Inloggen
VROUW GEERTRUIJDA (DE) - ID 12597

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-06-12 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: One mast
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Technical Data

Net Tonnage: 40.00 lasts
 
Length 1: 19.70 Meters Registered
Beam: 5.16 Meters Registered
Depth: 2.38 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-06-12
Register nr: 18170090
Scheepsnaam: VROUW GEERTRUIDA
Type: Kof
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wallen van Vollenhoven, Jan van der
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Pronk, Reijn
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 18??-04-21 TWEE VRIENDEN (DE)
Manager: Reijn Pronk, Katwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Reijn Pronk, Katwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Katwijk / Netherlands

Date/Name Ship 1817-04-21 TWEE VRIENDEN (DE)
Manager: Jan van der Wallen van Vollenhoven, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan van der Wallen van Vollenhoven, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 1.850,-

Date/Name Ship 1817-06-07 VROUW GEERTRUIDA (DE)
Manager: R. Mees & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 1.000,- voor 5/8 part

Date/Name Ship 1821-08-02 VRIENDSCHAP (DE)
Manager: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: 1.562,50 voor 15/24 part

Date/Name Ship 18??-08-02 VROUW GEERTRUIDA (DE)
Manager: Corneille François de Montmejan
Eigenaar: Corneille François de Montmejan
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend
Additional info: Bodemarij?

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het kofschip de VROUW GEERTRUIDA, d.d. 7 juni 1817:
R. Mees & Zoonen, Rotterdam, 1/4e part, kooplieden
Laurentius Bernardus de Wit van der Hoop, Rotterdam, 1/4e part, koopman
Cornelis de Ligt Nzn., Rotterdam, 1/8e part, zeilmaker
Jan van der Wallen van Vollenhoven, Rotterdam, 3/8e part, koopman

Eigenaren van het kofschip de VRIENDSCHAP d.d. 2 augustus 1821:
Jan Adriaan Isaac St-Martin, Rotterdam, 4/24e part
Elias Johannes St-Martin, Rotterdam, 4/24e part
Steven St-Martin, Rotterdam, 4/24e part
Cornelis Marinus St-Martin, Rotterdam, 3/24e part
Corneille François de Montmejan, woonplaats onbekend, 9/24e part,

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Pronk, Reijn
Overige informatie: 1817-06-12

Datum vanaf: 1821
Kapitein: St.Martin, S.S.
Overige informatie: 1821-08-08

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Meij, J.S. van der
Overige informatie: 1821-11-19

Algemene informatie

1817
De verkoop bij gerechtelijke uitwinning van het kofschip de TWEE VRIENDEN, geschiedt op 21 april 1817 krachtens vonnis Rechtbank van Koophandel Rotterdam d.d. 7 maart 1817 ten gunste van Gerrit de Raa Gzn., koopman en winkelier te Rotterdam, die van Reijn Pronk een bedrag kreeg van NLG. 340, 16 stuivers, 10 penningen, die deze Pronk schuldig was te betalen. (de acte vermeldt een complete inventaris van het schip)
De verkoop bij executie werd aangekondigd in de Rotterdamsche Courant van 15 april 1817 en opnieuw in die van 29 april 1817. De veiling had plaats op 5 mei 1817.

1820
RC 231220
Londen, 19 december. Het schip (opm: driemast galjoot) VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen, van Rotterdam naar Surinamen (opm: zie ook RC 060321), en de VROUW GEERTRUIDA, Pronk (opm: kof, kapt. R. Pronk), van Rotterdam naar Bordeaux, zijn den 18 dezer zeer lek te Ramsgate binnengelopen, na op de Goodwin Sands gezeten te hebben; de ladingen waren beschadigd en moesten gelost worden; de laatste had een anker en kabel verloren.

1821
RC 270221
Amsterdam, 25 februari. Het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. R. Pronk, van Rotterdam naar Bordeaux, te Ramsgate binnengelopen, heeft den 18 februari de reis vervolgd.

Het kofschip de VROUW GEERTRUIDA, groot 95 tonnen, lang van steven tot steven 58 voet,  breed …voet en diep 6 voet, was op verzoek van John Barton Matthews te Rochester op 26 mei 1821 te Bordeaux aan de ketting gelegd wegens in Engeland gemaakte schuld van GBP.
911-12 shipping-10 pence (opm.: geval van bodemarij?)
Bij executoriale verkoop te Bordeaux dd. 2 juli 1821 werd het te Rotterdam thuisbehorende kofschip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. Reijn Pronk, verkocht. (het is niet volstrekt duidelijk, of Reijn Pronk te Rotterdam ook de eigenaar van het schip was. De schuld was vastgelegd voor notaris te Ramsgate (UK).

Akten

Gemeente-Archief Rotterdam Archiefnummer Rott.1.01.2520.1817.256, 257

DVD XI - 5150
CEDULE

Naam schip genaamd geweest de TWEE VRIENDEN,
nu genaamd de VROUW GEERTRUIDA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Rotterdam, 10 juni 1817

type schip kof

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan van der Wallen van Vollenhoven (boekhouder en 3/8e part), firma R. Mees & Zoonen (2/8e part), Laurentius Bernardus De Wit van der Hoop (2/8e part) en Cornelis de Ligt Nzn. (1/8e part), allen te Rotterdam

te voeren door kapt. Reijn Pronk

grootte in tonnen 55 rogge-lasten en 40 gemeten lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Rotterdam

plaats / datum registratie

nummer van registratie deel

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: bij de eigendomsverklaring is gevoegd:
een acte van publieke veiling voor de rechter-commissaris van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Rotterdam van 5 en 6 mei 1817, waarbij Jan van der Wallen van Vollenhoven het schip aanvaardde als hoogste bieder, en een acte van verkoop en transport van 7 juni 1817 voor Willem Kley, notaris te Rotterdam, waarbij Jan van der Wallen van Vollenhoven 5/8e part verkoopt aan zijn mede-reders bovengenoemd.


researcher/datum research: ML / 160317

Naam VROUW GEERTRUIDA
Archiefinstelling Gemeentearchief Rotterdam
Jaar 1817
Toegang 1.01
Inventaris 2520

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.119 DVD XX
__________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: de VROUW GEERTRUIDA,
thans de VRIENDSCHAP

Plaats en datum acte koop/verkoop, Rotterdam, 2 augustus 1821

Soort schip kof

Bouwwerf / verkoper Corneille François de Montmejan, zonder vaste woonplaats, verkopende 15/24e part, en behoudende voor zich zelve 9/24e part. (Hij had het schip in eigendom verkregen bij gerechtelijke verkoop te Bordeaux op 2 juli 1821)

Gevoerd door kapt. Reijn Pronk

Eigenaar / aankoper Jan Adriaan Isaac St. Martin (4/24e part), Elias Johannes St. Martin (4/24e part), Steven St. Martin (4/24e part) en Cornelis Marinus St. Martin (3/24e part), allen te Rotterdam, tezamen kopende 15/24e part

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 40 lasten van 2 tonnen

Afmetingen lang 19,70 m., breed 5,16 m., hol 2,38 m.

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 4 augustus 1821

Nummer van registratie deel 12, folio 123, verso, vak 6.


Notaris Willem Kleij, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 1.562,50 (voor 15/24e part)

Bijzonderheden: schip is in Nederland gebouwd. Het schip lag tijdens passeren dezer acte te Bordeaux.
De VROUW GEERTRUIDA, groot 95 tonnen, lang van steven tot steven 58 voet, breed …voet en diep 6 voet, was op verzoek van John Barton Matthews te Rochester op 26 mei 1821 te Bordeaux aan de ketting gelegd wegens in Engeland gemaakte schuld van GBP.
911-12 shipping-10 pence. (opm.: geval van bodemarij?)
Bij executoriale verkoop te Bordeaux d.d. 2 juli 1821 werd het te Rotterdam thuisbehorende kofschip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. Reijn Pronk, verkocht. (het is niet volstrekt duidelijk, of Reijn Pronk te Rotterdam ook de eigenaar van het schip was. De schuld was vastgelegd voor notaris te Ramsgate (UK).
Researcher/datum research ML/151106

Naam VRIENDSCHAP (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1821
Toegang 3.03.56
Inventaris 65