Inloggen
CHRISTINA CORNELIA - ID 17027


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1825
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoenerkof
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1825-11-28
Technical Data

Gross Tonnage: 83.00 lasts
Gross Tonnage 2: 157.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 24.50 Meters Registered
Beam: 4.74 Meters Registered
Depth: 3.04 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1825
Datum agenda: 1825-12-08
Register nr: 18250763
Scheepsnaam: CHRISTINA CORNELIA
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Eijsbergen & J. Noord, K.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Noord, J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1825-11-28 CHRISTINA CORNELIA
Manager: Klaas Eijsbergen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Klaas Eijsbergen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1831-02-14 CHRISTINA CORNELIA
Manager: Klaas Eijsbergen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Klaas Eijsbergen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1836-05-31 TRITON
Manager: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1843-12-18 TRITON
Manager: Firma Van der Beij & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van der Beij & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1844-08-22 TRITON
Manager: Firma Van der Beij & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1848-09-21 EERSTELING
Manager: Firma De Vlaming, Hofland & Co., Brielle, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma De Vlaming, Hofland & Co., Brielle, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Brielle / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 28 november 1825, van de CHRISTINA CORNELIA:
Klaas Eijsbergen en Jan Noord, Dordrecht

Eigenaren, per 19 november 1836, van de TRITON:
firma De Vries & Co., Amsterdam (boekhouders en 1/2e part), en firma Insinger & Co., Amsterdam (1/2e part)

Bijlage bij acte 17 van 1844, schoener-kof TRITON
eigenaren per medio augustus 1844

firma Van den Bey & Co., Amsterdam (boekhouders en 9/16e part)
B.E. Cuperus, Amsterdam (schipper en 3/16e part)
firma De Raadt & Homan, Amsterdam (1/16e part)
J.J. Brouwer, Amsterdam (1/16e part)
F. Machielsen, Amsterdam (1/32e part)
F.F. Groen, Amsterdam (1/32e part)
J. Noordbergh Azn., Amsterdam (1/32e part
A. Noordbergh Jr., Amsterdam (1/32e part)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

W.B.H.Dinkla was getrouwd met Tietje Cornelis Engels, geboren op 22 december 1806 en na het overlijden van haar man hertrouwd in juli 1848 met dhr. F.Greeper.118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Willem Behrends Heyen Dinkla werd met vlagnummer 569 effectief lid van Zeemanshoop per 08 december 1840 op voorspraak van J.Baak Ez. Zijn schip was de "Triton"002. Ten tijde van de inschrijving waren Dinkla en zijn vrouw 29 resp. 33 jaar. Toegevoegd is “overleden” 002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd. 01/08 december 1840 werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Willem B.Dinkla, oud 29 jaar, voerend de schoonerkof “Triton”, met als adres E.H.Masdorp te Amsterdam, op voorspraak van kapitein J.Baak Ez. Zijn vlagnummer was 569.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 september 1842 vraagt de wed. van kapitein W.B.H.Dinkla, geb. F.C.Engels om een uitkering, die haar in de vergadering van 27 oktober 1842 wordt toegekend met ingang van 1 februari 1842.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 27 juli 1848 en van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 augustus 1848 staat dat T.C.Engels, de weduwe van kapitein W.B.H.Dinkla , is hertrouwd met stuurman F.Greeper, en bedankt voor de uitkering.023.

 

In de notulen dd 15 november 1842 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop wordt aan de weduwe van kapitein W.B.H.Dincla een uitkering toegestaan per 1 februari 1842.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam              naam reder/boekhouder

         569                         1841                          sch.kof             Triton                           de Vries en Co

 

Bouma025 vermeldt W.B.Dinkla als gezagvoerder gedurende:

*    1842 t/m 1843 van de schbrik “Triton”, gebouwd in 1826 te Dordrecht, 157 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam. Bouma vermeldt in deze zelfde periode enen B.Pennewessel als gezagvoerder. Is die ingevallen en zo ja, waarom?

 

Het Stadsarchief te Amsterdam bevat monsterrollen op naam van gezagvoerder Leendert Blok op de brik “Aurora”:

Archiefnr. 38-148, 13 maart 1837, bestemming Havanna, boekhouder J.H. Rahe, 9 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman/bootsman W.B.H.Dinkla uit Amsterdam, 26 jaar, timmerman, kok, 3 matrozen, ligtmatroos en een jongen.

 

 

 

 

 

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Dinkla/Dincla, Willem Behrends Heyen

Familiegegevens en opleiding

Simon Menno Tanger werd geboren te Embden op 20 september 1803.

Hij was getrouwd met Wupke Maria Hinrichs, geboren te Embden op 15 januari 1804.003

 

NRC 26 februari 1870

 

S.M.Tanger was op 14 mei 1845 te Rotterdam getuige bij het huwelijk van (de latere) kapitein G.J.Hayen en Wilhelmina Martina Valentien.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.M.Tanger (adres van den Berg & Co te Amsterdam) werd met vlagnummer 647 per 27 december 1842 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein W.Zuidhoff. Als zijn schip is genoemd de “Maria”. Toegevoegd is “Honorair lid” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Tanger en zijn vrouw beiden 39 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 20/27 december 1842 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Simon Menno Tange, oud 39 jaar, voerend de brik “Maria”, wonend te Rotterdam, voor rekening van van den Bey & Co, op voordracht van kapitein W.Zuidhoff.023.

Hij werd deelnemer van het Weldadig ZeemansFinds van Zeemanshoop per 10 januari 1843. “Met 1 Mei 1851 van beroep veranderd Bedankt 1857”003

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering  van Zeemanshoop dd 31 juli 1842 gaat het Bestuur accoord met de omzetting van het effectieve in het honoraire lidmaatschap.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 05 augustus 1856 wordt melding gemaakt van het verzoek van kapitein S.M.Tanger om zijn effectief lidmaatschap om te zetten in een honorair lidmaatschap, hetgeen werd toegestaan.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer001             jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

     647                        1843-1845    brik                  Maria                                                    van den Bey & Co

                                        1846          sch.kof           Triton                                                    geen opgave

                                     1848-1853    geen vermelding van schip en boekhouder

     291                        1854-1855    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt S.M.Tanger als gezagvoerder gedurende:

*   1834 t/m 1841 van de kof “Maria”, gebouwd in 1826, bouwlocatie niet vermeld, 100 ton o.m., varend voor H.E.Hinrichs te Rotterdam. Het schip is in 1841 gezonken in een storm bij Faro. De bemanning kwam met een boot aan de wal;

*   1842 t/m 1846 van de brik “Jonge Maria”, gebouwd in 1842, bouwlocatie niet vermeld, 112 ton o.m., varend voor A. van Hoboken te Rotterdam;

     Deze opgave klopt niet met die uit het inschrijfregister van Zeemanshoop, waar sprake is van de brik “Maria”. en een andere eigenaar.

*   1844 van de brik “Maria”, gebouwd in 1817 te Noorwegen, 141 ton o.m., varend voor v/d Bey & Co te Ansterdam. Het schip werd in 1845 door de reeder herdoopt in “Margaretha Henriëtte Geziena”;

*   1848 van de schbrik “Triton”, gebouwd in 1826 te Dordrecht, 157 ton o.m., varend voor v-d Bey & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1848 vervolgens voor de Vlaming, Hofland & Co te Brielle en was herdoopt in “Eersteling”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1846
Kapitein: Tanger, Simon Menno

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1830-03-08
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: CHRISTINA CORNELIA
Schipper: Noord, Jan
Scheepstype: schoenerkof
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 35.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: CHRISTINE CORNELIA (de)

Plaats en datum: Bijlbrief, Dordrecht, 28 november 1825

Soort schip kof

Te voeren door kapt.

Bouwwerf Jan Schouten, scheepsbouwer te Doirdrecht

Eigenaar / aankoper Klaas Eijsbergen en Jan Noord, Dordrecht

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) niet vermeld

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/091105

Naam CHRISTINA CORNELIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1825
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 70.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: CHRISTINA CORNELIA

Plaats en datum: onderhands transport, Dordrecht, 14 februari 1831

Soort schip kof

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper J. van Noord

Eigenaar / aankoper Klaas Eijsbergen en aandeelhouders te Dordrecht

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 2000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/221105

Naam CHRISTINA CORNELIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1831
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Stadsachief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.31

deel VII, foto 1- 078, 079
CEDULE

Naam schip TRITON

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 19 november 1836

type schip schoenerkof

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma De Vries & Co., Amsterdam (boekhouders en 1/2e part), en firma Insinger & Co., Amsterdam (1/2e part)

te voeren door kapt. Berend Hendrik Schuring

grootte in tonnen 84 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 november 1836

nummer registratie deel 33, folio 88 reco, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de beide bovengenoemde eigenaren.
De vorige zeebrief werd op 15 november 1836 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam

researcher/datum research: ML / 070216

Naam TRITON
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 31

KOOPBRIEF Triton, vroeger genaamd geweest
Christina Cornelia

plaats en datum acte Amsterdam, 31 mei 1836

type schip schooner kofschip

kapitein

verkoper Gerrit van Hoogstraten en Zoon, kooplieden en scheepsreders
te Dordrecht

koper De Vries & Comp, cargadoors te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Jacob Fredrik Klinkhamer

prijs ƒ 5000

bijzonderheden

Naam CHRISTINA CORNELIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 78.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: TRITON

Plaats en datum: executie proces-verbaal verkoop door de griffier, 2 maart 1836

Soort schip schoenerkof

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper F.C. Deking Dura te Dordrecht q.q.

Eigenaar / aankoper G. van Hoogstraten & Zoon

Groot volgens meetbrief 259 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 7100,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/221105

Naam TRITON
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1836
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1844.17
foto IMG 2491 - 2495

CEDULE

Naam schip TRITON

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 22 augustus 1844

type schip schoener-kof

gevoerd door kapt. geweest door wijlen kapt. W.R. Dunkla

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. wordt kapt. B.E. Cuperus, mede-eigenaar

grootte in tonnen 83 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 augustus 1844

nummer registratie deel 47, folio 175, recto, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Martinus Brink voor zijn firma Van den Bey & Co. en Cornelis Johannes Herman Homan, voor zijn firma De Raadt & Homan, beide mede voor hun in de bijlage genoemde mede-eigenaren
De vorige zeebrief, op 16 december 1840 onder nummer 611 uitgegeven, werd op 30 december 1843 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 090816

bijlage bij acte 17 van 1844, schoener-kof TRITON
eigenaren per medio augustus 1844

firma Van den Bey & Co., Amsterdam (boekhouders en 9/16e part)
B.E. Cuperus, Amsterdam (schipper en 3/16e part)
firma De Raadt & Homan, Amsterdam (1/16e part)
J.J. Brouwer, Amsterdam (1/16e part)
F. Machielsen, Amsterdam (1/32e part)
F.F. Groen, Amsterdam (1/32e part)
J. Noordbergh Azn., Amsterdam (1/32e part
A. Noordbergh Jr., Amsterdam (1/32e part)

ML / 090816

Naam TRITON
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1844.17

DVD XI – 481, 482
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip TRITON

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 18 december 1843

type schip schoener-kof

bouwwerf/verkoper Johannes Boelen, scheepsreder, voor zijn firma De Vries & Co., Amsterdam

gevoerd door kapt. W.B. Dinkla

eigenaar/aankoper Martinus Brink, voor zijn firma Van der Beij & Co., cargadoors te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 157 tonnen of 83 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 24,50 x 4,74 x 3,04 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 december 1843

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Derk Heijdeman, griffier kantongerecht Amsterdam

prijs NLG. 3.000,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, terwijl het schip lag aan de werf Het Klaverblad op het Funen te Amsterdamresearcher/datum research: ML / 030908

Naam TRITON
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3179

Nationaal Archief Den Haag Archiefnummer 3.03.11.01.95-1.
Arrondissements-Rechtbank Brielle
Foto 268-271
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip TRITON, door de kopers te noemen de EERSTELING (VAN BRIELLE)

plaats en datum acte acte verkoop/koop, Amsterdam, 21 september 1848

type schip schoener-kof

bouwwerf/verkoper Martinus Brink en Johannes Diederich Baarts, van de firma Van den Beij & Co., cargadoors te Amsterdam

gevoerd door kapt. Jacob Take van Slooten

eigenaar/aankoper firma De Vlaming, Hofland & Co., reders te Brielle

te voeren door kapt. Johannes Josephus Reijneke

grootte in tonnen 83 lasten (meetbrief s’Gravenhage, 7 februari 1848)

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Brielle, 13 oktober 1848

nummer van registratie deel 33, folio 21, vak 4.

notaris Johannes Albertus Hoog, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 7200,-

bijzonderheden: de toevoeging “van Brielle” lijkt onjuist


researcher/datum research: ML / 041010

Naam EERSTELING (van Brielle)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1848
Toegang 3.0311.01
Inventaris 95