Inloggen
DANKBAARHEID (DE) - ID 10461

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-10-08 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1829-00-00
Delivery Date: 1829-09-22
Technical Data

Gross Tonnage: 112.00 lasts
 
Length 1: 29.70 Meters Registered
Beam: 4.01 Meters Registered
Depth: 3.95 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-10-08
Register nr: 18290672
Scheepsnaam: DANKBAARHEID
Type: Brik
Lasten: 112
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hooft, J.B. 't
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Hazewinkel, J.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Oost Indien

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-09-22 DANKBAARHEID (DE)
Manager: Jacob Buys ’t Hooft c.s., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jacob Buys ’t Hooft c.s., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Ship Events Data

1829-10-13: RC 131029
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw Nederlands gekoperd brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel; hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers. (opm.: Eerste reis)
Adres bij de cargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft.
1841-10-00: Damaged
Oktober 1841 De brik de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht te Batavia gearriveerd, heeft, bij het opzeilen van Straat Sunda op een koraalrif gestoten en is sedert naar Onrust gezeild om te kielen en onderzocht te worden.
1844-02-23: Final Fate: Broken up

De brik DANKBAARHEID (laatste reis 1842, kapt. J.J. Duintjer) werd uiteindelijk verkocht voor de sloop; de zeebrief werd op 23 februari 1844 geroyeerd met als reden ‘schip gesloopt’

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Hazewinkel, J.H.
Overige informatie: 0

Algemene informatie


 

1828
 

DC 061228
Advertentie. De ingezetenen der stad Dordrecht worden verwittigd, dat de scheepmaker Jan Schouten voornemens is zijn brikschip de DANKBAARHEID, op heden zaterdag, des namiddags ten 3½ ure, van zijn werf te water te laten.

1829

 

DC 081029
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers. Adres bij kargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft.


Op 08-10-1829 wordt voor de DANKBAARHEID door de firma J.B. ’t Hooft uit Dordrecht een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. J.H. Hazewinkel.
 

RC 171129
Rotterdam, 16 november. De 14e, des morgens, zeilde van Helvoetsluis de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, naar Batavia.

1830
 

JC 200330
Batavia, 17 maart. Heden arriveerde alhier de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 14e. november vertrokken van Dordrecht.
DC 240730
Dordrecht, 23 juli. De laatste uit Batavia ontvangen berichten gaan tot de 20ste maart. Dezelve behelzen geen nieuws van algemeen aanbelang. Onder de ter rede van de stad liggende schepen was de brik DANKBAARHEID van Dordrecht.

RC 210930
Rotterdam, 20 september. De 18e, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia.
DC 210930
Dordrecht, 20 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Soerabaija met koffij en suiker, en VENUS, kapt. Peter Christoph Steinvoren, van Memel met hout en rogge.
AH 081130
Ingezonden mededeling. In het artikel, geplaatst in het Algemeen Handelsblad van zaterdag de 30e oktober onder dagtekening Amsterdam, den 29e oktober, las ik met bevreemding in paragraaf 2 deze woorden: “terwijl immers voor als nog alle diepgeladen bodems, welker ladingen naar Rotterdam en Dordrecht bestemd zijn, te ’s Gravendeel moeten lichten en merendeels aldaar verblijven”.
Deze zinsnede bevat een belangrijke onnauwkeurigheid voor zo ver dezelve de ligging der steden Rotterdam en Dordrecht wil doen voorkomen als dezelfde beletselen opleverende tegen de aankomst van diepgeladen bodems. Ik vleije mij, dat onbekendheid met de localiteiten tot die onnauwkeurigheid aanleiding gegeven hebben, en dat het Ued. aangenaam zijn zal in de gelegenheid gesteld te zijn, daar waar daadzaken spreken, de waarheid hulde te doen en die misstelling door het plaatsen van deze brief te herstellen.
Alle zwaar beladen schepen, die te ’s Gravendeel, ongeveer een uur gaans beneden Dordrecht gelegen, bereiken, kunnen zonder lichten door het zogenaamde Mallegat tot voor de stad Dordrecht komen.
Het zoude gemakkelijk zijn dit met een aantal voorbeelden te staven, waarvan ik echter slechts de twee volgende hier vermeld, als zijnde alles afdoende, nog van jonge datum en beide de daarbij genoemde schepen te dezer stede te huis behorende en aldaar gebouwd.
De brik de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, kwam de 18e september j.l., beladen met suiker en koffij, te Helvoet binnen, klaarde ten 5 ure na de middag aldaar in en wierp des anderen daags om 6 ure des avonds zonder lichten voor de stad Dordrecht het anker.

1831

 

DC 050431
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel. Adres bij de cargadoors J.B. ‘t Hooft en Gerard Mauritz aldaar.
DC 070631
Het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van deze stad naar Batavia bestemd, is den 2 dezer van Hellevoetsluis in zee gezeild.
JC 270931
Batavia, 23 september. Heden arriveerde alhier de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, den 2 juni vertrokken van Dordrecht.

1832

 

DC 040232
Dordrecht, 3 februari. Het brikschip de DANKBAARHEID, van deze stad naar Batavia bestemd, en den 2 juni van Hellevoetsluis naar zee gezeild was, volgens berichten van Batavia van 4 oktober, aldaar wel aangekomen.
DC 080332
Dordrecht, 7 maart. Zondag namiddag is in Hellevoetsluis binnen gekomen en maandag avond aan deze stad gearriveerd: het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Tagal op Java, met suiker, koffie enz. Gezegd schip was 3 november, tegelijk met het fregatschip de DORTENAAR, van Batavia gezeild; beide schepen waren tegelijk te St. Helena, van waar echter de DANKBAARHEID daags voor de DORTENAAR vertrok.
DC 140432
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw, snelzeilend brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel. Adres bij de Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz, aldaar.


Op 20-04-1832 wordt voor de DANKBAARHEID door de firma J.B. ’t Hooft uit Dordrecht een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. J.H. Hazewinkel.
 

DC 060932
Dordrecht, 5 september. Heden is daarentegen van deze stad gezeild het brikschip de DANKBAARHEID, met stukgoederen naar Batavia gaande.
DC 080932
Dordrecht, 7 september. De van hier naar Batavia bestemde brik de DANKBAARHEID, welke woensdag even na de middag van deze stad vertrok, is gisteren morgen van Hellevoetsluis naar zee gezeild en wel in zee gekomen.


1833

JC 050133
Batavia, 3 januari. Heden is alhier gearriveerd de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 6e september vertrokken van Dordrecht.

DC 300533
Dordrecht, 30 mei. De van deze stad naar Batavia bestemde brik de DANKBAARHEID, welke op 6 september uit Hellevoetsluis in zee was gegaan, is op 3 januari te Batavia aangekomen.

DC 010633
Dordrecht, 31 mei. Men heeft alhier berichten ontvangen, van 2 februari, op welk tijdstip aldaar nog niets ten aanzien van het embargo bekend was; de schepen de DANKBAARHEID en de MAAS zouden den 5, en de HELENA CHRISTINA den 10 vertrekken om de reis naar het vaderland aan te nemen.

RC 080833
Rotterdam, 7 augustus. Volgens brief van Batavia, van de 19e maart, waren, op het ontvangen van het bericht der vijandelijke maatregelen van Engeland en Frankrijk tegen Hollandse koopvaardijschepen in november jl., sedert de 1e maart geen Hollandse schepen van daar naar Nederland vertrokken. De schepen de DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, naar Rotterdam en de DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, naar Dordrecht bestemd, waren te Soerabaya belet geworden te vertrekken.
DC 080833
Dordrecht, 7 augustus. Volgens bericht van Java bevonden zich onder de Nederlandse schepen, welke, ten gevolge van het in het begin van maart aldaar ontvangen bericht van het in Engeland en Frankrijk gelegd embargo, op last der regering naar Sourabaya verzeild waren, om aldaar in veiligheid te blijven liggen tot dat men uit het vaderland de tijding van het weder ophouden aller vijandelijkheden zou ontvangen hebben, onder anderen de DRIE MARIA’S, en de DANKBAARHEID, beiden naar Nederland, en het laatste bepaaldelijk naar Dordrecht bestemd.

RC 100933
Rotterdam, 9 september. Het schip de DANKBAARHEID, kapt. D. Hazewinkel, zou korte tijd na de 23e april, van Batavia naar Dordrecht vertrekken.

1834
 

DC 010334
Dordrecht, 28 februari. Naar men verneemt is gisteren na posttijd te Hellevoetsluis binnen gekomen het alhier te huis behorend brikschip de DANKBAARHEID, den 3 november ll. van Batavia vertrokken, en wordt hetzelve ieder ogenblik aan deze stad verwacht.
DC 030334
Hellevoetsluis, 28 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KORTENAAR, kapt. H. Glazener, DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, allen van Batavia.
RC 040334
Advertentie. De houders der cognossementen over 124 balen koffie, gemerkt DM & C. en 10 balen koffie gemerkt DR met xx er onder, aangebracht van Batavia per DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, gelieven zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.
DC 040334
Dordrecht, 3 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia, met koffie en stukgoederen, en BERNHARD BRONS, kapt. A.T. de Haan, van Emden, met hardsteen.

Op 09-05-1834 wordt voor de DANKBAARHEID door de firma J.B. ’t Hooft uit Dordrecht een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. J.H. Hazewinkel.

 

RC 100534
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Batavia, het nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers, om tegen het einde dezer maand te vertrekken. Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.
DC 030734
Hellevoetsluis, 30 juni. Gisteren namiddag zeilde naar zee: DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazenwinkel, naar Batavia.
JC 221034
Batavia, 20 oktober. De 17e dezer zijn alhier aangekomen de brik CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, vertrokken van Amsterdam de 8e februari (opm: een uitzonderlijk lange reis), en de brik DANKBAARHEID,  kapt. J.H. Hazewinkel, vertrokken van Dordrecht de 29e juni.

1835


DC 050335
Dordrecht, 4 maart. Met de jongste berichten uit Batavia is ook tijding ontvangen dat het schip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van deze stad, hetwelk 29 juli uit Hellevoetsluis gezeild was, op 17 oktober ter rede van Batavia aangekomen is.
RC 120335
Rotterdam, 11 maart. Het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ is de 17e oktober van Soerabaya, over Samarang en Batavia, naar Rotterdam en de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 26e van Batavia naar Samarang gezeild.
PGC 310735
Onder meer andere Nederlandse en vreemde schepen lag den 24 maart ter rede van Batavia de brik de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
RC 170935
Rotterdam, 16 september. De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia.
DC 190935
Dordrecht, 18 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia, met koffie en stukgoederen.

1836

 

DC 230136
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip de DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, om op 5 februari aanstaande te vertrekken, hebbende een zeer goede inrichting voor passagiers. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz, aldaar.


Op 23-01-1836 wordt voor de DANKBAARHEID door de firma J.B. ’t Hooft uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.M. Vogelsang.
 

DC 060236
Dordrecht, 5 februari. Gepasseerde woensdag avond omstreeks half 5 ure is het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, en gisteren morgen omstreeks 7 ure ook het fregatschip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van voor deze stad vertrokken, beiden bestemd naar Batavia.
DC 230236
Hellevoetsluis, 20 februari. Gisteren namiddag zeilden in zee: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, en JOHANNA, kapt. E. Bergman, allen naar Batavia.
RC 010336
Rotterdam, 29 februari.
Kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 20e dezer, met O. wind op de hoogte van de Singels zeilende, gezien een brik, tonende Dordrechtse vlag met no. 24, zijnde waarschijnlijk die van kapt. P.M. Vogelzang, voerende het schip de DANKBAARHEID, van Dordrecht naar Batavia.
JC 080636
Batavia, 4 juni. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, van Rotterdam vertrokken de 19e februari, en de dito brik DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Dordrecht vertrokken de 19e dito.
DC 101136
Dordrecht, 9 november. Volgens particulier bericht, is gisteren namiddag te Hellevoetsluis ook nog binnengekomen het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. P. M. Vogelzang, komende van Batavia en bestemd naar deze stad.
AH 111136
Binnengekomen: Hellevoetsluis, 9 november. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Batavia.
DC 121136
Dordrecht, 11 november. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Batavia, met suiker en koffie.

1837

 

RC 160337
Te Dordrecht ligt in lading naar: New-York (mede voor passagiers): het gekoperd Brikschip DANKBAARHEID, kapt. M. Vogelsang, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij J.B. ’t Hooft, aldaar, en bij Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam
RC 130537
Rotterdam, 12 mei. Kapt. Johannes Tammes, van Livorno te Hamburg gearriveerd, meldt van daar van den 5 dezer, 15 april, op 49º42’ N.B. en 4º20’ W.L. een brik, tonende de Dordrechtse Collegie-vlag met no. 14 of 24 (hoogstwaarschijnlijk 24) zijnde die van kapt. P.M. Vogelzang, voerende de brik de   DANKBAARHEID, van Dordrecht naar New-York.
JC 141037
Batavia, 12 oktober.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, de 2e juli vertrokken van New York.

1838

DC 010338
Volgens de berichten van Batavia was kapt. Vogelsang, voerende het brikschip de DANKBAARHEID, van deze stad, hetwelk de 13 april van verleden jaar van hier over New York naar Oost Indië vertrok, in het begin van oktober te Batavia aangekomen en had de 26 van daar de reis naar China aangenomen.
AH 300338
Advertentie. Publieke Verkoping, door de makelaars G. Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, H. Vriesendorp en J.P.M. Boonen, te Dordrecht, ten overstaan van de Heer Griffier der Rechtbank van Koophandel, in het Koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht, bij veiling en afslag, op donderdag de 5de april 1838, des middags ten 12 ure, van:
1/32 gedeelte in het te Dordrecht, in den jare 1836, gebouwd gekoperd fregatschip OUD ALBLAS, groot volgens meetbrief 758 tonnen, gevoerd door kapt. J.E. Strumphler, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans vervracht aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij en op de reize naar Batavia.
1/48 gedeelte in het te Dordrecht, in de jare 1829, gebouwd gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, groot volgens meetbrief 214 tonnen, gevoerd door kapt. P.M. Vogelsang, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op een reize over New York en Batavia naar China en terug naar Dordrecht. Beiden te huis behorende te Dordrecht.
Drie aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepreederij, elk groot NLG 400,-, met het daarop eventueel te goed zijnde dividend.
Porties van verschillende grootte in 16 vissersschepen, te huis behorende te Vlaardingen, Maassluis, Pernis en Middelharnis, breder in de publicaties omschreven, benevens:
Twee 1/20 aandelen in de Associatie der Reederij van Vischsloepen, binnen Middelharnis.
Nadere informatiën te bekomen bij bovengenoemde makelaars, alsmede bij de Cargadoors J.B. ’t Hooft, G. Mauritz en Sandberg & Co., te Dordrecht.

Op 08-08-1838 wordt voor de DANKBAARHEID door de firma J.B. ’t Hooft uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. F.K. Veldman.

 

DC 110838
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading voor goederen en passagiers, naar Batavia, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het snelzeilend nieuw gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, kapt. F. Veldman. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz.
JC 291238
Batavia, 28 december. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik DANKBAARHEID, kapt. F.K. Veldman, vertrokken van Dordrecht de 12e september.

1839

 

DC 040539
Advertentie. Publieke verkoping ten overstaan van de notaris Maritz, residerende te Dordrecht, op zaterdag de 25e mei 1839, des middags ten 12 ure, in het Logement het Hof van Holland, van:
1/24e gedeelte in het te Dordrecht gebouwd, gekoperd brikschip (opm: brik) de DANKBAARHEID, groot volgens 's rijks meting 214 tonnen, gevoerd wordende door kapt. F.K. Veltman, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar Batavia.
1/8e gedeelte in het te Pekela gebouwde kofschip CONCORD1A, groot volgens 's rijks meting 132 tonnen, gevoerd wordende door kapt. F.H. Eddes, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans liggende te Rotterdam.
1/16e gedeelte in het te Dordrecht gebouwde kofschip de HOOP, met zink beslagen, groot volgens 's rijks meting 217 tonnen, gevoerd wordende door kapt. J.H. Mugge, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar de Havanna.
1/8e gedeelte in het te Pekela gebouwde kofschip JOHANNA, groot volgens 's rijks meting 146 tonnen, gevoerd wordende door kapt. H.T. de Jong, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar Liverpool.
Vier aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, elk groot NLG 400, alle van dato 24 april 1832, nr. 116, 117, 118 en 119.
DC 121139
Dordrecht, 11 november. Volgens particulier bericht is gisteren namiddag te Hellevoetsluis binnengekomen het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.K. Veltman, laatst van Manilla.

1840

 

DC 170340
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het snelzeilend, gekoperd Nederlands brikschip DE DANKBAARHEID, Kapt. T.K. Veldman, om in de eerste dagen van de volgende maand te vertrekken. Adres bij de cargadoors J.B. 't Hooft en G. Mauritz te Dordrecht.
ZP 051240
Batavia, 12 augustus. Het alhier ter rede liggende schip DANKBAARHEID, kapt. Veltman, is bevracht voor China om de 15e dezer te vertrekken en na aldaar geladen te hebben, op hier terug te komen om vervolgens Amsterdam, Rotterdam of Cowes te vertrekken.
DC 081240
Dordrecht, 7 december. Onder de te Batavia de 12e augustus ter rede liggende schepen worden wijders genoemd de DANKBAARHEID, kapt. Veltman, die, wederom naar China bevracht, de 15e de reis derwaarts zou aannemen, en de JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, als de 10e september gereed zullende zijn om van Batavia de terugreis naar het vaderland aan te nemen.


1841

AH 130541
Advertentie. De houder of houders der cognossementen over de onderstaande goederen, te Dordrecht van Batavia aangebracht, per het brikschip DANKBAARHEID, kapt. T.K. Veldman, gelieven zich ten spoedigste aan te melden, ten kantore van de cargadoor J.R. ’t Hooft, te Dordrecht.
DC 130541
Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. T.K. Veldman, van Batavia, met stukgoederen, en AKKE BOON, kapt. J.A. Potjer, van Glasgow, met ruw ijzer.
AH 030641
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.

Op 12-06-1841 wordt voor de DANKBAARHEID door de firma J.B. ’t Hooft uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.J. Duintjer.

 

DC 230941
Dordrecht, 22 september. Gepraaid op 6 augustus ll. op 13º39’ NB. 26º45’ WL, de brik DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia.
PGC 280941
Het schip de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia, is de 6e augustus, op 13˚39' NB 26˚45' WL, gepraaid.
JC 301041
Batavia, 29 oktober. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, vertrokken van Dordrecht de 15de juli.
PGC 021141

Het schip de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia, is de 2e september op 23º ZB 28º WL, gepraaid.

1842

JC 020242
Samarang, 24 januari. Aangekomen DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer van Batavia.
PGC 150242
Kapitein van Wijk, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 28e oktober 1841 in Straat Sunda gezien te hebben een brik, tonende Dordrechts nummervlag, zijnde vermoedelijk het schip de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht naar Batavia.
JC 090342
Soerabaja, 2 maart. Binnengekomen DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer van Samarang.
PGC 110342
Ter rede van Batavia waren de 6e november II. onder anderen liggende de Nederlandse schepen VEREENIGING, kapt. Herman, LOUISA MARIA, kapt. Jaski, beide in lading naar Amsterdam; DANKBAARHEID, kapt. Duintjer en de HOOP, kapt. Pronk naar Dordrecht.
PGC 220342
De brik de DANKBAARHEID, kapt. Duintjer, van Dordrecht te Batavia gearriveerd, heeft, bij het opzeilen van Straat Sunda op een koraalrif gestoten en is sedert naar Onrust gezeild om te kielen en onderzocht te worden.
RC 300442
Het schip de DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, had, volgens brief van Batavia van den 11 december 1841, de reparatie op het eiland Onrust bewerkstelligd, en zou tegen het einde van januari naar Nederland retourneren.
DC 250842Dordrecht, 24 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: de DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, van Batavia, met sigaren, tabak, en bindrotting.
RC 191142
Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen C.W. Zn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op zaterdag de 3e december 1842, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zalm, in het Nederlandse Koffiehuis, over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling, te verkopen: een extraordinair welbezeild, op deze laatste reis op Java geheel nieuw gekoperd en met een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe koperen borsten voorzien brikschip, gezien de DANKBAARHEID, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. J.J. Duintjer, volgens meetbrief lang 29 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 1 duim, hol 3 ellen 95 duimen en alzo gemeten op 111 lasten, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en breder bij de inventaris omschreven; zullende afzonderlijk geveild worden: instrumenten en kaarten, waaronder een nieuwe chronometer van Parkinson & Frodsham, te Londen, no. 2084, bij de makers voorhanden, met garantie, een Oriental navigator, enz.
Onmiddellijk na de veiling van het vorenstaande zal nog door voormelde makelaars worden geveild een partij, onlangs van Java aangebracht, van ruim 300.000 Java sigaren, in kavelingen. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoor J.B. ’T Hooft, te Dordrecht.

1843

 

DC 070343
Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, C. Wzn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte), op woensdag 15 maart 1843, des namiddags ten 3 ure, ten Huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen het hol van het Nederlands brikschip, genaamd de DANKBAARHEID, laatst gevoerd door kapt. J.J. Duintjer, volgens meetbrief lang 29 ellen 70 duimen; wijd 4 ellen 1 duim; hol 3 ellen 95 duimen, en gemeten op 111 lasten; benevens deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, alsmede enige andere daarbij gevoegde goederen.
Zijnde de inventaris en andere goederen, daags vóór en op de verkoopdag te zien, aan boord van het schip, liggende in de Kalkhaven, en in de Loods van de heer Jan Schouten, staande op de Kalkhaven, lett. D no. 174.
Nadere onderrichting, alsmede notities voor de veiling, te bekomen bij bovengenoemde Makelaars, of bij de Cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.
(opm: de brik werd uiteindelijk verkocht voor de sloop; de zeebrief werd op 23 februari 1844 geroyeerd met als reden ‘schip gesloopt’)

 

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 63.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: DANKBAARHEID (de)

Plaats en datum: certificaat (bijlbrief 22 september 1829

Soort schip smak (?)

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper scheepsbouwmeester Jan Schouten, Dordrecht

Eigenaar / aankoper de rederij onder de boekhouder J. B. ’t Hooft, Dordrecht

Groot volgens meetbrief 112 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/211105

Naam DANKBAARHEID (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1829
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
N.A. Den Haag toegang 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 63.
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost