Inloggen
STAD DELFT - ID 16173


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1865-11-25 / 1868-00-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1865
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Clipper
Masten: Three masts
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Jan Smit Czn. (1890-1899), Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1865-00-00
Launch Date: 1865-06-09
Delivery Date: 1865-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 758.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 400.00 lasts
 
Length 1: 42.30 Meters Registered
Beam: 7.38 Meters Registered
Depth: 5.46 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1865
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Meetbrief Dordrecht, 5 oktober 1865.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1865
Datum agenda: 1865-11-25
Register nr: 18650726
Scheepsnaam: STAD DELFT
Type: Clipper
Lasten: 400
Gebouwd in plaats: Alblasserdam
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Delft, J.van
Plaats: Delft
Kapitein op moment van verzoek: Waal, A.H. van der
Opmerkingen: 1868 - 872-datum besluit nieuwe zeebrief16-05-1868-110- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Alblasserdam

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1865-00-00 STAD DELFT
Manager: Jan van Delft Czn., Delft, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan van Delft Czn., Delft, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delft / Netherlands

Ship Events Data

1868-07-00: Final Fate:
11 maart 1869 PGC - Provinciale Groninger Courant
Amsterdam, 9 maart. Van het schip (opm: clipper fregat) STAD DELFT, kapt. A.H. van der Waal, de 14e juni 1868 van Liverpool naar Batavia vertrokken en de 14e juli gepraaid, heeft men sedert niets vernomen.
1873-10-04: Final Fate: Missing

Advertentie. Heden de 27e februari 1874, op verzoek van Jenneke Regina de Bruijn, huisvrouw van Pieter Breedveld, wonende te Delfshaven, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de voor haar occuperende procureur Mr. Marius Leonard Alidus Vorstman, gevestigd aan de Zuidblaak 28 te Rotterdam, heb ik, Henri Christiaan Tenthof van Noorden, deurwaarder bij de arrondissements rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Pieter Breedveld voornoemd, vroeger gewoond hebbende te Delfshaven, doch wiens tegenwoordig verblijf onbekend is, om te verschijnen op maandag de 8e juni 1874, ’s ochtends, om 11 uur, ter rechtbankzitting van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, ten einde: - Aangezien de gedaagde met de eiseres de 10e april 1852 te Nieuw-Lekkerland is gehuwd, de 14e mei 1868 als kok is aangemonsterd op het barkschip genaamd STAD DELFT, kapt. A.H. Van der Waal, waarmee hij is uitgezeild naar Birkenhead in Engeland, en van daar de 15e juni 1868 naar Java, alwaar het schip echter nimmer is gearriveerd, zodat het waarschijnlijk is, dat gemelde bodem met man en muis is vergaan, daar sedert laatstgemelde datum geen berichten van de gedaagde, noch het schip zijn ingekomen. - Aangezien alzo sedert het vertrek van de gedaagde meer dan drie jaren zijn verstreken, er mitsdien rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat sedert de 15e juni 1868, en de eiseres belang heeft dat dit rechterlijk wordt verklaard, ten einde een ander huwelijk te kunnen aangaan. Van zijn aanwezen te doen blijken. H.C.T van Noorden, deurwaarder. (opm: sterk bekort)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Hendrikus van der Waal werd geboren op 10 september 1825 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Pieter van der Waal, koetsier, en Johanna Adriana Darem. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Keerweerlaan Wijk 15 nr. 574 (nieuw nr. 13).

Hij was getrouwd met Johanna Hendrika Boers, geboren 08 juni 1822 te Utrecht, Nederlands Hervormd005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.H. van der Waal was met vlagnummer R78 in de periode 1855 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.H. van der Waal met vlagnummer R78 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855                      van de bark “S. van Heel”                           350 last  varend voor J. van Delft Cz te Overschie

*   1858, 1859,

     1862 t/m 1864     van het fregat “Johannes Lodewijk”          399 last  varend voor J. van Delft Cz te Overschie

*   1865                      van het fregat “Stad Delft”                          399 last  varend voor J. van Delft Cz te Delft

*   1866, 1867           van het fregat “Stad Delft”                          399 last  varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam

 

     Bouma025 vermeldt A.H.v/d Waal als gezagvoerder gedurende:

     *   1856 t/m 1857 van de bark “S. van Heel”, gebouwd in 1855 te Elshout, 742 ton o.m., varend voor J. van Delft Cz te Overschie;

     *   1858 t/m 1863 van het 3/mschip “Johannes Lodewijk”, gebouwd in 1857 te Alblasserdam, 756 ton o.m., varend voor J. van Delft Cz te Overschie;

     *   1864 t/m 1865 van hetzelfde schip maar nu varend vanuit Delft.

 

Overige bijzonderheden

Op 12 juli 1857 vertrok uit Indië (Batavia?) het fregat "Johannes Lodewijk" van rederij J.van Delft te Overschie onder kapitein A.H.van der Waal en arriveerde op 16 oktober 1857 te Brouwershaven na een reis van 95 dagen026(38/329).

A.H.van der Waal vertrok op 06 december 1865 van Brouwershaven met de “Stad Delft” en 3 landmachtofficieren. Hij arriveerde te Batavia op 17 maart 1866 na een reis van 101 dagen065.

 

Zierikzeesche Courant 11 januari 1864

Gearriveerd te Brouwershaven op 11 januari 1864 de “Johannes Lodewijk”, kapitein A.H. v.d.Waal van Batavia naar Rotterdam. Aan boord waren de passagiers van Java de heren Niclon, van der Veen, Sellinger, 4 gepasporteerde militairen en 4 onderofficieren.

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Waal, Adrianus Hendrikus van der
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.593
DVD VIII – 1917, 1918
BIJLBRIEF
Naam schip STAD DELFT

plaats en datum acte Alblasserdam, 17 oktober 1865

type schip clipper-fregat, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Jan Smit Cornz., scheepsbouwmeester te Alblasserdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan van Delft, Delft, als boekhouder van de rederij

te voeren door kapt. A.H. van der Waal

grootte in tonnen 400 lasten of 758 tonnen (meetbrief Dordrecht, 5 oktober 1865)

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen lang 42,30 m., breed 7,38 m., hol 5,46 m.

kiellegging

tewaterlating 9 juni 1865

plaats / datum registratie Rotterdam, 19 oktober 1865

nummer van registratie deel 51, folio 136, verso, vak 8

notaris bevestigende verklaring burgemeester Alblasserdam

prijs

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 170609
Naam STAD DELFT
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1865
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk