Inloggen
ANNA ELISABETH - ID 12296

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1816-10-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: U.S.A.
Technical Data

Net Tonnage: 48.00 lasts (commercial)
Net Tonnage 2: 141.03 tons (oude meting)
Deadweight: 60.00 lasts (rye)
 
Length 1: 79.00 Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 24.2 Feet (Amsterdam) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1816
Datum agenda: 1816-10-10
Register nr: 18160768
Scheepsnaam: ANNA ELISABETH
Type: Brik
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Schotman Keijser, J.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Schotman Keijser, J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1816-10-05 ANNA ELISABETH
Manager: Jan Schotman Keijzer, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Schotman Keijzer, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1818-05-29 ANNA MARIA
Manager: Jan Reimer Goteling Vinnis, Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Reimer Goteling Vinnis, Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Haarlem / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 3.800,-

Date/Name Ship 1820-05-29 ANNA MARIA
Manager: Jan Warner Köhne, Zaandam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Warner Köhne, Zaandam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 2.200,-

Ship Events Data

1821-01-02: Final Fate:
Van de brik ANNA MARIA, kapt. S.J. Mulder, is sinds 2 januari 1821 niets meer vernomen. Het schip is waarschijnlijk vergaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1816
Kapitein: Keijzer, Jan Schotman
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Vinnis, Jan Reimer Goteling
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Mulder, Sjoerd Jacobs
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1818

RC 070418
Advertentie. R. Hoyman, J.H. Gravenhorst, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 13 april 1818, ‘s avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd ANNA ELIZABETH, gevoerd door kaptein J.S. Keyser, lang 79 voet, wijd 24 voet 2 duim, hol 12 voet 5 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris. Berigt bij de makelaars en bij de Wed. P. Poolman Jurriaansz en Zoon.

1821

RC 050721
Amsterdam, 3 juli. Van het schip ANNA MARIA, kapt. S.J. Mulder, den 2 januari van Havana naar Amsterdam vertrokken, sedert niets vernomen zijnde, veronderstelt men, dat hetzelve totaal verongelukt zal zijn.

 

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Dord.3.03.55.122.28
DVD 5 – 58,59
__________________________________________________
Eigendomsbewijs / Rederij-Cedule
Naam schip: ANNA ELISABETH

Plaats en datum acte geregistreerd Dordrecht, 5 oktober 1816

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Jan Schotman Keijzer, schipper te Dordrecht, enig eigenaar

Te voeren door kapt. Jan Schotman Keijzer

Groot volgens meetbrief circa 60 roggelasten en 48 gemeten lasten of 141,03 gemeten tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Dordrecht, 7 oktober 1816

Nummer van registratie folio 37, recto, case 1.

Notaris verklaring van eigendom voor rechtbank Dordrecht

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: schip is gebouwd in Noord-Amerika


Researcher/datum research ML/050507

Naam ANNA ELISABETH
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1816
Toegang 3.03.55
Inventaris 122

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7155-1818-51
DVD 6 – IX– 132-134
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: ANNA ELISABETH, door koper te noemen ANNA MARIA

Plaats en datum acte publieke verkoping, Amsterdam, 13 april 1818

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper kapt. J. Scholtman.Keijzer

Gevoerd door kapt. J. Scholtman Keijzer, wonend op het schip

Eigenaar / aankoper Jan Reimer Goteling Kennis, wonend te Haarlem

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 79 voet, wijd bij eerste balk voor grootluik binnen zijn huid 24 voet 2 duim, hol in het ruim (niet genoemd), alles Amsterdamse maat

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 20 april 1818

Nummer van registratie deel 16, folio 177, afd. 2

Notaris Johannes Tiedeman Niczn., griffier rechtbank koophandel, Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 3800,-

Bijzonderheden: schip lag bij deze verkoop aan de scheepstimmerwerf St. Jago van de meester-scheepstimmerman Jacob Kramer in Bikkerstraat te Amsterdam
Researcher/datum research ML/140907

Naam ANNA ELISABETH
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7155
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-64

ACTE AAN-/VERKOOP
schip ANNA MARIA

plaats en datum acte aan/-verkoop, 29 mei 1820

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper vrouwe G.G.Nieuwenhuyzen, wed. van J.R.Goteling Vinnie, Haarlem

eigenaar/aankoper Jan Warner Köhne, koopman te Zaandam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Mr. J.F. Klinkhamer, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 2200,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-180106

Naam ANNA MARIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.64

foto IV– 051
CEDULE

Naam schip ANNA MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 5 juli 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door kapt. Jan Reinier Goteling Vinnis (?)

eigenaar/koper Jan Warner Köhne, Zaandam, enig eigenaar

te voeren door kapt. thans Sjoerd Jacobs Mulder

grootte in tonnen 56 lasten of 158 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten koninkrijk der Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 juli 1820

nummer registratie deel 4, folio 23, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte. Plaats waar schip nu ligt niet vermeld.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 18109
Het schip had een zeebrief, genummerd 3368, uitgegeven 11 mei 1818, welke ter royering op 31 maart 1820 naar ’s-Gravenhage was gezonden.
researcher/datum research: ML / 290115

Naam ANNA MARIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken