Inloggen
ADRIANA PETRONELLA - ID 15120


Kroniekberichten

Datum 20 juni 1855
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 19 juni. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester A. Pot de kiel gelegd van het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 350 last, voor rekening van de heren P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam, gevoerd zullende worden door kapt. A.A. Brocx.

Afbeelding
Datum 10 mei 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, gemeente Ridderkerk, 9 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouw- meester A. Pot met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot circa 350 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, terwijl genoemde bodem door kapt. A.A. Brocx zal worden gevoerd, onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe uitmuntend ingericht, het nieuw gebouwde barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. A.A. Brocx, om in de loop van september te vertrekken. Adres bij de cargadoors P. Varkevisser & Zonen en Ch. Cornelder & Zoon, alhier, en De Coningh & Bert, te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 03 april 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 februari. Vrachten. Het getal der bij het vertrek der vorige mail nog onbevrachte schepen werd door talrijke arrivementen weder vergroot, waardoor de vooruitzichten nog ongunstiger te noemen zijn, en ook weer iets lagere vrachten geaccepteerd werden. De volgende Nederlandse schepen werden gecharterd naar Amsterdam: WILHELMINA CATHARINA à NLG 67,50 voor suiker en NLG 65 voor rijst te Samarang te laden; ALBATROS NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor rijst, te Soerabaja te laden; LEWE VAN NYESTEYN NLG 65 voor suiker en NLG 62,50 voor rijst, hier te laden; WATERGEUS NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor rijst te Soerabaja in te nemen; ADRIANA PETRONELLA à NLG 65 voor suiker te Samarang te laden; VLAARDINGEN bedingt NLG 70 voor suiker te Soerabaja te laden; ZEENIMPH NLG 67,50 voor suiker te Pekalongan; TELEGRAPH laadt koffij te Padang à NLG 82,50; VAN BOSSE bedingt NLG 5000 per maand van Samarang naar Shanghai, RESIDENT VAN SON is voor twee reizen van Sumanap naar Tjilatjap met zout à NLG 1000 per reis ingehuurd. Voor eigen rekening laden HENDRINA, OUDERKERK AAN DE AMSTEL, JANNETJE, BEZOEKIE en NOORDSTER. MARY HILLEGONDA laadt rijst te Samarang naar Shanghai à USD 0,60 per picol. Door de agenten wordt beladen Nederlands MARIA AGNES.
De volgendeNederlandse schepen zijn nog zonder destinatie waarvan echter nog verscheidene hier en op de kust moeten lossen: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, ZUID-BEVELAND, LAURENTIUS EN EMILIA, NEDERLAND, JASON, CORNELIA, IDA ELISABETH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARGARETHA JOHANNA, MARIANNE, ZWARTE ZWAAN, FACTORY, SCHOUWEN, CHRISTIAAN HUIJGENS, KANDANGHAUER.
Het Nederlandse schip ZWARTE ZWAAN is gecharterd à NLG 82,50 naar Nederland om te Makasser en op Java te laden.

Afbeelding
Datum 21 augustus 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 7 schepen als:
Voor Rotterdam: VLAARDINGEN, kapt. M.S. van Dusseldorp.
Voor Amsterdam: VROUW JOHANNA, kapt. A. Lupcke; ADRIANA PETRONELLA, kapt. A. Brocx, allen van Rotterdam.
Voor Dordrecht: ANNA HELENA, kapt. C.M. de Boer.
Voor Middelburg: ELISABETH EN JOHANNA, kapt. T.R. Oomkens.

Afbeelding
Datum 13 februari 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 21 schepen:
Voor Rotterdam: PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade; ADRIANA PETRONELLA, J.K. Annokkee.
Voor Amsterdam: KIANDRA, kapt. W.C. Pfister; TWEELINGZUSTERS, kapt. W.P. Carst; WELVAART, kapt. J.N. Mooi; JAN HENDRIK, kapt. J. van Lelyvelt; CHRISTINA HELENA, kapt. C. Tjebbes; MARIANNE, kapt. H.P. Grönbeck; AGATHA EN MARIA, kapt. W.B. van Zijp; HERCULES, kapt. J.F. Detering; ELISE HENRIETTE, kapt. P.J. Deterding; CONSTANCE, kapt. T. Sipkes; DELFT, kapt. L. van Geelkerken; HENDRINA, kapt. C.M. Pompe (de beide laatsten van Rotterdam).
Voor Dordrecht: FORTUNA, kapt. M. de Ligny; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion; ROTTERDAM, kapt. H. Poort (de beide laatsten van Rotterdam).
Voor Schiedam: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIJM, kapt. J. van Zanten, (van Rotterdam).
Voor Middelburg: SCHELDE, kapt. A.L. Hoefman; HUGO GROTIUS, kapt. J. Bergman; DIANA, kapt. M. Rademakers (de beide laatsten van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 14 februari 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 2 januari. De vrachten naar Nederland bleven zich flink soutineren op vorige notering. De volgende schepen vonden emplooi: Het Nederlandse schip BATO, NLG 75 per last voor suiker en NLG 100 voor arak, te Soerabaja en Passaroeang te laden naar Amsterdam. Het Nederlandse schip ALDEBARAN, NLG 75 per last voor suiker, NLG 65 tabak en NLG 90 huiden, te Soerabaja en Passaroeang te laden naar Amsterdam. Het Nederlandse schip RIDDERKERK, NLG 75 per last voor suiker, te Soerabaja naar Rotterdam. Het Nederlandse schip AMAZONE, NLG 80 per last voor suiker en NLG 70 voor rijst, hier ladende naar Amsterdam. Het Nederlandse schip MARIA ADRIANA, NLG 75 voor suiker en NLG 67.50 voor tabak, Soerabaja en Passaroeang te laden naar Rotterdam. Het Nederlandse schip MARIA ADOLFINA, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 65 voor koffij en thee en NLG 75 voor suiker, te Samarang en Soerabaja te laden naar Amsterdam.
Onbevrachte schepen: De Nederlandse schepen VIER GEBROEDERS, AUSTRALIE, 'T GOEDE VERTROUWEN, MARIA AGNES, SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, WILHELMINA en ADRIANA PETRONELLA.
De ULYSSES en PRINS HENDRIK maken kustreizen.
Het Hamburgse schip CHRISTIAN is te koop.

Afbeelding
Datum 27 februari 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 januari. Vrachten. Sedert de laatste berichten hadden de volgende bevrachtingen plaats: BATO bekwam NLG 75 voor suiker en NLG 100 voor arak, te Soerabaja en Passaroean te laden naar Amsterdam; ALDEBARAN NLG 75 voor suiker, NLG 65 voor tabak en NLG 90 voor huiden, te Soeabaja en Passaroean te laden naar Amsterdam; Ridderkerk NLG 75 voor suiker te Soerabaja en Passaroean te laden naar Rotterdam; AMAZONE laadt alhier à NLG 80 voor suiker en NLG 70 voor rijst naar Amsterdam; MARIA ADRIANA bekwam NLG 75 voor suiker en NLG 67,50 voor tabak, te Soerabaja en Passaroean te laden naar Rotterdam; MARIA ADOLFINA werd door de factorij opgenomen à NLG 65 voor koffij en thee, NLG 75 voor suiker te Samarang en Soerabaja te laden naar Amsterdam; 'T GOEDE VERTROUWEN bekwam NLG 75 voor suiker, NLG 65 voor tabak, te Soerabaja in te nemen naar Amsterdam; VIER GEBROEDERS laadt op de kust voor eigen rekening naar Amsterdam; AUSTRALIE bekwam NLG 80 voor suiker alhier en te Soerabaja te laden naar Amsterdam; STELLA MARIS NLG 85 voor suiker te Pecalongan te laden naar Rotterdam; COSMOPOLIET NLG 85 voor suiker, NLG 72 voor rijst hier en te Cheribon te laden naar Amsterdam; CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 97,50 voor koffij te Padang in te nemen naar Rotterdam; MARIANNE werd te Samarang gecharterd à GBP 3.10/- voor suiker te Soerabaja te laden naar Rio de Janeiro.
De volgende schepen zijn nog disponibel: MARIA AGNES, SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, WILHELMINA, ADRIANA PETRONELLA en WATERGEUS.
De ULYSSES en PRINS HENDRIK doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 17 maart 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 februari. Vrachten bleven goed gesoutineerd (opm: prijshoudend) en werden zelfs enige partijen suiker tot NLG 87,50 per last afgescheept. Door de gelijktijdige aankomst van een zestal vrachtzoekende bodems is de vraag nu weer bedaard, terwijl ook afscheepbare producten beginnen op te ruimen.
Sedert het laatste bericht van 15 passato werden de navolgende charters afgesloten: SCHILLER (Nederlands), 212 ton, voor een lading rijst van hier naar Hongkong à 47½ dollarcent per picol; HONINBIJ (Nederlands), 798 ton, NLG 72½ voor rijst van hier en NLG 87½ voor suiker van Passaroean naar Rotterdam; SPERWER (Nederlands), 280 ton, NLG 75 voor koffij en NLG 87½ voor suiker en NLG 97½ voor lichte goederen van hier naar Amsterdam; WATERGEUS (Nederlands), 680 ton, werd te Soerabaja opgenomen voor een lading suiker à NLG 85 van daar naar Rotterdam; JOHANNA MARIA (Nederlands [opm: kapt. L.J. Wilhelmie}), 720 ton, bekomt NLG 85 voor suiker en NLG 72½ voor rijst van hier naar Rotterdam; GRAAF VAN HEIJDEN REINESTEIN (Nederlands), 702 ton, sloot charter af voor plm. 11.000 picols rijst van Soerabaja naar Amoy voor $ 6.500 in full.
Er blijven nu nog disponibel de navolgende Nederlandse bodems: CALYPSO, WILHELMINA, ADRIANA PETRONELLA, WILLEM HENDRIK, SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN; terwijl de ULYSSES en de PRINS HENDRIK met kustreizen bezig zijn.

Afbeelding
Datum 29 maart 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 februari. Vrachten zijn in de laatste dagen beduidend gedaald ten gevolge van de gelijktijdige aankomst van verschillende bodems, een disponibele laadruimte van plm. 9.000 ton representerende, waarvan ca. 1.200 onder vreemde vlag. Ook worden de zware producten thans schaars, zodat men vrezen moet dat de vrachten nog meer zullen dalen, tenzij de vraag voor scheepsruimte naar China, die nu wat levendiger kan worden, daarin een gunstige wending brengt.
Sedert de laatste opgave werden de volgende charters van Nederlandse schepen bekend, als: MAARTEN VAN ROSSEM werd door de Factorij opgenomen à NLG 87,50 per last voor suiker op de kust te laden naar Rotterdam; NIEUW HOLLAND NLG 80 voor suiker op de kust te laden, NLG 75 van hier naar Amsterdam; CALYPSO NLG 82½ voor suiker te Probolingo te laden naar Amsterdam; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN NLG 82½ voor suiker en NLG 65 voor tabak om te Soerabaija te laden naar Rotterdam.
De WILHELMINA sloot af naar de Golf van Perzië en terug voor NLG 23.500 in full.
Thans blijven nog disponibel de Nederlandse schepen ADRIANA PETRONELLA, WILLEM HENDRIK, HENRIETTE MARIA, JANNETJE, ZWALUW, ADMIRAAL PIET HEIN, JOHANNES LODEWIJK, BURGEMEESTER HOFFMAN, PRINSES CHARLOTTE, ALBRECHT BEIJLING, CITO, en DOGGERSBANK.

