Inloggen
ZORG EN VLIJT - ID 13702

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1845-05-19 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1845
Nat. Official Number: 950 GRON 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Otte Fokkes van der Werff, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1845-00-00
Delivery Date: 1845-05-07
Technical Data

Gross Tonnage: 33.00 lasts
Gross Tonnage 2: 61.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 20.76 Meters Registered
Beam: 3.77 Meters Registered
Depth: 1.79 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1845
Datum agenda: 1845-05-19
Register nr: 18450321
Scheepsnaam: ZORG EN VLIJT
Type: Kof
Lasten: 33
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Calkema, H.S.
Plaats: Hoogezand
Kapitein op moment van verzoek: Wijk, H.D. van
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1845-05-10 ZORG EN VLIJT
Manager: Heere Sytzes Calkema, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Heere Sytzes Calkema, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands

Date/Name Ship 1853-01-21 HISKIA
Manager: Jan Berends Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Berends Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Ship Events Data

1857-09-21: Final Fate: Abandoned

Amsterdam, 3 oktober. Aangaande het bij Pillau (opm: Baltiysk) zonder volk drijvende schip (opm: zie NRC 011057 en 131057), wordt van Pillau van de 30e september gemeld, dat hetzelve de vorige avond masteloos, zonder roer, met weggeslagen roef en luiken, aldaar was binnengebracht. Uit hetgeen men aan boord gevonden had, veronderstelde men dat hetzelve zou zijn het schip ZORG EN VLIJT, kapt. J.B. Mulder.
(Red: het schip ZORG EN VLIJT, kapt. J.B. Mulder, is de 26e september van Bremerhaven te Hamburg aangekomen, en kan dus in de Oostzee niet verongelukt zijn; wellicht is echter het bedoelde schip de HISKIA, kapt. J.B. Mulder [opm: sinds 1853 ex kof ZORG EN VLIJT, kapt. Jan Berend Mulder, Groningen], de 21e september van Memel [opm: Klaipeda] naar Groningen vertrokken.)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1845
Kapitein: D.H. van Wijk
Overige informatie: volgens cedule Groningen 326a/1845 heet de kapt. H.H. van Wijk

Akten

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.84.92.1845.53
DVD XIII – 3162, 3163
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip ZORG EN VLIJT

plaats en datum acte Hoogezand, 10 mei 1845

type schip kof

bouwwerf/verkoper Otte Fokkes van der Werff, gewezen scheepsbouwer te Martenshoek, thans zonder beroep, en later voltooid door de Gebr. Van der Werff, scheepsbouwers te Martenshoek

gevoerd door kapt.

eigenaar Heere Sytzes Calkema, negociant te Hoogezand, enig eigenaar

te voeren door kapt. D.H. van Wijk

grootte in tonnen 33 lasten

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1845 nieuw van de bijl te water gebracht

plaats / datum registratie Groningen, 14 mei 1845

nummer registratie deel 13, folio 22, verso, vak 1

notaris Mr. David van der Hoop, kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Martenshoek.
De bijlbrief met bevestigende verklaring burgemeester van Hoogezand d.d. 7 mei 1845 wordt getoond.researcher/datum research: ML / 200711

Naam ZORG EN VLIJT
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1845
Toegang 152
Inventaris 84

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 883.2559.2800.326a
DVD IX – 2650, 2651 – 461, 462

BIJLBRIEF

Naam schip ZORG EN VLIJT

Plaats en datum acte Martenshoek, 7 mei 1845

Type schip kofschip

Bouwwerf/verkoper Otte F. van der Werff, voorheen scheepsbouwer te Martenshoek

Eigenaar/aankoper H.S. Calkema, negotiant te Hoogezand

Te voeren door kapt. H.H. van Wijk

Grootte 33 lasten
(Meetbrief nr. 48 d.d. 3 mei 1845 afgegeven te Groningen)

Tuigage / aantal dekken

Afmetingen lang 20,76 m., breed 3,77 m., hol 1,79 m.

