Inloggen
CLARISSA - ID 1390


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1967
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 6702064
Nat. Official Number: 4156 Z GRON 1967
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Voorwaarts' v/h. E.J. Hijlkema, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 194
Launch Date: 1966-11-16
Delivery Date: 1967-03-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 600
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 15442 Type 8GV-B (220x380) 320 rpm.
Speed in knots: 11
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 298.00 Net tonnage
Deadweight: 807.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 38237 Cubic Feet
Bale: 35605 Cubic Feet
 
Length 1: 57.76 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 52.02 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.97 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.85 Meters Depth, moulded
Draught: 3.48 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1967-03-21 CLARISSA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij ms 'Clarissa', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren N.V., Dr. Dirk Reinder Ubbens (KNO-arts Den Helder), Lucy Ballard van der Hoogt en Cornelis Jacob Ketel, Zutphen
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDHT
Additional info: Resp. 14, 5 en 1/20 deel.

Date/Name Ship 1977-05-13 WOOLACOMBE
Manager: R. Hurlock, Aldeburgh, Great Britain
Eigenaar: R. Hurlock, Aldeburgh, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Ipswich / Great Britain
Callsign: GXER

Date/Name Ship 1980-00-00 WOOLACOMBE
Manager: Whitbury Shipping Company Ltd., Rochester, Great Britain
Eigenaar: Custodian Leasing Ltd., Croydon, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Rochester / Great Britain
Callsign: GXER

Date/Name Ship 1986-00-00 WOOLACOMBE
Manager: Whitbury Shipping Company Ltd., Rochester, Great Britain
Eigenaar: Clientcare Finance Ltd, 1987 Clientcare Ltd, Croydon, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Rochester / Great Britain
Callsign: GXER

Date/Name Ship 1990-12-00 JOSIANE
Manager: Hamlet & Co. Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Hamlet & Co. Ltd, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)

Date/Name Ship 1991-00-00 WOOLACOMBE
Manager: Key West Shipping Ltd, Ipswich, Great Britain
Eigenaar: Key West Shipping Ltd, Ipswich, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Ipswich / Great Britain
Callsign: GXER

Date/Name Ship 1992-00-00 WOOLACOMBE
Manager: Associates of Simon Lyon-Smith, Teignmouth, Great Britain
Eigenaar: Associates of Simon Lyon-Smith, Teignmouth, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Teignmouth / Great Britain
Callsign: GXER
Additional info: Opgelegd

Date/Name Ship 1994-03-00 LADY FAZEELA
Manager: Sheik Mohamed Farouk & Son Shipping, Belize City, Belize (British Honduras)
Eigenaar: Sheik Mohamed Farouk & Son Shipping, Belize City, Belize (British Honduras)
Shareholder:
Homeport / Flag: Belize City / Belize (British Honduras)
Callsign: V3MM4

Date/Name Ship 2012-07-01 LADY FAZEELA
Manager: AFS Shipping INC., Demerara, Guyana (British Guiana)
Eigenaar: AFS Shipping INC., Demerara, Guyana (British Guiana)
Shareholder:
Homeport / Flag: Demerara / Guyana (British Guiana)

Ship Events Data

1966-02-22: NvhN 22-02-1966: Bouw motorkustvaartuig van het glad dek-type. De Scheepswerf Voorwaarts, voorheen E. J. Hijlkema, te Hoogezand heeft van de N.V. Wijnne & Barends' Cargadoorsen Agenturenkantoren te Delfzijl opdracht ontvangen voor de bouw van een motorkustvaartuig met een draagvermogen van ongeveer 800 ton. Het schip wordt van het gladdek-type en zal een zusterschip zijn van het reeds bij deze werf in aanbouw zijnde motorschip voor dezelfde opdrachtgevers. Beide schepen zullen in de vaart worden gebracht onder de namen van resp. Claudia en Clarissa.
1966-11-15: NvhN 16-11-1966: Kustvaarder „Clarissa” te water gelaten. Bij de scheepswerf Voorwaarts te Hoogezand werd gisteren te water gelaten het 800 ton metende kustvaartuig „Clarissa", dat werd gebouwd voor rekening van Wijnne en Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren NV te Delfzijl. Het schip is de tweede 800-tonner van de Maatschappij. Als hoofdmotor is geplaatst een 8 GV Bronsmotor van 600 PK bij 325 omwentelingen per minuut, die wordt bediend vanaf de brug. Het schip wordt voorzien van een radar, automatische stuurinrichting, radiotelefonie, richtingzoeker enzovoort
1967-03-16: Als CLARISSA, zijnde een motorschip, metende 1414.66 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegven te 's Gravenhage d.d. 27-01-1967 no. 14149, liggende te Foxhol, door K. den Besten, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4156 Z GRON 1967 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 2.40 m. uit de hekplaat, 0.70 m. uit de lengteas, 1.40 m. uit dek.
1967-03-22: NvhN 22-03-1967: Proefvaart m.s. CLARISSA. Op de Eems vond gistermiddag de proefvaart plaats van het ms „Clarissa", de tweede 800-tonner die werd gebouwd voor rekening van Wijnne en Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren N.V. te Delfzijl. Het schip werd gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Voorwaarts te Hoogezand. De stapelloop vond plaats op 16 november 1966. Het schip behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van circa 800 ton d.w. en een diepgang van 3.48 meter. In de machinekamer staat een Bronsmotor, type 8 CV met een vermogen van 600 PK bj 320 omw.-min. Op de proefvaart werd hiermee een snelheid van ruim 11 mijl behaald.
1972-08-10: NvhN 10-08-1972: Britse staking werkt wél door op rederijen. De Engelse havenstaking moge dan betrekkelijk weinig invloed hebben op de ontwikkeling van het havenverkeer in de Delfzijlse haven, de rederijen en bevrachtingskantoren uit het Noorden en met name uit de Noordgroninger havenplaats ondervinden wel degelijk hinder en behoorlijk financieel nadeel van de stakende havenarbeiders. Het direct aanwijsbaar financieel nadeel loopt nu al in de tienduizenden guldens en zal naarmate de staking langer duurt natuurlek steeds groter worden. Bovendien wordt het aanbod van scheepstonnage door deze staking groter op andere diensten en lijnen, waardoor de vrachtprijzen omlaag gaan hetgeen voor diezelfde rederijen en bevrachtings- kantoren ook weer aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben. Bijzonder vervelende gevolgen heeft deze staking voor Wijnne en Barends' Cargad. en Agent Kantoor NV in Delfzijl, die voor dertig procent gebaseerd is op vervoer naar Engeland. Directeur N. Barends vindt deze havenstaking een irritante zaak, omdat de Engelse havenarbeiders rederijen en bevrachtings- kantoren de dupe laten worden, terwijl deze normaliter aan diezelfde havenarbeiders werk brengen. En bovendien gaat het hier om een Intern conflict over modernisering van laad- en losmogelijk- heden. „Ze werken zich op deze manier zelf tegen," meent hij. De heer Barends vertelt, dat door de stijgende loonkosten ook de kosten van de werkzaamheden in de havens stijgen en als gevolg daarvan het vervoer c.q. de exporteurs in Engeland zoeken naar besparingsmogelijkheden. Dat manifesteert zich onder meer in containerschepen en roll-on-roll- offschepen of andere modernisering. De staking is nu ontstaan, omdat de havenarbeiders eigenlijk wel 'ns willen weten wie die containers moet en mag lossen en wat voor invloed al deze moderniseringen zullen hebben op het personeels bestand. Zij vergeten daarbij naar de mening van de heer Barends, dat moderniseringen ook voor de havenarbeiders zelf van groot belang zijn onder meer met betrekking tot eventueel kortere werktijden en wat dies meer zij. Zijn NV, die tien eigen schepen heeft wordt in ernstige mate gedupeerd. Drie schepen liggen in Engelse havens, waaronder het 2000 ton metende vlaggeschip Isabelle. Dit schip is op vrijdag 21 juli — geladen met gezaagd hout — nog half gelost in de Londense haven, maar toen gingen de havenarbeiders in staking. De Clarissa (800 ton) ligt in King's Ferry bij een particuliere kade, waar het werk onder dwang van andere stakende havenarbeiders is stilgelegd. Ook dit schip heeft hout aan boord. Tenslotte ligt de Viola (550 ton) met gerst in Ipswich. Engeland is voor Wijnne en Barends niet weg te denken als partner in het scheepvaartverkeer. Voor alle nu wachtende schepen was door de NV een scherp programma opgesteld, dat nu niet kan worden uitgevoerd. Met alle mogelijke kunstgrepen en veel haastwerk zal dat na het beëindigen van de staking toch moeten gebeuren. Volgens de heer Barends heeft de staking ook een negatieve invloed — dat wordt door anderen beklemtoond — op de vrachtenmarkt en vrachtprijzen, terwijl er eigenlijk net dit jaar sprake was van een opleving.
Voor Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf NV in Delfzijl zijn de gevolgen niet zo erg. Tweederde deel van de vloot, die totaal ongeveer 70 schepen omvat, vaart op Scandinavië. Van het andere deel liggen er op dit moment vier in Engelse havens op het lossen te wachten.
Deze vier schepen leveren voor de NV Wagenborg per dag een financieel nadeel van drieduizend gulden op, want ze liggen op half liggeld.
Op dit moment is volgens directeur E. Wagenborg ook nog niet te bewijzen of en hoeveel schade er zal komen door een verlaging van de vrachtprijzen. Schepen, die eigenlijk met een lading naar Engeland zouden moeten varen (hij doelt daarbij niet op z'n eigen bedrijf, maar in z'n algemeenheid), worden nu ingezet op andere vaarten. Het aangeboden scheepstonnage wordt daardoor groter, waardoor het evenwicht in vraag en aanbod wordt verstoord en er lagere vrachtprijzen komen. Daarbij moet wel worden bedacht, dat er in Engelse havens natuurlijk ook schepen liggen die nu op andere vaarten hadden moeten worden ingezet en waarvan de tonnages thans aan de vrachtenmarkt zijn onttrokken.
1974-08-27: NvhN 27-08-1974: De 59-jarige Chr. Weessies uit Groningen heeft gistermorgen om twintig over elf bij werkzaamheden aan boord van de „Clarissa" zijn onderbeen gebroken. Bij Houthandel Kunst aan het Eemskanaal werd het schip gelost. Weessies, die in het ruim stond, raakte met zijn been bekneld tussen een pakket hout. Hij is naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht.
1979-01-18: Onderweg van Leer naar Goole. Nadat de loods op de Eems van boord was gegaan kreeg ze motorproblemen. Ze werd met sleepboothulp in Delfzijl afgemeerd. Nadat de schade was gerepareerd kon ze haar reis naar Goole op 21 januari voortzetten.
1986-08-00: Classed LR until 8/86, then BV
1990-12-17: Een dag na de overdracht aan Hamlet & Co., bij vertrek uit Dordrecht naar Lissabon met een lading kunstmest, machineproblemen gekregen. Reparatie’s uitgevoerd en op 19 december alsnog vertrokken. Op 21 december werd het schip Torquay binnengebracht omdat water het ruim binnendrong. Vandaar op 10 januari 1991 vertrokken maar op 12 januari teruggekeerd, wederom vanwege machineproblemen. Na uitgevoerde reparatie’s pas op 5 juli weer vertrokken.
1991-10-27: In pos. 50.11.N. – 03.38.W., na het verlaten van Dean Quarry met een lading stenen, motorproblemen. Ze werd door de sleepboot 'Tor Bay' gesleept en kwam op 5 november te Torquay aan. Aanvang reparaties, maar werd opgelegd, op 11 februari 1992 onder arrest geplaatst en gerechtelijk verkocht.
1994-07-22: Vertrokken uit Torquay naar Guyana na uitgevoerde reparaties en afgeven zeewaardigheids certificaat.
2005-02-20: Lag in de haven van Le Robert op de oostkust van Martinique. (Foto)
2008-03-00: Lag in de haven van Port of Spain, Trinidad.
2009-06-10: Lag in Castries, St. Lucia.
2016-12-20: Staat 11-2017 nog in Equasis met onbekende vlag: Status In Service/Commission. Last update 20/12/2016.

Afbeeldingen


Omschrijving: CLARISSA op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: CLARISSA
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: CLARISSA op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: CLARISSA
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De CLARISSA met een volle lading hout afgemeerd bij Houthandel Kunst aan het Eemskanaal te Groningen,
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Kade

Omschrijving: CLARISSA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Owners photographer

Omschrijving: CLARISSA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: WOOLACOMBE 1.7.1977
Collectie: -
Vervaardiger: Simon WP
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WOOLACOMBE
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: WOOLACOMBE 11.9.1978
Collectie: -
Vervaardiger: Simon WP
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WOOLACOMBE gemeerd aan Wagenborg Terminal in Delfzijl op 19-11-1982.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Kade

Omschrijving: WOOLACOMBE in 09-1986.
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Zee, Teun van der

Omschrijving: WOOLACOMBE 7.9.1988
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Patrick
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: JOSIANE
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Akkerman, John
Onderwerp: Kade

Omschrijving: JOSIANE
Collectie: -
Vervaardiger: PWR
Onderwerp: Kade

Omschrijving: JOSIANE
Collectie: -
Vervaardiger: PWR
Onderwerp: Kade

Omschrijving: LADY FAZEELA Fort de France 18.7.2003
Collectie: -
Vervaardiger: Perchoc, Yvon
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: LADY FAZEELA op 10-06-2009 at Castries, Santa Lucia.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Perchoc, Yvon
Onderwerp: Kade

Omschrijving: LADY FAZEELA op 27-05-2020 uitgaand Georgetown.
Collectie: -
Vervaardiger: Trommel, Edwin