen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Unruh, naar Hull; DE JONGE HORTENSE, kapt. H.A. Nieberding en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Joffroy, naar Marseille; DE FREDERIK, kapt. J. Brand, naar Batavia; FRANCISCUS, kapt. J.J. de Meire Jz., naar Kadix; CAROLINE CHRISTINE, kapt. O. Thorin, naar Cette.
 

1830

AH 130230

Amsterdam, 12 februari. Aanwijzing der Nederlandse schepen, die van primo juli tot 31 december 1829, de haven van Marseille in- en uitgezeild zijn:

FRANCISCUS, B.H. Rieke, komende van Antwerpen, vertrokken naar  Antwerpen

RC 090330

Rotterdam, 8 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE CAMILLE, kapt. Backer en VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Londen; VROUW JANTINA, kapt. Kuiper en FREDERIK WILHELM DRIE, kapt. Dirksens, van Bordeaux; AURORA, kapt. Wygers van Sevilie (opm: Sevilla); MERCURE (opm: brik MERCUUR), kapt. Smit, ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. Peters, HARLINGER, kapt. Harrison en MARIA MATHILDA, kapt. Lovgreen, van Rio-Janeiro; HARMONY, kapt. Reus, CONCORDIA, kapt. Bonjer en MAGDALENA, kapt. Lutje, van Riga; ELISA, kapt. Hend, PLEADAS, kapt. Lassen, van New York; ELISA, kapt. Harkema, van Valparaiso; EIZO DE WENDT, kapt. Hellinga, van Marseille; FORTITUDO, kapt. Bulsing en HEROS, kapt. de Jonge, van Batavia; WILHELMINA, kapt. Hand, van Messina; FRANCISCUS, kapt. Demeire, van Kadix; VOLTIGEUR, kapt. Wagenaar, van Villa Nova; ENGELINA, kapt. Stenze, HENDRIKA, kapt. Harding en STAD EN LANDE, kapt. Leven (opm: kapt. T.D. Leeuw), van Liverpool; MARIA JOHANNA, kapt. Breems, van Palermo; OROMASE, kapt. Rolufs, van Padang; LIBERATOR, kapt. Gelissen, van Savannah en MIQUITONNAISE, kapt. Leveneur, van St. Malo.

Op 17 maart 1830 werd de zeebrief van kapt. J.J. de Meire via de Gouverneur te Antwerpen naar Den Haag teruggezonden. Hij werd op de FRANCISCUS afgelost door kapt. J.J. Hempelman, voor wie F.H. Nieberding, Antwerpen op 29 april 1830 een nieuwe zeebrief verkreeg.

België

Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding door België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde koning Willem I bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen, waaronder de FRANCISCUS van F.H. Nieberding, Antwerpen. De schoener voer in het vervolg verder onder Belgische vlag.
Op 20 december 1830 zou de scheiding der Nederlanden door de grote mogendheden (Groot Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) worden erkend.
 

1831

MCO 070431

Vlissingen, 5 april. Sedert eergisteren zijn van onze rede vertrokken:
ANNETTE, kapt. K. van den Oever, van Vlissingen naar Rotterdam, met ballast; DE ZWAAN, kapt. T.J. Seel, van Bergen, met stokvis en DOROTHEA ELISABETH, kapt. T. Hansen, van Odensee, met raapzaad, beide naar Antwerpen bestemd; alsmede FRANCISCUS (opm: nu Belgische schoenerbrik), kapt. J.J. Hempelman, van Antwerpen naar Londen gedestineerd, met boomschors.

Op 16 april 1831 werd de laatste Nederlandse zeebrief van de FRANCISCUS, kapt. Hempelman, via de Gouverneur van de provincie Zeeland naar Den Haag opgezonden, vergezeld van de mededeling schip behoort in de zuidelijke provinciën, waarna het document op 21 april werd geroyeerd.

MCO 210431

Vlissingen, 19 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en eergisteren en gisteren van onze rede naar zee gezeild: FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman en DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeijer, beide naar Londen, met boomschors; CARAVANE, kapt. J. Matthiessen, naar Rio de Janeiro, met stukgoederen;

MCO 300631

Vlissingen, 28 juni. Sedert den 25 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: NIORD, kapt. J. Jurgenson, van Riga, met lijnzaad en rogge, deze moet quarantaine houden; SPECULATION, kapt. J. Serk, van Bergen in Noorwegen, met haring; ANTWERPS-PACKET, kapt. J.H. Rieke, van Liverpool, met klipzout; SPECULATION, kapt. C. Ancher, van Krageroe, met planken, en FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman, van Liverpool, met klipzout.

MCO 040831

Vlissingen, 30 juli. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: NEPTUNES, kapt, F. Peeters, naar Londen, met boomschors en FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman, naar Liverpool, met stukgoederen.

MCO 181031

Vlissingen, 15 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 12 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman, naar Cadix, met stukgoederen;
 

1832

MCO 010532

Vlissingen, 28 april. Van den 22 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen of naar Antwerpen opgezeild de volgende schepen, waarvan enige quarantaine moeten houden en andere zijn ontslagen:

LEOPOLD DE I, kapt. T.A. de Vries, met wijn, van Bordeaux; DE JONGE HORTENCE, kapt. S. Jurgens, van Menton, met fruit;  REGINA, kapt. J.H. Koop, van Lübeck, met raapzaad; FRANCISCUS, kapt. J.F. Hempelman, van Cádiz, met zout; DE HOOPENDE ZEEMAN, kapt. C. Plath, van Bayonne; met wijn en stukgoederen; PROVINS MINDE, kapt. A. Geelmuiden  van Gotenburg, met bontwaren; ARETHUSE, kapt. P.F. Pivert, van Cette, met wijn en brandewijn; de TWEE ZUSTREN, van Bianmunde, met gerst; ANGELIQUE, kapt. J. Blanfield, van Adra, met lood; ELISA, kapt. J. Darlan, van Bordeaux met wijn en brandewijn; AURORA, kapt. R.C. Better, van Nieuw-Harlingen (opm: Neuharlingen), met gerst; APOLLO, kapt. O. (onleesbaar), van Gothland, met hennep; LE JEUNE CONSTANT, kapt. A. van Schie, van Liverpool, met klipzout;

MCO 020832

Vlissingen, 24 juli. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en eergisteren van onze rede naar zee gezeild: SOPHIA DOROTHEA, kapt. J. Petit, naar Havanna, met stukgoederen; FORSIGTIGKEIT, kapt D. Ewaldt, naar St. Ubes; LA CLEMENCE, kapt. R.R. de Haan, naar Liverpool; THE QUINCEY, kapt. S. Boxter, naar Boston en FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman, naar Marseille, alle vier met ballast.
 

1833

GVB 130533
Oostende, 13 mei. Den 11 is binnengekomen de Belgische schoenerbrik FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman, van Messina, met fruit, aan Van Damme en comp. 71 vat.
 

1835

LL 131035
Genua, 29 september. Binnengekomen de FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepers, van Antwerpen.
 

1836

DC 140136

Vlissingen, 11 januari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: MARGARETHA, kapt. J. Strak, van Alexandrië, met zoethout en katoen; FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepers, van Messina, met stukgoederen.

DC 280436

Vlissingen, 25 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: EMMA, kapt. J.Z. Snijders, naar London, met schors; FRANCISCUS (opm: schoenerbrik), kapt. H.H. Schepers, naar Brazilië, met stukgoederen;

DC 041036

Vlissingen, 30 september. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: EGBERDINA GEZINA, kapt. J. Ohm, van Bergen met stokvis; FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepers, van Marseille met stukgoederen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.D. Westelinck, van Marennes met zout.

DC 031136

Vlissingen, 31 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: HENRIETTE, kapt. H. Behrmann, naar Hamburg; LE CONSTANT, kapt. A. van Schie, naar Fernambuc, en CAMILLE, kapt. H.H. Wagenaar, naar Havannah, alle drie met stukgoederen; de VROUW ANNA, kapt. E. Langethee, naar Cork; LA BRUXELLAISE, kapt. H.A. de Vries, naar Liverpool, beiden met schors; FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepers, naar Messina, met ballast.


1837

NDN 250437
Antwerpen, 21 april. Binnengekomen de Belgische goëlette (opm: schoenerbrik) FRANCISCUS, kapt. Schepens, van Messina, met fruit.

GVB 230837
Antwerpen, 22 augustus. Binnengekomen de Belgische schooner FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepens, van Marennes, met zout.
 

1838

GVB 270438
Antwerpen, 25 april. Binnengekomen de Belgische schoenerbrik FRANCISCUS, kapt. J.J. Hempelman, van Messina, met fruit.

GVB 101038
Antwerpen, 7 oktober. Binnengekomen de Belgische schoenerbrik FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding, van Alicante, met diverse goederen
 

1840

ZP 230940

Het Belgische schip (opm: schoenerbrik) FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding, van Cette met wijn naar Kopenhagen, is de 15e september lek en met meer andere schade te Cuxhaven binnengelopen. Hetzelve was bezig de lading te lossen om te repareren. (opm: zie ZP 241040 en 131140)

ZP 241040

Het schip FRANCISCUS, kapt. Gerberding, van Marseille naar Kopenhagen, te Cuxhaven binnengelopen, had volgens brief van daar van de 16e oktober de geleden schade bijna gerepareerd en zoude binnen enige dagen, na de lading weder ingenomen te hebben, gereed zijn de reis weder voort te zetten. (opm: zie ZP 230940)

ZP 131140

Het schip FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding, van Cette naar Kopenhagen, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en is bezig de lading weder in te nemen. (opm: zie ZP 230940)

STR 211240
Op 21 december passeerde de FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding de Sont en arriveerde in Kopenhagen.
 

1841

STR 200441
Op  20 april 1841 werd de Sont gepasseerd, nu van Landskrona naar Antwerpen.
Gelet op de vier maanden durende periode om tussen de ingaande reis naar de Oostzee en de terugreis de Sont te passeren heeft de FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding, vermoedelijk vanwege ijs in Kopenhavgen of Landskrona in ‘winterlaag’ gelegen.

LL 030741
Ramsgate, (geen datum). Binnengekomen de FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding, van Antwerpen naar Gibraltar.
 

1842

LL 120142
Cork, 9 januari. Binnengekomen  de FRANCISCUS, kapt. C.J. Gerberding, van Antwerpen
 

1843

LL 040443
Marseille, 27 maart. Binnengekomen de FRANCISCUS, kapt. Helsmoortel, van Antwerpen.
(opm: op de terugreis van Marseille naar Antwerpen moet de Belgische ex-Nederlandse schoenerbrik, bouwjaar 1814, in juni 1843 onder kapt. Helsmoortel zijn vergaan; waarschijnlijk werd de bemanning gered, want kapt. Helsmoortel voer in 1844 op de schoener AUGUSTE)

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.157
DVD - XXXI – 132 III 011
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip AUGUSTE

plaats en datum openbare vrijwillige verkoping, acte Antwerpen, 27 juli 1825

type schip brik

bouwwerf/verkoper P De l’Écluze & Zoon, kooplieden te Brugge

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper F.H. Nieberding

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 1 augustus 1825

nummer van registratie blad 64 vak 4 en 9

notaris deurwaarder Frans Degenaert, Antwerpen

prijs NLG. 340,- (klok en masten) (lot 1.) (opm: het schip werd dus in kavels verkocht, waarbij in deze acte alleen de prijs van de klok en de masten wordt vermeld)

bijzonderheden publieke veiling 2de dok Antwerpen


researcher/datum research: AD/070509

Naam AUGUSTE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1825
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegangnr. 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.157
De heer André Delporte, Luik
De heer Bert Klaes, Antwerpen
Bureau Veritas, diverse registers vanaf 1832
Lloyd’s Register 1819 en 1820
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GVB = Gazette van Brugge
NDN = Le Nouvellist Du Nord
LL = Lloyds List (vertaald)
MCO = Middelburgsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
STR = Sont Toll Register
ZP = Zeepost