Inloggen
MARTHA EN ELISABETH - ID 11235


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1816-06-21 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1808
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brik
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Delivery Date: 1808-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 108.00 lasts
Gross Tonnage 2: 204.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.93 Meters Registered
Beam: 6.95 Meters Registered
Depth: 2.96 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 16-05-1816
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Cedule d.d. 16 mei 1816
lang over stevens 81 voet, wijd op zijn binnenwegering 24 6/11e voet, hol in ruim 10 5/11e voet, het dek hoog aan boord 5 voet. Omgerekend naar meters: lang over stevens 22,93 meter, wijd op zijn binnenwegering 6,95 meter, hol in ruim 2,96 meter, het dek hoog aan boord 1,42 meter.
Advertentie 2 juli 1828
lang 25 ellen, wijd 7 ellen 55 duimen, hol 3 ellen 59 duimen, het verdek 1 el 52 duimen Nederlandse maat
Advertentie 13 december 1834
Nederlandse meetbrief lang 23 ellen 96 duimen, wijd 4(opm. 6) ellen 90 duimen, hol 3 ellen 91 duimen en alzo gemeten op 108 lasten of 204 tonnen.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1816
Datum agenda: 1816-06-21
Register nr: 18141152
Scheepsnaam: MARTHA ELISABETH
Type: Fregat
Lasten: 180
Gebouwd in land: Duitsland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bosscher & Zn, C.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Dahl, Roelf Cornelis
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1811-11-01 SPECULATION
Manager: Tolff Bache c.s., Drammen, Norway
Eigenaar: Tolff Bache c.s., Drammen, Norway
Shareholder: partenrederij
Homeport / Flag: Drammen / Norway

Date/Name Ship 1816-05-16 MARTHA EN ELISABETH
Manager: Firma Casparus Bosscher & Zoon (Casparus & Barend Dirk), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1828-07-10 ASTREA
Manager: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1835-08-20 ASTREA
Manager: Firma Insinger & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Insinger & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1849-02-03 ASTREA
Manager: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

01-11-1811   SPECULATION (Noor)
Lars Jacobsen en zijn mede-reders
Tolff Bache, te Drammen, en
Peter Tomereg en Lars Andersen, beide te Tonsberg (Noorwegen)

Acte d.d. 16 mei 1816                        MARTHA EN ELISABETH
firma Casparus Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam
parten verdeling niet bekend

Cedule van 1 februari 1820, brik MARTHA EN ELISABETH

eigenaren per 1 februari 1820:

firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 7/16e part)

Pieter Cornelis Claasen, Amsterdam (1/8e part)

firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

W.J. Beth, Amsterdam (1/16e part)

J.W. Rösener, Amsterdam (1/8e part)

A. Smits, Amsterdam (1/16e part)

C. van Swieten, Amsterdam (1/16e part)

Wed. R.C. Dahl, Amsterdam (1/16e part)

eigenaren per medio maart 1822:

firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 1/2e part)

Pieter Cornelis Claasen, Amsterdam (1/8e part)

J.W. Rösener, Amsterdam (1/8e part)

firma J.C. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

C. van Swieten, Amsterdam (1/16e part)

A. Smits, Amsterdam (1/16e part)

firma W.J. Betz & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

eigenaren per primo maart 1824

firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 13/16e part)

F. van den Broeke, Amsterdam (1/16e part)

Barend van Spreekens, Amsterdam (1/16e part)

firma J.J. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
 

Acte d.d. 10-07-1828            ASTREA
Coenraad Brandligt, koopvaardijkapitein te Amsterdam.


Zeebrief aanvraag d.d. 03-2-1849

Vries & Co., Amsterdam 
parten verdeling onbekend
 

Ship Events Data

1822-07-31: Collision
Op 31 juli 1822 wordt de brik MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart, des morgens vertrokken uit Curaçao tegen de avond aangezeild door het schip MARTHA EN ELISABETH, kapt. G. Swart, mede van Curaçao naar Amsterdam bestemd; beide de schepen hadden schade bekomen.
1829-01-05: Damaged
Op 5 januari 1829 is het schip ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia, met verlies van een anker en touw uit Deal weggedreven.
1837-06-10: Collision
Op 10 juni 1837 wordt de brik ASTREA, kapt. J.A. de Lang op de Noordzee door een Engelse brik overzeild en daardoor haar boegspriet en stengen aan stukken geraakt en het galjoen afgebroken zijnde, is daarna, op de rede te Vlissingen ten anker willende komen, haar kabelketting gebroken.
1848-05-31: Collision
Op 31 mei 1848 wordt de brik ASTREA, kapt. J.A. de Lang op de rivier van Suriname door de Amerikaanse bark MAISOISSET, kapt. Pausland, aangezeild, waardoor de gehele voorscheg, het galjoen, de kluiverpen, enz, gebroken en het stuurboordsanker door de boeg heen en krom gestoten was.
1852-00-00: Final Fate: Hulked

De zeebrief werd in 1852 geroyeerd, met als reden ‘buiten de vaart gesteld’; mogelijk nog enige tijd als lichter of opslagschip gebruikt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1808
Kapitein: Onbekend
Overige informatie: 1808 - november 1811

Datum vanaf: 1811
Kapitein: Jacobsen, Lars
Overige informatie: Norwegian master pre 1816

Datum vanaf: 1816
Kapitein: Dahl, Roelf Cornelis
Overige informatie: 1816 – 1817

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Scholl, Klaas
Overige informatie: 1817 – 1820

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Swart, Gerrit
Overige informatie: 1820 – 1825

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Kerkhoven, Jacob Pieter
Overige informatie: 1825 – 1828

Datum vanaf: 1828
Kapitein: Brandligt, Coenraad
Overige informatie: 1828 – 1834

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Parma, Sikke Ysbrands
Overige informatie: 1834 – 1835

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Lang, J.A. de
Overige informatie: 1835 – 1851

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1816-07-15
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: MARTHA ELIZABET
Schipper: Dahl, Roelof C.
Scheepstype: brik
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: ASTREA, aquarel gemaakt in 1837, kapitein J.A. de Lang (vlagnummer 355)
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7149-260
DVD 6 – III – 59-61
__________________________________________________
Acte van koop/verkoop
Naam schip: SPECULATION, thans door kopers genaamd MARTHA EN ELISABETH

Plaats en datum acte onderhandse koop, Amsterdam, 1 april 1814

Soort schip

Bouwwerf / verkoper Cornelis Willemsz, scheepstimmerman te Nieuwendam

Gevoerd door kapt. William Tarduff (of Tardiff)

Eigenaar / aankoper Casparus Bosscher en Barend Dirk Bosscher, voor hun firma Casparus Bosscher & Zoon, Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 3 oktober 1814

Nummer van registratie deel 6, folio 44, recto, case 7 en 8

Notaris Mr. Bernardus Albertus van Houten, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 6000,- waarbij de noodzakelijke reparaties aan het schip voor rekening van de kopers komen.

Bijzonderheden: schip lag in april 1814 in de haven van Nieuwendam. Cornelis Willemsz had het schip gekocht van David du Bois zijnde ‘s Lands vendumeester, die tot deze verkoop was geautoriseerd op 7 maart 1806
De acte werd gepasseerd voor notaris van Houten op 3 oktober 1814. De noodzakelijke reparaties waren toen verricht.


Researcher/datum research ML/290607

Naam MARTHA EN ELISABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7149
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5181/7152-1816-53

DVD 6 – VI – 70-73

ACTE AAN-/VERKOOP
Naam schip SPECULATION

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 16 mei 1816

soort schip brik

Bouwwerf/verkoper Siegward Christiaan Paed (of Faed), koopman te Amsterdam, als gemachtigde van kapitein Lars Jacobsen als mede-reder en als gemachtigde van zijn mede-reders Tolff Bache te Drammen, en Peter Tomereg en Lars Andersen, beide te Tonsberg.

Gevoerd door kapt. Lars Jacobsen

eigenaar/aankoper Barend Dirk Bosscher, namens zijn firma Casparus Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen lang over stevens 81 voet, wijd op zijn binnenwegering 24 6/11e voet, hol in het ruim 10 5/11e voet, het dek hoog aan boord 5 voet.

kiellegging

tewaterlating

plaats en datum van registratie Amsterdam, 17 mei 1816

nummer van registratie deel 11, folio.., case …

notaris Reinier Meijjes, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 13.500,-

bijzonderheden± de bovengenoemde Noorse reders hadden het recht van eigendom over het schip verkregen van Johan Hendrik van Kervel, veilingdirecteur te Christiansand bij acte van 1 november 1811researcher/datum research ML/260707

Naam SPECULATION
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1816
Toegang 5181
Inventaris 7152
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-74a
DVD 6 – VII – 224-228
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: Noors SPECULATION, te noemen MARTHA ELIZABETH

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 16 mei 1816

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Lars Jacobsen en zijn mede-reders Tolff Bache, te Drammen, en Peter Tomereg en Lars Andersen, beide te Tonsberg (Noorwegen)

Gevoerd door kapt. Lars Jacobsen

Eigenaar / aankoper Barend Dirk Bosscher, namens zijn firma Casparus Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 81 voet, wijd op zijn binnenwegering 24 6/11e voet, hol in ruim 10 5/11e voet, het dek hoog aan bord 5 voet.

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 17 mei 1816

Nummer van registratie deel 11, folio .. case…

Notaris Reinier Meijjes, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 13.500,-

Bijzonderheden: de Noorse verkopers hadden het eigendom van het schip verkregen te Christiansand op 1 november 1811 voor de veiling-directeur aldaar.


Researcher/datum research ML/090907ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-74b
DVD 6 – VII – 224-228
__________________________________________________
Verklaring
Naam schip: MARTHA ELIZABETH, voorheen Noors SPECULATION

Plaats en datum acte Amsterdam, 8 augustus 1817

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Barend Dirk Bosscher, namens zijn firma C. Bosscher & Zoon, Amsterdam, en de heren Jan George Helwig en Johan Christiaan Moes, aangesteld door de rechtbank van koophandel te Amsterdam op 15 november 1816 om toezicht te houden op de boedel van de firma C. Bosscher & Zoon., verklarende eigenaren te zijn van 1/4e part van de brik MARTHA ELISABETH

Gevoerd door kapt. Claas Scholl

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 8 augustus 1817

Nummer van registratie deel 16, folio 28, verso, vak 1 en 2.

Notaris Reinier Meijjes, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: schip lag bij deze verklaring ter rede van Texel
(opm.: C.Bosscher & Zoon verklaart dus slechts eigenaar van 1/4e van het schip te zijn, en machtigde A.C. van Nueborgh, cargadoor te Amsterdam tot het doen van een verklaring voor burgemeester & wethouders van Amsterdam - vernieuwing zeebrief?)

Researcher/datum research ML/090907

Naam MARTHA ELIZABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7153
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1820.1

foto II – 033, 034
CEDULE

Naam schip MARTHA EN ELISABETH

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 februari 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Gerrit Swart

grootte in tonnen 122 lasten of 244 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating buitenslands gebouwd

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 februari 1820

nummer registratie deel 1, folio 39, verso, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 16886

researcher/datum research: ML / 240514
Bijlage bij cedule 1 van 1 februari 1820, brik MARTHA EN ELISABETH
________________________________________________

eigenaren per 1 februari 1820:

firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 7/16e part)
Pieter Cornelis Claasen, Amsterdam (1/8e part)
firma J.S. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
W.J. Beth, Amsterdam (1/16e part)
J.W. Rösener, Amsterdam (1/8e part)
A. Smits, Amsterdam (1/16e part)
C. van Swieten, Amsterdam (1/16e part)
Wed. R.C. Dahl, Samsterdam (1/16e part)

ML / 240514

Naam MARTHA EN ELISABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1413
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1820-1


BIJLBRIEF schip SPECULATION (thans genaamd MARTHA EN ELISABETH)

plaats en datum acte 16 mei 1816

soort schip brik

gevoerd door kapt. Lars Jacobsen, kapitein/medereder

Bouwwerf/verkoper verkoper: Tollf Bache te Drammen, Peter (onleesbaar) en Lars Andersen, beide te Tönsberg

eigenaar/aankoper C. Bosscher & Zoon, Amsterdam

groot volgens meetbrief in tonnen n.v.

tuigage en aantal dekken n.v.

afmetingen n.v.

kiellegging n.v.

tewaterlating n.v.

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Reinier Meijer te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG 13500.-

bijzonderhedenresearcher/datum research ML/150705

Naam SPECULATION
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1822.10

deel III, foto Il-24, 25
CEDULE

Naam schip MARTHA ELISABETH

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 13 maart 1822

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Gerrit Swart

grootte in tonnen 110 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buitenslands

plaats / datum registratie Amsterdam, 14 maart 1822

nummer registratie deel 5, folio 121, recto, vak 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 660.

researcher/datum research: ML / 280714


Bijlage bij acte 10 van 1822, brik MARTHA ELISABETH

eigenaren per medio maart 1822:

firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 1/2e part)
Pieter Cornelis Claasen, Amsterdam (1/8e part)
J.W. Rösener, Amsterdam (1/8e part)
firma J.C. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
C. van Swieten, Amsterdam (1/16e part)
A. Smits, Amsterdam (1/16e part)
firma W.J. Betz & Zoon, Amsterdam (1/16e part)


ML / 280714

Naam MARTHA ELISABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1415
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1822-10

ACTE AAN-/VERKOOP
schip SPECULATION

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 16 mei 1816

soort schip brik

gevoerd door kapt. Lars Jacobson

Bouwwerf/verkoper Siegward Christiaan Gaed, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Lars Jacobson, kaptein en mede-reder en van Tollf Backe, te Drammen, Peter Tomereg en Lars Anderson, te Tonsberg, allen mede-reders

eigenaar/aankoper Casparus Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris R. Meijjes, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 13.500,-

Bijzonderheden:researcher/datum research ML-230506

Naam SPECULATION
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1824.11

deel IV, foto 66, 67


CEDULE

Naam schip MARTHA EN ELISABETH

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 2 maart 1824

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Gerrit Swart

grootte in tonnen 107 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 maart 1824

nummer registratie deel 8, folio 145, verso, vak

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.


researcher/datum research: ML / 010615


Bijlage bij acte 11 van 1824, brik MARTHA EN ELISABETH
eigenaren per primo maart 1824

Barend Dirk Bosscher, namens zijn firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 13/16e part)
F. van den Broeke, Amsterdam (1/16e part)
Barend van Spreekens, Amsterdam (1/16e part)
firma J.J. Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

ML / 010615

Naam MARTHA EN ELISABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1824
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074-1419-1824-11
ACTE AAN-/VERKOOP
schip SPECULATION, thans genaamd MARTHA EN ELISABETH

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 16 mei 1816

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Siegward Christiaan Goed, koopman te Amsterdam

eigenaar/aankoper Casparus Bosscher & Zoon, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

Notaris: Reinier Meijjes, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 13.500,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-040706

Naam MARTHA EN ELISABETH
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1824
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1828.29

deel VI, foto 080, 081
CEDULE

Naam schip bevorens ge naamd geweest MARTHA EN ELISABETH, thans door koper te noemen ASTREA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 oktober 1828

type schip brik (??)

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door Jacob Pieter Kerkhoven

eigenaar/koper Coenraad Brandligt, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Coenraad Brandligt of wie door eigenaar te benoemen

grootte in tonnen 108 lasten of 204 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 oktober 1828

nummer registratie deel 18, folio 44, verso, vak 1 en 2.

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief en het reçu van de ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen te Amsterdam voor ontvangst van de laatste zeebrief, ingetrokken op 19 juli 1828. Deze ingetrokken zeebrief was op 19 mei 1825 verleend onder reg.no.261, folio 66. Het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838
De eed wordt afgelgd door Pieter Smit Devonshire, Amsterdam, voor en namens de enig eigenaar.
opmerking: duidelijk is in de acte vermeld, dat dit schip een brik is met drie masten(??)researcher/datum research: ML / 070815

Naam ASTREA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1828
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074/1420-1828-29

BIJLBRIEF Martha en Elisabeth, door de koper
genoemd wordende Astrea

plaats en datum acte 10.07.1828

type schip brikschip

kapitein (wijlen) Jacob Pieter Kerkhoven

Bouwwerf/verkoper Barend Dirk Bosscher en Arnold Bouman, kooplieden
te Amsterdam

Eigenaar / koper Coenraad Brandligt, koopvaardijkapitein te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Johannes Albertus Hoog

prijs ƒ 6200

bijzonderheden
researcher/datum research GJM 151105

Naam ASTREA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1828
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1835.22

deel VII, foto 1- 041
CEDULE

Naam schip ASTREA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 10 augustus 1835

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Albrecht Fredrik Insinger, namens zijn firma Insinger & Co., Amsterdam, enig eigenaresse.

te voeren door kapt. Jan Andreas de Lang

grootte in tonnen 108 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 10 augustus 1835

nummer registratie deel 31, folio 176, recto, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de ibovengenoemde eigenaresse. De vorige zeebrief werd op 13 juli 1835 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdamresearcher/datum research: ML / 310116

Naam ASTREA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1835
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1835 – no. 22

KOOPBRIEF Astrea

plaats en datum acte Amsterdam, 18 mei 1835

type schip brikschip

kapitein J.A. de Lang

verkoper Coenraad Brandligt, scheepskapitein te Amsterdam

koper Albrecht Fredrik Insinger, koopman te Amsterdam, namens
de firma Insinger en Compagnie, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Johannes Albertus Hoog, Amsterdam

prijs ƒ 7000

bijzonderheden


Naam ASTREA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1835
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen


Jaar: 1808
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief Amsterdam
archiefnummer Ams.5081-7153-1817-74a+b
archiefnummer Ams 5074.1413.1820.1
archiefnummer 5074/1419-1820-1
archiefnummer Ams 5074.1415.1822.10
archiefnummer 5074/1419-1822-10
archiefnummer Ams 5074.1415.1824.11
archiefnummer 5074-1419-1824-11
archiefnummer 5074/1420-1828-29
archiefnummer AMS 5074.1417.1835.22
De heer Sikko Parma, Hilversum
Monsterrollen Waterschout te Amsterdam,
Gemeente Archief Amsterdam
Archiefnummer. 39-131, 06 november 1828, brik “Astrea”
Archiefnummer. 38-133, 28 juli 1829, brik “Astrea”
Archiefnummer. 38-135, 28 juli 1830, brik “Astrea”
Archiefnummer. 38-139, 13 juli 1832, brik “ Astrea”
Het logboek van de ASTREA van stuurman/kapitein Sikke IJsbrands Parma, thans in het Scheepvaartmuseum te Sneek, met het verslag van een reis van Vlissingen via Rio de Janeiro naar Batavia en terug. (26 september 1832-06 april 1834)
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
CCR = Curaçaosche Courant
JC = Javasche Courant
LCO = Leydsche Courant
NIH = Nederlandsch Indisch Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
ZP = Zeepost