Inloggen
KLAZINA - ID 14585


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-08-22 / 1857-04-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Bakhuizen & Zoon, Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1852-10-09
Launch Date: 1853-06-01
Delivery Date: 1853-08-22
Technical Data

Net Tonnage: 465.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 246.00 lasts
 
Length 1: 35.20 Meters Registered
Beam: 7.23 Meters Registered
Depth: 4.77 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-08-26
Register nr: 18530581
Scheepsnaam: KLAZINA
Type: Bark
Lasten: 246
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Sparnaaij & Zoon, F.S.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Browing, D.W.
Opmerkingen: Zb

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1853-08-22 KLAZINA
Manager: firma E.S. Sparnaay, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.270

Eigenaren van de bark KLAZINA:

F.S. Sparnaay & Zoon, Rotterdam, boekhouder (10/64e part)
Daniel Wels Browning, scheepskapitein, Rotterdam (8/64e part)
Pieter Bakhuijzen, scheepsbouwmeester, Capelle aan den IJssel (6/64e part)
Wed. W. Anes, zeilmaakster, Rotterdam (4/64e part)
Johannes George Arbon, particulier, Rotterdam (3/64e part)
Theunis van Holst, reder en houtkoper, Delfshaven (2/64e part)
Marthinus Johannes Dietjens, smid, Rotterdam (3/64e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, cargadoors, Rotterdam (3/64e part)
Firma A. de Jong & Zonen, houtkopers, Gouda (2/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Willem Stolwijk, touwslager, Hillegersberg (2/64e part)
Johannes Bartholomeus Ente, notaris te Bergen op Zoom (1/64e part)
Martinus La Rivière, apotheker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johannes Govert Marinus Augustijn, apotheker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Carolina Sophia Van de Rutte, particuliere, Bergen op Zoom (1/64e part)
J.G.M. Augustijn en C.S. Van de Rutte, (samen nog 1/64e part)
?? Van der Os, fabrikant, Vlissingen (1/64e part)
Cornelis Johannes Seraphijn Court, particulier, Vlissingen (1/64e part)
Marcus Wels, inspecteur van het loodswezen, Vlissingen (1/64e part)
Johannes van Hellemond, bakker, Rotterdam (1/64e part)
Casper Luijke, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Willem Hoogendijk, timmerman, Capelle aan den IJssel, (1/64e part)
Firma S.J. Enchevere & Co., kooplieden, ‘s- Gravenhage (1/64e part)
Jan Eijberg, kuiper, Kralingen (1/64e part)
Firma L. van Winkel & P. Sengers, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Leendert Hendrik Smits Czn., blokmaker, Rotterdam (1/64e part)
Bartholomeus Jansen, bakker, Rotterdam (1/64e part)
Franciscus Jacobus Teijen, koperslager, Rotterdam (1/64e part)
Johann Carl Joachim Feldhusen, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Jan Snoep, apotheker, Rotterdam (1/64e part)

Ship Events Data

1857-04-00: Final Fate: Stranded

Gestrand aan de monding van de Irrawaddy. het schip was onderweg van Penang naar Rangoon. De bemanning is gered.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Wels Browning was met vlagnummer R67 in de periode 1853 t/m 1859 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld dat hij een schadevergoeding heeft gekregen van f 100,- vanwege een ongeluk met zijn schip058.

In het Jaarverslag 1859 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat “het Bestuur zich (heeft) verpligt gezien Art.37 van het Reglement toe te passen”. Dit artikel regelt uitzetting uit het College vanwege het niet voldoen aan de financiële verplichtingen058

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen 1855 en 1858 van het College staat kapitein D.W.Browning met vlagnummer R67 als gezagvoerder in de ledenlijsten maar zonder vermelding van schip en boekhouder058.

Bouma025 vermeldt D.W.Browning als gezagvoerder gedurende:

  • 1853 t/m 1857 van de bark “Klaziena”, gebouwd in 1853 te Capelle aan de IJssel, 454 ton o.m., varend voor F.S.Sparnaaij & Zn te Rotterdam. Het schip is in 1857, gaande van Penang naar Rangoon, verongelukt aan de monding van de Sitang.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Browning, D. WELS
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1857

OHC 250557
Den 22 ste maart te Penang binnengekomen: KLAZINA, Wels Browning, van Singapore, is 28 dito naar Rangoon vertrokken.
NRC 010757
Rotterdam 30 juni. Het barkschip KLAZINA, kapt. D. Wels Browning, van China naar Rangoon, is in de nabijheid van laatstgenoemde plaats totaal verongelukt; de equipage heeft zich in de boten gered en is te Rangoon aangekomen.

1862

NRC 080662
Rotterdam, 7 februari. De zoveel gerucht gemaakt hebbende zaak van de terugvordering door assuradeuren van de betaalde 80 procent van de verzekerde sommen op het barkschip KLAZINA, is na 4 jaren eindelijk tot een oplossing gekomen. Het gold hier het recht, om al of niet Penang te mogen aandoen, op een reis van Hongkong via Singapore naar Rangoon, nadat vóóraf was geassureerd van Hongkong naar een haven tussen Havre en Hamburg, alleen Havana met koelies uitgesloten. Ten gevolge van een schrijven van de kapitein uit Hongkong, was echter een clausule op de polis gesteld, dat de reis zou wezen als bovengemeld. Nadat de 80 procent betaald waren, weigerden de assuradeuren de overige 20 procent te voldoen en werd de firma van Dam & Twiss, nadat de rederij was ontbonden, door 30 reders uitmakende de 64 aandelen, om de 20 procent in rechten aangesproken, doch deze verloren hun eis in alle instanties en werden bovendien veroordeeld tot terugbetaling van de betaalde 80 procent, met rente en kosten. De reders wilden zich aan dat vonnis tegenover de andere assuradeuren niet onderwerpen en stonden in 2 partijen streng tegenover elkander, de één om een nieuw proces van de 52 assuradeuren of compagnieën af te wachten, de andere om te schikken, tengevolge waarvan een commissie benoemd werd, bestaande uit de heren Burger, Vlierboom, Suermondt, Ter Bruggen en Batenburg, welke na ruim 4 maanden met veel moeite een schikking hebben getroffen voor 60 procent van de getekende som, bedragende NLG 35.200 en al de kosten geschat op NLG 4 à NLG 5000, terwijl de assuradeuren hebben aangenomen 82/960 aandelen in rechten te vervolgen om de daarvoor ook betaalde kosten, eventueel aan hen, die geschikt hebben, te restitueren. Enkele assuradeuren die 100 procent betaald hadden, ook met wetenschap dat Penang was aangedaan, hebben geen recht tot restitutie en zijn alzo buiten de beschikking gebleven. Het voordeel van deze schikking bedraagt omtrent NLG 225 per 1/64 aandeel.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.270
DVD VIII – 630, 632
BIJLBRIEF
Naam schip KLAZINA

plaats en datum acte Capelle aan den IJssel, 22 augustus 1853

type schip bark

bouwwerf/verkoper Pieter Bakhuijsen & Zoon, scheepsbouwmeesters
te Capelle aan den IJssel

gevoerd door kapt. Daniel Wels Browning

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 465 tonnen of 246 lasten (meetbrief Rotterdam,23 mei 1853)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 35,20 m., breed 7,23 m., hol 4,77 m.
(elders in dezelfde acte staat breed 6,23 meter)

kiellegging 9 oktober 1852

tewaterlating 1 juni 1853

plaats / datum registratie Rotterdam, 22 augustus 1853

nummer van registratie deel 42, folio 12, recto, vak 8

notaris burgemeester en wethouders Capelle aan den IJssel

prijs
bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 030408


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.270


Eigenaren van de bark KLAZINA:

F.S. Sparnaay & Zoon, Rotterdam, boekhouder (10/64e part)
Daniel Wels Browning, scheepskapitein, Rotterdam (8/64e part)
Pieter Bakhuijzen, scheepsbouwmeester, Capelle aan den IJssel (6/64e part)
Wed. W. Anes, zeilmaakster, Rotterdam (4/64e part)
Johannes George Arbon, particulier, Rotterdam (3/64e part)
Theunis van Holst, reder en houtkoper, Delfshaven (2/64e part)
Marthinus Johannes Dietjens, smid, Rotterdam (3/64e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, cargadoors, Rotterdam (3/64e part)
Firma A. de Jong & Zonen, houtkopers, Gouda (2/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Willem Stolwijk, touwslager, Hillegersberg (2/64e part)
Johannes Bartholomeus Ente, notaris te Bergen op Zoom (1/64e part)
Martinus La Rivière, apotheker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johannes Govert Marinus Augustijn, apotheker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Carolina Sophia Van de Rutte, particuliere, Bergen op Zoom (1/64e part)
J.G.M. Augustijn en C.S. Van de Rutte, (samen nog 1/64e part)
?? Van der Os, fabrikant, Vlissingen (1/64e part)
Cornelis Johannes Seraphijn Court, particulier, Vlissingen (1/64e part)
Marcus Wels, inspecteur van het loodswezen, Vlissingen (1/64e part)
Johannes van Hellemond, bakker, Rotterdam (1/64e part)
Casper Luijke, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Willem Hoogendijk, timmerman, Capelle aan den IJssel, (1/64e part)
Firma S.J. Enchevere & Co., kooplieden, ‘s- Gravenhage (1/64e part)
Jan Eijberg, kuiper, Kralingen (1/64e part)
Firma L. van Winkel & P. Sengers, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Leendert Hendrik Smits Czn., blokmaker, Rotterdam (1/64e part)
Bartholomeus Jansen, bakker, Rotterdam (1/64e part)
Franciscus Jacobus Teijen, koperslager, Rotterdam (1/64e part)
Johann Carl Joachim Feldhusen, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Jan Snoep, apotheker, Rotterdam (1/64e part)

Naam KLAZINA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1853
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1853
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.270