Inloggen
PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN - ID 10333

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1826-07-08 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Louis Lecarpentier, Antwerp, Netherlands
Date Laid Down: 1825-05-31
Launch Date: 1826-06-21
Delivery Date: 1826-07-03
Technical Data

Gross Tonnage: 130.00 lasts
 
Length 1: 28.00 Meters Registered
Beam: 4.92 Meters Registered
Depth: 4.03 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1826
Datum agenda: 1826-07-08
Register nr: 18260492
Scheepsnaam: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN
Type: Brik
Lasten: 130
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: David & De Boe
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Jonkman, D.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-07-03 PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN
Manager: Firma David & De Boe, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Firma David & De Boe, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1830-10-01 PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN
Manager: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Firma E. & S. & C. St. Martin, kooplieden te Rotterdam, koopt 5/8e part voor NLG 6.250,-

Date/Name Ship 1830-12-10 PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN
Manager: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Firma E. & S. & C. St. Martin, kooplieden te Rotterdam, koopt 3/8e part voor NLG 6.000,-

Ship Events Data

1826-06-27: Meetbrief: 27 juni 1826 - 370 kubieke tonnen of 130 lasten.
Bijzonderheden: Gebouwd van eikenhout met koperen bouten tot aan de berghouten, en gedubbeld met koper.
1833-09-05: Stranded
Op 5 september 1833 is de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, bij Calais gestrand maar kon geborgen worden.
1838-06-29: Damaged
Op 29 juni 1838 is de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN lek te Lissabon binnengelopen. Na reparatie kon de reis op 22 juli worden voortgezet.
1842-12-27: Final Fate: Stranded

Op 27 december 1842 is de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, op reis van Batavia naar Macao, op een koraalrif nabij Macao gestrand en verbrijzeld.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Jonkman, D.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Scharper, Jean (Johan) Frederic
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Uil, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Kok, C.A. de
Overige informatie: Ook wel kapt. C.A. de Cock, of Cocque

Algemene informatie

1826

Op 8 juli 1826 werd de eerste zeebrief en een Turkse Pas verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door David & de Boe, Antwerpen, voor D. Jonkman als kapitein. De Turkse Pas werd op 30 december geretourneerd en op 4 januari 1827 geroyeerd.

DC 030826
Vlissingen, 23 juli. Van den 19 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra en DE VROUW CATHARINA, kapt. B. Otten, beiden van Petersburg met potasch; THEODORA, kapt. J.T. Wilderman, van Stockholm met teer en pik; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.H. Deke, van St. Jago op Cuba met suiker; DIE HOFFNUNG, kapt. C.F. Streifert, van Dantzig met pik, teer en potasch; DE HARMONIE, kapt. C.R. Platte, van Cette met wijn en brandewijn; CALEDONIAN, kapt. W. Griffith, van de Havanna met koffie en suiker; MONT VERNON, kapt. I. Buersley, van Charlestown met rijst en katoen en BYRON, kapt. F.A. Cotton, van New Orleans met katoen; de drie laatste moeten quarantaine houden. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert den 21 dezer van onze rede naar zee gezeild: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. D. Jonkman naar Demerary;

DC 231126
Middelburg, 20 november. Den 18 dezer zeilde naar zee het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, bestemd naar Demerary. Ook is die dag alhier ter rede gekomen het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. D. Jonkman van Demerary voor deze stad.

Op 18 december 1826 werd Turkse Turkse Pas verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door David & de Boe, Antwerpen, voor D. Jonkman als kapitein. Deze Pas werd door de gouverneur te Antwerpen op 18 juni 1827 naar Den Haag geretourneerd waarna op 19 juni 1827 royement volgde.

1827

MCO 200127
Middelburg, 19 januari. Gisteren zijn naar zee gezeild: het fregatschip MIDDELBURG, kapt. F. Jonker, naar Batavia ; DE SARA AGATHA, kapt. M.L. Hofman, naar Suriname, en de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. D. Jonkman, naar Demerary bestemd.

Op 13 juni 1827 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door David & de Boe, Antwerpen, voor J.F. Scharper als kapitein. Op 26 juni werd ook een Turkse pas verstrekt. 

RC 170727
Rotterdam, 16 juli. Van Middelburg is de 11e dezer naar zee gezeild het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, naar Demerarij.
RC 111227
Rotterdam, 10 december. Te Middelburg is gearriveerd het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerarij.

1828

Op 2 januari, 27 juni en 12 december 1828 werden Turkse passen verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door David & de Boe, Antwerpen, voor J.F. Scharper als kapitein. Deze werden respectievelijk op 24 juni, 18 december 1828 en 8 juli 1829 geroyeerd. Alle Passen waren aangevraagd in verband met reizen naar Demerary, thans Georgetown.

RC 120628
Rotterdam, 11 juni. Te Middelburg is gearriveerde het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerarij.
RC 291128
Rotterdam, 28 november. Ter rede van Middelburg is gearriveerd het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerary.

1829

Op 7 juli 1829 werden een nieuwe zeebrief en een Turkse Pas verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door David & de Boe, Antwerpen, voor J.F. Scharper als kapitein. De Pas werd op 29 januari 1830 geroyeerd. De zeebrief werd op 16 december 1830 ingetrokken.

1830

RC 190130
Rotterdam, 18 januari. Ter rede van Middelburg is gearriveerd het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerary.

Op 26 maart 1830 werd een Turkse Pas verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door David & de Boe, Antwerpen, voor J.F. Scharper als kapitein. Deze werd op 5 januari 1831 teruggezonden en twee dagen later geroyeerd.

Als uitvloeisel van de opstand tegen de Noord-Nederlanders en de daarop gevolgde Afscheiding en de vorming van België decreteerde de koning op 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 78) dat van alle 196 schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden, waaronder de onderhavige brik, de zeebrief moest worden ingetrokken. St. Martin had zoiets kennelijk al voorzien, en haar zetel van Antwerpen reeds naar Rotterdam verplaatst. Op 1 oktober 1830 hadden de heren een onderhandse koopakte opgesteld waarbij David & De Boe 5/8e aandeel in het schip voor NLG 6250 aan St. Martin verkochten. Op 9 december 1830, de brik lag al sinds januari 1830 in Middelburg, werd van het resterende 3/8e aandeel voor NLG 6.000 aan St. Martin overgedaan. Er waren nu geen buitenlandse aandeelhouders meer in het spel. Deze handeling stelde St. Martin in staat opnieuw een Nederlandse zeebrief aan te vragen

De op 16 december 1830 teruggetrokken zeebrief werd op 11 januari 1831 naar het schip teruggezonden, en geldig verklaard voor kapt. Scharper ‘voor een uitreis op avontuur’. De aanvrager werd niet vermeld en kennelijk was er in Den Haag iets fout gegaan.

1831

Op 13 januari 1831 werd een nieuwe zeebrief aangevraagd voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, nu door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor J.F. Scharper als kapitein. Deze aanvraag werd in advies gehouden onder vermelding ‘koopbrief vragen; was eigendom van David & De Boe en S. St. Martin, Antwerpen’.
Nadat de zaken eindelijk administratief waren afgehandeld en de brik met behulp van de koning als ‘Nederlands’ met thuishaven Rotterdam was erkend werd tenslotte op 23 februari 1831 een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor J.F. Scharper als kapitein, met de vermelding: ‘besluit Z.M. 14 februari no. 4’.
Op 4 juni en 30 december 1831 werd een Turkse Pas voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor J.F. Scharper als kapitein.

MCO 160631
Middelburg, 15 juni. Heden is van hier naar zee gezeild het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapitein J.F. Scharper.

1833

RC 020733
Rotterdam, 1 juli. De 29e, des namiddags, FRANCISCA ALIDA, kapt. H.F. Deddes, van Liverpool en DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van St. Ubes. De 30e, des morgens, arriveerde PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Padang.

Op 19 juli 1833 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt alsmede een Turkse Pas voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor J.F. Scharper als kapitein. 

RC 010833
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingericht, om spoedig te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
AH 090933
Zaterdag (opm: 6 september) is bij Calais een groot Hollands schip met 600 vaten suiker verongelukt. (opm: de brik PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, bleef behouden, zie latere berichten)
RC 100933
Rotterdam, 9 september. Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Rotterdam naar Batavia, is, volgens brief van Rotterdam van de 5e dezer, bij Calais gestrand; de equipage is geborgen. (opm: de brik bleef behouden)
RC 170933
Rotterdam, 16 september. De lading van het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Rotterdam naar Batavia, bij Calais gestrand, wordt geborgen.
AH 170933
Volgens brief van Rotterdam, van de 14e dezer, was de lading, van het bij Calais gestrande schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Scharper, van Rotterdam naar Batavia, geheel gelost en aan strand opgeslagen, vanwaar men het verder naar pakhuizen te Calais zou overbrengen; men hoopte ook nog het schip te kunnen afbrengen, een contracteur van Calais zou daaromtrent al het mogelijke beproeven.
(opm: de brik komt af en vaart t/m 1842; gaat alsdan verloren op een rif nabij Macao; zie ook RC 170734)
PGC 191133
Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Rotterdam naar Batavia, bij Calais gestrand, is volgens brief van daar van 3 november weder af en te Calais binnengebracht.

1834

RC 170734
Advertentie. Publieke verkoping, op autorisatie van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam, op dinsdag den 29 juli 1834, des voormiddags ten 10 ure, in 's Rijks Entrepot, in de Boompjes, alhier, van 142 kisten glas en 1 kist glazen dakpannen, afgeladen geweest aan boord van het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapitein Johan Frederik Scharper, en zulks bij kavelingen van éne kist tevens, zo als dezelven gekaveld zijn liggende in 's Rijks Entrepot voornoemd, en aldaar daags vóór de veiling kunnen worden bezichtigd. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de heren E. & S. & C. St. Martin & Co., aan de zuidzijde van den Haringvliet, te Rotterdam. (opm: zie AH 170933)

Op 13 Augustus 1834 werd een Turkse Pas verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor J.F. Scharper als kapitein. Deze werd op 12 september 1835 geroyeerd.

DC 300834
Hellevoetsluis, 27 augustus. Heden morgen zeilde naar zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J. Scharper, naar de Kaap de Goede Hoop.
DC 110934
Hellevoetsluis, 8 september. Heden morgen zeilden naar zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Weyde, naar Lissabon; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, en JOHANNA GEZINA, kapt. P. Schuur, allen naar Liverpool; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, en MARCILLA, kapt. J. Swift, beiden naar St. Ubes; PRINSES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, naar Batavia; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J. Scharper, naar Kaap de Goede Hoop; de twee laatste zijn echter bij de Goereesche haven ten anker gekomen.
DC 160934
Hellevoetsluis, 12 september. Heden morgen zeilden naar zee: LADY LOUISE, kapt. C. Pallant, naar Hull; KLASINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoort, naar Lissabon, en PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J. Scharper, naar de Kaap de Goede Hoop;

1835

JC 070235
Te Batavia is aangekomen de 2e februari de Nederlandse brik PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, de 13e september vertrokken van Rotterdam.
DC 280735
Dordrecht, 27 juli. Op 16 maart lagen ter rede van Soerabaya Zr. Ms. korvet ZWALUW, schoener PILADES, kanonneerboten no. 8 en 9, schoener HAGEDIS, schepen JULIA, JOHANNA FREDERIKA, MADORA, EUGENIE, AURORA, HENRIETTE EN HENRY, MARGARETHA CATHARINA, IDA ALYDA, FACTORY, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, VEREENIGING en ORTELIUS, brik PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN,
RC 250835
Rotterdam, 24 augustus. De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper en FACTORIJ, kapt. J. Parlevliet Fz., van Batavia;

Op 7 oktober 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door Martin & Cie, Rotterdam, voor J.H. Uil als kapitein.

1836

DC 060236
Middelburg, 2 februari. Den 4 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, en HOFFNUNG, kapt. J.H. Hanzen, beiden naar Lissabon; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Newry; en zeilden naar zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, en ELIZA, kapt. E. Staal, beiden naar Batavia, dezelve zijn bij de Goereesche haven ten anker gekomen.
DC 090236
Hellevoetsluis, 5 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, ELIZA, kapt. E. Staal, STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, en DIANA, kapt. O. Lindeman, allen naar Batavia;
AH 150236
Dordrecht, 12 februari. Volgens particulier bericht uit Helvoetsluis, van de 11e dezer, zag de schipper Van der Hoeve, van de kanaal-loodsboot, in het ogenblik dat de ELIZA, kapt. E. Staal (opm: fregat, bouwjaar 1831, kapt. Egbertus Staal), het ongeluk had op Goodwin Sand te verongelukken, het schip DE STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau en een brik, denkelijk PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, in goede staat derzelver reis voortzetten.
DC 291136
Hellevoetsluis, 27 november. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, en ADRIANA EN JACOBUS, kapt. A. Plokker, beiden van Batavia; GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, van Riga; WIETSINA, kapt. D.D. Greven, van Libau; ENGELINA, kapt. P.H. Rok, van Liverpool; ZORG EN VLIJT, kapt. J. Berghan, van Newcastle.
AH 231236
Advertentie. A. Korsendonk van Pesch, A.C. Dalen Jr. en D. van den Abeelen, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening als lasthebbende van hun meesters, ten overstaan van de heer Griffier van de Rechtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, voor rekening van assuradeurs, op donderdag de 5e januari 1837, des voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekade, publiek te verkopen: 1952 balen Java koffie, allen meer en minder door zeewater beschadigd, alhier van Batavia aangebracht per het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil en dat bij kavelingen zo als die nader door notities zullen worden aangewezen. Nadere onderrichting bij vorengemelde makelaars.

1837

RC 030137
Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
New-York: (mede voor passagiers) het gekoperd Brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen

1838

Op 10 mei 1838 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor C.A. de Kok als kapitein.

ZP 130738
Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Cocq, van Rotterdam naar Batavia, is den 29 juni lek te Lisbon binnengelopen (opm: zie ook ZP 140837; dit is een brik, niet te verwarren met het fregat van dezelfde naam onder kapt. P. Huidekoper)
ZP 140838
Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok (brik, ook wel kapt. C.A. de Cock, of Cocque), van Dordrecht naar Batavia, den 29 juni lek te Lisbon binnengelopen – zie nommer 130 – heeft den 22 juli de reis voortgezet.

1839

ZP 150339
De 17e november lagen ter rede van Batavia de schepen ZEEMANSHOOP, kapt. Kuyper, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, de ZWAAN, kapt. Van Driesten, en BANTAM, kapt. Schoewert.
ZP 220339
De 24e oktober lagen ter rede van Batavia de schepen MARIA, kapt. Remkes, CANTON, kapt. Laurens, CAROLINA JOHANNA, kapt. Matsen, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, en STRAAT SUNDA, kapt. Mulder.
ZP 290439 – 377
Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, van Batavia naar Rotterdam, de 18e februari te Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen – zie no. 374 – is lek, de koffij was onbeschadigd, doch de suiker daarentegen in zwaar beschadigde staat gelost.
ZP 210639 – 422
Het schip (opm: brik) PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, van Batavia naar Dordrecht, was de 19de april te Simons Baaij (Kaap de Goede Hoop) nog liggende.
JC 010440
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 24e maart: bark PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, naar Batavia, bark de VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, naar Batavia met twee passagiers. 
Te Batavia aangekomen schepen:
De 25e maart met twee passagiers; de brik PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, van Cheribon.

1840

Op 10 mei 1840 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor C.A. de Kok als kapitein.

1841

PGC 020241
Volgens brief van kapt. De Kok, voerende het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, van Rotterdam naar Batavia, in d.d. 17 december, was hij, na in Het Kanaal gedurig stormweer doorgestaan te hebben en eerst de 20e november daaruit geraakt te zijn, toen in goede staat zeilende op 02˚20' NB 21˚40' WL; aan boord was alles wel.
JC 130341
Batavia, 10 maart. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA EN LOUISA, kapt. K. de Jong, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 20e november, de dito brik DE COCK, kapt. P. Willems, vertrokken van Rotterdam de 30e oktober, de dito bark CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. D.H. Kramer, met enige passagiers, van Rotterdam vertrokken de 6e november, en het dito schip (opm: brik) PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN,  kapt. C.A. de Kok, van Rotterdam vertrokken de 31e oktober.
RC 310841
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip (opm: brik)PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. Kok; hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
AH 081141
Advertentie. E.L. Jacobsen, D. van den Abeelen, J. Kolff, L.L. Jacobson en C. Suermondt Jr., makelaars te Rotterdam, als last hebbenden van hun meesters, zullen, na gedane aangifte conform de wet, op donderdag de 11e november 1841, onmiddellijk na de afloop der aangekondigde thee-veiling der Nederlandsche Handel-Maatschappij, publiek veilen, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat: een partij van circa 300/12 kisten Pouchon thee, aangevoerd van Batavia, per het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Cock, liggende in Vrij-Entrepôt en dat bij kavelingen zo als die door de Stellen zullen worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

1843

RC 160243
Rotterdam, 15 februari. Het barkschip (opm: brik) PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, is den 22 oktober van Macao te Singapore gearriveerd..
OHC 090343
Amsterdam, 7 maart. Te Batavia is aangekomen PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Kok, van Manilla.
JC 150443
Batavia, 14 april. In de Friend of China van 23 februari vinden wij een bericht opgenomen, hetwelk is aangebracht met het schip ANDROMACHE en behelst, dat het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. de Cock, in de Straat van Bouton verongelukt doch de equipage gered is.
DC 130543
Dordrecht, 15 mei. Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Kok (opm: brik, bouwjaar 1826; kapt. C.A. de Kok; zie ook AH 160543), van Batavia naar Macao, is op een koraalrif totaal verongelukt, doch de equipage gered.
AH 160543
Scheepstijding. Het verongelukken van het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Kok, van Batavia naar Macao, heeft 27 december in de nabijheid van laatstgemelde haven plaats gehad; de equipage is door het Engelse schip ANDROMACHE gered.
PGC 190543
Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Kok, de 5e mei van Batavia naar Macao vertrokken, is op een koraalrif gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered.

1844

Op 28 juni 1844 werd de zeebrief van de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip verongelukt’, waarna op 29 juni royement volgde.

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.178
DVD - XXXI – 047-048
BIJLBRIEF

Naam schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN

plaats en datum bijlbrief, Antwerpen, 30 juni 1826

type schip brik, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Louis Le Carpentier, scheepsbouwmeester te Antwerpen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma David & De Boe, kooplieden te Antwerpen en Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 370 kubieke tonnen of 130 lasten (meetbrief 27 junil 1826)

tuigage / aantal dekken 2 dekken, 2 masten

afmetingen 28,00 x 4,92 x 4,03 meter

kiellegging 31 mei 1825

tewaterlating 21 juni 1826

plaats / datum registratie Antwerpen, 3 juli 1826

nummer van registratie blad 123 recto vak 1

notaris bevestigende verklaring burgemeester van Antwerpen.

prijs NLG.

bijzonderheden van eikenhout met koperen bouten tot aan de berghouten, en gedubbeld met koper.


researcher/datum research: AD/210509

Naam PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1826
Toegang 512.0044
Inventaris 132

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.252a Foto DVD II-79-81 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN

Plaats en datum acte onderhandse acte koop/verkoop, Antwerpen, 1 oktober 1830

Soort schip brik , varend onder Nederlandse vlag

Bouwwerf / verkoper firma David en De Roe (Boe?), kooplieden te Antwerpen,
5/8e part

Gevoerd door kapt. J.F. Scharper

Eigenaar / aankoper firma E. & S. & C. St. Martin, kooplieden te Rotterdam, 5/8e part

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating In 1826 te Antwerpen gebouwd.

Plaats en datum van registratie Antwerpen, 1 oktober 1830

Nummer van registratie blad 183, recto vak 2 tot verso vak 1.

Notaris geen

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 6.250,- (voor 5/8e part)

Bijzonderheden:
Het 5/8e part van het schip, bij deze verkoop op reis van en naar Demerary, is verkocht resp. gekocht, ook al zou het schip op deze reis schade lijden of zelfs totaal verloren gaan.
De firma E.& S. & C. St. Martin te Rotterdam worden voortaan met de boekhouding over het schip belast.


Researcher/datum research ML/100207

Naam PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1830
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.252b Foto DVD II-79-81 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN

Plaats en datum acte Rotterdam, 9 december 1830

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper firma David & De Boe, kooplieden te Antwerpen, waarvoor met procuratie tekent Frederic Jean Plate, kantoorbediende te Rotterdam, 3/8e part

Gevoerd door kapt. J.F. Scharper

Eigenaar / aankoper E. & S.& C. St. Martin, commissionairs te Rotterdam, waarvoor optreedt Elie Jean St. Martin, 3/8e part

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating 1826 te Antwerpen

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 10 december 1830

Nummer van registratie deel 27, folio 60, recto, vak 3

Notaris Willem Kleij, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 6.000,-

Bijzonderheden: schip ligt nu te Middelburg.
(opm.: E. & S.& C. St. Martin te Rotterdam bezaten nu het hele schip voor NLG. 12.250,-)


Researcher/datum research ML/100207

Naam PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1830
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
R.A. - Beveren archiefnummer Ant.512.0044.00132.178
N.A. - Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.252a
N.A. - Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.252b
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost