Inloggen
DANKBAARHEID - ID 1600


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1904-10-28 / 1930-03-12 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6330 GRON 1904
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1904-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 65.51 Gross tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.63 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.01 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 06-03-1930
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Door scheepswerf Fikkers verkregen door inruil en dan geregisteerd als binnenschip met brandmerk: 1112 B GRON 1929.

Ship History Data

Date/Name Ship 1904-10-28 DANKBAARHEID
Manager: Hendrik Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLVH

Date/Name Ship 1929-03-06 DANKBAARHEID
Manager: Scheepswerf Gebr. Fikkers, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Scheepswerf Gebr. Fikkers, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Martenshoek / Netherlands
Callsign: NLVH

Date/Name Ship 1930-03-12 DANKBARKEIT
Manager: Kapt. Schutsche, Bremen, Germany
Eigenaar: Kapt. Schutsche, Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany

Ship Events Data

1904-10-21: Eerste meting te Hoogezand op 21-10-1904. Meetnummer: Hz856N. Plaats werf: Hoogezand. Bouwjaar: 1904. Lengte: 24 m 32 cm, breedte: 4 m 78, waterverplaatsing: 114,904 ton. Eigenaar: H. Groen, domicilie: Groningen.
1904-10-28: Dagregister deel 16 nummer 518, den acht en twintigsten October 1900 en vier. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende Hendrik Groen, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het staalijzeren zeiltjalkschip genaamd “Dankbaarheid” hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto 185.60 kub. meter of 65.51 tonnen van 2.83 kub. meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het vistualieeren of bevrachten van het zelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoge in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog zal worden uitgerust. Martenshoek, October 1904. W.g. H. Groen. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6330 en later opnieuw geboekt 1112)
1929-01-23: Als DANKBAARHEID, zijnde een ijzeren zeiltjalkschip, groot 65.510 ton van 2.83 m3 (114.904 ton binnenvaart 1m3) liggende te Veendam, ten verzoeke van Hendrik Groen, schipper gedom. te Groningen, door Hendrik Christerus, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1112 B GRON 1929 op het achterschip in de deklijst midden achter op de roef. (Opm.: Het vroegere brandmerk is verwijderd.)

Afbeeldingen


Omschrijving: DANKBAARHEID 1904 ( Met waarschijnlijk een lading turf volgens goed zeemanschap afgedekt en met planken en kettingen gesjord voor een reis buitenom.)
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: DANKBAARHEID
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Onbekend