Inloggen
BROEDERTROUW - ID 1156


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1905
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 6401 GRON 1905
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1905-03-29
Technical Data

Gross Tonnage: 86.55 Gross tonnage
Net Tonnage: 69.82 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.28 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.05 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.36 Meters Depth, moulded
Draught: 2.14 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Te Glückstad gemotoriseerd: 2tew 2 cil 80 Pk Callesen (Gloeikop) Type (10¾x11)

Datum 23-10-1928
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als BROEDERTROUW, zijnde een stalen motortjalk, groot 249.98 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Derk Hartman, schipper te Zuidbroek, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 888 Z GRON 1928 tegen de buitenzijde van de roef op het achterschip aan bakboordzijde. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 6401 GRON 1905 zijn vernietigd.)

Datum 00-00-1936
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Fitted with an additional engine a cy. str. “Kelvin” ( now one propeller amidships and other offset ).

Ship History Data

Date/Name Ship 1905-03-29 BROEDERTROUW
Manager: Bartelt Liemberg, St. Annaparochie, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Bartelt Liemberg, St. Annaparochie, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: St. Annaparochie / Netherlands
Callsign: NHKV

Date/Name Ship 1912-02-29 BROEDERTROUW
Manager: Willem Eeftingh Lzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Willem Eeftingh Lzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NHJV
Additional info: HFl. 8025,--

Date/Name Ship 1918-02-27 BROEDERTROUW
Manager: Firma Velthuis & Kiers, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Firma Velthuis & Kiers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NHJV
Additional info: Hfl. 20.500,--

Date/Name Ship 1920-02-04 BROEDERTROUW
Manager: Derk Hartman, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Hartman, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: NHJV
Additional info: Hfl. 20.750,--

Date/Name Ship 1930-01-21 ORANJE
Manager: Egbert Klaas Tulp, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Egbert Klaas Tulp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PNLM

Date/Name Ship 1930-02-00 LONDON PREMIER
Manager: A.E.G. Services Ltd, Limehouse, Great Britain
Eigenaar: A.E.G. Services Ltd, Limehouse, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Limehouse / Great Britain

Ship Events Data

1905-03-29: D.m.v. een ‘verklaring’ (dus eerste eigenaar) liet Bartelt (ook: Bartele) Liemberg, schipper uit St. Annaparochie (later Groningen resp. Zuidlaren) ziijn BROEDERTROUW teboekstellen onder 6401 Gron 1905. De tjalk was 69,82 ton groot.
1905-03-29: Dagregister deel 16 nummer 657 den negen en twintigsten Maart 1900 en vijf. Ik ondergeteekende Barteld Liemberg, wonende aan scheepsboord te huis behoorende te St. Anna Parochie, verklare bij dezen te zijn de eenige eigenaar van het tjalkschip genaamd “Broedertrouw”, gebouwd te Haren, hebbende een dek en een mast gemeten op bruto twee honderd en vijf en veertig en drie en twintig honderdste kubieke meter of zes en tachtig en vijf en vijftig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op honderd zeven en negentig en acht en zeventig honderdste kubieke meter of negen en zestig en twee en tachtig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter, te huis behoorende te St. Anna Parochie, thans liggende te Groningen en als schipper gevoerd wordende door mij zelven B. Liemberg. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 6401)
1908-04-00: PCG 22.04.1908: Amsterdam, 11 april. Uit Helgoland wordt geseind dat door de reddingboot van het station aldaar 8 man van de Ned. tjalk 'BROEDERTROUW' en 6 man van de Ned. tjalk 'Tjitskiena' gered zijn. Nadere bijzonderheden ontbreken.
NRC 23.04.1908 Cuxhaven, 21 april. De Nederlandse tjalk 'Broedertrouw', kapt. Liemberg, bij de Helgolander Duene hout etc. lossende voor de marine, heeft anker en ketting verloren en wordt naar hier versleept.
NRC 24.04.1908: Cuxhaven, 22 april. Bij onderzoek bleek, dat het roer van het Nederlandse schip 'Broedertrouw' is beschadigd en er een boot is verloren gegaan. Of de bodem schade heeft geleden is nog niet vastgesteld.
NRC 25.04.1908: Cuxhaven, 23 april. De Nederlandse tjalk 'Broedertrouw', door de sleepboot 'Cato' hier binnengesleept, heeft nog de halve lading hout voor Helgoland aan boord. Het schip heeft beide ankers met kettingen verloren.
NRC 28.04.1908: Cuxhaven, 24 april. De van Helgoland hier binnengesleepte Nederlandse tjalk 'Broedertrouw' is bij Helgoland in aanvaring geweest met een viskotter, waardoor deze voor 300 mark schade beliep.
NRC 29.04.1908: Cuxhaven, 27 april. De tjalk 'Broedertrouw' is hedenmorgen door de sleepboot 'Norderney' naar Helgoland teruggesleept om daar de nog aan boord bevindende lading te lossen. De sleepboot blijft gedurende het lossen bij het schip en zal het na lossing naar Brake slepen waar het zal repareren.
1928-10-23: Derk Hartman woonde inmiddels in Zuidbroek. De omschrijving luidde: motortjalk, hebbende 1 dek, 2 maste, vooronder, ruim, machinekamer waarin een motor 60/70 pk merk Apenrade; zeilschip met hulpmotor.
1930-01-17: De Eemsbode: 17.01.1930: De 2 mast motorkoftjalk 'Broedertrouw' van kapitein J. Hartman, is onderhands verkocht aan den heer J. Tulp te Groningen.
1930-02-09: VCO 10.02.1930: Nederlands schip gezonken. Zaterdagmiddag heeft op de Theems een ernstig ongeluk plaats gegrepen, dat vermoedelijk aan twee personen het leven heeft gekost. Het Nederlandse motorschip ORANJE, dat zijn eerste reis maakte, was op 6 dezer van Antwerpen naar Londen vertrokken. Bij het oversteken van het Kanaal geraakte het echter in een zware storm. Het schip liep zware averij op en kapitein Tulp, afkomstig uit Groningen, achtte het nodig sleepboothulp in te roepen, te meer daar de ORANJE veel water maakte. Tijdens het slepen heeft het schip echter te veel water in gekregen, met het gevolg, dat het op de Theems zonk. Vermoedelijk is dit nog onverwacht snel geschied, zodat de bemanning niet voldoende gelegenheid meer had, zich in veiligheid te brengen. Gemeld wordt althans, dat de kapitein en de Duitse kok Walter, worden vermist. Een ander lid van de bemanning kreeg een ernstige hoofdwond en moest in een ziekenhuis worden opgenomen
1930-02-09: Het Vaderland 09.02.1930: Nederlandsche schoener vergaan. Kapitein en kok verdronken. Na een zwaren overtocht over het Kanaal is de Nederlandsche schoener ORANJE (?), die met zware averij naar Londen werd opgesleept, op de Theems gezonken. De Nederlandsche kapitein, de heer Tulp, uit Groningen en de Duitsche kok Walters, zijn verdronken. De lijken van de omgekomen zeelieden konden nog niet worden geborgen. Een ander lid van de bemanning, een Nederlander, is zwaar aan het hoofd gewond en moest naar een Londens Ziekenhuis worden getransporteerd.
1930-02-10: Het Vaderland 10.02.1930: De ORANJE op de Theems gezonken. De Oranje, die Zaterdag met zware averij naar Londen werd gesleept en op de Theems is gezonken, waarbij de kapitein en de kok verdronken zijn, was niet een schoener, maar een motortjalk, vroeger Broedertrouw geheten. De heer Tulp, die 27 jaar oud was, deed zijn eerste reis met dit schip met een lading cement. Na zijn terugkomst te Groningen zou hij trouwen, waarvoor alles in gereedheid was gebracht. De heer Tulp heeft vele jaren als stuurman gevaren. De tjalk was vóór deze noodlottige reis op de helling geweest; alles was zorgvuldig nagezien en hersteld.
1930-02-19: 1930: R v/d S; op 1 februari vertrok de “Oranje” in ballast van Vlissingen naar Antwerpen om cement te laden voor London. Te Vlissingen was getuige van der Ley als stuurman aangemonsterd. Deze getuige verklaarde reeds op de reis naar Antwerpen geen bijzonder gunstige indruk van het vaartuig te hebben verkregen. Het geheel zag er oud en verwaarloosd uit. Hij betwijfelde o.a. of de scheepswand bij de koppen van de zwaarden wel betrouwbaar was, ook wist hij niet of er reddingboeien en zwemvesten aanboord waren. Uit sympathie voor de schipper, die hem een goed zeeman toescheen, zou hij aanboord gebleven zijn. Op 5 februari vertrok men uit Antwerpen met 120 ton cement in papieren zakken. Het merk was aangeladen, de bemanning bestond uit 3 personen, schipper Tulp die voor het eerst met dit schip de reis overzee zou ondernemen. Stuurman van der Ley en nog een jonge onbevaren Duitse jongen die Walter heette en als matroos-kok dienst deed. Hansweert werd aangelopen voor een nieuwe stagfok en kluiver en om de koppeling van de motor die voortdurend slipte, na te zien. 6 februari vertrok men naar zee. Aanvankelijk met goed weer, doch dit werd geleidelijk slechter en men kreeg met stormweer uit het N.O. te kampen. De deuren van het stuurhuis op het achterdek sloegen stuk. Grootzeil, stagfok en kluiver stonden zonder reven bij, terwijl ook de motor werkte. In de nacht van 6 op 7 februari raakten de zeilen achtervolgens defect, eerst waaiden de voorzeilen stuk en vervolgens brak het schootblok van het grootzeil, zodat dit moest worden gestreken. De motor liep 's morgens omstreeks 7.00 uur warm, zodat deze gestopt werd. Men is daarop in de monding van de Thames, ter hoogte van Foulness op een bank waar 4,5 vadem water stond voor anker gegaan. Vergeefs is getracht de motor te herstellen en is het schip daar, volgens de stuurman voortdurend dwarszee blijven liggen. Nadat rust was genomen, is in de morgen van 8 februari de nieuwe stagfok aangslagen en ging men omstreeks 11.00 uur ankerop om met wind en stroom te proberen de Thames te bereiken. Al spoedig maakte het op de stuurman de indruk dat het schip dieper ging liggen en kreeg hij de overtuiging dat het lek moest zijn. Hij maakte de schipper hierop attent, die het in eerste instantie niet wilde geloven. Spoedig bleek evenwel dat het logies en ook het ruim vol water liep, hetgeen niet van overkomend water kon zijn, aangezien de luiken goed gesloten waren. Gepompt is er niet. Pas om 13.00 uur was de schipper bereid de noodvlag te hijsen. Een Engelse radarboot heeft de “Oranje”, vervolgens achterstevoren opgesleept, met het plan haar op een plaat onder de wal te zetten. Echter plotseling zonk de “Oranje”, met het voorschip naar beneden. De 3 opvarenden, die hun toevlucht boven op het stuurhuis hadden gezocht, sprongen in het water. Alleen stuurman van der Ley is met een boei door het zich reeds enige tijd in de nabijheid bevindende mzs “Geertruida” gered. De “Geertruida” (schipper Edro Smid) komende van London was in de morgen van 8 februari bezig een ankerplaats onder Sheerness te zoeken. In de verte kwam de gesleepte “Oranje”, in zicht. Hij koerste op dit schip toe en vroeg of men hulp nodig had, doch kreeg geen antwoord. Men maakte alleen maar gebaren, in verband met het zinkende schip. Hij had bemerkt dat de stagfok, die nog kort te voren bijstond was gestreken. Ook zag hij de reddingboot, die in goede toestand verkeerde, aan het voorschip meeeslepen. Hij bleef in de nabijheid en zag dat de kluiverboom die aanvankelijk nog nu en dan boven water was, langzamerhand onder water verdween. Na ongeveer een kwartier zonk de “Oranje”, plotseling met de kop naar beneden weg en zag hij de opvarenden van het stuurhuis te water springen. Aan de stuurman, die in de richting van de “Geertruida” sprong, kon men een boei toewerpen en hem aanboord halen. De schipper en de matroos sprongen evenwel in de andere richting en verdwenen met het schip in de diepte. Opvarenden van een mzs dat de “Oranje” op het traject Vlissingen-Thames is opgelopen en voorbij gevaren, kregen de indruk dat het schip zeer slecht stuurde. Men schreef dit toe aan te veel druk op de zeilen, die alle vol bijstonden. De inspecteur voor de Scheepvaart in het 3e district. T.L. Mellema verklaarde dat de expert van Verzekerings Mij. Oranje hen heeft meegdeeld dat, er voldoende zwemvesten aanboord werden aangetroffen tijdens het onderzoek na het ongeval. Zijn mening is: dat de “Oranje” te veel zeil heeft gevoerd en in de monding van de Thames dwars over de banken is gevaren, zonder daar iets van te bemerken. Het schip moet lek zijn gezeild of gestoten.
1930-02-22: Final Fate:
Het schip is droogstand te Grays( Tilbury) voor zover zichtbaar, onderzocht, ter plaatse verkocht naar Engeland.

20th. February 1930– Ship raised and later sold to A.E.G. Services Ltd., Limehouse who refitted her and renamed her LONDON PREMIER. British flag tonnages 72nrt. 92grt. 1931- Sold to Gerald C. Jones of Flushing, Cornwall - name kept. 1932– Sold to Josiah Hunkin, Mevagissey, Cornwall – name kept. Trading Limits – Newhaven to Land’s End.
1936– Fitted with an additional engine a cy. str. 'Kelvin' ( now one propeller amidships and other offset). Leeboards removed at Newport (I.o.W). Amended tonnages– 50 nrt. 92 grt. 1939– Requisitioned by the Admiralty a few days before war delared (3.9.39) and used for ferrying stores to ships in Plymouth Sound. February 1940– Released by the Admiralty and after survey at Fowey resumed trade for a few months before being requisitioned again and used for smoke barrage duties in Plymouth. 1945- Handed back to Josiah Hunkin but in poor condition and as not worth repairing for trade so was sold to Richard E. Harman, Duart, Yelverton, Devon – converted to a yacht at Mashford’s yard at Cremyll, Millbrook, Devon, renamed JILARA. 1948– Sold to J.F. Tilney, The Range, Shepperton-on-Thames, Middlesex, name kept. In 1949,1950 & 1951 Yacht Registers address was given as yacht 'Jilara', Victoria Bridge, Datchet, Buckinghamshire. In 1952 Register address was 2 Harrington Gardens, London SW7. In 1953, 1954, 1955 & 1956 Registers address was The Lawn, Datchet. In 1957, 1958, & 1959 Registers address Bulmershe Manor, Woodley,Reading. Out of Register after 1959 – 'To be broken up'.

Afbeeldingen


Omschrijving: De tweemast tjalk BROEDERTROUW, een foto uit 1910 of eerder (poststempel december 1910), waarop toen voer J. Oldenburg (als kapitein?)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: London Premier 1905 ex Oranje ex Broedertrouw at Cattedown Plymouth.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Hunkin, Stuart

Omschrijving: Het schip als Engelse tjalk LONDON PREMIER, liggend in een Engels riviertje bij Truro.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown