Inloggen
LAMMINA ELIZABETH - ID 14607


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-12-10 / 1876-03-16 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Verkocht naar buitenland: Duitsland

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Jonker, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1853-11-22
Delivery Date: 1853-12-03
Technical Data

Net Tonnage: 637.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 336.00 lasts
 
Length 1: 38.20 Meters Registered
Beam: 6.78 Meters Registered
Depth: 5.53 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-12-10
Register nr: 18530797
Scheepsnaam: LAMMINA ELIZABETH
Type: Bark
Lasten: 336
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Reuchlin Moll & Dulith
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Gersen, A.
Opmerkingen: Zb

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1853-12-03 LAMMINA ELIZABETH
Manager: Firma Reuchlin, Moll & Dutilh, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

vmvmvmvmvm

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1867-03-29 MARIA SARAH
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PLGT
Additional info: Volgens de roepletterlijsten heette het schip MARIA EN SARAH

Date/Name Ship 1876-03-00 MARIA SARAH
Manager: C.H. Buck, Stralsund, Germany
Eigenaar: C.H. Buck, Stralsund, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Stralsund / Germany

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Per eigendomsbewijs d.d. 24 november 1853 waren de parten in de LAMMINA ELIZABETH als volgt verdeeld:

Cornelis Smit, Alblasserdam (14/40e part)
Cornelis Moll, Rotterdam (6/40e part)
Maarten Rechlin, Rotterdam (3/40e part)
François Corneille Dutilh, Rotterdam (3/40e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, Rotterdam (2/40e part)
Firma M. & R. de Monchy, Rotterdam (1/40e part)
Christiaan Corneille Dutilh, Rotterdam (1/40e part)
Crhistian Elei Dutilh, Rotterdam (1/40e part0
Firma Rudolf Mees & Zoonen, Rotterdam (1/40e part)
Joannes Samuel Landt, Rotterdam (1/40e part)
Huybertus Wijmans Ligtenberg, Rotterdam (1/40e part)
Firma Jan Havelaar & Zoon, Rotterdam (1/40e part)
Joost van Duyn, Rotterdam (1/40e part)
Hendrik Adriaan Nieuwenhuizen, Arnhem (1/40e part)
Wed. Adriana Mees, geboren Van Oordt, Rotterdam (1/40e part)
Wed. Willem Anes, Rotterdam (1/40e part)
Mej. Françoise Charlotte Voute, Elkom (1/40e part)

Verkopende eigenaren d.d. 1867 van LAMMINA ELIZABETH nu hernaamd MARIA SARAH:

Firma Reuchlin & Dutilh, Rotterdam
Evert Moll, ’s-Gravenhage (6/40e part)
F.C. Dutilh, Rotterdam (5/40e part)
M. Reuchlin, Rotterdam (3/40e part)
Jan Smit Czn., Alblasserdam (2/40e part)
J. Vroege, Alblasserdam (2/40e part)
G.C. van der Lee, Alblasserdam (2/40e part)
Mej. Cornelia Smit, Alblasserdam (2/40e part)
Mej. Petronella Smit, Alblasserdam (2/40e part)
Mevr. D. Meursing, geb. Smit, Amsterdam (2/40e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, Rotterdam (2/40e part)
Firma R. Mees & Zonen, Rotterdam (2/40e part)
F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam (1/40e part)
M.R. de Monchy, Rotterdam (1/40e part)
C.E. Dutilh, Rotterdam (1/40e part)
Firma Jan Havelaar & Zoon, Rotterdam (1/40e part)
Weijmans Ligtenberg, Rotterdam (1/40e part)
Joost van Duym, Rotterdam (1/40e part)
J.S. Landt, Rotterdam (1/40e part)
H.A. Nieuwenhuyzen, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Mevr. Wed. W. Anes, Rotterdam (1/40e part)

 

Ship Events Data

1858-11-08: Damaged
Vlissingen, 8 november 1858. Het te Rotterdam te huis behorende barkschip LAMMINA ELISABETH (opm: LAMMINA ELIZABETH), kapt. A. Gersen, van Rotterdam in ballast naar Newcastle bestemd, en het Noorse schip SOSKUMMERE, kapt. Lorensen, van Frederikshaven met hout naar Dordt, zijn hier beiden als bijlegger binnengelopen. Eerstgenoemde heeft schade.
1867-02-26: Sold at auction
26 februari 1867. NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en C.H. van Dam te Rotterdam als lasthebbende van hun meesters zullen op dinsdag 26 maart 1867, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, no. 499, publiek veilen de volgende barkschepen:
- Het extra snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip LAMMINA ELISABETH, gevoerd door kapt. F. Pot, volgens meetbrief lang 38,10 el, wijd 6,80 el, hol 5,51 el en alzo groot 634 tonnen of 336 lasten, met als deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, - zoals hetzelve is liggende aan de werf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht, over Rotterdam
1873-01-00: Sprang a leak
Amsterdam, 9 januari 1873. Het schip MARIA SARAH, kapt. Van der Eik, heeft op St. Helena de lekkage voorzien.
1876-03-16: Sold to foreign country
Amsterdam, 16 maart 1876. Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip MARIA SARAH, groot 637 ton, is aan een Oostzees huis uit de hand verkocht door tussenkomst van de makelaar Ed. C.A. Koli.
1881-01-03: Final Fate:
Op reis in ballast van Santos naar Pensacola, Fla. is de MARIA SARAH op 3 januari 1881 door beschadiging van het roer aan de Noordkust van Jamaica gestrand en wrak geslagen. De bemanning van 10 personen en de drie passagiers werden gered.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Gersen woonde op de Prins Hendrikkade (Buitenkant) 45 te Amsterdam. Hij werd geboren op 31 augustus 1814 te Nijkerk en was Nederduits Hervormd.098.

 

Adrianus Gersen werd geboren te Nijkerk op 31 augustus 1814.

Hij trouwde met Cornelia van Ameyden van Duym, geboren te Rotterdam op 21 maart 1819 en overleden 21 december 1893.

A.Gersen overleed in 1865. Bij zijn overlijden werd als woonplaats Rotterdam vermeld.003 en 118

 

Adrianus Gersen werd op 31 augustus 1814 geboren te Nijkerk. Ten tijde van zijn inschrijving aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam op 30 augustus 1828 was zijn vader, Gerrit Jan Gersen, stadskostschoolhouder te Alkmaar. Zijn moeder was Cornelia Petronella van der Voorn. Adrianus was gereformeerd en 156 dm lang. Per 01 januari 1829 werden er omtrent zijn vorderingen 3-maandelijkse rapporten bijgehouden over de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels), scheepswerk en tekenen. Voorts worden de volgende bijzonderheden vermeld:

6 augustus 1829         "bekomt de Prijs voor de Fransche Taal zijnde Simond Voyage en Italie".

6 augustus 1830         "bekomt den Prijs der 2de klasse Zeevaartkunde zijnde: Oostkamp, Nederlandsche zeereizen 2 deelen".

21 maart 1831            "door predikant Weyland aangenomen als lidmaat der Ned.Hervormde Gemeente".

05 augustus 1831       "bekomt den hoogsten Prijs der Hoogste Classe Zeevaartkunde zijnde de Octant".

31 oktober 1831         "geplaatst als ligtmatroos op het schip Zorgvuldigheid Capt. E.D.Decker (is Engel Douwes Dekker) naar Surinamen voor Amsterdam - Gagie ¦10,-".

11 juli 1832                 "terug van de reis met goede attestatie"

18 juli 1832                 "eervol ontslagen"004(532/1648).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Gersen werd met nr.740 lid van Zeemanshoop per 20 oktober 1846 op voorspraak van J.A.de Haas. Zijn schip was de "Regina"002. Ten tijde van de inschrijving was Gersen ongehuwd002a.

In de Algemene Vergaderingen van 13/20 oktober 1846 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Adrianus Gersen, oud 32 jaar, gaan voerend de in aanbouw zijnde bark “Regina”, wonend te Maassluis, met als adres en op voordracht van kapitein J.A.de Haas te Amsterdam.023.

Hij werd per 28 juni 1853 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop.003

 

A.Gersen was met vlagnummer R243 in de periode 1847/48 t/m 1865 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart068.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 25 juli 1865 staat vermeld dat per 01 mei 1865 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. A.Gersen geb. van Ameyden van Duym voor haar en 3 kinderen.023.

 

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1865 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer              jaren          type           scheepsnaam                          naam reder/boekhouder

        740                1846-1852     bark           Regina                                      A.Ahlers Jr

                                     1853          geen opgave van schip en boekhouder

        362                1854-1864     bark           Lammiena Elisabeth             Reuchlin, Moll & Dutilh te Rotterdam

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat dat kapitein A.Gersen met vlagnummer R243 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851                                    de bark “Regina”                 250 last     Ahlers & Co te Amsterdam

*    1855, 1858, 1859, 1862, 1863    de “Lammina Elizabeth”   336 last     Reuchlin, Moll & Dutilh te Rotterdam

*    1864                                                  geen vermelding van schip en reeder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

A.Gersen                      Lammina Elisabeth                           11 oktober 1860                       07 september 1861

                                      Lammina Elisabeth                           11 juni 1862                              niet vermeld

                                      Lammiena Elisabeth                         geen melding                             16 mei 1863

 

Bouma025 vermeldt A.gersen als gezagvoerder gedurende:

*    1847 t/m 1853 van de bark “Regina”, gebouwd in 1846 te Maassluis, 473 ton o.m., varend voor A.Ahlers Jr te Amsterdam;

*    1854 t/m 1863 van de bark “Lamiena Elisabeth”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor Reuchlin, Moll & Dutilh te Rotterdam;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Gersen, Adrianus
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Frits Pot werd geboren op 29 januari 1836 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Jacobus Pot, schipper, afkomstig uit Ooltgensplaat, en Cornelis van Rongen. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Coolsingel Wijk 15 nr. 330 (nieuw nr. 90). Hij vertrok in 1866 naar Oost-Indië. Hij trouwde op 26 september 1860 te Rotterdam met Eva Scott, geboren 28 april 1837 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Jacobus Scott en Jannetje Heyermans005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Pot was met vlagnummer R243 in de periode 1865 t/m 1872 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein F.Pot met vlagnummer R243 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

      *    1865, 1866       van de bark “Lammina Elisabeth”    337 last      varend voor Reuchlin & Dutilh te Rotterdam

      *    1867                  van de bark “Maria Sarah”                337 last      varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt F.Pot als gezagvoerder gedurende:

*    1844 t/m 1867 van de bark “Lamiena Elisabeth”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor Reuchlin, Moll & Dutilh te Rotterdam. Het schip voer in 1868 voor van Overzee & Co te Rotterdam en was herdoopt in Maria & Sara”;

*    1868 van de bark “Maria & Sarah” ex Lammina Elisabeth, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1869 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1870 t/m 1872 op het 3/m schip “Kortenaar”, gebouwd in 1857 te Alblasserdam, 1020 ton o.m., varend voor E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam;

*    1873 t/m 1876 van de bark “Professor Simon Thomas”, ex Sindbad, ex Johannes Christiaan, gebouwd in 1858 te Zwolle, 481 ton o.m., varend voor de Groot, Roelants & Co te Schiedam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Pot, Frits

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A. van Eijk als gezagvoerder gedurende:

*    1864 t/m 1868 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

Zie ook bij A. van der Eijk

 

Overige bijzonderheden

Zierikzeesche Courant dd 17 februari 1864

Op 14 februari 1864 ie te Brouwershaven binnengekomen de “Vesta” onder kapitein A. van der Eijk, komend van Batavia naar Rotterdam.

Zierikzeesche Courant 26 maart 1864

Op 23 maart 1864 is te Brouwershaven binnengekomen  de “Vesta”, kapitein A. van der Eijk, komend van Rotterdam en met bestemming New York

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: EIJK, A. van

Familiegegevens en opleiding

Gerard Volkerz werd geboren ca 1831 te Dordrecht als zoon van Hendrik Volkerz en Clara Henriëtta van Keulen.

Hij trouwde te Oude Pekela op 13 mei 1874 met Gesina Winanda Zeven, geboren op 03 juli 1853 te Oude Pekela als dochter van de koopvaardijkapitein Kornelius Zeven en Catharina Klatter.

Gesina hertrouwde na het overlijden van Gerard te Oude Pekela op 12 september 1889 met de fabrikant Harmannus Groenier, geboren te Stadskanaal als zoon van Schelto Groenier en Niessien Buiskool. Harmannus was eerder getrouwd met Martje Brouwer en overleed op 22 april 1941 te Groningen, 77 jaar .

 

In het overlijdensregister van Oude Pekela is dd 23 juli 1886 een akte van overlijden opgenomen i.c.:

Ingekomen de navolgende Acte van overlijden: De ondergeteekende Gerhard Mijburgh Consul Generaal der Nederlanden voor alle Britse bezittingen in Zuid Afrika, residerende in de Kaapstad Kaap de Goede Hoop, certificeert bij deze dat op heden (15 juni 1886) te Simonstad, Kaap de Goede Hoop in het marinehospitaal aldaar overleden is de heer G.Volkersz. in leven gezagvoerder van het Nederlandsch koopvaardijschip “Francois”, reederij G. van der Gevel te Rotterdam, in den ouderdom van ruim 55 jaren, geboren te Dordrecht in Nederland.

 

Volgens een overlijdensakte te Oude Pekela overleed G.Volkersz op 15 juni 1886 te Simonstad, Zuid Afrika, geboren te Dordrecht en 55 jaar.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.Volkersz was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 19 in de periode 1873 t-m 1885.112

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.Volkersz als gezagvoerder gedurende:

*   1874 t/m 1876 van de bark “Maria & Sarah” ex Lammina Elisabeth, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1876 verkocht naar Rotterdam;

*   1878 t/m 1879 van het 3-mastschip “Zuid Holland”, gebouwd in 1864 te Stormpolder, 1275 ton o.m., varend voor H.Veder te Rotterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar het buitenland;

*   1882 t/m 1885 van de bark “Koolemans Beynen L.R. ex Maassluis, gebouwd in 1866 te Maassluis, 796 ton o.m., varend voor J.C.Schout te Breukelen. Het schip voer in 1886 voor de Groof & Co te Vlissingen en was herdoopt in “Jean Baptiste”;

*   1886 van het 3-mastschip “François” ex Mabit, gebouwd in 1870 te Amsterdam, 1050 ton o.m., varend voor G.v/d Gevel te Rotterdam.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt geen Volkersz, vermoedelijk omdat deze kapitein vooral vanuit Rotterdam heeft gevaren

 

Krantenberichten

NRC 23 december 1874114

Rotterdam, 22 december. Volgens particulier bericht is het barkschip MARIA SARAH, kapt. Volkers, de 11e november te Atchin gearriveerd. Aan boord alles wel.

 

Algemeen Handelsblad 29 december 1877114

Vlissingen, 28 december. Alhier is binnengekomen het schip ZUID-HOLLAND, kapt. Volkers, van Batavia naar Rotterdam, met averij.

 

Provinciale Groninger Courant 29 december 1877114

Brouwershaven, 26 december. Volgens loodsenbericht van Dungeness is het schip ZUIDHOLLAND, kapt. G. Volkersz, van Rotterdam naar Batavia, gisteren bij Dungeness geankerd, hebbende in 18 vadem water gestoten, vermoedelijk op een wrak. Het schip is dicht gebleven, doch de equipage weigert de reis voort te zetten.

