Inloggen
DANKBAARHEID - ID 1599


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1914-04-16 / 1943-10-15 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 5877 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-04-16
Technical Data

Gross Tonnage: 83.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 53.00 Net tonnage
Deadweight: 120.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.87 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.96 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.03 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-192?
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 192? gemotoriseerd met een 2tew 2 cil van Berkel 40 Pk Type (275x350)

Ship History Data

Date/Name Ship 1914-00-00 DANKBAARHEID
Manager: Evert Corporaal, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Evert Corporaal, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NLVS
Additional info: 1914 in de zeevaart

Date/Name Ship 1914-02-13 DANKBAARHEID
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hermannus Velvis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLVH
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.000,--

Ship Events Data

1902-00-00: Gebouwd als binnenschip. In 1914 in de zeevaart.
1902-04-15: Eerste meting te Hoogezand op 15-04-1902. Meetnummer: Hz313N. Lengte: 24 m 60 cm, breedte: 4 m 96 cm, waterverplaatsing: 151,694 ton.
Eigenaar: E. Corporaal, domicilie: Wildervank.
1902-04-16: Dagregister deel 15 nummer 464, den zeventienden April 1900 twee. Ik, ondergeteekende Evert Corporaal, schipper gedomicilieerd te Wildervank, verklaar dat het stalen tjalkschip, genaamd “Dankbaarheid” groot 151.694 ton en gevoerd wordende door mij schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Wildervank wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 16 April 1900twee. W.g. E. Corporaal. In de kantlijn staat bijgeschreven 5877 en opnieuw gebrand 1323 B GRON 1930.
1930-05-06: Liggende te Leeuwarden, ten verzoeke van Harmannus Velvis, schipper te Bierum, door B. v.d. Molen, scheepsmeter te Leeuwarden, van brandmerk 1323 Z GRON 1930 voorzien door het inbeitelen op het achterschip op het zijvlak van de kap der machinekamer, bakboordzijde. Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden. Omschrijving: Motor-tjalkschip met 1 dek, 1 mast voor volkslogies, een laadruim, een machinekamer waarin een 45 PK Berkelmotor en op het dek een woonroef, zijnde zeilschip met hulpmotor.
1943-10-15: Final Fate:
Teboekstelling als zeeschip doorgehaald en krijgt ze op 18.10.1943 liggende te Noorddijk, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen, brandmerk 2080 B GRON 1943 ingebeiteld op het achterschip aan SB zijde in het achterschot van de stuurhut, 1.30 m van de hekplaat, 0,60 m uit de lengteas en 1,08 m boven het dek. Opm.: De oude merken 1323 Z GRON 1930 zijn verwijderd.) Het wordt geregistreerd als eigendom Neeltje Martens (Weduwe van Harmannus Velvis), te Groningen. Het wordt dan omschreven als: motor-tjalkschip met 1 dek, 1 mast, een voorroef, een laadruim, een machinekamer waarin een 2 twee cylinder 60 Pk verdieselde Berkelmotor en op het dek een woonroef. Op 08.11.1951 "Dankbaarheid" van Wubbo Velvis, schipper te Terschelling. 24.02.1962 “Ida” van Gerrit Smit, schipper te Harlingen. 01.09.1969 “Ulysses” van Hirzo Kalkhuis, schipper te Harlingen. 20.07.1971 “Risico II” van Abel Valkema, schipper te Groningen. 20.07.1977 wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald. Het schip is verkocht aan Paul Brian Mortimer, metaalbewerker te Brightlingsea, Essex, Engeland.

Afbeeldingen


Omschrijving: Dankbaarheid
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown