Inloggen
MARY EN HILLEGONDA - ID 10377


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1835-12-03 / 1859-09-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1835
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortelandt & Anthony, scheepswerf St. Joris, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1834-09-13
Launch Date: 1835-08-08
Delivery Date: 1835-09-14
Technical Data

Gross Tonnage: 387.00 lasts
 
Length 1: 40.50 Meters Registered
Beam: 7.03 Meters Registered
Depth: 5.79 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1835
Datum agenda: 1835-12-03
Register nr: 18350531
Scheepsnaam: MARY EN HILLEGONDA
Type: Fregat
Lasten: 387
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Suermondt & Zonen, E.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Jong, D.A. de
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1835-09-14 MARY EN HILLEGONDA
Manager: Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1856-10-14 BEIJENKORF
Manager: Cornelis Smit (scheepsbouwer), Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Smit (scheepsbouwer), Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

1835 - MARY EN HILLEGONDA.
Mede-eigenaren: 
Jan van der Hoop & Zoon (2/24e part),
Kuyper,Van Dam & Smeer (1/24e part),
Van der Wallen Van Vollenhoven & Zonen (1/24e part),
R. Mees & Zoonen (2/24e part),
Frans Smeer (1/24e part),
IJman Dirk Christiaan Suermondt (3/24e part),
Vrouwe Maria Geertruida Suermondt, weduwe Emmericus Carel de Weert (2/24e part),
Hessel Glazener (2/24e part)
en firma E. Suermondt & Zoonen (10/24e part),
alle te Rotterdam

Ship Events Data

1859-09-00: Final Fate: Broken up

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Van Wageninge, gevestigd te Alblasserdam, als lasthebbende van zijn principalen, is voornemens in het openbaar te veilen en te verkopen: het hol of casco van het Nederlands gekoperd Barkschip BEIJENKORF, groot 381 lasten, liggende te Alblasserdam. Voorts: vijf ijzeren scheepslieren, twee kelderwinden, twee lange visijzers, een partij Amerikaans hout, zes ankers van verschillende grootte en zwaarte, een partij patent- en Engels ijzer en meer andere goederen. Zullende deze verkoping geschieden op woensdag de 2e november 1859, des voormiddags ten 11 ure te Alblasserdam, in het Raadhuis, zijnde inmiddels nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris. (opm: verkocht voor de sloop, zie NRC 240260)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Glazener, Hessel
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: BEIJENKORF , aquarel gemaakt in 1857, kapitein T. Vogelesang (vlagnummer R458)
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: BEIJENKORF in vliegende storm op 06-10-1857
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Storm
Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.329 Foto DVD IV – 068-070 _________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: MARY EN HILLEGONDA

Plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 11 september 1835

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Johannes de Jong, voor de firma De Jong, Korteland & Anthony, scheepsbouwmeesters op hun werf St. Joris, gelegen aan de Houtlaan te Rotterdam

Gevoerd door kapt. Hessel Glazener

Eigenaar / aankoper Jan van der Hoop & Zoon (2/24e part), Kuyper,Van Dam & Smeer (1/24e part), Van der Wallen Van Vollenhoven & Zonen (1/24e part), R. Mees & Zoonen (2/24e part), Frans Smeer
(1/24e part), IJman Dirk Christiaan Suermondt (3/24e part), Vrouwe Maria Geertruida Suermondt, weduwe Emmericus Carel de Weert (2/24e part), Hessel Glazener (2/24e part) en firma E. Suermondt & Zoonen (10/24e part), alle te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 387 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 40,50 m., breed 7,03 m., hol 5,79 m.

Kiellegging 13 september 1834

Tewaterlating 8 augustus 1835, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 14 september 1835

Nummer van registratie deel 5, folio 53, recto, vak 2-4

Notaris Dammes Ledeboer, vrederechter te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden
Researcher/datum research ML/060407

Naam MARY EN HILLEGONDA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1835
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.384
DVD VIII - 910, 915
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip MARY EN HILLEGONDA, thans de BIJENKORF

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Rotterdam, 14 oktober 1856

type schip hol van het fregatschip

bouwwerf/verkoper Evert Suermondt, voor zijn firma E. Suermondt & Zoonen (10/24e part) en ten behoeve van IJman Dirk Christiaan Suermondt, particulier te Utrecht,(3/24e part), Cornelis Johannes Wijnaerdts, predikant te Warnsveld als voogd voor zijn minderjarige dochters Maria Geertruida Antonia Emmerica en Catharina Johanna Wilhelmina Wijnaerdts, door hem verwekt in huwelijk met wijlen Catharina Emmerica de Weert, overleden Warnsveld 8 november 1837 (samen 2/24e part) en Mr. Rudolf Adriaan Mees, voor zijn firma R. Mees & Zoonen, kassiers te Rotterdam (2/24e part), verkregen bij aanbouw, volgens bijlbrief d.d. 11 september 1835

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Cornelis Smit, reder en koopman te Alblasserdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 387 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 40,50 m., breed 7,03 m., hol 5,79 m.

kiellegging

tewaterlating 1835

plaats / datum registratie Rotterdam, 14 oktober 1856

nummer van registratie deel 143, folio 181, verso, vak 8

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs NLG 8.000,-

bijzonderheden: zie bijlage voor transacties van de aandelen in het schip.
Het schip ligt bij deze transactie te Rotterdam.
Opm: dit is de eerste MARY EN HILLEGONDA, vergelijk met bijlbrief 378 van 1856, waar het de tweede MARY EN HILLEGONDA betreft.researcher/datum research: ML / 110608
Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.384 - transacties van eigendom
van het fregat MARY EN HILLEGONDA (I)

De firma Suermondt & Zoonen had na de aanbouw nog 1/24e part gekocht op 17 november 1843 van de firma Van der Wallen van Vollenhoven (bij aanbouw verkregen) en 6/24e part gekocht op (onleesbare datum) van firma Jan van der Hoop & Zoon en aan Kuyper, Van Dam & Smeer, welke beide laatsten het eigendom bij aanbouw hadden verkregen en
2/24 part gekocht op 9 december 1836 van Mej. Adriana Catharina Masdijk, weduwe van Hessel Glazener, Rotterdam (Hessel Glazener had deze bij de aanbouw verkregen) en 1/24e part van erven wijlen Jacob Mees, die deze had verkregen door aankoop op 2 juli 1839 van Frans Smeer (die het part bij de bouw had verkregen) en dan hadden de genoemde minderjarige dochters hun 2/24e part verkregen door acte van scheiding op 8 juni 1842 van wijlen Maria Geertruida Suermondt, weduwe van Emmericus Carel de Weert (ook deze De Weert had de aandelen bij de bouw van het schip verkregen)

De verkoop van Suermondt c.s. aan Cornelis Smit wordt geacht te hebben plaatsgevonden met terugwerkende kracht tot 24 januari 1856.

(opm: de acte is onduidelijk en ingewikkeld. Ik sta er niet voor in, dat ik alle transacties juist heb geïnterpreteerd)

ML / 110608

Naam BIJENKORF
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1856
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag / archiefnummer Rott.3.03.56.65.329
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk