Inloggen
FORTUNA - ID 11633


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-04-28 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 181?
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Smak
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Papenburg, Germany
Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 39.00 lasts
Gross Tonnage 2: 78.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-04-28
Register nr: 18140568
Scheepsnaam: FORTUNA
Type: Smak
Lasten: 58
Gebouwd in land: Papenburg
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Krebs, F.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Steenveld, Daniel
Opmerkingen: Eerste zeebrief
mede-reder

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-04-28 FORTUNA
Manager: Firma Frederik Krebs & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1818-11-28 DE JONGE HENDRIK
Manager: Firma Frederik Krebs & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1820-09-11 DE VROUW GEZINA
Manager: Harm Jans Veen, Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Jans Veen, Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Nieuwe Pekela / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 28 november 1818, van de JONGE HENDRIK:

F. Krebs & Zoon, gewezen kooplieden te Amsterdam, geassicieerd met Jacob Fabritius, cargadoor, Dirk Stoep, koopman en Johannes Theodorus van den Broek, makelaar, allen te Amsterdam, tot het mede toezicht en directie over de zaken van F. Krebs & Zoon

Eigenaren, per 11 september 1820, van de VROUW GEZINA:

Harm Jans Veen, Pekela (boekhouder en 1/3e part), Kier Jans Hagedoorn, Pekela (1/3e part) en Hendrik Jans Krouter, Pekela (1/3e part)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Steenveld, Daniel
Overige informatie: 1814-04-28

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Wint, Jentje Wanders van der
Overige informatie: 1814-05-04

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Claus, T.C.
Overige informatie: 1815-08-02

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Jonge, Pieter Wiebes de
Overige informatie: 1818-11-28

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Krouter, H.J.
Overige informatie: 1820-10-02

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1814-05-17
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: FORTUNA
Schipper: Wert, Jentie Wander van der
Scheepstype: smak
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7156-1818-166
DVD 6 – X– 97
__________________________________________________
Eigendomsbewijs
Naam schip: de JONGE HENDRIK

Plaats en datum acte Amsterdam, geen

Soort schip smak

Eigenaren firma Krebs & Zoon, Amsterdam (2/3e part)

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: deze acte is slechts een aantekening, luidende “166. vide ’t transport van ’t smakschip de JONGE HENDRIK onder de documenten 1814 ter verkrijging van zeebrieven sub no. 121. Bewijs van eigendom van 1/3e in opgen. smakschip gepasseerd voor de notaris E. van Jever den 23. jan. 1817, waaruit tevens blijkt, dat Krebs & Zoon te Amsterdam bereids eigenaar zijn van 1/3e in genoemd schip, dus nu eigenaars van 2/3e parten.”
Researcher/datum research ML/081007

Naam JONGE HENDRIK (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7156
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.132

foto IV– 2-08, 2-09
CEDULE

Naam schip VROUW GEZINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam,

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Harm Jans Veen, Pekela (boekhouder en 1/3e part), Kier Jans Hagedoorn, Pekela (1/3e part) en Hendrik Jans Kreuiter (of Krunter, of Kreuinten = onleesbaar), Pekela (1/3e part)

te voeren door kapt. Hendrik Jans Kreuiter of…of, mede-eigenaar

grootte in tonnen 39 lasten of 78 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Papenburg (dus buiten ’s lands)

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 september 1820

nummer registratie deel 5, folio 15, verso, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 18690

researcher/datum research: ML / 040215

Naam VROUW GEZINA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-132

ACTE AAN-/VERKOOP
schip de JONGE HENDRIK, door koper genaamd VROUW GEZINA

plaats en datum acte publieke veiling, Amsterdam, 11 september 1820

soort schip smak

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper F. Krebs & Zoon, gewezen kooplieden te Amsterdam, geassicieerd met Jacob Fabritius, cargadoor, Dirk Stoep, koopman en Johannes Theodorus van den Broek, makelaar, allen te Amsterdam, tot het mede toezicht en directie over de zaken van F. Krebs & Zoon

Eigenaar / aankoper Harm Jans Veen, schipper in de Pekel A

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris proces-verbaal van publieke veiling

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 2125,-

bijzonderheden

researcher/datum research ML-270206

Naam JONGE HENDRIK (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken