Inloggen
NOORDSTER - ID 9291


Kroniekberichten

Datum 22 juli 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Uleaborg met teer naar Alblasserdam, is bij Lappegrund aan de grond geraakt, doch zonder assistentie weder vlot geworden, bijzonderheden ontbreken.

Afbeelding
Datum 26 juli 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 22 juli. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Uleaborg met teer naar Alblasserdam, is bij Aalsgard aan de grond geraakt, doch met assistentie zonder schade vlot gekomen en gisteravond alhier op de rede geankerd.

Afbeelding
Datum 09 augustus 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdamm, 8 augustus. Volgens een particulier bericht van kapt. D. Roest, voerende het schoenerschip NOORDSTER, heeft hij slechts even aan de grond gezeten op de Lappegrunden bij Elseneur, en is zonder enige schade gelden te hebben weer vlot gekomen, waaruit blijkt dat het tweede bericht, vermeld in de krant van 26 juli een onjuiste opgave is geweest.

Afbeelding
Datum 09 september 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 september. Volgens particulier bericht is het schoenerschip NOORDSTER, kapt. Roest, de 29e augustus te Uleaborg gearriveerd, na een voorspoedige reis van Maassluis van 10 dagen. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 24 maart 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Volgens een particulier bericht ligt het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest van Palermo naar Amsterdam, bij Bevesier wegens tegenwind geankerd. Aan boord alles wel.

Afbeelding
Datum 22 februari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. De 20e dezer, des ochtends te 10 uur is bij Dungeness beloodst het schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Palermo naar Vlaardingen.

Afbeelding
Datum 16 mei 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Suriname, laatst van Rio Hacha (Noord Colombia), 15 mei te Queenstown (is Cobh, Zuid Ierland) aangekomen.

Afbeelding
Datum 26 mei 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Rio Hacha, laatst van Greenock, is volgens telegram uit Londen 25 mei te Liverpool aangekomen.

Afbeelding
Datum 16 februari 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 februari. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Smit, van Memel naar Dordrecht, is alhier wegens het ijs in de haven gekomen.

Afbeelding
Datum 21 november 1889
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 19 november. Volgens telegram uit Londen is het schip NOORDSTER, kapt. Smit, van Maracaibo naar Rotterdam, heden met verlies van voormaststeng te Falmouth aangekomen.

LC 211189
Advertentie. Uit de hand te koop vijf best onderhouden, gebruikte pramen en een nieuwe boerenpraam, zeer geschikt tot vervoer van hout, mest, hooi etc. Te bevragen bij Jetse de Jongh, scheepstimmerman, Poppebrug, Leeuwarden.

Afbeelding
Datum 08 december 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 december. Het schip NOORDSTER vertrok de 7e dezer van Maracaibo naar Havre.

Afbeelding
Datum 10 december 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 december. De reparatiekosten van het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Smit, van Maracaibo naar Havre, dat met verlies van de voorstag en andere schade binnenliep, hebben GBP 160 bedragen.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. Het schip (opm: schoener) NOORDSTER, kapt. R.R. Lukkien, op 4 oktober van Liverpool naar Rotterdam vertrokken, is uit zee naar eerstgenoemde haven teruggekeerd met verlies van enige zeilen.

Afbeelding
Datum 26 maart 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 maart. Het Nederlandse ijzeren schoenerschip NOORDSTER, kapt. H. Ufken, van Maracaibo naar Hamburg bestemd en gisteren van Falmouth vertrokken, is bij Brook (opm: 50º39’ N.B. 01º28’ W.L, Isle of Wight) gestrand en is vol water. De bemanning werd gered. (opm: zie volgend bericht)

Afbeelding
Datum 27 maart 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 24 maart. De Nederlandse schoener NOORDSTER, met een lading divi-divi en verfhout van Maracaibo naar Hamburg bestemd, is heden ochtend om 5.45 uur te Brook gestrand. De equipage is door de reddingboot gered. Het schip zit dicht bij de wal en vol water. (opm: zie PGC 260395 en 240495)

Afbeelding
Datum 24 april 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 april. Volgens particulier bericht is het wrak van het bij Brook (eiland Wight) gestrande Nederlandse schip NOORDSTER, van Maracaibo naar Hamburg bestemd, zoals het daar ligt, publiek verkocht (opm: zie PGC 260395).

Afbeelding