Kiellegging

Tewaterlating 1845

Plaats / datum registratie Groningen, 9 mei 1845

Nummer van registratie deel 15, folio 12, verso, vak 3

Notaris Burgemeester van Hoogezand

Prijs

Bijzonderheden:

De initialen van de naam van de kapitein kunnen luiden H.H. (eerste vermelding) dan wel D.H. (tweede vermelding).
De verklaring is ondertekend door scheepsbouwer O.F. van der Werff, die kennelijk met de bouw is begonnen, thans echter zonder beroep is, en verklaart dat het schip ‘…hetwelk later en wel in 1845 door mijne zoons, de gebroeders Van der Werff, scheepsbouwers te Martenshoek,.……….is volbouwd en nieuw van de bijl te water gebracht.’

Researcher/datum research: JB / 250210


Naam ZORG EN VLIJT
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1853
Toegang 883
Inventaris 2138

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1853.338.34
Images nr.: 54 t/m 57________________________________________
ACTE KOOP / VERKOOP
Naam schip ex- ZORG EN VLIJT, thans HISKIA
Plaats en datum acte Groningen, 21 januari 1853
Type schip kof
Bouwwerf/verkoper Heere Sijtzes Calkema, zonder beroep te Hoogezand
Gevoerd door kapt. Jan Brons Mulder Jan Berends Mulder
Eigenaar/aankoper Jan Berends Mulder, kapitein te Groningen
Tewaterlating niet vermeld Martenshoek 1845
Grootte 61 tonnen
Afmetingen lang 20,76 m., breed 3,81 m., hol 1,73 m.
Tewaterlating niet vermeld Martenshoek 1845
Plaats/datum registratie Groningen, 21 januari 1853
Nummer registratie deel 124, folio 89, recto, vak 8 en volgende
Notaris/bestuur Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs NLG 2000,-
Bijzonderheden:
Tijdens de verkoop ligt de kof in de Noorderhaven van Groningen.
De kof is tot dusverre nog niet in enige openbare registers van schepen ten enige kantore van Hypotheken te boek gesteld.
Van de koopschat wordt gemeld: ‘welke koopprijs bij provisie zal blijven onbetaald’, waarna een verhandeling volgt waaruit blijkt dat Klaas Klaassens de Vries, scheepsbouwer te Groningen de koopsom aan verkoper betaalt en de aankoper het recht van eerste hypotheek verleent.
De schuld moet worden afbetaald in 10 gelijke jaarlijkse termijnen van NLG 200,-. aanvangende 31 december 1853, plus 5% interest over het uitstaande bedrag. Tevens is bepaald dat inschrijving ten kantore van Hypotheken en van het Kadaster te Groningen moet worden genomen en worden eisen gesteld t.a.v. verzekering bij een assurantiemaatschappij.
Op 4 februari 1853 kreeg het schip brandmerk 950 GRON 1853
19.05.1845 eerste zeebrief voor ZORG EN VLIJT
31.01.1853 nieuwe zeebrief voor HISKIA
Researcher/datum research: JDvdB/05082016

Naam HISKIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1853
Toegang 1869
Inventaris 2668

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 883.2559.2800.326b
DVD IX – 2651, 2652 – 462, 463

ACTE VERKOOP/KOOP

Naam schip ex- ZORG EN VLIJT, thans HISKIA

Plaats en datum acte Groningen, 21 januari 1853

Type schip kofschip

Verkoper Heere Sytze Calkema te Hoogezand

Eigenaar/aankoper Jan Berends Mulder, schipper te Groningen

Te voeren door kapt. Jan Berends Mulder, in eigendom bevaren

Grootte in tonnen / lasten 61 tonnen

Afmetingen lang 20,76 m., breed 3,81 m., hol 1,73 m.

Plaats / datum registratie Groningen, 21 januari 1853

Nummer van registratie deel 124, folio 89, recto, vak 8 en volgende

Notaris Mr. Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen

Prijs NLG 2.000,-

Bijzonderheden

Dit betreft een schip dat in NL thuisbehoort……”doch tot dusverre nog niet in enige openbare
registers van schepen ten enige kantore van hypotheken te boekgesteld”.
Mede ondertekend heeft de heer K.K. de Vries, die verder niet in de acte wordt vermeld.
Bij het passeren van de acte ligt het schip in de Noorderhaven te Groningen.


Researcher/datum research JB / 260210

Naam HISKIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1853
Toegang 883
Inventaris 2138

Bronnen


Jaar: 1845
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: Archiefnummer Hoogezand 152-84.1845.53