Inloggen
Gezagvoerder

Vogelzang(Vogelsang), Pieter Marinus

Naam: Vogelzang(Vogelsang), Pieter Marinus
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
BIESBOSCH 1841 Fregat Sailing Vessel 8056 Bekijk schip
ZWIJGER 1839 Bark Sailing Vessel 9883 Bekijk schip
DANKBAARHEID 1829 Brik Sailing Vessel 10461 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Pieter Vogelsang werd op 07.01.1810 geboren in Dirksland als zoon van Hermanus Pieters Vogelsang en Adriana Magdalena van de Meyden

Hij trouwde op 03.02.1836 met Geertrui Crollius, geboren in 22 september 1815 te Dordrecht. In 1840 woonde hij met zijn gezin in de Vriesestraat C1654. De in Dordrecht geboren kinderen waren Hermanus (1838), later reder te Dordrecht, en Jacobus Abraham (1839), later koopvaardijkapitein Zij overleed op 06 juni 1899 (te Dordrecht?).

Op 19 december 1854 werd het testament van Pieter Vogelsang behandeld bij notaris Dorsser met nr. 20-/1853

Hij overleed te Dordrecht op 17 februari 1854 op de Groenmarkt A7

 

Pieter Marinus Vogelsang uit Dirksland werd per 17 december 1821 “ingenomen” als leerling aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Hij was toen 1 el/43 duim lang, 12 jaar en gevaccineerd . Volgens het doopceduul nr. 1468 werd hij geboren/gedoopt op 18 december 1809/07 januari 1810 als zoon van Hermanus Ruben Vogelsang uit den Haag en Adriana Magdalena van der Meijden uit Dirksland, beiden gereformeerd.. Ten tijde van de inschrijving was de vader overleden en de moeder woonachtig in Dordrecht.

Van de schoolvorderingen werden 3-maandelijkse rapporten bijgehouden tot 1 april 1826. Deze bevatten geen spectaculaire gegevens. Voorts zijn de volgende mededelingen gedaan:

05 augustus 1824     “Heeft met den kwekeling Santbergen gedongen naar de prijs in de stuurmanskunst, zijnde eene Octant en is dezelve bij loting aan hem ten deel gevallen”.

19 oktober 1824       “geplaatst als ligtmatroos op ‘’t schip Industrie kap.Bulsing naar Batavia, voor Rotterdam”.

22 februari 1826       “terug van de reis met goede attestatie”.

05 april 1826             “geplaatst als ligtmatroos op het schip Industrie kapt.Bulsing naar Batavia”.

02 april 1827             “terug van de reis met goede attestatie”.

04 april 1827             “Verzoekt en bekomt zijn ontslag met honorabele attestatie en certificaat vrijstelling voor de Nationale Militie”004-1468.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.M.Vogelsang (adres F.Sipkes) werd met vlagnummer 337 per 02 februari 1836 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege zeemanshoop op voordracht van kapitein P.Sipkes. Toegevoegd is “overleden” 002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 26 januari/02 februari 1836 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Pieter Marinus Vogelsang, oud 26 jaar, voerend de brik “Dankbaarheid”, wonende te Dordrecht en met adres bij kapitein F.Sipkes op de Haarlemmerdijk nr. 99 te Amsterdam, op voordracht van kapitein Pieter Sipkes023.

 

P.M.Vogelsang was in de periode 1836 t/m 1854 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 24.111 en 64a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 april 1854 staat een bericht van het Dordtse zeemanscollege dat kapitein P.M.Vogelsang is overleden.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 13 juni 1854 wordt aan de weduwe van P.M.Vogelsang een uitkering toegekend voor haar en haar kind met ingang van 01 mei 1854.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop van 20 juni 1854 staat de mededeling dat per 01 mei 1854 een uitkering is toegekend aan de weduwe van kapitein P.M.Vogelsang voor haar en 1 kind.023.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 29 januari 1836 staat vermeld dat P.M.Vogelsang het vlagnummer 24 krijgt van kapitein Hazewinkel, die het bevel op hetzelfde schip heeft gevoerd. (Het moet dan gaan om de “Dankbaarheid”)064a

 

In een kasboek van het Dordtse zeemanscollege dd 1834-1835 staat de entreestorting ad f 15,- per februari 1836 van kapitein P.M.Vogelsang. 064b

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd februari 1854 staat vermeld dat de weduwe P.Vogelzang een uitkering kreeg van f 100,-.064a

In het kasboek van het Dordtse College dd 22 februari 1854 staat de de boeking van de uitkering aan de weduwe van kapitein Vogelsang van de regelementair toegestane f 100,-.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat P.M.Vogelsang als gezagvoerder064a:

*   1837                                                      brik “Dankbaarheid”   boekhouder J.B.’t Hooft, Dordrecht

*   1842 t/m 1846; 1850; 1852 t/m 1853 fregat “Biesbosch”       boekhouder J.B.’t Hooft & Deking Dura, Dordrecht

*   1854                                                      geen vermelding van een schip

 

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren            type                 scheepsnaam              naam reder/boekhouder

     337                        1836            geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1837            brik                  de Dankbaarheid        J.B.'t Hooft te Dordrecht

                                     1838            geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1839            bark                de Zwijger                    J.B.'t Hooft & F.C.Deking Dura te Dordrecht

                                     1840-1853    fregat              de Biesbosch               idem

 

P.M.Vogelesang was in 1840 gezagvoerder van de "Biesbosch" (600 Java last), op 14 juli 1840 te water gelaten op de scheepstimmerwerf van Jan Schouten te Dordrecht voor rederij Deking Dura & Hooft027.

 

Bouma025 (en ook van Sluijs013) vermeldt P.M.Vogelsang als gezagvoerder gedurende:

1828 en 1835 t/m 1838 van de brik “Dankbaarheid”, op 29 augustus 1828 op stapel gezet door J.Schouten te Dordrecht, 224 ton o.m., varend in 1828 voor J Schouten en daarna voor J.B.’t Hooft te Dordrecht. De Nederlandsche Hermes012 vermeldt tevens als inhoud 400 last en onder eigenaar/boekhouder “Aangenom. transp.schip v.h. Gouv.”.

*   1839 t/m1839 als gezagvoerder van de bark “De Zwijger”, op 21 november 1836 op de werf van J.Schouten te Dordrecht op stapel gezet en op 12 april 1839 te water gelaten; 605 ton o.m.; varend voor J.B.’t Hooft en F.C.Déking Dura te Dordrecht.

*   1841 t/m 1853 op het 3/mast schip “Biesbosch”, gebouwd in 1840 (12 april 1839 de kiel gelegd en op 13 juli 1840 te water gelaten op de werf van J.Schouten)013 te Dordrecht, 949 ton o.m., varend voor J.B.’t Hooft & F.C.Deking Dura te Dordrecht.

 

Overige bijzonderheden

"De Drie Gebroeders" op de rede van New York057:

09 juni 1837              "... 's middags ten 3 uur kwamen voor Newyork ten anker ... nevens kwam de brik Dankbaarheid kaptijn Vogelzang een kof Catrina captijn Potjewit beide van Dordrecht ...".

 

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief te Dordrecht.

Op 04 oktober 1828 (MRD 332) in het Gemeentearchief van Dordrecht was P.M.Vogelsang 3e stuurman op het fregat “Louise Prinses der Nederlanden” en vertrok naar Batavia onder kapitein Pieter Sipkes.

In augustus 1830 (MRD 457) was Pieter Sipkes gezagvoerder op de “Koningin der Nederlanden” en vertrok op 25 november 1830 uit Hellevoetsluis naar Batavia. Hij is weer terug in Nederland op 13 oktober 1831. Zijn 1e stuurman was Jan van Nassau, 2e stuurman Pieter Marinus Vogelsang, wonend te Dordrecht, oud 20 jaar, en een maandgage f 50,-, en als stuurmansleerlingen W.Hordijk Wz en A.F.Tijdeman.

Per 30 augustus 1830 (MRD 457) was hij 2e stuurman (en in 1833 1e stuurman) op het fregat “Koningin der Nederlanden” en vertrok voor reizen naar Batavia onder kapitein Pieter Sipkes.

Per 09 maart 1837 (MRD 807) was hij kapitein op de brik “De Dankbaarheid” en vertrok met 17 man naar Batavia.

Per 22 april 1839 (MRD 929) was hij de eerste kapitein op de bark “De Zwijger” en vertrok op 31 mei 1839 uit Hellevoetsluis met 29 man naar Batavia. Hij keerde terug in Holland op 05 april 1840.

Per 23 februari 1841 (MRD 1034) was hij de eerste kapitein op het fregat “Biesbosch”en vertrok op 11 april 1841 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia. Hij keerde in Nederland terug op 13 februari 1842. Hij maakte met dit schip 7 reizen en was van zijn 7e reis weer terug in Nederland op 02 maart 1853..

 

Rotterdamsche Courant 13 mei 1837

Rotterdam, 12 mei. Kapt. Johannes Tammes, van Livorno te Hamburg gearriveerd, meldt van daar van den 5 dezer, dat hij den 6 april op 48º24’ N.B. en 7º54’ W.L. gezien heeft een brik, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met nr. 101, zijnde die van kapt. J.T. Visser, voerende de brik ALIDA, van Amsterdam naar Havana, en den 15 dito, op 49º42’ N.B. en 4º20’ W.L. een brik, tonende de Dordrechtse Collegie-vlag met no. 14 of 24 (hoogstwaarschijnlijk 24) zijnde die van kapt. P.M. Vogelzang, voerende de brik de DANKBAARHEID, van Dordrecht naar New York.