Inloggen
VROUW ELISABETH - ID 16655


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1816-04-30 / 1823-02-11 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brik
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Technical Data

Gross Tonnage: 52.00 tons (oude meting)
Gross Tonnage 2: 68.00 lasts (rye)
 
Length 1: 78.00 Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 18.50 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 11.00 Feet (Amsterdam) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1816
Datum agenda: 1816-04-30
Register nr: 18160336
Scheepsnaam: VROUW ELISABETH
Type: Brig
Lasten: 41
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bosscher & Zn, C.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Schols, Claas
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1816-11-15 VROUW ELISABETH
Manager: Firma Casparus Bosscher & Zoon (Casparus & Barend Dirk), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1817-04-14 VROUW ELISABETH
Manager: Firma Teyler, Van Hall, Kuyt & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1820-05-18 VROUW ELISABETH
Manager: Jacob Meins Kuyt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Acte d.d. 14 april 1817
Teyler, van Hall, Kuijt & Co., Amsterdam
Jochim Tabbert mede-reder.

Acte d.d. 18 mei 1820
Jacob Meins Kuyt, Amsterdam (boekhouder en 13/24e part),
Jochem Tabbert, Amsterdam (schipper en 8/24e part) en
Hermanus Visscher, Zwolle (3/24e part)

Ship Events Data

1819-10-00: Damaged
Te Cuxhaven is, met vijf voet water in het ruim, binnengelopen het schip de VROUW ELISABETH, kapt. J. Tabbert, van Bremen naar Amsterdam.
1821-12-01: Stranded
Het schip de VROUW ELISABETH, is in de storm van den 1 december, na ankers en touwen verloren te hebben, op de Zuidwal van Texel geraakt, en van daar op Breehorn gedreven; hetzelve is zwaar lek.
1823-02-11: Final Fate: Condemned

De VROUW ELISABETH is lek te Milford binnengelopen, zal waarschijnlijk afgekeurd zijn en verkocht voor de sloop.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt K.Scholl als gezagvoerder gedurende:

  • * 1821 van de brik “Afrikaan, geen bouw-en redersgegevens vermeld. Het schip werd afgekeurd aan Kaap de Goede Hoop.

 

Het Archief van de Amsterdamse Waterschout11a bevat monsterrollen op naam van kapitein Claus Schol(l) op de:

“Vrouwe Elizabeth”, dd 29 april 1816;

“Marta & Elizabet:, dd 15 juli 1817; 01 september 1818 en 06 december 1820.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 08 april 1817

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Roelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 14 april 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VROUW ELIZABETH, gevoerd door kapt. K. Schol, lang 78 voet, wijd 18 en 1 half voet, hol 11 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de voormelde makelaars.

 

Rotterdamsche Courant 16 mei 1818114

Amsterdam, 14 mei. Met kaptein G. Kaleshoek, den 26 maart van Surinamen vertrokken en den 10 mei in Texel binnengekomen, heeft men berigt, dat de schepen de SURINAAMSCHE VRIENDEN, kaptein Cornelis Kraay, en MARTHA EN ELISABETH, kaptein Klaas Scholl, het eerste circa drie weken en het laatste zeven dagen voor hem gezeild zijn; alsmede dat veertien dagen na hem zouden volgen de schepen de VROUWE JEANNE, kaptein Barend Calgren, en HOOP EN LIEFDE, kaptein T. Macheelsen (opm: Tede Machielsen), en den 4 april het schip WILLEM DEN EERSTEN, kaptein J. Precht, alle naar Amsterdam.

Te Surinamen is gearriveerd A. Roos van Amsterdam, laatst van Havre; dezelve zou omstreeks den 20 april met een lading koffij en katoen de terugreis aannemen, en J. Nobel van hier, laatst uit Engeland.

