Inloggen
DRIE GEBROEDERS - ID 11238


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-06-10 / 1818-08-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kof
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Friesland (province), Friesland, Netherlands (Pre November 1813)
Technical Data

Net Tonnage: 120.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-06-10
Register nr: 18140790
Scheepsnaam: DRIE GEBROEDERS
Type: Kof
Lasten: 120
Gebouwd in provincie: Friesland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Sipkes, Jan
Plaats: Ameland
Kapitein op moment van verzoek: Sipkes, Jan
Opmerkingen: Eerste zeebrief
enig eigenaar

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 18??-05-17 DRIE GEBROEDERS (DE)
Manager: Firma Coopman en De Witt en Lenaertz, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Pre November 1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Pre November 1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Pre November 1813)

Date/Name Ship 1802-05-17 DRIE GEBROEDERS (DE)
Manager: Firma Buys & De Vries, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Eigenaar: Firma Buys & De Vries, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Additional info: Prijs: NLG 13.600,-

Date/Name Ship 1814-06-10 DRIE GEBROEDERS (DE)
Manager: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van het kofschip de DRIE GEBROEDERS, tot 17 mei 1802:
Jelle Harmens Prins, Heerenveen, schipper
M. Zijlstra
T. van den Berg
A. Jansonius
Wieger H. Prins
W. Tijleman
A. Hestis (?)
Melle Wijbrins
Arend Evertsz.
Frans Wijs
Herman Flaake
Nic. Tusink & Co.
Coopman, de Witt & Lenaertz
Jelle H. Hindriks

Eigenaren van het kofschip de DRIE GEBROEDERS volgens cedule d.d. 8 juni 1814:
Firma De Vries & Co., 1/4e part
Wed. Jan Bronkhorst & Zoonen, 1/4e part
J. Boelen, 1/4e part
Het is niet duidelijk wie het laatste 1/4e part bezit

 

Ship Events Data

1818-08-01: Final Fate: Condemned

Het kofschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Sipkes, is in de nacht van 31 juli op 1 augustus 1818 in de Eyerlandsche Gronden vast geraakt. Het schip werd door zeeschade onvaarbaar verklaard en afgekeurd.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Prins, Jelle Harmens
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Sipkes als gezagvoerder gedurende:

  • * 1829 t/m 1830 van de kof “Drie Gezusters”, gebouwd in 1800, bouwlocatie niet vermeld, 300 ton o.m., varend voor de Vries te Amsterdam.

 

Het Archief van de Amsterdamse Waterschout011a bevat monsterrollen op naam van kapitein Jan Sipkes op de:

“Hoopende Liefde”, dd 29 oktober 1784 (Pruisische vlag);

“Vrouw Aaltje:, dd 25 juli 1788; 22 juni 1789 en 11 december 1789;

“Drie Gebroeders”, dd 20 juli 1802; op avontuur, boekhouder Buij en de Vries, 8 bemanningsleden i.c. stuurman kok, 4 matrozen, ligtmatroos en een jongen.

“Drie Gebroeders, 29 april 1802, bestemming Nantes, boekhouder Buy & de Vries, 7 bemanningsleden i,c, stuurman timmerman, kok, 4 matrozen;

“Drie Gebroeders”, 26 oktober 1803, “onder convooy ten dienste deezer landen alwaar de capteins zijn orders zullen vallen onder Hollandsche vlag met transport”, boekhouders Buy & de Vries, 7 bemanningsleden i.c. stuurman, timmerman, kok, 3 matrozen en een jongen.

Voorts met “Drie Gebroeders”: 09 juni 1814; 10 oktober 1814; 02 september 1815; 06 april 1816; 25 maart 1817 en 04 november 1817;

“Drie Gezusters”, dd 23 juni 1820

“Hoop”, dd 30 juni 1821;

“Drie Gebroeders”, 22 oktober 1821

“Drie Gezusters”, dd 01 juli 1822

 

Overige bijzonderheden

In de “Hoofdzakelijke Inhoud van het Verslag van Directeuren der Nederlandsche Scheeps-Reederij gevestigd te Amsterdam” dd 30 maart 1827 (Nederlandsche Hermes 2(4): 37-42, 1827) wordt melding gemaakt van een aantal schepen:

“Met leedwezen hebben wij Ulieden, het afsterven te melden, op den 17 Sept. l.l., van Kapitein J.Sipkes, voerende ons kofschip Nederland; wij vermeenen echter op goede gronden, dat hij door Kapit Teunis Kersjes Kleijn, die thans het schip voert, op eene waardige wijze is vervangen geworden”.

 

Rotterdamsche Courant 06 augustus 1818114

Amsterdam, 4 augustus. Volgens een brief van kapt. Jan Sipkes, voerende het kofschip de DRIE GEBROEDERS, van Cette (opm: Sète) naar Hamburg gedestineerd, in dato 2 augustus, was hij in de nacht tussen den 31 juli en 1 augustus in de Eyerlandsche Gronden vast geraakt; had zwaar gestoten, een zeer lek en ontramponeerd (opm: beschadigd) schip en reddeloos roer bekomen, en was met drie voet zo water als wijn in het schip, door adsistentie van vissersschuiten, achter Eyerland gebragt; zou de lading in ligters lossen en de geledene schade in de haven van Texel herstellen.

 

Rotterdamsche Courant 13 augustus 1818114

Amsterdam, 11 augustus. Het kofschip de DRIE GEBROEDERS, kaptein Jan Sipkes, van Cette (opm: Sète) naar Hamburg gedestineerd, hetwelk, na aan de grond gezeten te hebben, achter Eyerland gebragt is, is voor de haven van Texel gekomen.

 

Rotterdamsche Courant 14 april 1821114

Rotterdam, 13 april. Van Vlissingen wordt van den 10 gemeld: ….

Heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. E.E. de Vries, van Oleron; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, van Penzance, laatst van Croisie (opm: Le Croisic); DE JONGE WILLEM. J. Parlevliet, van Liverpool, ….

 

Rotterdamsche Courant 16 juni 1821114

Rotterdam, 13 juni. Van Vlissingen wordt van den 12 gemeld:….

….Van den 9 dezer tot heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETHA, J.J. Tiddens, naar de Havana; de EENDRAGT, B.H. Cappen, naar Bayonne; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, naar Riga; de VROUW MARIA, Z.K. Schutt, naar ….; de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Domine, naar Liverpool; ENGELINA, H.P. de Jong, naar St. Martin; die GUTE FRAU, C. Reetzoke, naar Kopenhagen; MATHILDA, S. Whileij, naar Londen; ANNA PAULOWNA, A.J. Vollemaere, naar Bayonne; de JONGE CAMILLE, M.J. van Daalen, naar de Marennes; de UNIE, J.B. Neurenberg, naar Liverpool; CHRISTINA TITSIA, A.A. Potjes (opm: vermoedelijk Potjer), naar Noirmoutier; de EENDRAGT, H.J. Korter, naar Liverpool; de HOOP, E.G. Jonker, naar Noirmoutier, en de ONDERNEMING, P. Hakke, naar Liverpool.

 

Rotterdamsche Courant 30 juni 1821114

Rotterdam, 29 juni. Van Vlissingen wordt van den 25 gemeld: van den 22 tot den 25 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen JOSEPHUS, M. Bakker, naar …; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, naar Noirmoutier; de JONGE NICOLAAS, J.C. Jansen, naar Liverpool; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, naar Riga; ENGELINA, D.H. de Jong, naar de Oostzee; ST. PAULS, J. Clark, naar Hull; de HAPPIJ RETURN, R. Shellabean, naar Leith; de GUTE CHARLOTTE, J. Weddin, en SUSANNA, P. van Busch, naar de Oostzee. NEPTUNIS, G.G. Smit, naar ….; de MARGARETH, A. Smith, en SARAH, P. Peters, naar Londen,

en van den 21 tot den 23 voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de JUFVROUW AKKE, E.T. Jeltes, van Liverpool; de JUFVROUW ANNE, J.G. Sapp, van Dantzig (opm: Gdansk); de FLORA, J. Cooper, en de GENERAL MURRAY, T. Clark, van Londen, en de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, van Liverpool.

 

Rotterdamsche Courant 24 november 1821114

Rotterdam, 23 november. Uittreksel uit de Loyd’s List van den 20 november:

….Het schip de DRIE GEZUSTERS, Sipkes, van Amsterdam naar Cette (opm: Sète), is den 17 dezer te Cowes binnengelopen…..

 

 

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Sipkes, Jan
Overige informatie: 1814-06-10

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1814-06-09
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: DRIE GEBROEDERS
Schipper: Sipkes, Jan
Scheepstype: kof
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1818

RC 060818
Amsterdam, 4 augustus. Volgens een brief van kapt. Jan Sipkes, voerende het kofschip de DRIE GEBROEDERS, van Cette (opm: Sète) naar Hamburg gedestineerd, in dato 2 augustus, was hij in de nacht tussen den 31 juli en 1 augustus in de Eyerlandsche Gronden vast geraakt; had zwaar gestoten, een zeer lek en ontramponeerd (opm: beschadigd) schip en reddeloos roer bekomen, en was met drie voet zo water als wijn in het schip, door adsistentie van vissersschuiten, achter Eyerland gebragt; zou de lading in ligters lossen en de geledene schade in de haven van Texel herstellen. (opm: het schip werd door zeeschade onvaarbaar verklaard en afgekeurd; de zeebrief werd op 8 september in Den Haag ontvangen)
RC 130818
Amsterdam, 11 augustus. Het kofschip de DRIE GEBROEDERS, kaptein Jan Sipkes, van Cette (opm: Sète) naar Hamburg gedestineerd, hetwelk, na aan de grond gezeten te hebben, achter Eyerland gebragt is, is voor de haven van Texel gekomen. (opm: zie RC 060818)

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten


ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7148-176a
DVD 6 – II – 171,172
__________________________________________________
Acte van koop/verkoop
Naam schip: de DRIE GEBROEDERS

Plaats en datum acte publieke verkoop, Amsterdam, 17 mei 1802

Soort schip kof

Bouwwerf / verkoper Jelle Harmens Prins, schipper, Heerenveen, voor zich en zijn mede-reders zijnde (zie bijzonderheden)

Gevoerd door kapt. Jelle Harmens Prins

Eigenaar / aankoper Buys & De Vries

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Mr.Pieter Fredrik Baum, notaris te Amsterdam, maakte de acte op 5 juni 1802 op.

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 13.600,-

Bijzonderheden: behalve Jelle Harmes Prins waren nog mede-reders: M. Zijlstra, T. van den Berg, A. Jansonius, Wieger H. Prins, W. Tijleman, A. Hestis (?), Melle Wijbrins, Arend Evertsz, Frans Wijs, Herman Flaake, Nic. Tusink & Co., Coopman, de Witt & Lenaertz, en Jelle H. Hindriks


Researcher/datum research ML/080607
ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7148-176b
DVD 6 – II - 1
__________________________________________________
Eigendomsbewijs / Rederij-Cedule
Naam schip: de DRIE GEBROEDERS

Plaats en datum acte geregistreerd Amsterdam, 8 juni 1814

Soort schip kof

Eigenaar medereders Van Ouwerkerk de Vries, namens zijn firma De Vries & Co (1/4e part), Wed. Jan Bronkhorst & Zoonen (1/4e part), J. Boelen (1/4e part)

Gevoerd door kapt. Jan Pipkes (of Van Nepkes), wonende op Ameland

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 9 juni 1814

Nummer van registratie deel 2, folio 11, recto, case 6

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden± eigendomsverklaring, nodig voor het verkrijgen van een Nederlandse zeebrief


Researcher/datum research ML/080607

Naam DRIE GEBROEDERS (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7148
Klik hier om de originele akte te bekijken