Inloggen
WILHELMIENE - ID 13114


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1903-01-02 / 1918-08-03 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1903
Nat. Official Number: 6005 GRON 1903
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma H. Kroese, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 62.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 48.00 Net tonnage
Deadweight: 100.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.20 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.80 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.88 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-06-1921
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 06-1921 gemotoriseerd: 1 cyl 4 tact 23 rpk Møllerup ingebouwd.

Datum 00-00-1935
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 1935 gehermotoriseerd: 2tew 2 cyl. Eckernforde 35 rpk.

Ship History Data

Date/Name Ship 1903-01-02 WILHELMIENE
Manager: Gerrit Wiebe Bootsma, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Wiebe Bootsma, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: QCGF

Date/Name Ship 1904-12-28 WILHELMIENE
Manager: Peter van der Weerd, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Peter van der Weerd, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: QCGF

Date/Name Ship 1906-08-14 VIJF GEBROEDERS
Manager: Pieter Dekker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Dekker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PWJN

Date/Name Ship 1918-08-03 2 BRØDRE
Manager: Christian Valdemar Christensen, Arhus, Denmark
Eigenaar: Christian Valdemar Christensen, Arhus, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Arhus / Denmark
Callsign: NWDJ

Date/Name Ship 1918-09-03 2 BRØDRE
Manager: Entreprise Compagniet, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: Entreprise Compagniet, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: NWDJ

Date/Name Ship 1920-08-03 2 BRØDRE
Manager: Kapt. J.R.P. Johanson, Aerøskøbing, Denmark
Eigenaar: Kapt. J.R.P. Johanson, Aerøskøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aerøskøbing / Denmark
Callsign: NWDJ

Date/Name Ship 1923-06-18 2 BRØDRE
Manager: Skibsfører J.C. Mathiesen, Egernsund, Denmark
Eigenaar: Skibsfører J.C. Mathiesen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: NWDJ

Date/Name Ship 1924-00-00 HORST
Manager: H. Hoffmann, Bremerhaven, Germany
Eigenaar: H. Hoffmann, Bremerhaven, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremerhaven / Germany
Callsign: QVJT

Date/Name Ship 1925-03-21 HORST
Manager: Emil Alting, Bremerhaven, Germany
Eigenaar: Emil Alting, Bremerhaven, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremerhaven / Germany
Callsign: QVJT

Date/Name Ship 1933-07-24 MIEN BERTHA
Manager: Kapt. Hans Emil Mohr, Uetersen, Germany
Eigenaar: Kapt. Hans Emil Mohr, Uetersen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Uetersen / Germany
Callsign: DJLX

Date/Name Ship 1937-00-00 MIEN BERTHA
Manager: Rudolf Robert Lünstedt , Dornbusch, Germany
Eigenaar: Rudolf Robert Lünstedt , Dornbusch, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DJLX

Date/Name Ship 1939-01-02 ANNEGRET
Manager: Karl Stutz, Brake, Germany
Eigenaar: Karl Stutz, Brake, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: DLLX
Additional info: Call sign: DDFI

Ship Events Data

1902-12-30: 30-12-1902 eerste meting te Hoogezand: no. Hz461N.
1903-01-02: Dagregister deel 15, numero 702. Den derden Januari 1900 drie. Ik ondergetekende, Gerrit Wiebe Bootsma, schipper gedomicilieerd te Amsterdam verklaar bij deze de eenige eigenaar te zijn van het ijzeren zeiltjalk genaamd “WILHELMIENE”, hebbende een dek en een mast, zijnde groot bruto 176.25 kubieke meter of 62.21 tonnen van 2.83 kubieke meter, en netto 142.52 kubieke meter of 50.31 tonnen van 2.83 kubieke meter, gebouwd te Hoogezand, gevoerd wordende door mij als schipper. Hoogezand, 2 Januari 1903. G.W. Bootsma. (Opm.: In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens acte overgeschreven 29 Juni 1918, deel 39 no. 9152 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt deshalve voor zover nodig hier uitgeboekt.) Groningen 29 Juni 1918.
1904-12-28: 28-12-1904 verkocht aan Peter van der Weerd, schippersknecht, gedomicilieerd te Amsterdam. Op 30-06-1906 via een publieke verkoping door Peter van der Weerd voor Hfl. 5.650,-- verkocht aan Jan Dekker, schipper te Wildervank. Op 14-08-1906 verkoopt Jan Dekker, tjalkschipper, wonende aan boord, gedomicilieerd te Wildervank aan zijn zoon Pieter Jan Dekker, tjakschipper wonende te Wildervank het in den Nederlanden thuis behoorende overdekte stalen tjalkschip, oorspronkelijk genaamd "WILHELMIENE", in het vervolg zullende genaamd zijn "VIJF GEBROEDERS", oorspronkelijk teboek gesteld ten kantore van hypotheken en van scheepsbewijzen te Groningen 3 Januari 1903 in deel 29, nummer 6005.
1909-06-20: Het Nieuws van den dag: 22-06-1909: Brunsbuttel, 20 Juni. De gesleept wordende Nederl. tjalk VIJF GEBROEDERS, schipper Dekker, van Nyborg in ballast naar Hamburg, is in het Kaiser Wilhelm-kanaal bij K. M. 64 in aanvaring gekomen met het van Hamburg naar Stettin bestemde Duitsche st. Franz en bekwam dientengevolge zware schade. Het stoomschip zette de reis voort.
1918-06-27: Dagregister deel 25, nummer 842. Den negen en twintigsten Juni 1900 achttien. De ondergetekende, de firma J.H. Kruize en Zoon als gevolmachtigden van P. Dekker, schipper gedomicilieerd te Wildervank, eigenaar van het na te melden vaartuig , brengen ter kennis van de Hypotheekbewaarder te Groningen dat het ijzeren tjalkschip genaamd “VIJF GEBROEDERS”, gebrand met het merk 6005 GRON 1903 naar Denemarken aan de heer Chr. V. Christensen te Aarhus is verkocht en ingevolge art. 12 v/h KB van 21 Juni 1836 STbl. No 41, den betrokken heer Hypotheekbewaarder hiervan aantekening te doen in zijne registers. Groningen, 27 Juni 1900 achttien. J.H. Kruize en Zoon.
1931-00-00: In 1931 naar de Duitse binnenvaart.
1966-00-00: In 1966 uit het register verwijderd.