 

NRC 12 augustus 1884114

Batavia, 5 juli. Vrachten. Bij meer vraag naar ruimte waren afdoeningen vrij talrijk, de stemming is vast. Bevracht werden de Nederlandse schepen: naar Amsterdam stoomschip GELDERLAND koffie NLG 90, huiden NLG 110, tin NLG 40, indigo NLG 120 per last, en naar Marseille voor order suiker tot Sh.50/- per ton; stoomschip PADANG koffie NLG 85, suiker NLG 45, huiden NLG 110, thee NLG 75, indigo NLG 120 per last; THORBECKE V een volle lading gouvernements-koffie van de Noordkust tot NLG 50, en van de Zuidkust tot NLG 60 per last; naar Schiedam GRAAFSTROOM idem NLG 50 van de Noordkust en NLG 60 van de Zuidkust.

Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, CONSTANTIA, BATAVIER, NOACH III, JOHANNA, THORBECKE III, INSULINDE, en L.R. KOOLEMANS BEIJNEN.

 

NRC 09 juli 1885114

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam te Rotterdam zijn van mening, na gedane aangifte volgens de wet, op last van hun meesters, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven, op dinsdag 28 juli 1885, des middags ten 12 ure, publiek te veilen het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, laatst gevoerd door kapt. G. Volkersz, lang 50,72 meters, wijd 10,47 meters, hol 6,60 meters en alzo groot 796 tonnen, nieuwe meting, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, touwen, zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Binnenhaven op Fijenoord.

Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars.

(opm: verkocht aan De Groof & Co, Vlissingen; herdoopt in JEAN BAPTISTE)

 

NRC 31 juli 1885114

Geveilde schepen te Rotterdam op dinsdag 28 juli: het Nederlandse barkschip L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, groot 796 ton nieuwe meting, gebouwd in 1866: NLG 10.000. Opgehouden.

 

NRC 09 augustus 1885114

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, de 28e juli alhier in veiling opgehouden, is uit de hand verkocht aan een rederij te Vlissingen (opm: De Groof & Co., Vlissingen; herdoopt in JEAN BAPTISTE).

 

NRC 10 januari 1886114

Rotterdam, 9 januari. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip FRANÇOIS, kapt. Volkersz, 4 januari van Atjeh te Rangoon aangekomen. Alles wel aan boord

 

NRC 28 maart 1886114

Rotterdam, 27 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip FRANÇOIS, kapt. Volkersz, de 27e maart van Bassein (opm: Birma) naar het Kanaal voor order.

 

NRC 13 juni 1886114

Rotterdam 12 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip FRANÇOIS, kapt. G. Volkersz, van Bassein naar Falmouth de 8e juni te Kaapstad binnen gelopen wegens ziekte van de gezagvoerder en de opperstuurman.

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Volkersz, Gerard

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.276
DVD VIII – 640, 642
BIJLBRIEF
Naam schip LAMMINA ELIZABETH

plaats en datum acte Alblasserdam, 24 november 1853

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft gebouwd op de werf van Johannes Jonker te Alblasserdam

gevoerd door kapt. Adrianus Gersen

eigenaar/aankoper Maarten Reuchlin, Cornelis Moll en François Corneille Dutilh, boekhouders en mede-reders, Rotterdam,
van de firma Reuchlin, Moll & Dutilh
(voor eigenaren zie bijlage)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 637 tonnen of 336 lasten
(meetbrief Dordrecht, 28 oktober 1853)

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen lang 38,20 m., breed 6,78 m., hol 5,53 m.

kiellegging

tewaterlating 22 oktober 1853

plaats / datum registratie Rotterdam, 3 december 1853

nummer van registratie deel 42, folio 72, recto, vak 5

notaris verklaring voor burgemeester van Alblasserdam

prijs

bijzonderheden: in dezelfde acte wordt de naam ook geschreven LAMMINA ELISABETH.researcher/datum research: ML / 040408

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.276Eigenaren van de bark LAMMINA ELIZABETH:

Cornelis Smit, Alblasserdam (14/40e part)
Cornelis Moll, Rotterdam (6/40e part)
Maarten Reuchlin, Rotterdam (3/40e part)
François Corneille Dutilh, Rotterdam (3/40e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, Rotterdam (2/40e part)
Firma M. & R. de Monchy, Rotterdam (1/40e part)
Christian Corneille Dutilh, Rotterdam (1/40e part)
Christian Elie Dutilh, Rotterdam (1/40e part0
Firma Rudolf Mees & Zoonen, Rotterdam (1/40e part)
Joannes Samuel Landt, Rotterdam (1/40e part)
Huybertus Wijmans Ligtenberg, Rotterdam (1/40e part)
Firma Jan Havelaar & Zoon, Rotterdam (1/40e part)
Joost van Duyn, Rotterdam (1/40e part)
Hendrik Adriaan Nieuwenhuizen, Arnhem (1/40e part)
Wed. Adriana Mees, geboren Van Oordt, Rotterdam (1/40e part)
Wed. Willem Anes, Rotterdam (1/40e part)
Mej. Françoise Charlotte Voute, Elkom (1/40e part)

Naam LAMMINA ELIZABETH
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1853
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.628
DVD VIII –2112, 2122
ACTE KOOP/VERKOOP
Naam schip LAMMINA ELISABETH

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 26 maart 1867

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper zie bijlage

gevoerd door kapt. F. Pot

Aankoper/eigenaar firma Van Overzee & Co., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 634 tonnen of 336 lasten
(meetbrief Schiedam 6 augustus 1858)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 38,10 m., breed 6,80 m., hol 5,51 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 29 maart 1867

nummer van registratie deel 22, folio 141, verso, vak 1

notaris Mr. Johannes Leendert Melchers, griffier Kantongerecht Rotterdam.

prijs NLG.16.800,-

Bijzonderheden: de verkoop geschiedde in de zaal op hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat, door makelaar F.N. Montauban van Swijndrecht c.s. Het schip ligt aan de werf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht.researcher/datum research: ML / 130909


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.628 barkschip LAMMINA ELISABETH

Verkopende eigenaren:

Firma Reuchlin & Dutilh, Rotterdam
Evert Moll, ’s-Gravenhage (6/40e part)
F.C. Dutilh, Rotterdam (5/40e part)
M. Reuchlin, Rotterdam (3/40e part)
Jan Smit Czn., Alblasserdam (2/40e part)
J. Vroege, Alblasserdam (2/40e part)
G.C. van der Lee, Alblasserdam (2/40e part)
Mej. Cornelia Smit, Alblasserdam (2/40e part)
Mej. Petronella Smit, Alblasserdam (2/40e part)
Mevr. D. Meursing, geb. Smit, Amsterdam (2/40e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, Rotterdam (2/40e part)
Firma R. Mees & Zonen, Rotterdam (2/40e part)
F.H. von Lindern Jr., Alblasserdam (1/40e part)
M.R. de Monchy, Rotterdam (1/40e part)
C.E. Dutilh, Rotterdam (1/40e part)
Firma Jan Havelaar & Zoon, Rotterdam (1/40e part)
Weijmans Ligtenberg, Rotterdam (1/40e part)
Joost van Duym, Rotterdam (1/40e part)
J.S. Landt, Rotterdam (1/40e part)
H.A. Nieuwenhuyzen, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Mevr. Wed. W. Anes, Rotterdam (1/40e part)

ML / 130909

Naam LAMMINA ELISABETH
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1867
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1853
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Rott.3.03.17.01.3675-1853-276

Jaar: 1867
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE KOOP/VERKOOP Rott.3.03.17.01.3675.628