Inloggen
NICKERIE - ID 10436

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-08-20 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Colin Campbell Dent & Co., werf "Schoonderloo", Delfshaven, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1830-07-22
Delivery Date: 1830-08-10
Technical Data

Gross Tonnage: 191.00 lasts
Gross Tonnage 2: 362.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 31.15 Meters Registered
Beam: 5.92 Meters Registered
Depth: 4.42 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-08-20
Register nr: 18300624
Scheepsnaam: NICKERIE
Type: Fregat
Lasten: 191
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Campbell, Dent & Co., Colin
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Allan, A.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Suriname

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-08-10 NICKERIE
Manager: Firma Colin Campbell Dent & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Colin Campbell Dent & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1834-08-18 NICKERIE
Manager: Colin Campbell, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Colin Campbell, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1837-10-11 NICKERIE
Manager: Dugal Forbes Campbell, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Dugal Forbes Campbell, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1841-10-12 NICKERIE
Manager: Firma A. Campbell & Co. (Archibald), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma A. Campbell & Co. (Archibald), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1843-03-14 NICKERIE
Manager: Colin Campbell, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Colin Campbell, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1842-02-00: Sold at auction
Advertentie. Schip NICKERIE. De ondergetekende maakt hiermede kennelijk, dat hij de ware eigenaar van het schip DE NICKERIE is, en dat daarvan geen verkoop buiten zijn toestemming veilig plaats hebben kan.
Delfshaven de 18e februari 1842, Colin Campbell.
1844-02-20: Final Fate: Stranded

Scilly (opm: Cornwall), 28 februari. Het Nederlandse driemastschip NICKERIE, kapt. Hawegh (opm: in 1830 gebouwd en getuigd als fregat; ca. 1838 vertuigd tot bark; kapt. L. Hawegh), van Samarang en Batavia (vertrokken 24 oktober en van St. Helena 7 januari) met koffij en suiker naar Rotterdam, is in de nacht van de 20e dezer op de westelijke rotsen van dit eiland totaal verongelukt (opm: gestrand bij St. Agnus; pos. bij benadering 49º53’ NB 06º20’ WL, zie ook DC 070344 en AC 110344); de equipage, uitgenomen 2 man, is daarbij verdronken en slechts een klein gedeelte der inventaris geborgen. De lading is geheel weg.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Allan, Andrew
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.245 foto DVD II-59,60 __________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: NICKERIE

Plaats en datum acte bijlbrief, Delft, 10 augustus 1830

Soort schip fregat

Bouwwerf Archibald Campbell voor zijn firma Colin Campbell Dent & Co te Rotterdam, verklaart op de eigen werf te Schoonderloo, gemeente Delftshaven, van de firma voor eigen rekening te hebben gebouwd.

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper firma Colin Campbell Dent & Co., huis van negotie te Rotterdam

Te voeren door kapt. Andrew Allan

Groot volgens meetbrief 191 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 31,15 m., breed 5,92 m., hol 4,42 m.

Kiellegging

Tewaterlating 22 juli 1830, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Delft, 10 augustus 1830

Nummer van registratie deel 9, folio 68, recto. Vak 1

Notaris Abraham van Schuijlenburch, vrederechter te Delft

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/070207

Naam NICKERIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1830
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.308 Foto DVD IV – 019,020 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: NICKERIE

Plaats en datum acte koop/verkoop van 3/4e part, Rotterdam,. 18 augustus 1834

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Archibald Campbell, koopman te Rotterdam voor zich en als gemachtigde van de heren Wilkinson Dent en James Macpherson, beide kooplieden te Rotterdam, doch thans te Londen; deze drie heren tezamen eigenaren van 3/4e part

Gevoerd door kapt. John Cleland

Eigenaar / aankoper Colin Campbell, koopman te Rotterdam, 3/4e part; als partner in de voormalige firma Colin Campbell, Dent & Co. te Rotterdam al eigenaar van 1/4e part (nu enig eigenaar)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 362 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 31,15 m., breed 5,92 m., hol 4,42 m.

Kiellegging

Tewaterlating in Nederland gebouwd en uitgehaald voor deze vier heren in 1832

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 19 augustus 1834

Nummer van registratie deel 33, folio 8, verso, vak 1 en 2

Notaris Mr. Adam Schadée, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 9.000,- (3/4e part)

Bijzonderheden

Researcher/datum research ML/310307

Naam NICKERIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1834
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.357 Foto DVD IV – 126,127
________________________________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: NICKERIE

Plaats en datum acte koop/verkoop, 11 oktober 1837

Soort schip bark

Bouwwerf / verkoper Alexander Ferrier, consul van Groot Brittannië in Rotterdam, als gemachtigde van Colin Campbell, koopman te Londen en Rotterdam, enig eigenaar

Gevoerd door kapt. Frans Anton Binnemeyer

Eigenaar / aankoper Dugald Forbes Campbell, particulier te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 362 tonnen of 192 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 31,15 m., breed 5,92 m., hol 4,42 m.

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 12 oktober 1837

Nummer van registratie deel 37, folio 118, verso, vak 5 en 6

Notaris Mr. Adam Schadée, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 54.000 = GBP 4500,-

Bijzonderheden: het schip bevond zich tijdens deze koop/verkoop op reis van Rotterdam naar Java.

Researcher/datum research ML/250407

Naam NICKERIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1838
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.84
DVD VIII – 180 - 183
ACTE VAN KOOP/VERKOOP

Naam schip NICKERIE

plaats en datum acte acte van koop, Rotterdam, 14 maart 1843

type schip bark

bouwwerf/verkoper Archibald Campbell, van de firma A. Campbell & Co., kooplieden te Rotterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Colin Campbell, scheepsreder te Delfshaven

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 362 tonnen of 192 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 31,15 m., breed 5,92 m.,hol 4,40 m.
volgens acte van 12 oktober 1841

kiellegging

tewaterlating gebouwd in Nederland

plaats / datum registratie Rotterdam, 15 maart 1843

nummer van registratie deel 110, folio 61, verso, vak 3-5

notaris Pierre Gerard Dalen, notaris te Rotterdam

prijs NLG. 13.000,-

Bijzonderheden: bovengenoemde afmetingen/tonnage zijn volgens de laatste koopacte, doch op 28 juli 1841 hermeten op 31,15 x 5,21 x 4,78 meter = 345 tonnen.
Schip ligt bij deze transactie in de Scheepsmakershaven te Rotterdam, en was eigendom geworden van de firma A. Campbell & Co. volgens acte op 12 oktober 1841 voor Willem Kley, notaris te Rotterdam. Het schip was op 14 maart 1843 reeds door koper overgenomen.


researcher/datum research: ML / 261207

Naam NICKERIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1843
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Bijlbrief: ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag / archiefnummer Rott.3.03.56.65.245