Inloggen
BORELLI - ID 1054


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1940
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5018040
Nat. Official Number: 1963 Z GRON 1940
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: D. & Joh. Boot N.V., Scheepsbouwwerf 'De Vooruitgang', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 1129
Launch Date: 1940-03-02
Delivery Date: 1940-03-28
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 165
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie nr. 3145 Type 3VD6A (280x400)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 219.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 101.00 Net tonnage
Deadweight: 270.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 14000 Cubic Feet
Bale: 13200 Cubic Feet
 
Length 2: 34.87 Meters Registered
Beam: 6.84 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.27 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1951
Type: Lengthened
Omschrijving: Begin 1951 verlengd door Scheepswerf 'Het Westerdok', Amsterdam. Brt 262, Nrt 126, Dwat 325 Ll 40,76.

Ship History Data

Date/Name Ship 1940-03-28 BORELLI
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas de Vries, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDEZ

Date/Name Ship 1955-01-24 ANJA
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Anja', Foxhol, Groningen, Netherlands
Shareholder: Johann Wilhelm Pohlmann (later A. Pohlmann-Doddema), Jan de Vries, Kornelis Hendrik Doddema, Eildert Dijkema, Afiena de Vries
Homeport / Flag: Foxhol / Netherlands
Callsign: PCQY

Date/Name Ship 1960-11-09 ANJA
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan de Vries, Appingedam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: PCQY
Additional info: Mei 1966 thuishaven Groningen.

Date/Name Ship 1969-10-23 ANJA
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Wester, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCQY
Additional info: Fl. 65.000

Ship Events Data

1940-03-28: Als BORELLI, zijnde een motorschip, metende 619.69 m3 bruto inhoud, volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6184 d.d. 18-03-1940, liggende te Gouwsluis, door D. Loorbach, scheepsmeter te Amsterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1963 Z GRON 1940 op het achterschip in achterschot dekhuis (WC), 4.95 m. uit hekplaat, 0.00 m. uit lengteas en 1.65 m. boven het dek.
1940-05-16: Overgenomen door de Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen. Op 1 juni 1945 terug aan de eigenaar.
1949-07-02: Leeuwarder courant 02-07-1949: Lijk van verdronken zeeman opgehaald.De rijkspolitie te water heeft uit de Coenhaven te Amsterdam het lijk opgehaald van de 21-jarige kok van de kustvaarder „Borelli", M. F. Beekman uit Goutum, die ongeveer een week geleden in de haven verdronk.
1951-06-30: NvhN 30-06-1951: Ook op zee spaart men mee! De stuurman van de kustvaarder .Borelli, Germ Tuil, kwam een van onze lezeressen een mooi voorraadje zilverpapier brengen. „Voor Dr. Denker van het Nieuwsblad", zei hij. De bemanning van 7 man had dit op een reis van 5 weken gespaard. „Elk ogenblik stopte een van de matrozen een stukje zilverpapier uit een sigarettendoosje in m'n zak",' vertelde stuurman Tuil. Hulde, mannen van de Borelli! Ik hoop, dat uw actie een voorbeeld zal zijn voor de bemanningen van vele andere schepen. De scholen blijven trouw meewerken.
1954-06-29: Tijdens de reis van Rotterdam naar Odense(Dnk) met een lading van 380 ton glas in de Odense fjord, aan de grond gelopen.

m.s. BORELLI af Delfzijl, 262 B. R. T. På rejse fra Rotterdam til Odense. Grundstødt d. 29/6 54 i Odense Fjord. Strandingsindberetning dat. 1/7 54.
Kl. 1220 grundstødte B. under en VNV.-lig brise med udgående strøm ved Sorte Ø. Skibet er senere kommet flot ved fremmed hjælp, efter at en del af ladningen var blevet lægtret. Anm. Årsagen til grundstødningen angives at være forveksling af farvandsafmærkningen.
1954-12-18: Leeuwarder Courant 18-12-1954: Politierechter. Na een moeilyke jeugd was dan de thans negentienjarige Adr. van der B., zonder vaste woonplaats, als lichtmatroos op de kustvaarder „Borelli" terechtgekomen. Op zyn eerste reis, naar Zweden, was hij echter bezweken voor de verleiding, die een gouden polshorloge op hem uitoefende. Zonder vragen of betalen eigende hij zich dat toe en voor dat feit had hij zich gisteren voor de Leeuwarder politierechter te verantwoorden. Deze veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van zes weken, waarvan vier voorwaardelyk met aftrek van het voorarrest sedert 11 December en een proeftijd van twee jaar.
NvhN 18-12-1954: Politierechter Leeuwarden Matroos bestal makker. De 19-jarige lichtmatroos Adriaan v. d. B., afkomstig uit Leeuwarden, zonder vaste woonplaats, maakte op de coaster Borelli een reis naar Zweden. De jongeman, die nooit weelde heeft gekend, zag in de gemeenschappelijke hut, dat de kok een gouden polshorloge tussen zijn kleren legde. Voor hij afmonsterde eigende hij zich dat horloge toe. De Officier van Justitie eiste 6 weken waarvan 3 voorwaardelijk met onmiddellijke gevangenneming; De Politierechter maakte er na het pleidooi van de verdediger, mr Beek, die de verdachte met een ekster vergeleek die op iets blinkends was afgevlogen, 6 weken met aftrek van, waarvan 4 wkn voorwaardelijk met onmiddellijke gevangenneming.
1955-01-24: ANJA, eigendom van: Johan Wilhelm Pohlman, reder te Foxhol 1/2, Jan de Vries, bankwerker te Appingedam 1/4, Kornelis Hendrik Doddema, scheepskapitein gedom. te Foxhol 1/8, Eildert Dijkema, hoofd ener school te Foxhol 1/10 en Afiena de Vries, huishoudster te Appingedam 1/40 deel.
1960-11-04: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het stoten van het motorschip Anja in de Stockholmer Scheren. Het schip was op reis van Kristinestad naar Harlingen en beladen met props. Op 3 november is de Anja in de Stockholmer Scheren nabij het vaarwater, ongeveer tussen de eilanden Korsholmarna en Tjuvk, ten anker gegaan, omdat het vaarwater door de Scheren aldaar niet bevuurd is. De volgende dag ging men op 08.00 uur ankerop en werd de reis vervolgd. Het was buiig weer, de wind was Z.Z.W. 6-7. Daar de kapitein de matroos die met hem de wacht liep, niet vertrouwde als roerganger in de Scheren, nam hij zelf het roer. Toen de stuurman na het ankerhieuwen op de brug kwam, bleef deze uitkijken naar de prikken. De kapitein stond zelf aan het roer; hij was eerst alleen op de brug, maar later kwam de stuurman en hij nam de navigatie over. Op zijn advies stuurde de kapitein een beetje stuurboord uit en even daarna stootte het schip, maar doordat het volle kracht voer, liep het hobbelend over de stenen en kwam weer vrij. Alleen de voorpiek bleek water te maken, men besloot echter verder te varen. Oordeel van de Raad is dat het stoten van de Anja het gevolg is van onvoldoende zorg en oplettendheid bij de navigatie. De kapitein heeft tevoren onvoldoende de kaart bestudeerd terwijl hij niet geheel op de hoogte was van de bakens en de tussenliggende afstanden. Ook de stuurman heeft zich onvoldoende georiënteerd toen hij de navigatie op zich nam. De Raad straft kapitein J.B. en stuurman H.C.G.H beiden door het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 4 april 1961
1961-02-13: Brand uitgebroken aan boord ter hoogte van Start Point. De 'Frans van Seumeren' sleepte het schip naar Dartmouth. Onderweg werden nog brandweerploegen van de Britse torpedojager 'Diana' aan boord gezet. De brandweer van Dartmouth bluste uiteindelijk het vuur. Het achterschip werd daarna gedeeltelijk vernieuwd.
De Telegraaf 14-02-1961: Vloot redt brandende coaster „Anja". Van een speciale verslaggever Dartmouth, dinsoag Een kleine armada van koopvaardijschepen en Britse marineschepen snelde gisteravond de Nederlandse coaster “Anja" te hulp, vlak voor de Zuidengelse kust, ongeveer 10 km van Start Point. Op de „Anja" was brard uitgebroken en de zes bemanningsleden bleken niet in staat te zijn het vuur te blussen. Even later ving de Britse marine het noodsein „Mayday" van de „Anja" op en twee fregatten, de „Pellew" en de „Diana" kregen opdracht koers te zetten naar het Nederlandse schip. De reddingboot van Torbay, de baai van het bekende vakantieoord Torquay, voer eveneens ter assistentie uit, omdat de bemanning de „Anja" zou hebben verlaten. Twaalf andere koopvaardijschepen in de buurt van de „Anja" stoomden eveneens op. Het was ten slotte een andere Nederlandse kuster, de „Frans van Seumeren", die de „Anja" het eerst bereikte. Even later kwam ook de reddingboot langszij en toen begon het gevecht tegen de brand, welke door de zware rookontwikkeling kilometers ver in de omtrek te zien was. Het bleek, dat de opvarenden van de „Anja" in de boten waren gegaan, omdat zij vreesden, dat ieder moment de stookolietank zou kunnen exploderen. Volgens een later radiobericht van de reddingboot was men er gezamenlijk in geslaagd de brand meester te worden en had de „Frans van Seumeren" de „Anja" op sleeptouw genomen naar Dartmouth.
De Waarheid 14-02-1961: Veel hulp voor brandende „Anja”. In angstige spanning heeft binnen en buitenland gisteravond de verontrustende berichten gehoord over de brand aan boord van de Nederlandse kustvaarder „Anja" in het Engelse Kanaal. In de late avond kwam het nieuws, dat de brand bedwongen was en niemand van de bemanning gewond. De eveneens Nederlandse kustvaarder Frans van Seumeren heeft „Anja" naar Engeland gesleept. Om half zeven gisteravond meldde de kapitein van de „Anja", dat men het vuur niet meer in bedwang had. De bemanning wilde het schip verlaten. Het kustvaartuig was met kolen geladen. Schepen voeren ter assistentie uit, o.a. Engelse oorlogsschepen. De „Frans van Seumeren" is langszij gekomen en heeft geholpen de brand te blussen. Bijna zes uur na het uitbreken van de brand is de „Anja" veilig de haven van Dartmouth binnengesleept. De brug was ernstig beschadigd. Tijdens de sleepreis is de tros tweemaal gebroken.
Het Vrije Volk 14-02-1961:Coaster. (Vervolg van voorpagina) Het vuur vrat nog steeds verder om zich heen, maar terwijl Engelse persbureaus berichtten dat de bemanning het schip verlaten had, vertelde kapitein Van der Toren ons kort na negenen niet zonder trots: “ Ik geloof dat wij het halen, wij zitten nog een mijl of drie uit de kust en op de Anja vechten ze door." Over deze drie mijl heeft hij bijna drie uur gedaan, maar kort na elf uur kon hij melden dat de Anja zo goed als zeker behouden was. Men was de brand meester en de kleine haven van Dartmouth, waar honderden mensen in ademloze spanning wachtten, was in zicht. Om half twaalf zagen zij het nog zwaar rokende schip opdoemen en even later was het karwei geklaard. Er zijn aan boord van de Anja geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Het schip is eigendom van de weduwe J. W. Pohlmann e.a. te Foxhol. Het is in 1940 als Borelli in de vaart gekomen. De Anja zal voorlopig voor reparatie in Dartmouth blijven. De schade is het grootst in de verblijven van de bemanning. De kombuis en de slaapverblijven zijn uitgebrand en de hut van de kapitein en het stuurhuis werden ernstig beschadigd.
1969-11-24: Het Vrije Volk 24-11-1969: Drie coasters verkocht. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam — Drie Nederlandse kustvaarders zijn in de afgelopen weken van eigenaar veranderd. Twee ervan werden door toedoen van Supervision Shipping and Trading Cy. in Rotterdam naar het buitenland. verkocht, de derde bleef in Nederland. De 925 dw. ton metende Zus gaat naar Italië en zal onder de naam Emival opnieuw in de vaart worden gebracht. Het schip werd in 1955 in Nederland gebouwd. De kustvaarder Lise (1060 dw. ton), in Nederland gebouwd in 1962, zal voortaan onder Duitse vlag varen. De nieuwe naam: Langstedt. De Anja, 340 dw. ton groot, is in handen van een Groningse kustvaartreder overgegaan. Het schip dateert uit 1940. De naam wordt niet veranderd.
1972-04-22: Final Fate:
Gesaneerd en verkocht voor de sloop aan van Simmeren, Groningen maar gesloopt door 'De Koophandel' te Lekkerkerk.

Afbeeldingen


Omschrijving: Borelli 1940
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: BORELLI
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: ANJA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: ANJA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ANJA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ANJA Antwerpen
Collectie: Andriesse, Jan
Onderwerp: Havenopname