Inloggen
BREDERODE - ID 14894


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1855-07-24 / 1867-04-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1855
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Smit, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1854-01-10
Launch Date: 1855-06-13
Delivery Date: 1855-06-25
Technical Data

Gross Tonnage: 311.00 lasts
Gross Tonnage 2: 589.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 36.92 Meters Registered
Beam: 6.89 Meters Registered
Depth: 5.21 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-07-24
Register nr: 18550666
Scheepsnaam: BREDERODE
Type: Bark
Lasten: 311
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Pistorius Becker Caarten
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Schoolwerth, P.F.J.A. (?)
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-06-25 BREDERODE
Manager: Firma Pistorius & Bicker Caarten, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.330 barkschip BREDERODE
Eigenaren:

Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam (13/60e part)
Martinus van Weezenbeek, winkelier te Rotterdam (4/60e part)
Firma Wambersie & Crooswijck, cargadoors, Rotterdam (3/60e part)
Firma Pistorius & Bicker Caarten, reders en directie, Rotterdam (2/60e part)
Mr. Thomas Theodorus Gleichman, particulier, Rotterdam (2/60e part)
Barend Adrianus Kloppenburg, koopman, Rotterdam (2/60e part)
Bouke Bangma, zeilmaker, Rotterdam (2/60e part)
Jhr.Mr. Diederik Gregorius van Teylingen van Kamerik, gemeente-ontvanger,
Rotterdam (1/60e part)
Mr. Adriaan Theodoor Prins, wethouder van Rotterdam (1/60e part)
Firma L.N. Ledeboer & Zonen, kooplieden te Rotterdam (1/60e part)
Firma Gebr. Van Rossum, kooplieden, Rotterdam (1/60e part)
Adrien Mulders, koopman, Rotterdam (1/60e part)
Adriaan Johannes van Oordt, koopman Rotterdam (1/60e part)
Pieter Cornelis de Moor, zeilmaker, Rotterdam(1/60e part)
Jacobus Marinus Trarbach, meestersmid, Rotterdam (1/60e part)
Pieter Eginius Arend, apotheker, Rotterdam (1/60e part)
Johannes Lodewijk Koch, vleeshouwer, Rotterdam (1/60e part)
Gerrit Obreen, assuradeur en reder, Rotterdam (1/60e part)
Vrouwe Jeanne Françoise Eleonore Jouhanean Laregnère, weduwe Jacob Willem Cruys, particuliere, Rotterdam (1/60e part)
Vrouwe Christine Hermine Hacke, echtgenote van Johannes Kolff, makelaar,
Rotterdam (1/60e part)
Vrouwe Russie Boogaerdt, weduwe Johannes Jacobus Croll, particuliere,
Rotterdam (1/60e part)
Mej. Maria Elisabeth Croll, particuliere, Rotterdam (1/60e part)
Jean George de Waldkirch Ziepprecht, particulier, Leiden (1/60e part)
Hendrik Willem Metman, burgemeester, Ridderkerk (1/60e part)
Johannes van der Vorm Hendrikszoon, vlasboer, Ridderkerk (1/60e part)
Arie van den Hoek, particulier, Ridderkerk (1/60e part)
Jan van der Vorm, particulier, Ridderkerk (1/60e part)
Reinier Hendrik van der Wayfort, notaris, Ridderkerk (1/60e part)
Cornelis van Duijvendijk, scheepsbouwer, Hendrik Ido Ambacht (2/60e part)
Willem Roodenburg, steenbakker, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Johan Hendrik Coert van Rijsoort, heelmeester, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Jan Leeuwenburg, secretaris gemeente Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Leendert Kranenburg Pieterszoon, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Huig Timmers, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Willem Plaisier, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Arie den Hollander, vlasboer, Sandelingen Ambacht (1/60e part)
en Jan de Gruyter, touwslager te Lekkerkerk (1/60e part)
 

Ship Events Data

1864-12-24: Damaged
Melbourne, 24 december. De Nederlandse bark BREDERODE, kapt. Kruymel, alhier in de baai liggende, heeft in een zware orkaan zware schade bekomen.
1867-04-17: Sold at auction
Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend Nederlands barkschip BREDERODE, gebouwd in 1855, groot 311 gemeten lasten, vóór omtrent anderhalf jaar vernageld, gedeeltelijk herbouwd en geheel gerepareerd en nieuw gekoperd.
Het schip heeft een goede inventaris en ligt in het Haringvliet te Rotterdam.
Nadere informaties bij Wambersie & Zoon en de makelaars F.N. Montauban van Swijndregt en F.& W. van Dam.

( Noot, Verhoeff vermeldt dat het schip in 1867 naar Noorwegen werd verkocht en werd herdoopt in “Moss”.)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.F.J.A.Schoolwert was met vlagnummer R44 in de periode 1855 t/m 1858 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058-

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar, op grond van Artikel 37 van het Reglement (d.i. het niet voldoen aan de financiële verplichtingen) uit het College is gezet058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein P.F.J.A. Schoolwerth met vlagnummer R44 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*            1855     van de bark “Brederode”  310 last varend voor Pistorius & Bickker Caarten te Rotterdam

*            1858     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt P.F.J.A.Schoolwerth als gezagvoerder gedurende:

  • * 1856 t/m 1857 van de bark “Brederode”, gebouwd in 1855 te Hendrik Ido Ambacht, varende voor Pistorius & Bicker Caarte te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Schoolwerth, P.F.J.A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

NRC 11 mei 1859114

Advertentie. Heden overleed tot mijn diepe droefheid, na een kortstondige doch hevige ziekte mijn lieve echtgenoot J.L. van Waning, in leven gezagvoerder van het barkschip BREDERODE, mij in zwangere toestand met nog twee jeugdige kinderen achterlatende, te jong om hun verlies te beseffen.

Rotterdam, 9 mei 1859                   B.S. Buurman, weduwe van Waning

Enige kennisgeving.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

L.van Waning was was met vlagnummer R183 in 1856 en J.L.van Waning in de periode 1856 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Ik neem aan dat dit dezelfde personen zijn058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag staat in de rekening van Ontvangst en uitgaaf dat zijn weduwe voor 7½ maand een uitkering heeft ontvangen van f 113,85 voor haar en 3 kinderen. Hieruit is te concluderen dat kapitein van Waning c. half mei 1859 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In het Jaarverslag 1858 van het College staat kapitein J.L. van Waning met vlagnummer R183 in de ledenlijst als gezagvoerder van de bark “Brederode”, 312 last, varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam058.

 

Bouma025 vermeldt J.L.van Waning als gezagvoerder gedurende:

*   1857 van de bark “Jan van Brakel”, gebouwd in 1850 te Capelle aan de IJssel, 488 ton o.m., varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam;

*   1858 t/m 1859 van de bark “Brederode”, gebouwd in 1855 te Hendrik Ido Ambacht, 589 ton o.m., varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 04 januari 1858 vertrok uit Brouwershaven de bark "Brederode" van rederij Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam en arriveerde op 12 april 1858 te Batavia na een reis van 97 dagen026(38/162).

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Waning, J.L. van

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

L.Kruymel was met vlagnummer R452 in de periode 1856 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een schadevergoeding kreeg van f. 50,- kennelijk vanwege een ongeluk met zijn schip.058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein L.Kruijmel met vlagnummer R452 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858                                geen vermelding van schip en boekhouder

*    1859, 1862 t/m 1866    van de bark “Brederode”         311 last     Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam

*    1867                                geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt L.Kruymel als gezagvoerder gedurende:

*    1860 t/m 1867 van de bark “Brederode”, gebouwd in 1855 te Hendrik Ido Ambacht, 589 ton o.m., varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam. Het schip werd verkocht naar het buitenland.

      Verhoeff086 vermeldt dat het schip in 1867 naar Noorwegen werd verkocht en werd herdoopt in “Moss”.

 

Overige bijzonderheden

Volgens monsterrol nr. 1490 dd 19 april 1851 in het Gemeentearchief van Dordrecht was L.Kruijmel, oud 30 jaar, wonend te Dordrecht, voor een maandgage van f 34,-, 2e stuurman op de bark “Flora”, onder kapitein M.F.Tijdeman, varend voor Sandberg & Co , voor een reis naar Java via New York.

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Kruymel, L.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.330
DVD VIII – 766, 768
BIJLBRIEF
Naam schip BREDERODE

plaats en datum acte Rotterdam, 25 juni 1855

type schip bark

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam, heeft doen bouwen op de werf van Cornelis van Duijvendijk te
Hendrik Ido Ambacht

gevoerd door kapt. Petrus Frederikus Johannes Adolf Schoolwerth

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 311 lasten (meetbrief, Hendrik Ido Ambacht, 18 mei 1855)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 36,92 m., breed 6,89 m., hol 5,21 m.

kiellegging 10 januari 1854

tewaterlating 13 juni 1855, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 25 juni 1855

nummer van registratie deel 141, folio 3, recto, vak 3 en 4

notaris Willem Simon Burger Wzn., notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 220408


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.330 barkschip BREDERODE

Eigenaren:

Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam (13/60e part)
Martinus van Weezenbeek, winkelier te Rotterdam (4/60e part)
Firma Wambersie & Crooswijck, cargadoors, Rotterdam (3/60e part)
Firma Pistorius & Bicker Caarten, reders en directie, Rotterdam (2/60e part)
Mr. Thomas Theodorus Gleichman, particulier, Rotterdam (2/60e part)
Barend Adrianus Kloppenburg, koopman, Rotterdam (2/60e part)
Bouke Bangma, zeilmaker, Rotterdam (2/60e part)
Jhr.Mr. Diederik Gregorius van Teylingen van Kamerik, gemeente-ontvanger,
Rotterdam (1/60e part)
Mr. Adriaan Theodoor Prins, wethouder van Rotterdam (1/60e part)
Firma L.N. Ledeboer & Zonen, kooplieden te Rotterdam (1/60e part)
Firma Gebr. Van Rossum, kooplieden, Rotterdam (1/60e part)
Adrien Mulders, koopman, Rotterdam (1/60e part)
Adriaan Johannes van Oordt, koopman Rotterdam (1/60e part)
Pieter Cornelis de Moor, zeilmaker, Rotterdam(1/60e part)
Jacobus Marinus Trarbach, meestersmid, Rotterdam (1/60e part)
Pieter Eginius Arend, apotheker, Rotterdam (1/60e part)
Johannes Lodewijk Koch, vleeshouwer, Rotterdam (1/60e part)
Gerrit Obreen, assuradeur en reder, Rotterdam (1/60e part)
Vrouwe Jeanne Françoise Eleonore Jouhanean Laregnère, weduwe Jacob Willem Cruys, particuliere, Rotterdam (1/60e part)
Vrouwe Christine Hermine Hacke, echtgenote van Johannes Kolff, makelaar,
Rotterdam (1/60e part)
Vrouwe Russie Boogaerdt, weduwe Johannes Jacobus Croll, particuliere,
Rotterdam (1/60e part)
Mej. Maria Elisabeth Croll, particuliere, Rotterdam (1/60e part)
Jean George de Waldkirch Ziepprecht, particulier, Leiden (1/60e part)
Hendrik Willem Metman, burgemeester, Ridderkerk (1/60e part)
Johannes van der Vorm Hendrikszoon, vlasboer, Ridderkerk (1/60e part)
Arie van den Hoek, particulier, Ridderkerk (1/60e part)
Jan van der Vorm, particulier, Ridderkerk (1/60e part)
Reinier Hendrik van der Wayfort, notaris, Ridderkerk (1/60e part)
Cornelis van Duijvendijk, scheepsbouwer, Hendrik Ido Ambacht (2/60e part)
Willem Roodenburg, steenbakker, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Johan Hendrik Coert van Rijsoort, heelmeester, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Jan Leeuwenburg, secretaris gemeente Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Leendert Kranenburg Pieterszoon, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Huig Timmers, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Willem Plaisier, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (1/60e part)
Arie den Hollander, vlasboer, Sandelingen Ambacht (1/60e part)
en Jan de Gruyter, touwslager te Lekkerkerk (1/60e part)

ML / 220408

Naam BREDERODE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1855
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-1855-330
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk