Inloggen
EVA JOHANNA - ID 14504


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-08-19 / 1861-01-14 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1851-11-22
Delivery Date: 1852-08-19
Technical Data

Gross Tonnage: 343.00 lasts
Gross Tonnage 2: 667.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-10-12
Register nr: 18520741
Scheepsnaam: EVA JOHANNA
Type: Bark
Lasten: 343
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mauritz, G.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Boer, H. de
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-08-19 EVA JOHANNA
Manager: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Ship Events Data

1856-08-19: Gekapseisd
Rotterdam, 20 augustus 1856. Gisteren tegen de avond is te Dordrecht het barkschip EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer, aldaar in de Kalkhaven liggende en zo goed als geheel gelost, onvoorziens omgevallen, liggende met de masten in de bomen. Daar echter de ballastpoorten openstonden, is het vol water gelopen. Men is nu druk bezig, na de onder water liggende poorten met zeildoek zo goed mogelijk gestopt te hebben, het schip leeg te pompen. Hetzelve schijnt te rank te zijn om ledig met zijn boventuig op te kunnen staan.
1856-08-19: Damaged
Rotterdam, 20 augustus 1856. Gisteren tegen de avond is te Dordrecht het barkschip EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer, aldaar in de Kalkhaven liggende en zo goed als geheel gelost, onvoorziens omgevallen, liggende met de masten in de bomen. Daar echter de ballastpoorten openstonden, is het vol water gelopen. Men is nu druk bezig, na de onder water liggende poorten met zeildoek zo goed mogelijk gestopt te hebben, het schip leeg te pompen. Hetzelve schijnt te rank te zijn om ledig met zijn boventuig op te kunnen staan.
1861-01-14: Final Fate: Missing

Rotterdam, 8 augustus. Aangaande het te Dordrecht te huis behorende schip (opm: bark) EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer, 14 januari 1861 van Banjoewangie naar Nederland (opm: Rotterdam) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Harm Harms de Boer werd geboren te Veendam op 24 juli 1817 als zoon van koopvaardijkapitein Harm Eltjes de Boer en Trijntje Hendriks Braam, wonend te Veendam.

Hij trouwde op 15 juli 1846 te Dordrecht met Antje Eddes, 24 jaar, geboren te Groningen als dochter van koopvaardijkapitein Folkert Hendriks Eddes en Trientje Nakken, beiden te Dordrecht. Harm Harms de Boer woonde in 1856 aan de Varkensmarkt nr. A338 te Dordrecht met zijn vrouw en twee zoontjes Harm Hendrik (geb. 1850) en Folkert Hendrik (geb. 1854), beiden te Dordrecht.

Hij vertrok op 20 maart 1861 werd met zijn schip de bark “Eva Johanna” uit Banjoewangi en daarna ontbreekt ieder spoor.  De weduwe de Boer begon een winkeltje in Dordrecht.

Harm werd op 16 augustus 1852 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante” met nummer 326.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. de Boer was met vlagnummer R341 in de periode 1852 t/m 1862 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Harm de Boer wonend in Dordrecht was van 30 april 1852 t/m zijn vermissing in 1861 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 771 11 en 64a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat op06 april 1852 de storting door H. de Boer van f 15,- als entreegeld voor lidmaatschap van het college.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat H.H. de Boerals gezagvoerder064a:

1853 t/m 1859; 1861          bark “Eva Johanna”          G.Mauritz te Dordrecht

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein H. de Boer met vlagnummer R341 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855, 1858, 1859 van de bark “Eva Johanna”              343 last  varend voor G.Maurits te Dordrecht

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

  1. de Boer Eva Johanna 05 mei 1860                        vermist

 

Bouma025 vermeldt H de Boer als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1861 van de bark “Eva Johanna”, gebouwd in 1852 te Dordrecht, 667 ton o.m., varend voor G.Mauritz te Dordrecht. Het schip werd in augustus 1861 vermist.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan. van Blokland-Visser064 het volgende:

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 7 oktobe 1842 (MRD nr 1142) monstert hij aan te Dordrecht als 2e stuurman voor een gage van f 50,- per maand op het fregat “Bernhard Baron van Saksen Weimar” onder kapitein Pieter Hendriks Hazewinkel varend voor reder Hendrik Brunner & Co te Dordrecht, en vertrekt naar Batavia.

In 1844 is hij 1e stuurman op het fregat “Bernhard Baron van Saksen Weimar” wederom onder  kapitein is Pieter Hendriks Hazewinkel.

Op 22-10-1852 (MRD nr 1556) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark “ Eva Johanna” voor reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Hij vertrekt op 12 november 1852 met 22 man naar Calcutta en keert terug in Holland op 28 november 1853. Hij blijft op dit schip varen tot in 1861. Na vertrek uit Java in 1861 op weg naar Holland is hij met zijn schip met man en muis vergaan en als vermist opgegeven. Mee aan boord was als passagier naar Holland, kapitein Jan Harmz Mugge 66 jaar vlag D 28 uit Pekela.

 

Monsterrol 22.10.1852, reis “Eva Johanna” naar St Ubes (Portugal) en Calcutta

H.de Boer

Dordrecht

kapitein

35

-

F.Coller

Nieuwendam   

1e stuurman

28

65

J.J.Lange

Zwolle

2de stuurman

24

36

E.Lipjes

Vlieland

3de stuurman  

25

25

J.van Dries

Puttershoek

timmerman

26

40

C.Louman*)

Dordrecht

bootsman

28

35

W.Verhoeven

Dordrecht

zeilmaker

36

26

J.de With

Hogezand

kok

40

30

L.D.Meermans[13]   

Rotterdam

hofmeester

27

25

Tymen van Leeuwen   

Vlaardingen

matroos

28

20

P.Albronda

Leek

matroos

21

20

John Möller**)

Hamburg

matroos

23

20

Thomas Traill **)

South Shields   

matroos

19

20

W.Mitchel**)

London

matroos

22

20

John Davis**)

G...way

matroos

23

20

J.Theun***)

Hamburg

matroos

26

20

Nicolaas de Klerk

Dordrecht

matroos

26

20

John Rumsey

Warwitz

matroos

19

18

E.A.Kleijnenburg

Piershil

matroos

19

18

H.Pieters

‘s Hage

ligtmatroos    

   29

   16

G.du Hen

Dordrecht

ligtmatroos

17

12

J.A.Bax

Dordrecht

jongen

14

5

*) Overleden.

**) Weggelopen (drie Engelsen en een Duitser!).

***) Ontscheept in Calcutta.

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Boer, Harm Harms de

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 179.
__________________________________________________

BIJLBRIEF
Naam schip: EVA JOHANNA

Plaats en datum: bijlbrief dd. 19 augustus 1852

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper scheepsbouwmeester Jan Schouten, Dordrecht

Eigenaar / aankoper Gerard Mauritz, te Dordrecht, c.s.

Groot volgens meetbrief 343 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 9 september 1852

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/020106

Naam EVA JOHANNA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1852
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: 3.03.54-160
archief nummer Dordt 179