Inloggen
BOREAS - ID 1051


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1915-04-23 / 1917-05-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1915
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 8213 GRON 1915
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1915-04-23
Technical Data

Gross Tonnage: 191.85 Gross tonnage
Net Tonnage: 158.63 Net tonnage
Deadweight: 255.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.77 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.75 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.03 Meters Depth, moulded
Draught: 2.76 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1915-04-23 BOREAS
Manager: Arke Boerma, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Arke Boerma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NHPD

Date/Name Ship 1916-12-11 BOREAS
Manager: Arie Jordens Jr., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Arie Jordens Jr., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHPD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 50.000,--

Ship Events Data

1915-04-23: Dagregister deel 20, nummer 275, den acht en twintigsten April 1900 vijftien. Ondergeteekende A. Boerma, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeilgaffelschoener genaamd “Boreas”, groot bruto vijf honderd drie en veertig en 51/100 = 543.51 kubieke meter of een honderd een en negentig en 85/100 = 191.85 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op vier honderd negen en veertig en 39/100 = 449.39 kubieke meter of een honderd acht en vijftig en 63/100 = 158.63 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1915 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus te Hoornsche Dijk gem. Groningen, thans liggende te Groningen, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen, 23 April 1915. A. Boerma. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 31 Mei 1915 no. 32 is nevens vermeld schip gebrand met het merk 8213 GRON 1915.
1917-03-24: Vertrokken met een lading steenkool van West-Hartlepool naar Assens (Dk) Op 02-04-1917 om 12.00 uur peilde men de toren van Hirsholm op een afstand van 8 mijl zuid. Omstreeks 15.30 uur stootte het schip. Het sneeuwde op dat moment hevig de wind was ZZO geworden. De zeilen stonden over stuurboord. De schoener was aan de grond gelopen bij Græsholm. (Kattegat) Men kreeg de zeilen overstag doch het schip bleef zitten. Tenslotte met een sleepboot vrij gekomen en Frederikshavn binnengebracht. Na lossing aldaar in dok en gerepareerd van de opgelopen schade.
1917-05-00: Final Fate:
NRC 16.05.1917: De sloep van de stoomloodsboot heeft te IJmuiden 5 zeelieden aangebracht, onder wie een licht gewonde, zijnde de bemanning van de Nederlandse schoener “Boreas”, thuisbehorende te Rotterdam, van de rederij A. Jordens. De schoener was op weg van Gothenburg naar Rotterdam, en is hedennacht om 12 uur, 25 mijl ten NW van IJmuiden, zonder waarschuwing, getorpedeerd. Het vaartuig was geladen met zinkerts. (De "Boreas" was een stalen schoener van 192 ton. De schoener was in een sneeuwstorm in begin April bij Hirstholmen gestrand en op 5 April naar Frederikshaven gebracht om gerepareerd te worden.)
NRC 17.05.1917: Nader meldt men ons nog uit IJmuiden:
De plaatsbepaling, waar de schoener door de duikboot werd aangevallen, is moeilijk met juistheid vast te stellen, althans wat de lengte- en breedtegraad betreft. Volgens de mededeling van de kapitein had men de laatste drie dagen op bestek gezeild en kan alleen met enige nauwkeurigheid worden vastgesteld, dat men ongeveere 25 noordwest van IJmuiden was, toen de duikboot-aanval midden in de nacht plaats greep. De beschieting was zeer hevig, men begaf zich in allerijl in de scheepsboot. Het schieten hield ook toen nog aan, er werden zelfs noch zes schoten gelost, toen men reeds in de boot had plaatsgenomen. Kapitein Goumare en een van de matrozen kregen zeer lichte verwondingen door granaatscherven. Of het schip dadelijk zonk is, weet men niet met zekerheid te zeggen, doch de treffers en de lading zinkerts in aanmerking genomen, is daaraan weinig twijfel. De duikboot zelf heeft men niet te zien gekregen. De loodsboot, die de 5 man (4 Nederlanders en 1 Deen) aanbracht, had hen overgenomen van de logger Katwijk 49, die daarop dadelijk naar de visserij is teruggekeerd.

Afbeeldingen


Omschrijving: BOREAS (uit COASTERS van A. Boerma)
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Onbekend *