Afbeelding
Datum 14 april 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 maart. Vrachten. Ten gevolge van het arrivement van vele vrachtzoekende schepen ondergingen de vrachten een aanzienlijke verlaging. De volgende schepen vonden emplooi: Nederlands PRINSES CHARLOTTE, 266 ton, door de Nederlandsche Handel- Maatschappij opgenomen à NLG 85 voor suiker en indigo, te Pekalongan en Samarang te laden naar Rotterdam; Nederlands ALBRECHT BEYLING, 507 ton, NLG 75 voor suiker te Samarang naar Amsterdam; Nederlands HENRIETTE MARIA, 801 ton, NLG 70 voor suiker en NLG 60 voor tabak, te Soerabaja en Probolingo naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JANNETJE, ADMIRAAL PIET HEIN, JOHANNES LODEWIJK, DOGGERSBANK, BURGEMEESTER HOFFMAN, ADRIANA PETRONELLA, POSTILJON, SOUBURG, PROTEUS, GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, NIJVERHEID, CHRISTINA EN JEANETTE, en CITO.
De ULYSSES, PRINS HENDRIK en WILLEM HENDRIK maken kustreizen. De GENERAAL MICHIELS en TWEELING ZUSTERS werden door het gouvernement ingehuurd voor de overvoer van rijst en zout naar Tjilatjap.

Afbeelding
Datum 28 april 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 maart. Vrachten. De PRINSES CHARLOTTE werd door de Factorij opgenomen à NLG 85 voor suiker en indigo, te Pecalongan en Samarang te laden voor Rotterdam. ALBRECHT BEIJLING verkreeg NLG 75 voor suiker te Samarang te laden voor Amsterdam. HENRIETTE MARIA laadt te Soerabaija en Probolingo à NLG 70 voor suiker en NLG 60 voor tabak naar Amsterdam. JANNETJE NLG 100 voor arak hier en NLG 75 voor suiker te Soerabaija te laden naar Amsterdam. ALETTA AUGUSTA laadt hier à NLG 70 voor suiker, NLG 65 voor koffij en NLG 80 voor gom elastiek en lichte goederen naar Amsterdam. CHRISTIANA en JANNETTE bekwam NLG 75 en NLG 7 voor suiker, NLG 65 en NLG 62½ voor rijst, NLG 100 voor arak, NLG 85 en NLG 80 voor licht goed hier te laden naar Amsterdam. BURGEMEESTER HOFFMAN NLG 70 voor suiker en NLG 90 voor arak van Cheribon en hier naar Rotterdam. PASSAROEANG bekwam NLG 65 voor suiker van Soerabaja naar Amsterdam. CITO $ 3.300 voor een reis van Soerabaja naar Amoy.
Onbevrachte Nederlandse schepen: ADMIRAAL PIET HEIN, DOGGERSBANK, ADRIANA PETRONELLA, POSTILJON, SOUBURG, PROTEUS, GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, NIJVERHEID, BILDERDIJK en JASON.
De TWEELING ZUSTERS, ULYSSES, PRINS HENDRIK, GENERAAL MICHIELS en WILLEM HENDRIK maken kustreizen. De MARIE ELISE laadt voor eigen rekening.

Afbeelding
Datum 18 december 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal op de hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 17 december:
-  Nederlands barkschip BEATRIX, groot 411 tonnen; voor NLG 18.800 verkocht. Een chronometer voor NLG 75 en een dito voor NLG 30 verkocht.
-  3/70 Aandelen in het schip (opm: bark) ADRIANA PETRONELLA opgehouden.
-  1/32 Aandeel in het schip (opm: bark) HAAMSTEDE, voor NLG 1.900 verkocht.

Afbeelding
Datum 13 april 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen:
Voor Rotterdam: ELISE SUSANNE, kapt. L. E. Grafthuis; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. J. D. de Wit; TERNATE, kapt. T. Cars Tz.; BATAVIER, kapt. E. H. Pfeiffer; JACOBA HELENA, kapt. J. J. Swart; ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers; JEDO, kapt. T. van Rossum; DELFSHAVEN, kapt. C. Schaap; LAMMINA ELISABETH, kapt. A. Gersen; ADRIANA PETRONELLA, kapt. J. A. Annokkee.
Voor Amsterdam: STAD DOKKUM, kapt. H. B. R. Jaski; BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A. H. Zwaneveld; DYONISIA CATHARINA, kapt. S. Berkelbach v/d Sprenkel;
KONING WILLEMM lll, kapt. H. H. Zeilstra; LEWE VAN NYENSTEYN, kapt. B. H. Borchers;
VAN GALEN, kapt. C. B. Brandligt; HENRIETTA, kapt. J. Portengen; PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; ZEELUST, kapt. J. A. Knaap; DRIE GEZUSTERS, kapt. G. C. Fischer;
JAN VAN BRAKEL, kapt. K. Visser; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. N. Kruimel; ANNA EN ELIZE, kapt. J. G. de Roeve;
A. R. FALCK, kapt. van Duyveboden; ALMELO,  kapt. R. P. TJEBBES.
Voor Dordrecht: JACOBA, kapt. T. M. Schaap.
Voor Schiedam: MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion, (van Rotterdam).
Voor Middelburg: WESTKAPELLE, kapt. A. R. Crucq; WALCHEREN, kapt. D. H. van der Heijden.

Afbeelding
Datum 16 september 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkopingen in het notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 15 september:
-       een 40e aandeel in het campagne barkschip GENERAAL DE STUERS, gebouwd in 1854, groot 396 last, boekhouder de heer J. Vroege te Alblasserdam, kapt. J.C. Viersma, op 23 juni ll. met een retourlading van tabak en koffie vertrokken van Soerabaja naar Rotterdam. Om NLG 1.350 verkocht.
-       een 64e aandeel in het barkschip KRIMPENERWAARD, gebouwd in 1857, groot 397 last, boekhouder de heer H.L.C. Lehr te Rotterdam, kapt. F.W. van Heijningen, thans aan de kust van Java en zullende eerlang de terugreis naar Nederland aannemen en vallende alsdan in de bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om NLG 600 verkocht.
-       een 50e aandeel in het barkschip PIETER SCHOENMAKERS, gebouwd in 1856, groot 371 last, boekhouder de heer P. van den Arend te Rotterdam, kapt. J.J. van Varelen, thans in lading te Soerabaja. Om NLG 900 verkocht.
-       Vijf 40e aandelen in gemeld barkschip PIETER SCHOENMAKERS, resp à NLG 1.350, à NLG 1.400, à NLG 1.300, à NLG 1.350 en à NLG 1.400 verkocht.
-       een 70e aandeel in het barkschip ADRIANA PETRONELLA, gebouwd in 1856, groot 348 last, boekhouder de heren P. Varkevisser & zonen te Rotterdam en ten Den Haag 's Hage, kapt. S. van der Velde, thans op reis naar Hongkong. Om NLG 825 verkocht.
-       een 32e aandeel in het barkschip CATHARINA MARIA, gebouwd in 1856, groot 398 last, boekhouder de heren M.C. De Crane & Zoon te Zierikzee, kapt. J.R. Oomkens, thans op reis naar Java, van waar het terug bevracht is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om NLG 1.600 verkocht.
-       Drie 64e aandelen in het barkschip BILLITON, gebouwd in 1855, groot 306 last, boekhouder de heer W.G. Ledeboer te Rotterdam, kapt. H. ten Zeldam Ganswijk, liggende te Rotterdam, bestemd naar Batavia en vallende alsdan bij de retourreis in de bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij: resp à NLG 825, à NLG 850 en à NLG 825 verkocht.
-       een 32e aandeel in het barkschip COLUMBINE, gebouwd in 1851, groot 289 last, boekhouder de heer E. Serruys te Rotterdam, kapt. E.J. Kok, thans met een volle lading stukgoederen op reis naar Australië. Opgehouden.

Afbeelding
Datum 12 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 10 maart. Aangekomen: MAGNET, van Londen; THAMES, kapt. Cracknell, van Ipswich; ADM. CATOR, van Hartlepool; LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertr.: ADM. VERHUELL, naar Havre; PILOT, naar Londen, ligt onder Goereehaven ten anker; ALBATROSS, naar Liverpool.
Brouwershaven, 10 maart. Aangekomen: TOGAL, kapt. Göbel, van Batavia; ETOILE DU MATIN, kapt. Saillant, van Nantes.
Te Texel aangekomen, 8 maart, FRANS EN ELISE, kapt. Niedfeld, van Batavia.
Helvoet, 11 Maart. Niets gepasseerd.
Brouwershaven, 11 maart. Aangekomen: INDIA, kapt. Vonck, van Batavia.
Van Rangoon vertrokken, 22 januari, BOSPHORUS, kapt. Kruisinga, naar Singapore.
Te Bassein aangekomen, 11 januari, ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Bunnemeijer, van Singapore.
Te Calcutta aangekomen, 24 januari, ADRIANA PETRONELLA, kapt. v. d. Velde, van Hongkong; STAATSRAAD V. D. HOUVEN, kapt. Heymeriks, van Melbourne;
4 februari, GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. Withof, van Singapore.
Van Yokohama vertrokken, 20 december, GOUVERNEUR VAN SWIETEN, van Boven Fagg, naar Londen.

Afbeelding
Datum 30 april 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard : ARK, kapt. P.G. Rayne, van Newcastle, met 104 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 28 april. Aangekomen, KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Den Breems, van Lissabon; ZEPHYR, van Londen; SWALLOW, stoomboot, van Hull; LORD RAGLAN; VERACITY, kapt. Clark, en CORDIAN, kapt. Breyton, allen van Newcastle; SILVANUS, kapt. Larsen; HARING, kapt. Boomgaard; ENGELINA PETRONELLA, kapt. Nagel, en MERCURIUS, kapt. Oldenburger, allen van Libau; JUPITER, kapt. Benston, van Ystadt; TWEE GEBROEDERS, kapt. Prins, van Colberg; PAULUS MEINTS, kapt. Struik, van Rostock; LEBED, kapt. Fyh, van Reval.
Vertrokken: JAMES, kapt. Bain, naar Newcastle; GIRONDE, naar St. Petersburg.
Brouwershaven, 28 april. Vertrokken: ARY SCHEFFER, kapt. Kunst, naar Batavia.
Helvoet, 29 april. Aangekomen: ADM. GATOR, stoomboot, van Hartlepool, GEBROEDERS COERKAMP, kapt. J.G. Hoeksma, van Memel; ANTONIE, kapt. Visser; ELISABETH, kapt. Hessels, en ADRIAN, kapt. Paap, allen van Windau; JEANNE, Kroon, van Pillau; CORNELIA, kapt. Nielser, van Stolpmünde; DE JONGE WILLEM, kapt. Kapper, en GEERTRUDE, kapt. Mandema, beiden van Colberg; ELISABETH, kapt. Hughes, van Shields; JOSEPH EN MARIA, kapt. Mareen, van Liverpool; NORFOLK, stoomboot, van Havre; COLOGNE, stoomboot, en CONCORDIA, stoomboot, beiden van Londen.
Van Runcorn vertrokken, 26 april, ALMA, kapt. Lockijzer, naar Dordrecht.
Deal gepasseerd, 25 april, LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. Kunst, van Rotterdam naar Singapore.
Te Cowes aangekomen, 25 april, PRINS CARL, kapt. Bergman, van Batavia naar Amsterdam.
Te Shields aangekomen, 25 april, NIDAROS, kapt. Feyn, van Dordrecht.
Kopenhagen gepasseerd, 24 april, MARGARETHA, kapt. De Groot, van Dordrecht naar Arendsburg.
Van Batavia vertrokken, 28 februari, LEADING STAR, kapt. Graham; 2 maart, ARGO, kapt. Gesterkamp, en 7, MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Gerrebrands, allen naar Nederland; 9, ELECTRA, kapt. Wegman, naar Amsterdam; 10, CEYLON, kapt. Simpson, naar Singapore.
Te Samarang aangekomen, 8 maart, WILLEM DANIËL, kapt. Zeylstra, van Amsterdam. Vertrokken, 26 februari, MARIA ANNA, kapt. Van Monnom; 3 maart, DYONISIA CATHARINA, kapt. Jaski; 7, ALIDA, kapt. Visser, en MARIA CATHARINA, kapt. Kluyt, allen naar Nederland.
Te Sumanap aangekomen, 27 februari, JHR. MR. V.D. WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt.
Lammerts, van Soerabaija.
Van Banjoewangie vertrokken, 23 februari, ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel, naar Amsterdam: MEDEA, kapt. Van Teutem, naar Rotterdam; 24, PEGASUS, kapt. Mannoury, naar Nederland; 26, WEST-CAPELLE, kapt. Crucq, naar Rotterdam.
Anjer gepasseerd, 29 februari, DIANA, kapt. Teengs, en 11 Maart, ELISABETH, kapt. Storm, beiden van Cardiff naar Singapore.
Van Padang vertrokken, 20 februari, KAREL AUGUST, kapt. Meermans, naar Rotterdam; 24, PADANG PACKET, kapt. Huidecoper, naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen, 18 maart, ADRIANA PETRONELLA, kapt. Van der Velde, van Calcutta, laadt voor China; WILHELMINA, kapt. Van d. Kerkhoff, van Hongkong.
Vertrokken, 3 dito, ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Bunnemeijer, en 11 dito, CONSTANCE, kapt. Mulder, beiden naar Hongkong.
Van Hongkong vertrokken, 8 maart, WILHELMINA, kapt. Van d. Kerkhof, naar Singapore.

Afbeelding
Datum 04 augustus 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 juni. Vrachten. Vrachtzoekende schepen voortdurend schaars blijvende, werd weer iets hoger naar Nederland besteed. Derwaarts werden gecharterd: Engels BALACLAVA à NLG 130 voor suiker en NLG 120 voor tabak te Soerabaja en Passaroeang voor Rotterdam te laden. Nederlands WHAMPOA insgelijks naar Rotterdam à NLG 132 voor suiker, NLG 120 voor tabak te Soerabaja en NLG 122.50 voor tabak te Probolingo. ADRIANA PETRONELLA NLG 130 voor suiker, NLG 120 voor tabak en NLG 115 voor koffij hier, te Semarang en te Soerabaja in te nemen voor Rotterdam. NICOT NLG 130 voor suiker, NLG 125 voor koffij en NLG 115 voor tabak te Semarang voor Amsterdam te laden. Zweed ROBERT DIXON NLG 120 voor suiker, NLG 130 voor licht goed en NLG 140 voor arak alhier voor Rotterdam in te nemen. Voor China blijven kleine schepen gezocht; behalve de van Soerabaja vermelde charters werd nog alhier naar Amoy via Singapore opgenomen: Deen CORNELIA 324 tonnen à $ 4100. Op het ogenblik zijn geen disponible schepen aanwezig. Nederlands BOSPHORUS vertrok ter reparatie naar Soerabaja. Engels DRUSUS was reeds à GBP 5 te Singapore vervracht en wordt nu door de bevrachters naar Nederland beladen. Nu behalve het resterende uit de oude oogsten weldra meer afvoer van suiker, koffij en rijst tegemoet gezien wordt, laat het zich aanzien dat vrachten voor eerst nog wel op een hoog cijfer zullen blijven.

Afbeelding
Datum 11 juni 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 14 schepen:
- Voor Rotterdam: ELLINA, kapt. A.F. Lammerts; ADRIANA PETRONELLA, kapt. A.A. de Breuk; ELISABETH, kapt. J. Storm; ALBLASSERWAARD, F.L. Zack.
- Voor Amsterdam: GERREDINA WILHELMINA, kapt. C. van der Zee; GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. J. Wamsteker; CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer; LOEVESTEIN, kapt. C.J.D. Hulsthoff; IDA ELISABETH, kapt. W. Dooren; AZIA, kapt. O.A. Trappen.
- Voor Dordrecht: EMILIE, kapt. J.A. Bruinzeels.
- Voor Schiedam: L.J. ENTHOVEN, kapt. N. Koens.
- Voor Middelburg: ZEEPAARD, kapt. J. Crucq; SUSANNA ELISABETH, kapt. D.H. van der Heijde.

Afbeelding
Datum 23 december 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Aangekomen schepen: BANTAM; CORNELIS WERNARD EDUARD; BELLATRIX; ZES GEZUSTERS; AEGIDIA EN PAULINE; ADRIANA PETRONELLA; ADMIRAAL PIET HEIN; JOHANNES MARTINUS; MARIA ELISABETH; JAPAN PACKET; BERNARD EN AGNES; ROBERTUS HENDRIKUS.
Het schip FAGEL is lek uit zee terug.

Afbeelding
Datum 26 december 1865
Krant DC - Dordtsche Courant

Een telegram van Batavia van 29 november bevat het volgende:
NLG 35,- voor suiker naar Nederland. Koers op Nederland NLG 104,25
Aangekomen schepen op Java: BANTAM, kapt. Claasen, van Amsterdam naar Japan; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart, van Rotterdam; BELLATRIX, kapt. Haacke, van Amsterdam; ZES GEZUSTERS, kapt. Rutgers, van Telok Betong; AEGIDIA EN PAULINE, kapt. Hoogland, van Sydney; ADRIANA PETRONELLA, kapt. De Breuk, van Manilla; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Priebee, van Amboina; JOHANNES MARTINUS, kapt. Dalloyaux, van China; MARIA ELISABETH, kapt. Van der Valk, van Amoy; JAPAN PACKET, kapt. Den Exter van den Brink, van Japan; BERNARD EN AGNES, kapt. Ordeman, van Amsterdam naar Singapore; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder, van Rotterdam.
Het schip FAGEL, kapt. C. van Duyn, van de Wijnkopersbaai naar Amsterdam, is lek uit zee geretourneerd en moet lossen om nagezien te worden. Er is schade aan de lading.
De mails van 9 en 16 oktober zijn nog niet aangekomen.

Afbeelding
Datum 13 maart 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Ter overvoer van producten van Java naar Nederland zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij de navolgende schepen ingeschreven:
CORNELIA, van Amsterdam (440 last), vracht naar Amsterdam NLG 89,89, Rotterdam NLG 94,89, Dordrecht NLG 94,89, Shiedam NLG 94,89; SLIEDRECHT, van Amsterdam (360 last) naar Amsterdam NLG 98,-, Rotterdam NLG 102,-; KAAP HOORN, van Rotterdam (251 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 105,-, Dordrecht NLG 106,-, Schiedam NLG 106,-; CHERIBON, van Rotterdam (398 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 105,-; NICOLAAS WITSEN, van Amsterdam (352 last) naar Amsterdam NLG 104,75; STAD DOCKUM, van Amsterdam (206 last) naar Amsterdam NLG 92,-; MARIA ELISE, van Amsterdam (398 last) naar Amsterdam NLG 89,99: MARIA VERONICA, van Amsterdam (392 last) naar Amsterdam NLG 94,95, naar Rotterdam NLG 98,95; ELIZABETH, van Amsterdam (610 last) naar Amsterdam 89,90, naar Rotterdam NLG 93,-; VERTROUWEN, van Amsterdam (360 last) naar Amsterdam NLG 94,48; PRESIDENT PLATE, (396 last) naar Amsterdam NLG 94,80, Rotterdam 94,80; CELEBES, van Amsterdam (250 last) naar Amsterdam NLG 110,-; CONSTANCE, van Amsterdam (381 last) naar Amsterdam NLG 210,-; KANDANGHAUER, van Amsterdam (382 last) naar Amsterdam NLG 95,80; ANNA DIGMA, van Amsterdam (498 last) naar Amsterdam NLG 89,75, Rotterdam NLG 92,-, Dordrecht NLG 92,- Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 100,-; INSULINDE, van Amsterdam (516 last) naar Amsterdam NLG 93,68, Rotterdam NLG 98,68, Dordrecht NLG 98,68, Schiedam NLG 98,68; MENTOR, van Amsterdam (293 last) naar Amsterdam NLG 93,68, Rotterdam NLG 98,68, Dordrecht NLG 98,68, Schiedam NLG 98,68; BROUWERSHAVEN, van Rotterdam (316 last) naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 89,-, Dordrecht NLG 91,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 94,-; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam (228 last) naar Amsterdam NLG 99,75; JACOBA CHRISTINA, van Amsterdam (240 last) naar Amsterdam NLG 91,94; AZIA, van Amsterdam (235 last) naar Amsterdam NLG 91,94; SOERABAYA PACKET, van Amsterdam (262 last) naar Amsterdam NLG 94,49; SUSANNA JOHANNA, van Rotterdam (261 last) naar Amsterdam NLG 94,-, Rotterdam NLG 91,90, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 92,-, Middelburg NLG 92,-; CATHERINA MARIA, van Zierikzee (398 last) naar Middelburg NLG 88,88; ADRIANA PETRONELLA, van Rotterdam (348 last) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 100,-; WILHELMINA, van Rotterdam (377 last) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,-; KOSMOPOLIET II, van Dordrecht (569 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 94,75, Dordrecht NLG 94,75, Schiedam NLG 94,75; DORDRECHT, van Dordrecht (399 last) naar Amsterdam NLG 99,89, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 89,89, Schiedam NLG 89,89; HELVOETSLUIS, van Dordrecht (333 last) naar Amsterdam NLG 99,89, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 89,89, Schiedam NLG 89,89; ST. JAN, van Schiedam (308 last) naar Rotterdam NLG 90,98, Dordrecht NLG 91,98, Schiedam NLG 90,98, Middelburg NLG 93,98; S. VAN HEEL, van Alblasserdam (392 last) naar Amsterdam NLG 94,94, Rotterdam NLG 91,91, Dordrecht NLG 92,92, Schiedam NLG 92,92, Middelburg NLG 93,93; PROF. VAN DER BOON MESCH, van ‘s-Gravenhage (394 last) naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 96,-; CORTGENE, van Rotterdam (397 last) naar Rotterdam NLG 94,98; JASON, van Rotterdam (438 last) naar Rotterdam NLG 94,98; HELENA & ANNA, van Rotterdam (455 last) naar Amsterdam NLG 97,-, Rotterdam NLG 93,35, Dordrecht NLG 94,-, Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 97,-; EUROPA, van Rotterdam (669 last) naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 91,85, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 92,-, Middelburg NLG 95,-; SUSANNA, van Rotterdam (476 last) naar Amsterdam NLG 97,-, Rotterdam NLG 93,35, Dordrecht NLG 94,-, Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 97,-; JOHANNA MARIA, van Rotterdam (472 last) naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 92,85, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-, Middelburg NLG 96,-; COPERNICUS, van Rotterdam (392 last) naar Amsterdam NLG 99,74, Rotterdam NLG 92,74, Dordrecht NLG 93,74, Schiedam NLG 92,74, Middelburg NLG 99,74; KORTENAER, van Rotterdam (513 last) naar Amsterdam NLG 94,74, Rotterdam NLG 88,74, Dordrecht NLG 89,74, Schiedam NLG 88,74, Middelburg NLG 94,74; MINISTER THORBECKE, van Alblasserdam (299 last) naar Amsterdam NLG 92,-, Rotterdam NLG 88,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-, Middelburg NLG 91,-; PRESIDENT V. RIJCKEVORSEL, van Rotterdam (449 last) naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 87,90, Dordrecht NLG 89,90, Schiedam NLG 88,90, Middelburg NLG 91,90; BILDERDIJK, van Rotterdam (399 last) naar Amsterdam NLG 94,95, Rotterdam NLG 89,45, Schiedam NLG 90,45, Middelburg NLG 91,95; NOACH, van Kinderdijk (471 last) naar Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-; TWEE CORNELISSEN, van Alblasserdam (392 last) naar Amsterdam NLG 92,-, Rotterdam NLG 88,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-, Middelburg NLG 91,-; ROBERTUS HENDRIKUS, van Rotterdam (397 last) naar Amsterdam NLG 95,95, Rotterdam NLG 91,95, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-.

Afbeelding
Datum 06 januari 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 november. Vrachten. Nederlandse schepen. De LOUISE sloot tot geheime vracht af om op de kust en te Padang voor Boston te laden. SIRIUS bekwam NLG 80 voor rijst, NLG 85 voor thee, NLG 72,50 voor koffie, NLG 40 voor tin hier en op de kust voor Amsterdam te laden. KORTENAER NLG72,50 voor suiker en koffie op Samarang naar Rotterdam te laden SAMARANG NLG 90 voor specerijen en NLG 85 voor huiden van Soerabaija naar Rotterdam. De STAD DOCKUM en IDA GEERTRUIDA sloten tot GBP 4.5/- voor suiker naar Copenhagen af. De Factorij nam op de NEHALENNIA en WILLEM POOLMAN tot NLG 74,47, JANNETJE tot NLG 75,90, MINA tot NLG 76, LAURENS KOSTER tot NLG 76,99, JEDO tot NLG 77,50, RIDDERKERK tot NLG 79, MARY HILLEGONDA tot NLG 79,80 naar Amsterdam en Rotterdam, en KOSMOPOLIET tot NLG 77,49 naar Dordrecht. De VICE ADMIRAAL MAY bedong NLG 80 voor suiker en NLG 65 voor tabak naar Amsterdam. SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN NLG 75 en NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffie te Samarang te laden. ALLEGONDA JACOBA ligt tot NLG 80 voor suiker te Soerabaija naar Rotterdam aan. NOACH II bekomt NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffie van Samarang naar Rotterdam. MAARTEN VAN ROSSEM NLG 75 voor suiker en koffie voor Amsterdam. JUNO GBP 4 voor koffie van Padang naar New-York. VIER GEBROEDERS gaat tot geheime vracht naar de Verenigde Staten.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen. PRINSES AMALIA, ADRIANA PETRONELLA, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en GRAAFSTROOM.

Afbeelding
Datum 27 januari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 december. Vrachten. Nederlands MAARTEN VAN ROSSEM, naar Amsterdam, NLG 70 suiker, NLG 55 tabak, NLG 40 tin, hier en in de Oosthoek te laden. HOLLANDS TROUW, ligt aan te Semarang à NLG 70 voor suiker; Nederlands Indisch PERSIAN PACKET I, naar Perzië, NLG 2,50 per pikol, te Cheribon en Semarang te laden; Nederlands-Indisch AUSTRALIA PACKET, naar Melbourne, GBP 2.5 suiker. Nederlands SIRIUS, naar Amsterdam NLG 75 suiker, NLG 77,50 rijst, NLG 80 thee, te Cheribon, Indramaijoe en hier te laden.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlands KORTENAER, ALBLASSERWAARD, AUGUSTE, HENRIETTE GEERTRUIDA, ADRIANA PETRONELLA, GEESINA MARIA, CONSTANCE. De Nederlandse schepen CONSTANCE, BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA maken kustreizen.

Afbeelding
Datum 20 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 januari. Vrachten naar Nederland. Opgenomen werden naar Rotterdam: Nederlandse KORTENAER NLG 70,- voor koffie, NLG 52,50 voor tabak; CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 70,- voor suiker, koffie en rijst; ’S GRAVENHAGE NLG 70,- voor suiker. Naar Amsterdam: Nederlandse HENRIETTE GEERTRUIDA, WILLEMINA EN ELISE en AUGUSTE à NLG 70,- voor suiker.
Nederlandse MARIA ELISABETH werd met inventaris op vendutie voor NLG 13.200,- verkocht.
De bestemming van Nederlandse CONSTANCE, 378 ton, is van Rotterdam veranderd naar Boston à GBP 3.15/- voor suiker en koffie.
Onbevracht zijn nog: Nederlandse ALBLASSERWAARD, ADRIANA PETRONELLA, CONSTANCE, 722 ton, VICE ADMIRAAL MAY, NICOLAAS WITSEN, HENDRIKA PETRONELLA, PADANG PACKET, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, GRONDWET, ARGO.

Afbeelding
Datum 18 maart 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 februari. Vrachten. Kort voor het laatste bericht werd voor dadelijk disponibele scheepsruimte naar Nederland nog NLG 72,50 bedongen; door het binnenkomen in de laatste dagen van onderscheidene schepen waaronder van grote tonnenmaat, werden vrachtprijzen gedrukt en is later tot NLG 70,- en NLG 67,50 afgesloten. De volgende afsluiting had plaats van 2 tot 6 februari: Nederlandse BALI, naar Amsterdam NLG 67,50 suiker in de Oosthoek te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: ALBLASSERWAARD, ADRIANA PETRONELLA, HENDRIKA, PETRONELLA, GRONDWET, ARGO, KOSMOPOLIET I, SINGAPORE, ALETTA AUGUSTA, VIER GEBROEDERS, MARIA EN SARAH, PROF. VAN DER BOON MESCH, MINA, INDIA, MARIA, MARIA ADOLPHINA, PAULINE CONSTANCE ELEONORE en ALCYONE.
Diversen: Nederlandse BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 01 april 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 februari. Vrachten. In de stand der vrachten is geen verandering gekomen, schepen zijn ruim aangeboden maar weinig gevraagd. De Nederlandse schepen INDIA en MARIA werden opgenomen om te Rangoon naar het Kanaal en Engeland te laden en worden dergelijke charters nog aangeboden. De volgende afsluitingen hadden plaats: Nederlandse ARGO naar Rotterdam NLG 70,- voor suiker, in de Oosthoek en koffie te Samarang, NLG 95,- voor kapok; Nederlandse HENDRIKA naar idem NLG 70,- voor suiker, NLG 55,- voor tabak, in de oosthoek te laden; Nederlandse ALBLASSERWAARD naar het Kanaal GBP 3.12/6, indien naar U.K. GBP 3.17/6 indien naar het continent voor suiker, Pekalongan en in de Oosthoek te laden; Nederlandse ADRIANA PETRONELLA, naar het Kanaal, GBP 3.15 stroopsuiker, in de Oosthoek te laden; Nederlandse INDIA, naar het Kanaal GBP 3.12/6 rijst, GBP 4.2/6 cutch, GBP 4.15 katoen, te Rangoon te laden; Nederlandse MARIA, naar Engeland, GBP 3.12/6 rijst, GBP 4.5 cutch te Rangoon te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: PETRONELLA, GRONDWET, KOSMOPOLIET I, SINGAPORE, ALETTA AUGUSTA, VIER GEBROEDERS, MARIA SARAH, PROF VAN DER BOON MESCH, MINA, MARIA ADOLPHINA, PAULINE CONSTANCE ELEONORE, ALCYONE, PASSAROEANG, NOACH I, NIEUWLAND, NEDERLAND, ELECTRA en JOHANNA MARIA.
Diversen. Nederlandse BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 oktober. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip ADRIANA PETRONELLA gisteren behouden te Falmouth aangekomen. Kapt. De Breuk was maandag ll.(opm. 30 september) overleden en zou aldaar begraven worden. Overigens alles wel.

Afbeelding
Datum 02 november 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 november. Volgens particulier bericht is het barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Boog q.q., na veel stormweer gehad en enige zeilen verloren te hebben, de 29e oktober in goede staat te Cardiff aangekomen. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 07 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 december. Volgens particulier ontvangen telegram is het barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Boog , de 5e december te Belize gearriveerd. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 09 maart 1875
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Boog, van New Orleans te Havre gearriveerd. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 12 mei 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed.C.A. Koli te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 07 juli 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed. C.A. Koli te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1875
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 tonnen, gebouwd in 1856, is uit de hand verkocht aan een Oostzees huis voor NLG 24.000.

Afbeelding