Inloggen
ALBERDINA - ID 156

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1913
Nat. Official Number: 8000 GRON 1913
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: W. Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1913-03-06
Delivery Date: 1913-09-26
Technical Data

Gross Tonnage: 134.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 109.88 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.40 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.58 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.88 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.50 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-09-26 ALBERDINA
Manager: Warnder Hoeksema, Muntendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Warnder Hoeksema, Muntendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muntendam / Netherlands
Callsign: NBWM

Date/Name Ship 1917-01-27 ALBERDINA
Manager: Warnder Hoeksema, Muntendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Reederij 'Groote Kustvaart', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Warnder Hoeksema, Bernardus Evers Jr. (scheepsmakelaar, Delfzijl), Nicolaas Wijnstok Jacobszn. (gezagv., Groningen) e.v.a.
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NBWM
Additional info: Aankoopprijs HFl. 17.000,--

Ship Events Data

1913-09-26: Dagregister deel 19 nummer 763, den zeven en twintigsten September 1900dertien. Eigendomsverklaring. De ondergeteekende, Warnder Hoeksema, schipper gedomicilieerd te Meeden, verklaart dat het stalen schoenerschip genaamd “Alberdina”, hebbende een dek en twee masten groot netto 109.88 tonnen van 2.83 kubieke meter, en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben hier te lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Stadskanaal (Bonnermond) wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, 26 September 1900dertien. W. Hoeksema. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den Scheepsmeter te Hoogezand d.d. 30 September 1913 no. 46 is nevens vermeld schip gebrand met het merk 8000 GRON 1913.)
1914-03-07: NvhN, 07.03.1914: Bonnermond, 6 sept. Heden liep alhier met goed gevolg te water van de werf van den scheepsbouwmeester W. Mulder, het stalen schoenerschip “Alberdina”, groot 200 ton. Het schip was gebouwd voor kapt. W. Hoeksema van Muntendam. Direct hierop werd de kiel gelegd voor een gelijksoortig schip (“Velox”) voor rekening van kapt. E. Brouwer te Wildervank.
1917-02-26: Final Fate:
Onderweg van Le Havre naar Teignmouth, door een U-boot in Het Kanaal tot zinken gebracht. De opvarenden werden door het Engelse patrouilleschip “Vinesse” te Alderney aan land gebracht.
Het Centrum: 02.03.1917: Het te Delfzijl thuisbehorende schoenerschip “Alberdina”, kapitein J.J. Valom, in ballast op reis van Havre naar Teignmouth is, naar de N. Gr. Ct. eveneens verneemt, door een Duitse duikboot getorpedeerd. De bemanning is gered en te Alderney geland.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1913
Kapitein: Valom, J.J.
Overige informatie: 0