Inloggen
VROUWKIENA - ID 16613


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1902-10-21 / 1907-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Nat. Official Number: 5986 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-11-00
Technical Data

Gross Tonnage: 77.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 59.00 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.68 Meters Breadth, moulded
Beam: 5.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.92 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-10-21 VROUWKIENA
Manager: Frouke Alderts van Zanten, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frouke Alderts van Zanten, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QBHF

Ship Events Data

1902-00-00: De naam van het schip wordt ook wel geschreven als "Frouwkiena".
1902-10-21: Dagregister deel 15 nummer 663, den eersten November 1900 en twee. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Frouke Alderts van Zanten, schippersche, gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeiltjalkschip genaamd “Vrouwkiena”, hebbende een dek en een mast, zijnde netto groot 167.76 kubieke meter en gevoerd wordende door schipper Aldert Klugkist, gedomicilieerd te Groningen, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in stijd met den onzijdigheid van den staat op voet van oorlog zal worden uitgerust. Hoogezand, den 21 October 1902. F.A. van Zanten. (In de kantlijn staat bijgeschreven 5986 en opnieuw geboekt deel 14, no. 2037.)
1902-11-06: Op 06-11-1902 als "Froukiena" eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz452N. Lengte: 23 m 68 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 137,513 ton, eigenaar: Wed. W. Klugkist, domicilie: Groningen.
1907-00-00: In 1907 uit de zeevaart.
1909-02-11: Op 11-02-1909 wordt het schip geregistreerd als eigendom van Frouke Alderts van Zanten, weduwe sinds het overlijden van haar man Wouter Cornelis Klugkist, en haar vijf kinderen, Pieter, Jan, Tjakkiena, Alida en Aldert Klugkist. De waarde van het schip wordt vastgesteld op HFl. 6.500,--. Na de boedelscheiding wordt het schip eigendom van Pieter Klugkist.
1939-04-21: Op 21-04-1939 meting te Groningen. Meetnummer: G5168N. Lengte: 23 m 77 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 131,874 ton. Eigenaar:
P. Klugkist, domicilie: Groningen.
1942-00-00: Final Fate:
Ze wordt op 09-04-1942 opnieuw bij het Kadaster teboekgesteld als "AAGTJE", eigendom van Pieter Klugkist, schipper te Groningen. Omschrijving: zeiltjalkschip hebbende een dek, 1 mast, 1 ruim, ijzeren roef achterop, vooronder niet voorzien van mechanische kracht. Op 10-04-1942 als "Aagtje", zijnde en zeiltjalkschip, groot 131.874 m3 verplaatsing volgens meetbrief d.d. 22-04-1939 no. G5168N, liggende te Groningen, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van brandmerk 2037 B GRON 1942 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in het dek, 0.50 m. van de hekplaat, en 1.00 uit de lengteas. (Opm.: De oude merken 5986 GRON 1902 noch andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan zijn gevonden.) Op 30-04-1942 hernoemd "CHARITAS", eigendom van Warner Smeding, schipper te Amsterdam. Op 20-03-1948 van Cornelis Wardenberg, schipper te Rotterdam. In 195? gemotoriseerd met een 6 cyl. 85 P.K. MAN Dieselmotor 1800 omw. bouwjaar 1938, motornummer onbekend. Op 19-03-1957 gemeten te Terneuzen. Meetnummer: R22722N. Lengte: 23 m 92 cm, breedte: 4 m 95 cm, inzinking:2 m 08 cm, waterverplaatsing:150,611 ton. Op 22-10-1959 hernoemd "LIS", eigendom van Albert Bultje, schipper gedom. te Dieren. Op 09-04-1981 "AAGTJE", eigendom van Jan Bouwman en Jannette Sluik, beide te Nijmegen, beide voor de helft. De omschrijving is dan: tjalkschip, hebbende 1 dek, 1 mast, 1 ruim, ijzeren roef achterop, vooronder, een stuurhut op het achterdek, voortbewogen door een 6 cyl. Mercedes dieselmotor van 88,3 kW (= 120 PK) 1600 toeren per minuut, type O M 67-4, bouwjaar onbekend, motornummer 300679113144 is aangebracht op een plaatje aan S.B. zijde op het motorblok. Het schip is gebouwd te Martenshoek in het jaar 1902. Op 28-09-2011 voor € 190.587,69 verkocht aan Diederik Jeroen Sonneveld te Enkhuizen. (Op 30-01-2014 geregisteerd partnerschap met Susanne Willié.)

Gezagvoerders

Kapt/eigenaar tjalk "VROUWKIENA "  Id 16613.

 

Datum vanaf: 1902
Kapitein: KLUGKIST, Wouter Cornelis