Inloggen
NOOIT VOLMAAKT - ID 16638


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1904-08-06 / 1938-04-15 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1904
Nat. Official Number: 6998 GRON 1908
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1904-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 75.52 Gross tonnage
Net Tonnage: 59.39 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.61 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.95 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-00-00 NOOIT VOLMAAKT
Manager: G. Derks, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: G. Derks, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands
Callsign: PMVH

Ship Events Data

1904-09-06: Op 06-09-1904 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G751N. Lengte: 24 m 55 cm, breedte: 4 m 94 cm, waterverplaatsing: 140,558 ton.
1908-04-17: Dagregister deel 17 nummer 892, den zeventienden April 1900acht. Ondergetekende G. Derks, schipper gedomicilieerd te Zwolle, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd “Nooit Volmaakt” groot bruto 212.56 kubieke meter of 75.52 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 165.22 kubieke meter of 59.39 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1904 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Noordwillemskanaal, gemeente Haren, thans liggende te Groningen, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijne name te willen stellen. Groningen, 17 April 1908. G. Derks. In de kantlijn staat bijgeschreven 6998 en op nieuw geboekt deel 21 nummer 2709 B GRON 1952.
1938-04-15: Op 15-04-1938 meting te Groningen. Meetnummer: G4846N. Lengte: 24 m 61 cm, breedte: 4 m 94 cm, waterverplaatsing: 139,729 ton. Eigenaar:
J. Derks, domicilie: Groningen.
1952-03-17: Het schip wordt op 17-03-1952 bij het Kadaster te boek gesteld als "Nooit Volmaakt", eigendom van Jacob Derks, schipper, gedom. te Groningen. Ze krijgt brandmerk: 2709 B GRON 1952. Omschrijving: Motortjalkschip, hebbende een dek, een mast, een laadruim, een voor- en achteronder en een roef, dienende voor logies en een motorkamer waarin een 50 Pk c cyl. H.M.G. diesel motor no. 6495, aangebracht op de cyl. Verplaatsing: 137,339 m3.
1952-04-04: Op 04-04-1952 als "Nooit Volmaakt", zijnde een motortjalk, metende ca. 135 m3 verplaatsing volgens opgave, liggende te Amsterdam, door H. ter Haar, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2709 B GRON 1952 op het achterschip aan S.B. zijde in de roef, 3.25 m. van de hekplaat, 1.52 m. uit de lengteas en 1.48 m. uit dek. (Opm. De door de Bewaarder vermelde oude merken, zijnde 6998 GRON 1908 in de beting van het ankerspil B.B., zijn vernietigd.)
1957-01-30: Op 30-01-957 eigendom van Lubertus Derks, schipper, gedom. te Groningen en Bertha Barelds z.b. te Groningen, echtgenoten.
1961-03-09: Op 09-03-1961 “Libertas", eigendom van Pieter Nanning Dekker, schipper, gedom. te Zwolle, later Zaandam. De omschrijving is dan: Omschrijving: Motortjalkschip, hebbende een dek, een mast, een laadruim, een voor- en achteronder en een roef, dienende voor logies en een motorkamer, voortbewogen door een 95 P.K. M.A.N. dieselmotor nr. 100281 aangebracht op de cylinder.
1963-04-04: Op 04-04-1963 als "Libertas" meting te Amsterdam. Meetnummer: A19584N. Lengte: 25 m 58 cm, breedte: 4 m 93 cm, inzinking: 1 m 95 cm, waterverplaatsing: 143,787 ton.
1971-02-01: Final Fate:
Op 01-02-1971 eigendom van Robert Vos, z.b. te Amsterdam. Op 17-05-1977 eigendom van Cornelis Vervat, militair te Amsterdam, b.g.v.g.g.m. Catharina Pieternella van der Schalie. Omschrijving: Motortjalkschip, hebbende een dek, een mast, een laadruim ingedeeld in woonvertrekken, een voor- en achteronder en een roef, dienende voor logies en een motorkamer voortbewogen door een 8 cyl. 4 takt. 95 P.K. M.A.N. dieselmotor van 82 kW, Type D1548M nr. 100281-21 aangebracht op de eerste cylinder. Op 17-09-1981 eigendom van Ronald van Bekkum, socioloog te Amsterdam. i.a.g.v.g.g.m. Jantje Tuin. De omschrijving is dan: Stalen motortjalkschip, in gebruik als woonschip,hebbende een dek, een mast, een laadruim ingedeeld in woonvertrekken, een voor- en achteronder en een roef, dienende voor logies en een motorkamer voortbewogen door een 8 cyl. 4 takt. M.A.N. dieselmotor van 82 kW, Type D1548M nr. 100281-21 aangebracht op de eerste cylinder. Het schip is gebouwd te Groningen in het jaar 1904. Verplaatsing: 143,787 m3. Op 03-05-1984 “Bully“, eigendom van Peter Bosma, groepstherapeutisch medewerker te Amsterdam, i.g.v.g.g.m. Helena Elisabeth Maria van Blokland. Op 30-12-1992 “Nooit Volmaakt“, eigendom van François Lodewijk Palm, cultureel werker te Amsterdam. Op 01-06-1993 eigendom van Margaretha Johanna Maria Commandeur, boekhoudster te Leeuwarden. Op 14-07-1999 voor HFl. 231.000,-- incl. de rechten op een ligplaatsvergunning Oostenburgerdwarsstraat t.o.1., verkocht aan Alexander Maurits Hilsum, directeur, b.g.v.g.g.m. Saskia Franciska Tesselaar, beiden te Amsterdam. Op 02-03-2000 voor HFl. 450.000,-- incl. de rechten op een ligplaatsvergunning Oostenburgerdwarsstraat t.o.1. aan Robert van den Hazel, projectmanager te Utrecht en hernoemd "Libertas". Op 29-11-2001 voor HFl. 560.000,-- (HFl. 225.00,-- voor het schip en HFl. 335.000,-- voor de ligplaats) verkocht aan Erwin Mattheus Nicolaas de Leeuw en Antje Cornelia Wevers, geregistreerde partners te Amsterdam. (Staat in 07-2016 nog zo bij het Kadaster te boek.)