 

Rotterdamsche Courant 09 augustus 1821114

Rotterdam, 8 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 3 augustus:

Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 13 mei, was het schip de AFRIKAAN (opm: brik, kapt. K. Schol), uit Texel komende, genoodzaakt geweest deszelfs lading aan land te brengen, en zoude denkelijk afgekeurd worden. (opm: zie RC 040921 en 150921)

 

Rotterdamsche Courant 04 september 1821114

Rotterdam, 3 september. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 28 en 31 augustus:

Het schip de AFRIKAAN, Scholt (opm: brik, kapt. K. Schol), van Amsterdam naar Batavia, is in mei aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurd, als zijnde niet meer in staat, om zee te bouwen. …

 

Rotterdamsche Courant 15 september 1821114

Rotterdam, 14 september. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 11 september:

Van de Kaap de Goede Hoop meldt men den 5 juli, dat de lading van het schip de AFRIKAAN, Schol, uit Texel, overgescheept was aan boord van het schip de STEDCOMBE, Carnell, naar Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1816
Kapitein: Schol, Klaas
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Joachim Tabbert en Johan F.Tabbert op de:

“”Johanna Catharina”, dd 28 juli 1815

“Vrouwe Elisabeth”, dd 31 mei 1817; 04 december 1817; 30 november 1818; 26 mei 1820; 11 december 1820, 04 augustus 1821 en 12 april 1822.

“Argo”, dd 01 december 1820

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 02 november 1819114

Amsterdam, 31 oktober. Te Cuxhaven is, met vijf voet water in het ruim, binnengelopen het schip de VROUW ELISABETH, kapt. J. Tabbert, van Bremen naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 06 deccember 1821114

Amsterdam, 4 december. Het schip de VROUW ELISABETH, kapt. J. Tabbert, van Mogador in Texel binnen, is in de storm van den 1 december, na ankers en touwen verloren te hebben, op de Zuidwal van Texel geraakt, en van daar op Breehorn gedreven; hetzelve is zwaar lek, en heeft een loodsschuit tot assistentie.

 

Rotterdamsche Courant 20 deccember 1821114

Amsterdam, 18 december. Kapt. J. Tabbert, voerende het schip de VROUW ELISABETH, van Mogador in Texel binnen en nog op de Wieringer wal zittende, heeft den 17 november, op 42º57’ N.B. 15º13’ lengte, gepraaid een brik met vlag no. 58, zijnde die van kapt. R. Smit, voerende het schip ALMELO, van Amsterdam naar Curaçao.

 

Rotterdamsche Courant 25 deccember 1821114

Amsterdam, 23 december. Kapt. J. Tabbert, van Mogador in Texel binnen, is in de nacht van den 20 op den 21 dezer van de Wieringer wal, waarop hij was vast geraakt, in vlot water gekomen.

 

Rotterdamsche Courant 28 november 1822`114

Advertentie. T. van Olivier, J. Corver, J. Boelen en J. Swart, makelaars, zullen op maandag den 2 december 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd ARGO, gevoerd door kapitein J.F. Tabbert, lang 32 ellen 30 duimen, wijd 8 ellen, hol 3 ellen 56 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 85 duimen (opm: 32,30 x 8,00 x 3,56 / 1,85 m.), alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat, lang 114 voeten, wijd 28 en 1 vierde voeten, hol 12 en 1 half voeten, het verdek 6 en 1 half voeten. Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars,

 

Rotterdamsche Courant 10 december 1822114

Amsterdam, 8 december. Het schip de VROUW ELIZABET (opm: brik VROUW ELISABETH), kapt. J. Tabbert, is, volgens brief van de Nederlandse agent te Mogador, in dato den 29 oktober, als van de aldaar liggende schepen de minste lading in hebbende, door de keizer van Marokko geprest tot het doen ener reize naar Gibraltar en terug, waartegen door het Nederlandse consulaat remonstrantiën zijn ingeleverd. Het gemelde schip is, volgens brief van Gibraltar van den 11 november, aldaar aangekomen.

 

 

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Tabbert, Joachim/Johan F.
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1816-04-29
Scheepsnaam voorvoegsel: DE
Scheepsnaam: VROUW ELIZABET
Schipper: Scholl, Claus
Scheepstype: brik
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1816

CCR 070916
Paramaribo, 6 september 1816. Naar Amsterdam zal in het begin van aanstaande maand van hier vertrekken, het bregantyn schip genaamd de VROUW ELIZABETH, kapitein Claas Schol. Voor Vracht of Passagie, kan men zich vervoegen bij den kapitein aan boord, of bij de ondergetekenden, Beutner & TH. Jütting.

1817

RC 080417
Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Roelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 14 april 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VROUW ELIZABETH, gevoerd door kapt. K. Schol, lang 78 voet, wijd 18 en 1 half voet, hol 11 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de voormelde makelaars.

Op 28-05-1817 wordt voor de VROUW ELISABETH door Hall, Teijler & Kuijt &co uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Jochem Tabbert
 

RC 071017
Amsterdam, 5 oktober. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen J. Tabbert van Mogador, ligt in quarantaine.

1818

Op 17-11-1818 wordt voor de VROUW ELISABETH door Hall, Teijler & Kuijt & Co uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Jochem Tabbert.


1819

RC 021119
Amsterdam, 31 oktober. Te Cuxhaven is, met vijf voet water in het ruim, binnengelopen het schip de VROUW ELISABETH, kapt. J. Tabbert, van Bremen naar Amsterdam.

1820

RC 130420
Amsterdam, 11 april. In het Vlie binnengekomen het brikschip kapt. J. Tabbert van Kikshaven (Cuxhaven).

Op 24-05-1820 wordt voor de VROUW ELISABETH door J.M. Kuijt uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Jochem Tabbert
 

OHC 100620
Amsterdam, 8 juli. Den 7 juli is van Texel uitgezeild J. Tabbert op avontuur.
OHC 170820
Arrivementen: Te Mogador J. Tabbert van Amsterdam.

Op 05-12-1820 wordt voor de VROUW ELISABETH door J.M. Kuijt uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Jochem Tabbert.

OHC 191220
Amsterdam, 16 december. Den 15 december van Texel uitgezeild J. Tabbert naar Mogador.

1821

LCO 120321
Arrivementen: Te Mogador J. Tabbert van Amsterdam.

Op 19-07-1821 wordt voor de VROUW ELISABETH door J.M. Kuijt uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Jochem Tabbert.


OHC 180821
Amsterdam, 16 augustus. Den 15 augustus van Texel uitgezeild J. Tabbert naar Mogador.
OHC 291121
Amsterdam, 28 november. Den 27 november bij Texel binnengekomen J. Tabbert van Mogador, ligt in quarantaine.
RC 061221
Amsterdam, 4 december. Het schip de VROUW ELISABETH, kapt. J. Tabbert, van Mogador in Texel binnen, is in de storm van den 1 december, na ankers en touwen verloren te hebben, op de Zuidwal van Texel geraakt, en van daar op Breehorn gedreven; hetzelve is zwaar lek, en heeft een loodsschuit tot assistentie.
RC 201221
Amsterdam, 18 december. Kapt. J. Tabbert, voerende het schip de VROUW ELISABETH, van Mogador in Texel binnen en nog op de Wieringer wal zittende, heeft den 17 november, op 42º57’ N.B. 15º13’ lengte, gepraaid een brik met vlag no. 58, zijnde die van kapt. R. Smit, voerende het schip ALMELO, van Amsterdam naar Curaçao
RC 251221
Amsterdam, 23 december. Kapt. J. Tabbert, van Mogador in Texel binnen, is in de nacht van den 20 op den 21 dezer van de Wieringer wal, waarop hij was vast geraakt, in vlot water gekomen.

1822

Op 05-04-1822 wordt voor de VROUW ELISABETH door J.M. Kuijt uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Jochem Tabbert.


OHC 300422
Amsterdam, 29 april. Den 28 april van Texel uitgezeild J. Tabbert naar Mogador.
LCO 050722
Arrivementen: Te Mogador J. Tabbert van hier in 16 dagen.
OHC 261122
Arrivementen: Te Mogador J. Tabbert van Marseille.
RC 101222
Amsterdam, 8 december. Het schip de VROUW ELIZABET (opm: brik VROUW ELISABETH), kapt. J. Tabbert, is, volgens brief van de Nederlandse agent te Mogador, in dato den 29 oktober, als van de aldaar liggende schepen de minste lading in hebbende, door de keizer van Marokko geprest tot het doen ener reize naar Gibraltar en terug, waartegen door het Nederlandse consulaat remonstrantiën zijn ingeleverd. Het gemelde schip is, volgens brief van Gibraltar van den 11 november, aldaar aangekomen.

1823
 

RC 110223
Te Milford is gearriveerd het schip de VROUW ELISABETH, kapt. Tabbert, van Mogadore (opm: Mogador in Marokko) naar Amsterdam, zijnde zeer lek.
OHC 130223
Volgens brief van kapt. J. Tabbert, voerende het schip de VROUW ELISABETH, van Mogador naar Amsterdam, te Milford lek binnengelopen; meldt van daar, dat hij den 28 december van Mogador gezeild zijnde, zijn reis met variable winden vervolgd had, tot dat hij door een orkaan was overvallen, waar door hij op het punt was geweest om geheel te vergaan, het weer bedaard zijnde, had hij ontdekt dat het schip zeer lek en geheel uit elkander was, waarom hij genoodzaakt was haven te zoeken, en heeft  zoo veel water in het ruim dat hij voor het totale bederf der lading vreesde.

Aangenomen wordt dat de VROUW ELISABETH ter plaatse is afgekeurd en verkocht voor de sloop.

 

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5181/7151-1816-28

DVD 6 – V – 83,84

ACTE AAN-/VERKOOP
Naam schip ELIZABETH

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 29 februari 1816

soort schip brik

Bouwwerf/verkoper Jacob Muus Kuyt, koopman, voor zijn huis van negotie Tayler, van Hall, Kuyt & Co., Amsterdam

Gevoerd door kapt. J.C. Schmidt

eigenaar/aankoper Barend Dirk Bosscher, voor zijn huis C. Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen lang over stevens 78 voet, wijd bij eerste balk voor grootluik 11 voet (opm.: dit kan niet, terwijl de holte niet wordt genoemd. De schrijver heeft dus een gedeelte van de zin vergeten over te schrijven )

kiellegging

tewaterlating

plaats en datum van registratie Amsterdam, 1 maart 1816

nummer van registratie deel 11, folio 40, .., case 1.

notaris Johannes Tiedeman Nicz., griffier rechtbank van koophandel, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 5800,-

bijzonderhedenresearcher/datum research ML/220707

Naam ELIZABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1816
Toegang 5181
Inventaris 7151
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-46
DVD 6 – VII – 157-161
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: de VROUW ELISABETH

Plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 14 april 1817

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Barend Dirk Bosscher, voor zijn firma Cornelis Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam, in surseance, met als curatoren namens de rechtbank dd. 15 november 1816 Jan George Helwig en Johannes Christiaan Noes, beiden te Amsterdam

Gevoerd door kapt. Klaas Schol

Eigenaar / aankoper Teyler, van Hall, Kuijt & Co., kooplioeden te Amsterdam

Te voeren door kapt. Jochim Tabbert (volgens ceduul mede-reder.

Groot volgens meetbrief 63 rogge-lasten en 52 gemeten lasten van 2 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 78 voet, wijd bij eerste balk voor grootluik binnen zijn huid 18½ voet, hol in ruim bij eerste balk voor grootluik op uitwatering 11 voet, alles Amsterdamse maa

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 1 mei 1817

Nummer van registratie deel 13, folio 162, vak 5.

Notaris Johannes Tiedeman Niczn., griffier rechtbank koophandel Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 4700,-

Bijzonderheden: schip is gebouwd te Amsterdam
Volgens ceduul Amsterdam 6 mei 1817 waren Teyler, Van Hall, Kuijk & Co en Jochim Tabbert de enige reders.
(in de acte wordt de naam van het schip zowel als VROUW ELISABETH als ook als VROUW ELIZABETH geschreven.


Researcher/datum research ML/080907

Naam VROUW ELISABETH (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7153
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.41

foto IV– 030, 031
CEDULE

Naam schip VROUW ELISABETH

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 18 mei 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Jacob Meins Kuyt, Amsterdam (boekhouder en 13/24e part), Jochem Tabbert, Amsterdam (schipper en 8/24e part) en Hermanus Visscher, Zwolle (3/24e part)

te voeren door kapt. Jochem Tabbert, mede-eigenaar

grootte in tonnen 43 lasten of 86 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd binnen ‘s lands

plaats / datum registratie Amsterdam, 18 mei 1820

nummer registratie deel 3, folio 68, verso, vak 5.

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans voor Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 17744

researcher/datum research: ML / 281214

Naam VROUW ELISABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1820-41

BIJLBRIEF schip VROUW ELISABETH (de)

plaats en datum acte publieke verkoop op 14 april 1817 te Amsterdam

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Cornelis Bosscher en Zoon, kooplieden te Amsterdam

eigenaar/aankoper Teyler van Hall, Kuyt en Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 4700,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-201205

Naam VROUW ELISABETH (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen

Jaar: 1816
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Amsterdam Ams.5081-7153-1817-46
Gemeente archief Amsterdam 5074/1419-1820-41
Gemeente archief Amsterdam AMS 5074.1414.1820.41
CCR = Curaçaosche Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant