Inloggen
AGATHA - ID 10092

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1826-05-01 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Harm Derks Hesseling, Pekela, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1825-00-00
Launch Date: 1826-00-00
Delivery Date: 1826-04-17
Technical Data

Gross Tonnage: 65.00 lasts
Gross Tonnage 2: 123.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 24.62 Meters Registered
Beam: 4.47 Meters Registered
Depth: 2.52 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1826
Datum agenda: 1826-05-01
Register nr: 18260323
Scheepsnaam: AGATHA
Type: Kof
Lasten: 65
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Nap, H.H.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Potjewijd, B.J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-04-17 AGATHA
Manager: Harm Harms Nap (1767-1832), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Harms Nap en Roelof Wolters, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1828-05-02 AGATHA
Manager: J.A. Eilers, Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1840-04-22 AGATHA
Manager: Udo Freerks Zuiderveen, Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1848-08-12 CATHARINA
Manager: Cornelis Bakker Bertusz., Den Helder, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Bakker Bertusz., Den Helder, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Den Helder / Netherlands

Date/Name Ship 1850-03-27 CATHARINA
Manager: Firma Repko & Co. (zeehandelaren), Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 17 april 1826, van de AGATHA:
Harm Harms Nap, negociant te Groningen en Roelof Wolters


Eigenaren, per 27 maart 1850, van de CATHARINA:
Jacob Bakker, Nieuwediep, verkoopt 3/8e part en houdt 5/8e part
firma Repko & Co., Harlingen (boekhouder en 1/8e part)
Hendrik Baukes Komst, Harlingen (1/8e part)
Dirk Nieting, koopvaardijkapt., Harlingen (1/8e part)

Ship Events Data

1837-12-03: Damaged
Op 3 december 1837 in Texel zijn binnengekomen B J. Potjewijd (opm: AGATHA), van Cardiff, met verlies van boegspriet en andere schade.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Potjewijt, Boele Jans
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Hendrikus Nieting werd op 8 maart 1813 geboren te Nieuwe Pekela. In de geboorteakte staat de familienaam als Nieten. Hij overleed 29 juni 1855 in Harlingen.
Zijn ouders waren Geerts Hendriks Nieten (kapitein) en Geessijn Berends.
Hij trouwde te Harlingen op 27 oktober 1836 met Maatje Minks Stolte en had als kinderen: Gezina (12 november 1838); Mink (16 januari 1841); Berber (17 juli 1843) en Geert (20 juli 1846).
Hendrikus Geerts Nieting trouwde te Harlingen voor de tweede keer op 18 december 1851 met Beitske Timmer, geboren te Harlingen op 12 maart 1821 als dochter van Lammert Jans Timmer en Geertje Teekes Kuiper. Zij overleed te Harlingen op 28 november 1858.
Hij liet na zijn tweede echtgenote Beitske Timmer en de ten laste komende zoon Jan (17 oktober 1852), wonenden te Harlingen. 028-fol.003.

Voor de door Mr. J.P.A. Wortelboer vervaardigde stamboom van G.H. Nieten en diens nageslacht Nieting wordt verwezen naar het genealogisch jaarboek Gruoninga, 56e jaargang 2011, welke zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Groninger Archieven in Groningen.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.G. Nieting te Harlingen werd per 01 juli 1851 met vlagnummer 3 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg”. Zijn schip was de CATHARINA, boekhouder was Repko & Co te Harlingen, die zijn contributie betaalde.
Hij was met vlagnummer 3 lid van het College in de periode 1851-1855034.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

De weduwe van H.G. Nieting had recht op een uitkering uit het fonds van ¦ 300,-, uit te betalen in 12 maandelijkse termijnen en een uitkering ineens van ¦ 10,- voor het kind028-fol.003 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer  H3,  periode 1850-1854, type  kof, naam van het schip CATHARINA, boekhouder/reder Repko &Co, Harlingen.    

H.G. Nieting werd in februari 1855 op de CATHARINA – gebouwd in 1826 – als kapitein opgevolgd door zijn jongere broer Jan Geerts Nieting. Deze verloor het schip op 11 september 1862 in de buurt van Haparanda, Noord Finland.

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: NIETING, HENDRIKUS GEERTS

Familiegegevens en opleiding

Jan werd geboren op 29 april 1816 te Nieuwe Pekela als zoon van de schipper Geert Hindriks Nieten en Geessien Beerends.

Jan Geerts Nieting trouwde te Nieuwe Pekela op 06 december 1845 als buitenvaarder met Annegien Hindriks Smit, geboren op 30 mei 1816 te Nieuwe Pekela als dochter van de arbeider Hindrik Philips Smit en Zwaantje Fransens. Bij het huwelijk werd een kind gewettigd. Annegijn overleed te Nieuwe Pekela op 31 januari 1880, oud 63 jaar.

Geen overlijdensgegevens gevonden van Jan Geerts en Annegien, maar blijkens een huwelijksakte van een dochter beiden overleden vóór 1886 en blijkens de monsterrollen wat betreft Jan Geerts nà 1877.

In Burgerlijke Stand akten wordt Jan vermeld als buitenvaarder in 1845 en als schipper in 1856.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Nieting werd per 16 april 1864 met vlagnummer 55 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg”. Hij woonde te PekelA. Zijn schip was de “Welgelegen”, boekhouders Repko & Co. De contributie werd betaald door de boekhouders.

Hij was met vlagnummer 55 lid van het College in de periode 1864-1867034.

J.G.Nieting was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 159 in de periode 1857 t.m 1881,

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer      periode      type           naam van het schip                                 boekhouder/reder

H55/NP159     1858-1861 kof             Catharina                                                 Repko & Co, Harlingen

                                                                   verongelukt op de Finse kust

                           1863-1865 kof             Welgelegen (ex Jantina Femmechina, Repko & Co, Harlingen

                                                                   ex Stad Groningen)    gestrand op Ösel en wrak

 

Bouma025 vermeldt J.G.Nieting als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1862 van de kof “Catharina”, gebouwd in 1826, bouwlocatie niet vermeld, 127 ton, varend voor Repko & Co te Harlingen. Jan Geerts was in maart 1855 als kapitein op de CATHARINA zijn oudere broer Hendrikus Geerts Nieting opgevolgd die in juni  1855 overleed.
Het schip is in augustus 1862 verongelukt op de Finse kust;

*    1864 t/m 1866 van de kof “Welgelegen”, ex Jantina Fennechiena, ex Stad Groningen, gebouwd in 1827 te Groningen, 165 ton o.m., varend voor Repko & Co te Harlingen. Het schip is in 1866 gestrand op Oesel en wrak geraakt, zie Provinciale Groninger Courant 13.11.1866.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

19 maart 1831, smak “Jantina”, schipper Herman E.Boswijk, scheepsjongen Jan Geerts Nieten uit Nieuwe Pekela.

Geen datum, 1836, schip “Hinderika”, kapitein H.D. van Wijk, matroos Jan Geerts Nieting uit Nieuwe Pekela.

29 april 1843, kof, geen scheepsnaam vermeld, kapitein Albert Hindriks van Wijk, stuurman Jan Geerts Nieting, 30 jaar uit Nieuwe Pekela.

20 augustus 1864, kof “Welgelegen”, kapitein Jan Geerts Nieting, 48 jaar uit Harlingen.

05 februari 1872, galjoot “Minkeina”, kapitein Derk Groot de Bakker, stuurman Jan Geerts Nieting, 55 jaar uit Nieuwe Pekela.

16 februari 1877, kof “Agatha”, kapitein jelto K.Wind, stuurman Jan Geerts Nieting, 60 jaar uit Nieuwe Pekela.

 

Overige bijzonderheden

Harlinger Courant van 17 oktober 1860

“HARLINGEN, 16 October

Heden is binnengekomen het kofschip Catharina, kapt. Nieting, uit Noorwegen met eene lading hout, waarvan door den beloopen storm den deklast over boord is moeten worden geworpen. Ook zijne stuurman en een ligtmatroos, bij het vastmaken van den jager, over boord geslagen en verdronken, zoodat de lijst der rampen van den jongsten storm weder vergroot is.

Melding uit het journaal van de kof “Catharina” (van Harlingen onder kapitein Jan Geerts Nieting. Op een reis van Harlingen naar Noorwegen sloeg op 05 november 1860 op 54o29’NB/7o2’OL de stuurman overboord en verdronk.115

NRC 130962
Harlingen, 11 september. Volgens telegrafisch bericht uit Tornea (opm: Tornio) is het hier te huis behorende kofschip CATHARINA (opm: bouwjaar 1826), kapt. J.G. Nieting, gekomen van Stettin (opm: Szczecin) en naar Neder-Calix (opm: Nederkalix) met ballast bestemd, in de nabijheid van Haparia (opm: waarschijnlijk Haparanda) aan de Botnische Golf bij de Finse kust gebleven, doch het volk gered.

PGC 131166
Amsterdam, 11 november. Het schip WELGELEGEN, kapt. J.G. Nieting (opm: kof, bouwjaar 1827; kapt. Jan Geerts Nieting), van Harlingen met ballast naar Riga, is volgens telegram uit Reval (opm: Tallinn), van gisteren, op Oesel gestrand en wrak geworden; de inventaris is geborgen; het volk gered.

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: NIETING, JAN GEERTS

Algemene informatie

1826

Op 01-05-1826 wordt voor de AGATHA door H.H. Nap uit Groningen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

DC 150826
Hellevoetsluis. 11 augustus. Den 13 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DANDY, kapt. R. Cook van Londen en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd van Marennes.
DC 280926
Hellevoetsluis, 24 september. Den 26 september. Heden zeilde in zee: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd naar Brest. De wind ZZW.
MCO 281226
Vlissingen, 26 december. Voor Antwerpen bestemd binnengekomen AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd van de Marennes met zout.

1827

RC 020127
Rotterdam, 31 december. Te Antwerpen zijn gearriveerd VRIENDSCHAP, kapt. Valom, van Lissabon, AGATHA, kapt. Potjewijd, van Marennes.
RC 170327
Rotterdam, 16 maart. Den 15 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild.
de JONGE JOHANNA, kapt. J.B. van Puyvelde, naar Londen; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Liverpool.
GRC 060427
Aankomst en vertrek van Schepen. Den 27 maart is te Plymouth in een goeden staat gearriveerd kapt. B.J. Potjewijt, met het kofschip AGATHA, van Antwerpen.
RC 260527
Rotterdam, 25 mei. De 24e, des namiddags arriveerde te Brielle DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Koster, van Libau; DE ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Bordeaux.
RC 030727
Den Briel, 30 juni. Uitgezeild AGATA (opm: AGATHA), B.J. Potjewijt naar Riga.
RC 250827
Rotterdam, 24 augustus. De 22e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Riga.
RC 180927
Rotterdam, 17 september. De 16e, des namiddags, zeilden uit de Maas DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.P. Mulder, naar Poole; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Dublin; de AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Marennes.
OHC 201027
Arrivementen: Te Marennes R.J. Potjewyd van Schiedam.
RC 251027
Rotterdam, 24 oktober. De 22e, des namiddags, arriveerde te Brielle ST. PIETER, kapt. M. van den Bosch, van Ostende. De 23e, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis de AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk en DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, van Marennes.

1828

Op 02-05-1828 wordt voor de AGATHA door J.A. Eilers uit Pekela een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

GRC 120828
Den 25 juli van Riga vertrokken kapit. E. A. Bock, met het kofschip ANNA SOPHIA, naar Amsterdam en kapt. B J. Potjewijt , met het kofschip AGATHA, naar Elseneur.
GRC 220828
Den 6 augustus de Sont gepasseerd het kofschip AGATHA, B.J. Potjewijt komende van Riga en gedestineerd naar Rotterdam.
RC 260828
Rotterdam, 25 augustus. De 24e, dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Riga.
AH 300828
Cargalijst Rotterdam. AGATHA, B.J. Potjewijt van Riga met 80 ton rogge.
RC 090928
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. Potjewyd.
RC 270928
Rotterdam, 26 september. De 26e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, naar Pool en AGATHA, kapt. J. Potjewijd, naar Liverpool.
RC 181128
Den 15 november arriveerde te Helvoetsluis AGATHA, B.J. Potjewijd van Liverpool.
PGC 121228
Advertentie. De notaris Mr. S. Piccardt, zal, ten verzoeke van R.H. Bok, op woensdag, den 7 januari 1829, des avonds te 5 uren, ter O. Pekela, ten huize van R.H. Middel, ter O. Pekela, een publieke verkoping houden van een boerenplaats met behuizing, enz.Voorts zullen alsdan gepresenteerd worden:
1/32 in het kofschip de ZEELUST, bevaren wordende bij Postuma.
1/32 in het kofschip de HOOP, bevaren wordende bij H.W. de Groot.
1/32 in het kofschip JOHANNA MARGARETHA, bevaren wordende bij B.H. Pot;
alle 3 onder directie van den heer Nap.
1/28 in het kofschip MARIA BEERTA, kapt. Kl.A. Tap; boekhouder Huizinga.
En 1/30 in de kof AGATHA; kapt. B.J. Potjewijd; boekhouder J.A. Eilers.

1829

RC 260329
Rotterdam, 25 maart. De 23e dezer, des avonds, zeilden de HERSTELLING, kapt. H.A. Karsijns, naar Londen; AGATHA, kapt. Potjewijd, naar Newcastle.
OHC 090429
Arrivementen: Te Shields B.J. Potjewyd van Rotterdam.
GRC 240429
Den 14den is van Newcastle vertrokken kapt. B. J. Potjewijt, voerende het kofschip AGATHA, op avontuur naar de Oostzee.
OHC 140529
Arrivementen: Te Dantzig B.J. Potjewijd van Newcastle.
RC 060629
Rotterdam, 5 juni. De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis HERMINA, kapt. A.J. Hubert, van Dantzig; DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Fécamp en AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Libau (als bijlegger).
OHC 090629
Amsterdam, 8 juni. Te Helvoet binnengekomen B.J. Potjewijd van Libau.
RC 040729
Rotterdam, 3 juli. De 3e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis de DRIE GEBROEDERS, kapt. A. Hermansen, naar Oldburg; AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar de Oostzee.
OHC 010829
Arrivementen: Te Riga B.J. Potjewijd van Rotterdam.
RC 250829
Rotterdam, 24 augustus. De 22e, des namiddags, arriveerden te Helvoet AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Bos, LOURA, kapt. J.A. Wendt, van Riga.
RC 120929
Rotterdam, 11 september. De 11e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis AGATHA, kapt. R.J. Potjewyd, naar de Oostzee.
RC 170929
Rotterdam, 16 september. De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ST. PETRUS, kapt. J. Moller en AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar de Oostzee.
OHC 221029
Arrivementen: Te Libau B.J. Potjewijd van Schiedam.
RC 031129
Rotterdam, 2 november. De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, van Dantzig; AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Libau.
AH 111129
Cargalijst Roterdam. AGATHA, B.J. Potjewijd van Libau met 45 last gerst en 35 last rogge.

1830

RC 180330
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Londonderry, het Nederlands kofschip, AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewijd. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.
RC 300330
Rotterdam, 29 maart. De 27e, des morgens, zeilden uit de Maas WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde,, naar Lissabon; AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar Londonderry.

Op 14-06-1830 wordt voor de AGATHA door J.A. Eilers uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

OHC 260630
Vlie, 22 juni. Binnengekomen B.J. Potjewijd van Liverpool.
GRC 240830
Aankomst en Vertrek van Schepen. Den 2 augustus zijn van Kroonstad vertrokken kapt. B.H. Pot, gedestineerd naar St. Vallery en kapt B.J. Potjewijt, gedestineerd naar Stettin.
AH 261030
Carga-lijsten. Amsterdam, 25 oktober. AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Stettin.
OHC 281030
Vlie, 21 oktober. Binnengekomen B.J. Potjewijd van Stettin.

1831

AH 140431
Vlie, 10 april. Uitgezeild AGATHA, Potjewijd naar Riga.
RC 260531
Arrivementen: Te Riga B.J. Potjewijd van Amsterdam.
OHC 020731
Te Helvoet gearriveerd B.J. Potjewijd van Riga, is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat gezeild.

1832

RC 030432
Helvoetsluis, 2 april. Uitgezeild AGATHA, B. Potjewijd naar Pernau.
GRC 270432
Den 16 april de Sont gepasseerd AGATHA (Pekela), B.J. Potjewijd van Rotterdam naar Pernau.
AH 180632

Cargalijst Rotterdam. AGATHA, B.J. Potjewyd van Pernau met 87 last gerst.

Op 25-06-1832 wordt voor de AGATHA door J.A. Eilers uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

RC 120732
Den 9 juli uit de Maas gezeild AGATHA, B.J. Potjewijd op avontuur.
GRC 270732
Den 15 juli de Sont gepasseerd AGATHA (Pekela), B.J. Potjewijd van Rotterdam naar de Oostzee.

1833

AH 010833
Cargalijst Schiedam. AGATHA, B.J. Potjewijd van Riga met 83 last rogge.
RC 100833
Rotterdam, 9 augustus. De 9e, des namiddags, zeilde uit de Maas de VROUW AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd en WILLIAM & JOHN, kapt. T. Geldert, naar Newcastle.
AH 300833
Briel, 28 augustus. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewyd van Newcastle.
RC 170933
Rotterdam, 16 september. De 14e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas de EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Petersburg; WILLEMINA MAGDALENA, kapt. C.T. Liep, naar Elseneur; de VROUW AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Newcastle.
RC 051033
Rotterdam, 4 oktober. De 4e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Newcastle.
RC 261033
De 25e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis GEZINA, kapt. R.P. Roelofs, naar Liverpool; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Newcastle.
AH 061133
Binnengekomen: Texel, 4 november. AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Newcastle naar Schiedam, door contrariewind.

1834

AH 050234
Advertentie. Schepen in lading. Marseille. Het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewijd. Adres bij Jan Corver en Comp.
AH 130534
Uitgezeild: Texel, 11 mei. EUGENIE, kapt. A.J. Meulenaer (opm: eerste reis van dit in 1830 gebouwde voormalig Zuid-Nederlandse, daarna Belgische en nu Nederlandse fregat) en HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. J.G. Veening, beide naar Batavia; AGATHA, kapt. P.J. Potjewyd, naar Marseille.
RC 280634
Arrivementen: Te Marseille B.J. Potjewijd van Amsterdam.

1835

AH 310135
Te Petersburg overwinteren de volgende Nederlandse schepen, als: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd; HARMANNA FRAUKEA, kapt. B.H. Swart; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Speik; FORTUNA, kapt. L. Deyer; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil. En te Kroonstad DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe; te zamen metende 297 lasten.
AH 110635
Binnengekomen: Vlie, 8 juni. AGATHA, kapt. A.J. Potjewyd, van Petersburg.
AH 130635
Carga-lijsten Amsterdam: AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Petersburg met lijnzaad, linnen en ravensdoek.
AH 030735
Advertentie. Schepen in lading. Triest. Het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewyd. Adres bij Jan Corver en Comp.

Op 23-07-1835 wordt voor de AGATHA door J.A. Eilers uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

AH 270835
Uitgezeild: Texel, 25 augustus. AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar Triest; JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Marseille.
AH 091135
Binnengekomen: Triëst, 27 oktober. AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewyd, van Amsterdam.
RC 221235
Te Triest binnengekomen B.J. Potjewijd van Cephalonia.

1836

RC 090236
Rotterdam, 8 februari. Het schip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, zou, volgens brief van Cephalonia van de 1e januari, de 3e dito van daar naar Rotterdam vertrekken.
DC 100336
Hellevoetsluis, 7 maart. Heden morgen arriveerden uit zee: CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Marseille; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. F. Parlevliet, van Liverpool; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Triest.
AH 150336
Cargalijst Rotterdam. AGATHA, B.J. Potjewijd van Triest met sumac, galnoten, krenten en kappers.
RC 190336
Advertentie. De houders der cognossementen, aan order, over 12 boten krenten, gemerkt M en L, n.ꜟˢ 81 a 92, 5 boten krenten, gemerkt J F B, n.ꜟˢ 1 a 5, en 4 vaten galnoten, gemerkt O met een krul er onder en een haal er door, alhier aangebracht met het schip AGATHA, kapt. Boele J. Potjewijd, van Triest en Cephalonia, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Van Ulphen en Ruys.
RC 260336
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Stockton, het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd. Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.
DC 190436
Maassluis, 15 april. Heden morgen zeilden naar zee: MARIA, kapt. H.T. Mulder, naar Newcastle, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Stockton.
GRC 060536
Stockton, 22 april. AGATHA, B.J. Potjewijd van Rotterdam.
DC 170536
Brielle, 13 mei. Den 15 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Stockton.
DC 160636
Hellevoetsluis, 14 juni. Heden morgen zeilde uit Helvoetsluis: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Brest.
DC 250836
Dordrecht, 24 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AGATHA, kapt. R.P. Dik, van Marennes, met ongeraffineerd zout; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Liverpool, met zout.
DC 081036
Hellevoetsluis, 6 oktober. Heden morgen zeilden naar zee: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, en MARIA BERTHA, kapt. K.A. Tap, beiden naar Liverpool.
RC 031236
Rotterdam, 2 december. Kapt. B.J. Potjewijd (opm: AGATHA), te Helvoetsluis binnen, rapporteert, de 27e november op de hoogte van Wight in het Kanaal gepraaid te hebben het schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, tonende de collegievlag no. 350, van Amsterdam naar Batavia bestemd; aan boord was alles wel.
DC 061236
Vlissingen, 30 november. Hellevoetsluis, 2 december. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Liverpool.
DC 061236
Dordrecht, 5 december. Aan deze stad zijn gearriveerd, de schepen AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Liverpool, met zout en stukgoederen.
RC 131236
Kapitein B. J. Potjewijd, van Liverpool te Dordrecht gearriveerd, rapporteert, den 28 november, op de hoogte van de Goeree, 12 mijlen uit den wal, gevist te hebben twee stukken van Braziliaanse suikerkisten, op het een gebrand F u. Peixoto 41 en daaronder ene ruit, en op het ander F f 42, XL H , daaronder T, daar weder onder D A, en nog daaronder D S A, onder en door elkander, en daar naast ILH A, welke schenen nog slechts korten tijd in het water gelegen te hebben en afkomstig te zijn van een schip, beladen geweest met suiker en koffie, daar zich koffiebonen tussen de naden dier kisten bevonden.

1837

RC 080437
Helvoetsluis, 5 april. Vertrokken AGATHA, B.J. Potjewijd, naar New York.
PGC 010837
In New York lagen op 11 juli in lading de schepen JONGE BAREND (opm: kof), kapt. B.R. van Wijk, TRITON, kapt. B.H. Schuring en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Amsterdam.
GRC 180837
Zeil klaar te New York, 13 juli, AGATHA, B.J. Potjewijd naar Amsterdam.
AH 050937
Texel, 2 september. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewyd van New York.
AH 060937
Cargalijst Amsterdam. AGATHA, B.J. Potjewyd van New York met 587 kisten thee, 138 balen piment en 1.000 stuks huiden.

Op 06-10-1837 wordt voor de AGATHA door J.A. Eilers uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

PGC 141137
Het schip AGATHA, kapt. B. Potjewijd, heeft op 2 november (opm: te Cardiff) een aanvang gemaakt met een lading voor Amsterdam.
RC 251137
Helvoet, 23 november. Binnengekomen ALBERTINA (opm: AGATHA), B.J. Potjewijd van Marennes.
RC 051237
In Texel zijn binnengekomen B J. Potjewijd (opm: AGATHA), van Cardiff, met verlies van boegspriet en andere schade, A. Kiers van Sunderland, welke bij het binnenkomen door den harden wind, zijne fok gebroken, boegspriet verloren en steven aan stukken geslagen.  Kapitein B.J. Potjewijd, in Texel binnen, rapporteert, dat hij den 29 november jongstleden gezien heeft, W.N.W. van Bevezier, drie mijlen van den wal, een schip ten anker, hetwelk zijn tuig verloren had, zodat al de stompen van fokke- en bezaanmast zichtbaar waren, hebbende een geelachtige gang en aan iedere zijde negen geschilderde schietgaten. 

AH 071237
Cargalijst Amsterdam. AGATHA, B.J. Potjewyd van Cardiff met ijzer.

1838

AH 240438
Schepen in lading te Amsterdam: Liverpool: het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, adres bij Jan Corver & Co.
GRC 290538
Den 17 mei de Sont gepasseerd AGATHA (Pekela), B.J. Potjewijd van Amsterdam naar Riga.
AH 230738
Vlie, 20 juli. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewyd van Petersburg.
AB 280738
Amsterdam. In lading naar Liverpool het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd. Adres bij Jan Corver en Comp.
AB 100938
Liverpool, 3 september. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewijd van Amsterdam.
AB 270938
Texel, 25 september. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewijd van Liverpool.
AH 131138
Helvoetsluis, 11 november. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewyd van Newcastle.
AB 111238
Helvoet, 9 december. Uitgezeild AGATHA, B.J. Potjewijd naar Londen.
GRC 251238
Arrivementen: Te Gravesend AGATHA, B.J. Potjewijd van Rotterdam.

1839

DC 070239
Hellevoetsluis, 5 februari. De 3e dezer arriveerden uit zee de schepen WEMELINA KRANENBURG, kapt. A. Kiers, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, beide van Londen.
DC 140239
Dordrecht, 13 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema, van Cardiff, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van London, beiden met ijzer.
GRC 300439
Den 21 april de Sont gepasseerd AGATHA (Pekela), B.J. Potjewijd van Dundee naar de Oostzee.
AH 211039
Texel, 18 oktober. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewyd van Petersburg.
AH 251039
Cargalijst Amsterdam. AGATHA, B.J. Potjewijd van Petersburg met hennep en gerst.


1840

Op 31-03-1840 wordt voor de AGATHA door J.A. Eilers uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

AB 060440
In lading naar Philadelphia het Nederland kofschip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd. Adres bij Jan Corver en Comp.

Op 22-04-1840 wordt voor de AGATHA door U.F. Zuiderveen uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. Boele Jans Potjewijd.

GRC 050540
Texel, 2 mei. Uitgezeild AGATHA, Potjewijd naar Philadelphia.
OHC 150840
Arrivementen: Te Philadelphia AGATHA, kapt. Potjewijd.
AB 120940
Hamburg, 6 september. Binnengekomen AGATHA, kapt. Potjewijd van Philadelphia
AH 291040
Texel, 27 oktober. Binnengekomen AGATHA, B.J. Potjewyd van Hamburg.
LC 031140
Harlingen. Binnen gekomen: Den 27 oktober het smakschip GUSTAAF, kapt. A.H. Oldenburger, van Newcastle. Den 28 dito het kofschip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Hamburg.

1842

In 1842 gaat kapitein Boele Jans Potjewijd varen op de schoenerkof HOOP EN VERWACHTING.

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.240.383.1826.136

DVD M.,LIII-1357, 1358 en 19
BIJLBRIEF

Naam schip AGATHA

plaats en datum acte Oude Pekela, 17 april 1826

type schip nieuw kofschip

bouwwerf/verkoper Harm Derks Hesselink, scheepstimmerbaas te Oude Pekela

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Harm Harms Nap, negociant te Groningen en Roelof Wolters

te voeren door kapt. Boele Jans Potjewijt

grootte in tonnen 123 ton inhoud
(Meetbrief nr. 14 d.d. 3 april 1826)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 24,62 m., breed 4,47 m., hol 2,52 m.

kiellegging 1825 opgezet

tewaterlating 1826 fris van de bijl te water gebracht

plaats / datum registratie Winschoten, 18 april 1826

nummer van registratie folio 149, recto, vak 2 en 3

notaris Mr. Sophuis Piccardt, notaris te Pekela

prijs

Bijzonderheden: .researcher/datum research: ML / 290111Naam AGATHA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1826
Toegang 240
Inventaris 383

Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen, toeg.19-06, inv. 383, no.63

foto P1020832, 833
KOOPAKTE

Naam schip CATHARINA, ex-AGATHA (1848)

plaats en datum akte onderhandse verkoop/koop, Harlingen, 27 maart 1850

type schip kof

bouwwerf/verkoper Jacob Bakker, Nieuwediep, verkoopt 3/8e part en houdt 5/8e part

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Repko & Co., Harlingen (boekhouder en 1/8e part)
Hendrik Baukes Komst, Harlingen (1/8e part)
Dirk Nieting, koopvaardijkapt., Harlingen (1/8e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 117 tonnen (meetbrief Helder, 8 augustus 1848)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 23,19 x 4,53 x 2,44 meter

kiellegging

tewaterlating scheepsbouwer Harm Derks Hesseling, Oude Pekela 1826

plaats / datum registratie Harlingen, 30 maart 1850

nummer registratie deel 33, folio 78, verso, vak 8

notaris Mr. Sjoerd Simon Wijma, notaris te Harlingen

prijs elk 1/8e part wordt verkocht voor NLG. 750,-

Bijzonderheden: (opm: op 6 mei 1850 wordt een nieuwe zeebrief verstrekt, aanvrager Repko voor kapt. Nieting)

12.08.1848 eerste (dwz nieuwe) zeebrief voor de CATHARINA, aangevraagd door J. Bakker, Nieuwediep voor kapt. A.J. Borst.


researcher/datum research: ML / 050617

Naam CATHARINA, ex-AGATHA (1848)
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1850
Toegang 19-06
Inventaris 383

Bronnen


Jaar: 1826
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Notaris Piccardt, Pekela 1826 akte 51
Groninger Archieven Archiefnummer Gron.240.383.136
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant