Inloggen
ZEELUST - ID 15174


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1857-02-25 / 1869-07-01 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1857
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Ernst Duyts - werf 'Het Roopaard', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1856-05-15
Delivery Date: 1857-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 595.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 314.00 lasts
 
Length 1: 37.30 Meters Registered
Beam: 6.82 Meters Registered
Depth: 5.26 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1857
Datum agenda: 1857-02-25
Register nr: 18570095
Scheepsnaam: ZEELUST
Type: Bark
Lasten: 314
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Duijts & Zn, C.E.
Kapitein op moment van verzoek: Knaap, J.A.
Opmerkingen: 1e Zb

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-00-00 ZEELUST
Manager: Cornelis Ernst Duyts Czn, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Ernst Duyts Czn, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1862-05-01 FAGEL
Manager: Firma Boissevain & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Ship Events Data

1865-11-29: Damaged
DC 261265 Een telegram van Batavia van 29 november bevat het volgende: Het schip FAGEL, kapt. C. van Duyn, van de Wijnkopersbaai naar Amsterdam, is lek uit zee geretourneerd en moet lossen om nagezien te worden. Er is schade aan de lading. De mails van 9 en 16 oktober zijn nog niet aangekomen.
1866-02-12: Gekapseisd
NRC 140266 Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse schip FAGEL, kapt. Van Duijn, alhier van Wijnkoopersbaai binnen en in het Entrepot-Dok liggende, is gisteren door de hevige storm op zijde en tegen de kade gevallen.
1869-07-01: Final Fate: Stranded

De FAGEL is op 1 juli 1869 bij Karang Bollong (zuidkust van Java) gestrand en wrak geworden. Het wrak is op publieke veiling op 5 juli 1869 verkocht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jan Andries Knaap werd geboren te Amsterdam op 18 september 1816 ’s avonds 08 uur op de Zeedijk 89 als zoon van Klaas Knaap en Elisabeth Cottum..

Hij trouwde als opperstuurman op 25 november 1841 te Amsterdam met Hendrica Prins, geboren te Amsterdam op 24 juni 1818  ’s middags om 6 uur op de Raamkooy als dochter van de schippersknecht Huibert Prins en Hendrika Roemerman (bij het huwelijk van Hendrica aangeduid als  kapster). Zij overleed op 30 juni 1858 namiddags 4 uur op de Y-gracht te Amsterdam, oud 40 jaar.

Hij hertrouwde als scheepsgezagvoerder te Amsterdam op 08 maart 1860 met Maria Rijkers, geboren te Amsterdam op 15 mei 1817 als dochter van Rijk Rijkers en Marretje Hartgers en wonende te Amsterdam, oud 42 jaar. Zij overleed te Amsterdam op 24 mei 1870, ’s middags om 7 uur op de Oude Schans 283, 53 jaar.

Jan Andries hertrouwde op 20 februari 1872 te Nijmegen met Margaretha Agnes Louisa Jannette, geboren op 01 augustus 1824 te Ravenstein als dochter van  Johannes Louis Jannette en Jacomina Verhaegengenlias.  Zij hertrouwde na de door van Jan Andries met J.C.D.W.Homeijer, die in 1888 overleed. Zij overleed te Amsterdam op 03 februari 1902, ’s middags om 6 uur op de Jacob van Lennepkade 37, oud 77 jaar.

Jan Andries overleed te Amsterdam op 18 mei 1879 op de Oude Schans 11, 62 jaar. Als echtgenoot wordt genoemd Margaretha Agnes Louisa Jannette en weduwe van Johan Christiaan Daniel Wilhelm Homeijer, eerder van Jan Andris Knaap.

Na zijn overlijden hertrouwde zij op 24 juni 1880 te Amsterdam met Johan Christiaan Daniel Wilhelm Homeijer, die (gezien de aanvrage om uitkering bij “Zeemanshoop”- zie hierna) overleed in 1888

 

Jan Andries Knaap, Nederlands Hervormd, werd geboren te Amsterdam op 18 september 1816. Zijn ouders waren Klaas Knaap, assistent-commies bij de stedelijke belastingen, en Elisabeth Cottum. Jan Andries werd aangenomen op de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart per 04 september 1830. Over zijn schoolvorderingen betreffende de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels), scheepswerkzaamheden en tekenen werden 3-maandelijkse rapporten gemaakt te beginnen in januari 1831 en eindigend in Augustus 1834. Voorts waren er de volgende opmerkingen:

06 augustus 1832       "bekomt den tweeden Prijs in het scheepswerk, zijnde Von Kotzebul Ontdekkingen rondom de wereld"

26 maart 1833            werd lidmaat van de Ned.Herv.Gemeente bij Do Weyland

19 juli 1833                 als ligtmatroos geplaatst op de "Generaal Chassé" onder kapitein Harkema van Rotterdam naar Batavia

05 augustus 1833       "bekomt den tweeden Prijs der 3de of hoogste Classe Zeevaartkunde zijnde Pilaar - Zeevaartkunde 2 deelen"

01 juni 1834                terug van de reis "met goede attestatie"

19 augustus 1834       als lichtmatroos geplaatst op de "Generaal Chassé" onder kapitein Harkema van Rotterdam naar Batavia

03 september 1835    terug van de reis £met goede attestatie"

09 september 1835    eervol ontslagen004-532/1686.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.A.Knaap (adres Waterhoek van de Oudebrugssteeg) werd per 04 april 1843 op voordracht van H.B.Eeftingh en met vlagnummer 658 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Anjer"002. Ten tijde van de inschrijving waren Knaap en zijn vrouw 26 resp. 25 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons van 1842 (en overleden 29 juni 1850) en van 01 maart 1848; en 1 dochter van 23 september 1852 ( en overleden in maart 1855)002a

In de Algemene Vergaderingen van 28 maart/04 april 1843 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Andries Knaap, oud 27 jaar, voerend de bark “Anjer”, varend voor C.E.Duyts Cz , wonend op het Water en de hoek van de Oudebrugsteeg te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.B.Eeftingh.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 04 januari 1853. "van beroep veranderd. Hertrouwd (dus voor de 3de maal)003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 mei 1879 vraagt de wed. J.A.Knaap geb. M.A.L.Jannette om de reglementaire uitkering, die haar in de vergadering dd 29 juli 1879 wordt toegekend ingaande 01 augustus 1879.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 januari 1888 vraagt de wed. J.C.D.W.Homeijer geb. M.A.L. Janette, eerder de wed. van Jan Andries Knaap om herstel van uitkering hetgeen in de vergadering van 02 februari 1888 wordt toegestaan ingaande 01 februari 1888.118

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 12 augustus 1879 staat vermeld dat per augustus 1879 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. J.A.Knaap geb. Janette.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        658                       1843-1845     bark                 Anjer                                                      C.E.Duyts Cz

                                      1846-1853     bark                 Zeevaart                                                idem

        299                       1854-1855     bark                 Zeevaart                                                idem

                                      1856-1861     bark                 Zeelust                                                   idem

                                      1862-1864     bark                 Fagel                                                      Boissevain & Co

                                      1865-1878     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Op 11 november 1858 vertrok vanuit Batavia de "Zeelust" van de Reederij C.E.Duytz & Zn te Amsterdam onder kapitein J.A.Knaap. Het schip arriveerde te Texel op 01 maart 1859 na een reis van 101 dagen, waarbij van 03-11 januari 1859 te St.Helena reparatiewerkzaamheden waren verricht026(38/075).

 

J.A.Knaap verzorgde per 09 mei 1858 vanuit Nieuwediep met de “Zeelust” een troepentransport van 3 officieren en 125 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 28 augustus 1858 na 111 dagen. Onderweg was 1 manschap overleden065.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.A.Knaap                                             Zeelust                              05 mei 1860                        14 april 1861

                                                                Fagel                                  20 mei 1862                        12 oktober 1862

                                                                Fagel                                  geen melding                       19 maart 1863

 

Bouma025 vermeldt J.A.Knaap als gezagvoerder gedurende:

*    1844 t/m 1846 op de bark “Anjer” ex Ons Genoegen, gebouwd in 1829 te Amsterdam, 420 ton o.m., varend voor C.E.Duytz Cz te Amsterdam;

*    1847 t/m 1856 van de bark “Zeevaart” ex Maria Suzanna Hendrika”, gebouwd in 1839 te Amsterdam, 482 ton o.m., varend voor C.E.Duyts Cz te Amsterdam;

*    1857 t/m 1863 van de bark “Zeelust”, op 15 mei 1856 te water gelaten van de werf Roopaard te Amsterdam023, 595 ton o.m., varend voor C.E.Duytz Cz te Amsterdam. In 1863 voer het schip voor Boissevain & Co te Amsterdsam en was herdoopt in “Fagel”;

*    1863 van de bark “Fagel” ex Zeelust, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 595 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was J.A.Knaap van de bark “Zeevaart”.104.

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Knaap, Jan Andries

Familiegegevens en opleiding

Johannes Willemsz. Verloop werd geboren te Katwijk op 27 december 1821 als zoon van Willem Thomasz. Verloop en Annetje Cornelisd. van der Bent.

Hij overleed ter plaatse op 09 december 1864.005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Verloop was met vlagnummer R94 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. De publicatie bevat een afbeeldingen van Johannes Willemsz Verloop en van de bark Jan Pieterszoon Koen, zijnde een gouache door J.Spin uit c. 1850054-181. (de afbeelding van de Jan Pieterszoon Koen draagt het vlagnummer 376 van Zeemanshoop toebehorend aan Pieter Theunisz. van Duijvenbode - zie aldaar).

 

J.Verloop was met vlagnummer R94 in de periode 1855 t/m 1865 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Aankomst en vertrek te Amsterdam

Naam kapitein                                         Naam schip                                  Vertrek                              Aankomst

J.Verloop                                                  Prins Hendrik                              01 november 1859          10 januari 1862

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J. Verloop met vlagnummer R94 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855            van de bark “Jan Pietersz. Koen    ? last    varend voor Boissevain & Co te Amsterdam

*   1858            geen vermelding van schip en boekhouder

*   1859            van de bark “Prins Hendrik”         198 last   varend voor Kranenborg & Zonnen te Amsterdam

*   1862, 1863 van de bark “Prins Hendrik”         198 last   varend voor Kranenborg, Viëtor & Co te Amsterdam

 

Bouma025 vermeldt J.Verloop als gezagvoerder gedurende:

*   1852-1859 op de bark “Jan Pieterszoon Koen”, gebouwd in 1838 te Alblasserdam, 563 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam;

*   1860 t/m 1863 op de bark “Prins Hendrik”, gebouwd in 1838 te Groningen, 381 ton o.m., varend voor Kranenburg, Viëtor & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1863 verkocht naar Noorwegen;

*   1864-1866 op de bark “Fagel” ex Zeelust, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 595 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Verloop, Johannes Willemsz

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Leendertsz. van Duijn werd geboren op 05 november 1833 te Katwijk als zoon van Leendert Slootweg (van Duijn) en Dirkje van der Plas. Hij trouwde in Katwijk in 1865 met Jacoba Simonsd. Ouwehand en overleed op 11 april 1867 te Amsterdam

Bekend is dat hij van 1866-1867 ingeschreven staat als gezagvoerder op de “Fagel”. Hij wordt in 1867 (bij zijn overlijden) vermeld als scheepsgezagvoerder.

De publicatie bevat een foto van Cornelis Leendertsz. van Duijn054-017.

Ook de fotocollectie van de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders047 bevat een foto van ene Cornelis van Duin(sic), welke wellicht dezelfde persoon betreft.

 

 

 

                            NRC 16 april 1867

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.van Duin van 1866-1867 als gezagvoerder van de bark “Fagel” ex Zeelust, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 595 ton o.m.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Duijn, Cornelis Leendertsz van

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.H.Smit als gezagvoerder gedurende:

  • * 1884 van de bark “Dina” ex St.Jean Baptiste, gebouwd in 1868 te Bordeaux, 411 ton o.m., varend voor van Gijn & Co te Nieuwediep.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Smit, C.H.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.Hessels als gezagvoerder gedurende:

*    1869 van de bark “Fagel” ex Zeelust, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 595 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam. Het schip is in Nederlands Oost-Indië gestrand en wrak geraakt.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Hessels, W.

Algemene informatie

1857

NRC 210357          
Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche HandelMaatschappij zijn bevracht de volgende 30 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) ZEELUST, kapt. J.A. Knaap.

1858

NRC 281158          
Batavia, 9 oktober. Vrachten. Sedert onze vorige werden de volgende charters afgesloten. De Nederlandse JAVAAN accepteerde NLG 50 voor suiker en NLG 40 voor koffij op de kust te laten en ZEELUST NLG 50 voor suiker te Cheribon, beide naar Nederland in te nemen.

1860

NRC 150460          
Rotterdam, 14 april. Door de Nederlandsche HandelMaatschappij zijn bevracht de navolgende 24 schepen:  (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) ZEELUST, kapt. J.A. Knaap

1862

NRC 130462          
Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) ZEELUST, kapt. J. A. Knaap
JB 210662
Veilingen van schepen en scheepsparten: schepen uit de hand verkocht: ZEELUST, kapt. Knaap, gebouwd in 1856, groot 315 gemeten lasten, voor NLG 70.000 verkocht aan de reders Bouman & Co te Amsterdam; het zal thans genaamd worden TAGAL. (Opm.: moet zijn FAGEL.)

1863

NRC 190363          
Amsterdam, 18 maart. Het schip FAGEL, kapt. Knaap, van Banjoewangie herwaarts, is gisteren bij de Singels van een loods voorzien; alles wel aan boord.

1864

DC 260164             
Zeetijdingen. Aangekomen schepen op Java, vóór 16 december (o.a.) FAGEL, kapt. J. Verloop, en ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. L. Sontag Winkler, beiden van Amsterdam naar Japan.
DC 280164             
Zeetijdingen. Van Banjoewangie vertrokken, 28 november, FAGEL, kapt. Verloop, naar Japan

1865

NRC 130465          
Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche HandelMaatschappij zijn bevracht de navolgende schepen, als: Voor Amsterdam: WAALSTROOM, kapt. C. de Groot; HENRIETTE MARIA, kapt. P. Tjebbes; HENRIETTE, kapt. J. van Loenen; FAGEL, kapt. C. van Duyn, FRIESLAND, kapt. T. Sipkes. 

1866

NRC 121066          
Batavia, 14 september. Aangekomen schepen:  (o.a.) FAGEL, kapt. Van Duin, van Sunderland

1867

NRC 160467          
Advertentie. Aan de avond van de 11e april ll. ontsliep zacht en kalm, na een smartelijk lijden, mijn geliefde echtgenoot Cornelis van Duijn, in leven gezagvoerder op het Nederlandse barkschip FAGEL, in de nog jeugdige leeftijd van ruim 33 jaren. Slechts twee jaar en twee maanden mochten wij door een gelukkige echt verenigd zijn. Hoe smartelijk dit verlies mij met mijn jeugdig kindje, te jong zulks te beseffen, en zijn diep beproefde moeder treft, zullen allen beseffen, die de overledene in zijn leven gekend hebben. Katwijk aan Zee, 14 april, Wed. C. van Duijn, J. Ouwehand.

1868

DC 070568             
Batavia 8 april. Aangekomen schepen: Vertrokken schepen: BATAVIA, kapt. Zwanenburg; BURGEMEESTER MIDDELBURG, kapt. Hoek, FAGEL (ex ZEELUST), kapt. Smit; GEERTRUIDA MARIA, kapt. De Ligny; JACOBUS, kapt. J. van der Tas. Heden is Anjer gepasseerd het Nederlandsch schip Fagel, gezagv. Hessels qq., van Amsterdam naar Semarang.

1869

Java-bode, 23-03-1869 [PI]
Semarang, 9 April.Een goede daad, waardig openlijk vermeld te worden, heeft de 1e stuurman van de hier ter reede liggende Fagel met een viertal matrozen verrigt. Een paar inlanders van Torbaia hadden zich in een praauwtje op zee begeven, en nu schijnt dat vaartuig lek geworden te zijn; althans, zij liepen groot gevaar van te verdrinken, en op de nabij liggende schepen was niemand, die zich over hun ongelukkig lot erbarmde, dan de genoemde stuurman. Aan zijn menschlievendheid hadden twee Javanen hun leven te danken. Hij kleedde en voedde hen, en bragt daarna met de vier matrozen die geredden naar de woning van den Assistent-Resident, ondanks den hevigen bandjir [Plotselinge en heftige overstrooming van rivieren in Indonesië die bij zwaren regenval], die gisteren weer een groot gedeelte van Semarang teisterde.Java-bode, 4-04-1869 [PI]
NRC 050669          
Batavia, 22 april. Door de Factorij der Nederlandsche HandelMaatschappij zijn j.l. maandag bij inschrijving de volgende schepen voor Amsterdam aangenomen:  FAGEL, groot 315 gem. lasten, voor NLG 75;
PGC 300769           
Batavia, 9 juli. Het schip (opm: bark) FAGEL, kapt. W. Hessels q.q, is op de Zuidkust totaal verongelukt. (opm: zie NRC 070869, PGC 260869 en 030969)
NRC 070869          
Amsterdam, 6 augustus. Volgens alhier ontvangen telegrafisch bericht van Java was bij de schipbreuk van het schip FAGEL, kapt. W. Hessels q.q, op de zuidkust van Java de bemanning gered. Ook zouden 1000 balen koffie aan land gebracht zijn. (opm: zie PGC 300769, 260869 en 030969)

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1857.2

DVD XII – 6754, 6755
BIJLBRIEF
Naam schip ZEELUST

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 21 januari 1857

type schip bark, gekoperd, gebouwd van eikenhout

bouwwerf/verkoper Cornelis Ernst Duijts Corneliszoon, scheepsbouwmeester, werf Het Roopaard, op de hoogte van de Kadijk te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper het schip zal varen voor rekening en onder directie van de scheepsbouwmeester voornoemd.

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 595 tonnen of 314 lasten (meetbrief Amsterdam, 28 juni 1856)

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 37,30 x 6,82 x 5,26 meter

kiellegging

tewaterlating 15 mei 1856

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 januari 1857

nummer van registratie deel 53, flio 148, verso, vak 8.

notaris Hoofdcommies afd.financien Amsterdam J. de Neufville.

prijs NLG

bijzonderheden:


researcher/datum research: ML / 010708

Naam ZEELUST
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1857
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3174-1862.13

DVD XIII- 7571, 7572, 7617 en 7711 - 7714


ACTE KOOP/VERKOOP / CEDULE

Naam schip ZEELUST, door kopers genaamd FAGEL

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 1 mei 1862 en eigendoms- verklaring, Amsterdam 2 mei 1862

type schip bark, gekoperd

bouwwerf/verkoper Cornelis Ernst Duijts Corneliszoon, scheepsreder te Amsterdam

gevoerd door kapt. J.A. Knaap

eigenaar/aankoper firma Boissevain & Co., Amsterdam, als mede-reders en boekhouders van het schip (zie bijlage)

te voeren door kapt. J.A. Knaap

grootte in tonnen 595 ton of 314 lasten (meetbrief Amsterdam, 28 juni 1856)

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen 37,30 x 6,82 x 5,27 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 mei 1862

nummer van registratie deel 61, folio 162, recto, vak 6

notaris

prijs NLG. 70.000,-

Bijzonderheden: het schip was nieuw gekoperd en lag bij deze transactie aan de werf Het Roopaard te Amsterdam. Voor het schip was eerder, op 30 april 1860, onder no. 364 een zeebrief afgegeven.


researcher/datum research: ML / 130209


bijlage bij acte Amsterdam 13 van 1862
eigenaren van het barkschip FAGEL:

Firma Boissevain & Co., Amsterdam (boekhouders van het schip en 8/32e part)
C.E. Duijts Czn, Amsterdam (4/32e part)
Firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (2/32e part)
J. van Heukelom, Amsterdam, voor zich als q.q. (2/32e part)
Zach. Kemper, Amsterdam (2/32e part)
T. Schaap, Amsterdam (1/32e part0
N.C. Bouwer, Amsterdam (1/32e part)
C.P. van Eeghen, Amsterdam (1/32e part)
L.M. Schouwenburg, Amsterdam (1/32e part)
Firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (1/32e part)
H.J.A. Boissevain, Amsterdam (1/32e part)
Firma Bomntekoning & Aukes, Amsterdam (1/32e part)
B. Kopersmit, ’s-Gravenhage (1/32e part)
Firma J.W. Kempff & Zoon, Amsterdam (1/64e part)
J. Jongeboer jr. Amsterdam (1/64e part0
Firma J.H. Nieuwenhuijs Jr. & Co., Amsterdam (1/64e part0
Guill. Boissevain, Amsterdam (1/64e part)
Firma Boissevain & Co., Amsterdam als q.q. (8/64e part)


ML / 0130209

Naam FAGEL
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1862
Toegang 198
Inventaris 3174

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3181-1857.2

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: P. van Heck – Catalogus Nederlandse Scheepvaart 1813-2015
Staat van de Nederlandsche Zeemagt en Koopvaardij (Diverse jaargangen)
[0] G.N. Bouma - Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen, alsmede hun gezagvoerders en thuishaven, 1820-1900.
Stichting Maritiem Historische Databank (www.marhisdata.nl)
PI = www.pietsscheepsindex.nl
Noord-Hollands Archief/Haarlem
DC = Dordrechtsche Courant
JB = Java Bode
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk