Inloggen
SALATIGA - ID 8799


Kroniekberichten

Datum 17 april 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 april. Op heden is aan de werf van de heer Ary Pot te Bolnes onder directie van de heer Cornelis Smit te Alblasserdam, als bouwmeester, met het beste gevolg te water gelaten het barkschip SALATIGA, groot 230 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.N. Besier, zullende varen voor rekening der heren G. Schimmelpenninck & Co te Deventer en bestemd voor de grote vaart.

Afbeelding
Datum 22 juli 1852
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. Door de Nederlandsche Handels Maatschappij zijn op heden bevracht geworden de navolgende 27 schepen, als:
Voor Rotterdam: JAPARA, kapitein ……(opm: C.C. Kramers), JOHANNA MARIA, kapt. J. C.F. Lupcke Jr.; CERES, kapt. F. Mellema; ELIZABETH, kapt. P. Serlé; NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffman; REIJERWAARD, kapt. P. Wierickx; EUGENIE, kapt. E.G. Bargman; KENAU HASSELAAR, kapt. O. Lindeman; HENDRIKA, kapt. H. Reiniersen; CATHARINA, kapt. W. Calander; ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.G. Hinrichs.
Voor Amsterdam: CATHARINA MARIA, kapt. J.B. Jaski; CORNELIA & HENRIETTE, kapt. T. Gollards; ZEELAND, kapt. F. de Winter; AERDT VAN NES, kapt. L. Hazewinkel; CASTOR, kapt. P.F. de Lange; GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. G. Rotgans, DELTA, kapt. J.G. Kunst; de beide laatste voor Dordrecht; JACOBA HELENA, kapt. J.M. Pfeil; CATHARINA MARIA, kapt. M.G. Logger; AMERICA, kapt. F. Ruiter; SALATIGA, kapt. J.N. Besier; HOLLANDSCH TROUW, kapt. J.C. Kreije, en BEATRIX, kapt. E. Verschoor, de zes laatste allen van Rotterdam.
Voor Middelburg: DELFT, kapt. B.J. Muller, en GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruysch, beide van Rotterdam.
Voor Schiedam: MERCATOR, kapt. J. Poort.

Afbeelding
Datum 04 september 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 september. Heden zeilde van hier naar Soerabaija het nieuwgebouwde schip SALATIGA, kapt. J.N. Besier.

Afbeelding
Datum 17 mei 1854
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse schepen LOOPUYT, kapt. Bouwmeester, komende van Cardiff, VAN DER PALM, kapt. Ogtrop, mede komende van Cardiff, en SALATIGA, kapt. Bezier, komende van Liverpool.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JUNO, kapt. Chevalier, de 4e april vertrokken van Melbourne.

Afbeelding
Datum 29 juli 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juni. Scheepsvrachten. Het voortdurend gebrek aan producten houdt de vrachten zeer laag, terwijl vele hier disponibel liggende schepen geen andere keus zullen hebben dan of te verzeilen of nog een paar maanden te blijven liggen. Te Soerabaija werden gecharterd de EUGENIE naar Nederland NLG 70 voor suiker en de MARIA EN ELISA à NLG 70 voor suiker en tabak, het laatste artikel per 800 kg. De MARIA MAGDALENA nam aldaar tabak tot NLG 80 aan. Alhier werd genomen de JAN VAN GALEN à GBP 5 voor suiker, te Manila te laden naar Londen. Verder de HENDRIK WESTER en HENDRIKA via China naar Engeland, Amerika of het vasteland, te laden op Whampoa (opm: Huangpu) à GBP 5 per gemeten ton met sh.10 verbetering zo de lading te Shanghae (opm: Shanghai) moet worden ingenomen. Naar China is doorgegaan of ligt op vertrek de JEANNETTE CORNELIA. Disponibel zijn nog alhier de ORION, IDA WILLEMINA, GENERAAL VAN DEN BOSCH en SALATIGA, en op de kust de JAN DANIEL, JEANNETTE, HENDRIK JAN, WILLEM EN KAREL, VIER GEBROEDERS, SPHYNX, CASTOR, ANJER, STAD SCHIEDAM, ZUID-HOLLAND en JAN SCHOUTEN.

Afbeelding
Datum 01 december 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 11 oktober. Het schip SALATIGA, kapt. Besier, van hier naar Foo-Chew-Foo (opm: waarschijnlijk Fuzhou, Fujian) vertrokken, is heden met verlies van zeilen en met schade aan het koper alhier uit zee teruggekomen.

Afbeelding
Datum 28 juli 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen, als:
Voor Rotterdam: VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. A.A. van der Linden; HENDRIKA, kapt. L.G. Verbeek.
Voor Amsterdam: LUCIA MARIA, kapt. G. Papineau; PROV. DRENTHE, kapt. H. Beckering; GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders; AUSTRALIE, kapt. D.B. Jochems; NEDERLAND, kapt. P. Huidekoper; MARIA AGNES, kapt. R.A. Tange; SAMARANG, kapt. P.L. Dupain; SALATIGA, kapt. J.N. Besier, de beide laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. A.J. Ihlower, van Schiedam.
Voor Middelburg: COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. J.H. Horn; NOORDSTER, kapt. J. Luteyn.
Voor Schiedam: H. LIDUINA, kapt. P. Lommerse.

Afbeelding
Datum 26 december 1855
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 december. De 22e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse schoener HENRIETTE EN CORNELIA, kapt. Hartmans, de 1e december vertrokken van Decima (Japan), en de dito bark ANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Joon, komende van Amsterdam.
De 23e deze is hier aangekomen de dito bark SALATIGA, kapt. Bezier, komende van Londen.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito barken JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. Flens, komende van Rio de Janeiro, KEMANGLEN, kapt. H.H. Smit, komende van Rotterdam, en JOHANNA, kapt. N.N. ,komende van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen dito bark HENDRIKA, kapt. L. Verbeek, mede komende van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 juni. De scheepsvrachten hebben een verdere verbetering ondergaan. De volgende Nederlandse schepen werden sedert ons vorig bericht opgenomen: MAARTEN VAN ROSSUM naar China voor NLG 16.000; AMSTERDAM $ 0,42½ per picol voor rijst, alhier te laden naar China; AFRIKA in Europa gecharterd, is hier voor een tussenreis naar China à $ 0,42½ per picol voor rijst bevracht; AMPHITRITE à NLG 70 voor een gemengde lading op de kust in te nemen naar Amsterdam; NIEUW HOLLAND laadt op de kust suiker en koffij à NLG 80 naar Amsterdam; MADURA à NLG 92,50 voor koffij te Padang naar Rotterdam. De CATHARINA EN THERESIA is door het gouvernement naar Japan bevracht.
Te Soerabaya werden bevracht de Nederlandse schepen BURGEMEESTER VAN RHEENEN à $ 0,47½ per picol voor rijst naar China; IDA NLG 65 voor suiker, NLG 62,50 voor tabak en NLG 75 voor arak. De JAN PIETERSZOON KOEN is tijdelijk op de kust geëmployeerd.
Zonder destinatie zijn nog de Nederlandse schepen DERKINA TITIA, SENIOR, SALATIGA, ELISE SUZANNE, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, LAURA EN ADÈLE en JACOBUS MARTINUS, zijnde de meeste dier schepen nog bezig met lossen.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 20 juni. Scheepsvrachten. De WELTEVREDEN is voor Nederland bevracht tot NLG 80 voor suiker en rijst, en de SALATIGA tot NLG 80 voor rijst en suiker, NLG 85 voor tabak en NLG 90 voor huiden. De DIRKINA TITIA (opm: DERKINA TITIA) laadt rijst naar Banca tot NLG 22 per koyang (opm: 1 last = 1976 kg) met een terugvracht van tin tot NLG 16 per koyang. De LAURA EN ADÈLE is naar China bevracht tot $ 0,50 per picol (opm: 61,7613 kg) voor rijst en $ 1 per picol voor rotting. Alleen de KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB is nog onbevracht.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 juli. Scheepsvrachten. De meeste bevrachtingen in deze maand waren voor China. SENIOR, ELISE, SUSANNE, ALMONDE en LAURA EN ADÈLE werden allen tot 50 cent van de dollar (opm: per picol à 61,7613 kg) voor rijst naar China bevracht. SALATIGA werd te Soerabaja bevracht tot NLG 80 voor tabak, NLG 85 voor suiker en rijst en NLG 90 voor huiden naar Amsterdam. WELTEVREDEN, bekwam NLG 80 voor rijst en suiker van Soerabaja naar Nederland. JACOB ROGGEVEEN NLG 95 voor suiker van Samarang naar Amsterdam. BELLATRIX NLG 100, waarvoor 8000 picol rijst te Indramaijo in te nemen en verder hier met andere goederen vol te laden. Voor een militaire expeditie naar Timor zijn door het gouvernement ingehuurd de schepen: HENDRIK JAN, FERNANDINA EN EMMA, STAD MIDDELBURG, LANDBOUW, BAREND WILLEM en HELENA EN ANNA.
De nu nog disponibele schepen zijn: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, JACOBUS MARINUS, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en SCHOUWEN N.B. Het schip KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB is intussen bevracht tot NLG 95 voor rijst en NLG 105 voor suiker hier en op de kust en NLG 110 voor koffij te Padang te laden naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 15 juni 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen.
Voor Rotterdam: HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA, kapt. N.N; GENERAAL DE STUERS, kapt. F. Fokkens; S. VAN HEEL, kapt. D.H. Dietz; KONING EN VADERLAND, kapt. B.A.T. van Bruggen; VICE ADMIRAAL GOBIUS, kapt. A.A. van der Linden; SALATIGA, kapt. J.N. Besier; MARIA ELIZABETH, kapt. K.J. Donker; VIER GEZUSTERS, kapt. J.J. Bik; SCHURINGA, kapt. H.O. Engelsman; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.F. van Ruyven.
Voor Schiedam: CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. J. van Katwijk; JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder.
Voor Dordrecht: KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten; LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN (opm: KROONPRINSES VAN ZWEDEN), kapt. J. van der Linden.
Voor Amsterdam: LAURA EN ADÈLE, kapt. F.H.C.L. van Noël; LOUISA MARIA, kapt. P. Tjebbes; SENIOR, kapt. K.L. Swart; KONING WILLEM III, kapt. H.H. Zeijlstra; DIONIJSIA CATHARINA, kapt. J. Berkelbach van den Sprenckel; PROVINCIE DRENTHE, kapt. H. Beckering; AZIA, kapt. T. Molenaar; BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A.W.C. van der Meer van Kuffeler; H. LIDUINA, kapt. A. van de Brink (van Schiedam), RHIJNVIS FEITH (opm: brik, eerste reis), kapt. A.F. Lammerts, en ANNA, kapt. J.H. Dabrock, (beide van Rotterdam).
Voor Middelburg: PHOENIX, kapt. J. Johansen; DUIVELAND, kapt. J.C. Viersma.

Afbeelding
Datum 18 februari 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 6e maart 1860, des middags ten twaalf en een kwart ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1 no. 499, publiek te veilen: het extra snelzeilende gekoperd en kopervast Barkschip SALATIGA, gevoerd door kapt. J.N. Besier, volgens meetbrief lang 32 el 30 duim, wijd 6 el 16 duim, hol 4 el 67 duim, en alzo groot 413 tonnen of 218 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven te Rotterdam. Voorts zal nog afzonderlijk worden geveild een chronometer.

Afbeelding
Datum 07 maart 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 6 maart:
- Nederlands barkschip CORNELIS ANTHONIE, groot 644 tonnen of 340 lasten; om NLG 60.500 verkocht.
- Nederlands barkschip SALATIGA, groot 413 tonnen of 218 lasten; om NLG 26.700 verkocht.

Afbeelding
Datum 14 februari 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december. Vrachten. Sedert ons bericht van 14 dezer, werden de onderstaande Nederlandse schepen afgesloten: KRIMPEN AAN DE LEK tot NLG 100 voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 90 voor rijst van hier naar Rotterdam. PETRONELLA CATHARINA NLG 97.50 voor suiker, NLG 92.50 voor koffij en NLG 110 voor lichte goederen van Samarang naar Amsterdam. SENIOR NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor rijst en thee en NLG 30 voor tin van hier naar Amsterdam. BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG NLG 100 en NLG 97.50 voor suiker en NLG 80 voor tabak van Soerabaja naar Rotterdam. MINERVA NLG 100 voor suiker van Pekalongan en NLG 97.50 van Samarang en NLG 80 voor rijst van hier naar Rotterdam. De MEDEA en BEZOEKIE laden te Pasoeroean voor eigenaars rekening.
Onbevracht blijven thans nog de Nederlandse schepen ZEENIMPH, TWEE GEZUSTERS, SALATIGA, VOORUIT, PATRIARCH SAMHIRI en HELMERS tezamen ca. 3600 ton. Volgens algemene overeenkomst vanaf 1 januari aanstaande, is als usance voor deze plaats aangenomen: vrachten op goederen van Nederland te betalen met 2 procent hoger koers, dan die welke genoteerd wordt op 6 maanden dato en vrachten op goederen in ponden Sterling betaalbaar gesteld met 25 c. van de gulden per GBP meer dan de koers van de dag voor wissels op Engeland op 6 maanden zicht; zijnde een en ander zodoende gelijk in koers aan wissels op kort zicht.

Afbeelding
Datum 27 februari 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Vrachten. Nederlandse schepen. KRIMPEN AAN DE LEK, bevracht à NLG 100 per last voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 90 voor rijst hier te laden voor Rotterdam. PETRONELLA CATHARINA laadt te Samarang koffij à NLG 92.50, licht goed à NLG 100 en suiker à NLG 97.50 voor Amsterdam. SENIOR laadt te Tagal à NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor rijst en thee en NLG 30 voor tin voor Amsterdam. BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG NLG 97.50 voor suiker, NLG 80 voor tabak te Samarang en te Soerabaija te laden voor Rotterdam. MINERVA verkreeg NLG 100 voor suiker te Pecalongan, NLG 97.50 te Samarang en NLG 80 voor rijst hier te laden voor Rotterdam. De MEDEA en de BEZOEKIE laden voor eigen rekening te Passaroean voor Rotterdam. ABEL TASMAN laadt hier en te Samarang suiker à NLG 97.50, NLG 92.50 voor koffij en NLG 105 voor huiden voor Rotterdam. STAD GOUDA NLG 97.50 voor suiker, NLG 95 voor koffij te Cheribon, Tagal en Samarang te laden voor Rotterdam. ZEENYMPH NLG 97.50 voor suiker, NLG 92.50 voor koffij hier, Cheribon en Samarang te laden voor Amsterdam. VOORUIT verkreeg GBP 4 per ton voor de lading van het Amerikaans schip ROSETTE voor Sydney. De AMSTERDAM NLG 90 voor suiker te Passaroeang te laden voor Amsterdam. PATRIARCH SAMHIRI NLG 90 voor suiker te Soerabaija en Passaroeang te laden voor Rotterdam. NICOT NLG 90 voor suiker te Soerabaija te laden voor Amsterdam. HELENA EN ANNA NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak hier te Samarang en Probolingo te laden naar Amsterdam. ALLEGONDA JACOBA NLG 90 voor een volle lading suiker van Samarang naar Amsterdam. MINISTER PAHUD NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst alhier en NLG 95 voor koffij te Padang te laden naar Rotterdam.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: DE TWEE GEZUSTERS, SALATIGA, HELMERS, AEGIDIA EN PAULINE, GENERAAL MICHIELS, DOELWIJK, OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, ISAAC DA COSTA, JACOB, LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, LOEVESTEIN, NOORD BRABAND, SUSANNA, TALANAK.

Afbeelding
Datum 16 maart 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 januari. Vrachten. Nederlands TWEE GEZUSTERS te Soerabaja bevracht à NLG 95 per last voor suiker; ISAAC DA COSTA NLG 90 voor suiker van Cheribon; MARIA MAGDALENA NLG 90 voor suiker en NLG 82½ voor koffij, hier en te Samarang te laden; DOELWIJK, NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst en koffij, hier en op de kust te laden; MINISTER PAHUD, NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst hier en NLG 95 voor koffij te Padang ; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, NLG 80 voor suiker NLG 75 voor rijst, NLG 90 voor thee en NLG 95 voor maatgoederen, hier en te Samarang te laden; suiker NLG 82½ ingeval te Amsterdam leverbaar, allen voor Rotterdam; HELENA EN ANNA, NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak, hier en op de kust te laden; ALLEGONDA JACOBA, NLG 90 voor suiker van Samarang; SUZANNE NLG 85 voor suiker van Soerabaja; LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, NLG 85 voor suiker, NLG 100 voor arak en NLG 75 voor tabak, te Soerabaja te laden; AEGIDIA EN PAULINE, NLG 85 voor suiker, te Soerabaja allen voor Amsterdam; NOORD-BRABANT, condities geheim, voor Bushire en terug;
VOORWAARTS, NLG 87½ voor suiker, NLG 77½ voor rijst, NLG 107½ voor arak en NLG 95 voor lichtgoed, hier en te Samarang te laden, voor Hamburg.
Onbevracht: Nederlands TALANAK, AUSTRALIE, LOEVESTEIJN, HENRIETTA GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, LANDBOUW, SALATIGA, JACOB. ZEELANDIA, GELDERLAND, BERNHARD EN AGNES.
De GENERAAL MICHIELS doet kustreizen.

Afbeelding
Datum 31 maart 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 februari. Vrachten blijven vast gestemd en is het aantal disponibele schepen in de laatste tijd aan de behoefte geëvenredigd; het laatst werd voor suiker naar Nederland NLG 85 vracht besteed. Nederlandse vlag. TWEE GEZUSTERS laadt te Soerabaja tot NLG 95 voor suiker naar Rotterdam. HELENA EN JOHANNA laadt alhier en op de kust suiker tot NLG 90 en arak tot NLG 115 naar Amsterdam. ALLEGONDA JACOBA laadt te Samarang naar Amsterdam suiker tot NLG 90. ISAAC DA COSTA laadt te Cheribon naar Rotterdam suiker tot NLG 90. MARIA MAGDALENA laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 90 en koffij tot NLG 82.50 naar Rotterdam. SUSANNA laadt te Soerabaja NLG 85 voor suiker naar Amsterdam. LOUISE KONINGIN VAN ZWEDEN laadt te Soerabaja naar Amsterdam suiker tot NLG 85, arak tot NLG 100 en tabak tot NLG 75. DOELWIJK laadt hier en op de kust suiker tot NLG 85, koffij en rijst tot NLG 80. MINISTER PAHUD laadt te Padang suiker tot NLG 85, koffij tot NLG 95 en rijst tot NLG 80. OUDERKERK AAN DE AMSTEL laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 80, rijst tot 75, thee tot NLG 90 en lichte goederen tot NLG 95. AEOLUS laadt voor reders rekening. Deze vier laatste schepen zijn naar Rotterdam bestemd. VOORWAARTS laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 87.50, rijst tot NLG 77.50, arak tot NLG 107.50 en lichte goederen tot NLG 95 voor Hamburg. GELDERLAND laadt alhier suiker tot NLG 90. AUSTRALIA laadt alhier en op de kust suiker tot NLG 90, tabak en thee NLG 80 en arak tot NLG 105. BERNHARD EN AGNES laadt te Soerabaja tot NLG 85 voor suiker. De MARGARETHA SIMONETTA laadt op de kust suiker tot NLG 90, thee tot NLG 80 en tin tot NLG 30, allen naar Amsterdam. ZEELANDIA laadt te Soerabaja en Passaroeang NLG 85 voor suiker en NLG 75 voor koffij. FOP SMIT laadt te Soerabaja suiker à NLG 85 en koffij tot NLG 75 tot welke vracht ook de JACOB opgenomen is; D'ELMINA laadt te Soerabaja tot NLG 85 voor suiker. Deze vier laatste schepen zijn naar Rotterdam bestemd. SALATIGA is aangelegd tot NLG 85.
Ter bevrachting: Nederlands TALANAK, LOEVESTEIJN, HENRIETTE GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, LANDBOUW, HENDRIKA, VERTROUWEN, LOUISE ROELOFFINE, HERMAN. CONSTANCE enVESTA.
GENERAAL MICHIELS laadt op de kust.

Afbeelding
Datum 14 september 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 5 schepen, als:
Voor Rotterdam; SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Voor Amsterdam; AUSTRALIË, kapt. D.B. Jochems; PADANG-PACKET, kapt. P. Huidekoper; MARIA ELISE, kapt. H. Schut, en ZEENYMPH, kapt. J.F. Graadt van Roggen.

Afbeelding
Datum 13 maart 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:
Voor Rotterdam: BASTIAAN POT, kapt. P. van der Hoog, LICHTSTRAAL, kapt. P. Wierikx, GENERAAL DE STUERS, kapt. J.C. Viersma, JANNETJE, kapt. H.G. Meijerhoff, JULIA kapt. A. van der Tas, PETRONELLA, kapt. W.T. Leicher, FREDERIK HENDRIK, kapt. l.N. Glazener, ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers, OTTOLINA, kapt. A. Eeleman.
Voor Amsterdam: PROVINCIE DRENTHE, kapt. B.H. Boer, MATHILDE, kapt. J.H. Fekkens, BATAVIA, kapt. J.D. van Dolder, INDIA PACKET, kapt. G. Diepering, JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.C. Rosier, PETRONELLA, kapt. J.C.Strootman, KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi, AMSTERDAM, kapt. C.J. Doekzen, MARIA VERONICA, kapt. J.S. Schol, WILHELMINA MARIA, kapt. W. Postma, VERTROUWEN,kapt. F. de Vos, KANDANGHAUER, kapt. W. Zeelt.
Voor Dordrecht: GEERTRUIDA MARIA, kapt. M. de Ligny, JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts.
Voor Schiedam: JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. A. Hoogenstraaten.
Voor Middelburg: LOUIS MEIJER, kapt. G.H. Holtgreve, SALATIGA, kapt. J. Kettler.

Afbeelding
Datum 31 december 1864
Krant VWB - Vlissingsch Weekblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 december. Heden is uit zee gekomen de Nederlandse bark SALATIGA, kapt. Bekker, van Batavia en bestemd naar Middelburg.

Afbeelding
Datum 02 januari 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
Batavia en Samarang. De Nederlandse clipper-bark MARIE, kapt. H.G. Biesthorst.
Batavia en Samarang. Het Nederlandse fregat CATHARINA WILHELMINA, kapt. K. de Boer.
Samarang. De Nederlandse bark MARIA MAGDALENA, kapt. J.H. Willenbrink.
Samarang. (direct). De Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Soebabaija (direct). De Nederlandse bark SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Londonderry. De Nederlandse schoener WICHERDINA, kapt. K.P. van Dijken.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark DELFT, kapt. L. Van Geelkerken.
Adres: Bonke & Co, Wambersie & Zoon en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia (na arrivement). Het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co, alhier.
Buenos Aires (direct). De Nederlandse schoener CADZANDRIA, kapt. H.W. Boon.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse bark NEREUS, kapt. H.T. Planten.
Adres: Hudig & Blokhuyzen of bij Gerbaulet & Co.
Decima en Kanagawa, (eventueel via Batavia). De Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. A.M.O. den Exter van den Brink.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt alhier, en B.D. Bosscher & Zoon, te Amsterdam.
Gibraltar. De Nederlandse schoener VERTROUWEN, kapt. W. Kal.
Lissabon. Het Nederlandse schip DE HOOP, kapt. J. Manneken.
Adres: Seeuwen & Co.
Lissabon. De Nederlandse hoeker VEREENIGING, kapt. M. van Noord.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
Padang. De Nederlandse bark FREDRIK HENDRIK, kapt. L.N. Glazener.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
Singapore en Hongkong. De Nederlandse brik GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. H. Singer.
Adres: P.A. van Es & Co. en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
St. Thomas. De Nederlandse schoener (opm: brik) HERMANUS ISAAK, kapt. C.H. van der Veen.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.
Triëst. De Nederlandse schoener AURORA, kapt. J.H. Stuit.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co.

Afbeelding
Datum 21 januari 1865
Krant VWB - Vlissingsch Weekblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. In de Marine Voorhaven ligt het Nederlands barkschip SALATIGA, kapt. J. Kettler, welke bevracht is geweest voor Middelburg en nu zal opgesleept worden naar Rotterdam door de sleepboot UNION No. 2.

Afbeelding
Datum 01 maart 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark DELFT, kapt. L. van Geelkerken.
Adres: Bonke & Co, Wambersie & Zoon en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia en Samarang. Het Nederlandse fregat CATHARINA Wilhelmina, kapt. K. de Boer.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
Batavia. Het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co, alhier.
Batavia en Samarang. De Nederlandse clipperfregat MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. D. Forbes Browning.
Adres: Van Zeylen & Decker en Ch. Cornelder & Zonen, alhier.
Batavia. Het Nederlandse fregat KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard.
Batavia. De Nederlandse bark COPERNICUS, kapt. J. Algra.
Adres: E. Suermondt & Zoonen & Co en Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
Batavia. De Nederlandse bark GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Ch. Cornelder & Zonen, Hudig & Pieters alhier en Gerard Maurits te Dordrecht.
Batavia. Het Nederlandse fregat MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer.
Adres: E. Suermondt & Zoonen en Co en Vlierboom & Suermondt.
Batavia. De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Batavia en Soerabaija. Het Nederlandse clipperschip JASON, kapt. N.N. (opm: kapt. W.H. Busman)
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & De Wijs.
Gibraltar. Het Nederlandse schip (opm: schoener) POMONA, kapt. D. Haddeman.
Hamburg. Het Nederlandse schip (opm: hektjalk) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Lissabon. Het Nederlandse schip (opm: schoener) DE HOOP, kapt. J. Manneken.
Adres: Seeuwen & Co.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse Bark NEREUS, kapt. H.T. Planten.
Adres: Hudig & Blokhuijzen of Gerbaulet & Co.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse Bark HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl.
Adres: Wambersie & Zn of Gerbaulet & Co.
New York. Het Pruissisch fregat ARNOLD BÖNINGER, kapt. D. Steenken.
New York. Het Pruissisch fregat GERMANIA, kapt. W. Franke.
Adres: Wambersie & Zoon.
Padang. De Nederlandse bark FREDRIK HENDRIK, kapt. L.N. Glazener.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
Samarang (direct). De Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Samarang (direct). De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. M. van der Valk.
Soerabaija (direct). De Nederlandse bark SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
Singapore en Hongkong (na arr.). De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. W.J. Lourens.
Jersey en Guernsey. De Hollandse schoener ROLLO, kapt. P.L. Schep.
Adres bij P.A. van Es & Co.
Singapore en Hongkong. De Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. C. van der Burg.
Adres: P.A. van Es & Co alhier en De Groot, Roelants & Co. te Schiedam.
St. Thomas. De Nederlandse schoener HERMANUS ISAAK, kapt. C. v.d. Veen.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.

Afbeelding
Datum 12 augustus 1865
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Dordrecht, 11 augustus. Volgens een telegram van Batavia, via Ceylon, zijn vóór 14 juli aldaar aangekomen de schepen SALATIGA, kapt. J. Kettler, en TRITON, kapt. W.H. Schey, beiden van Rotterdam; MARIA LOUISA ANTOINETTA, kapt. A. Muysson, van Hongkong; SUSANNE, kapt. E. Vonck, van Melbourne, en de CONCURRENT, kapt. A. van der Harst, van de kust van Guinea; en werden de in de gouvernement koffieveiling te Padang 25.000 picols tot NLG 41,25 verkocht.

Afbeelding
Datum 08 januari 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 29 november 1866. Vrachten zijn wederom lager. Nadat nog een paar schepen NLG 40 en NLG 35 bedongen voor suiker en koffie, wordt thans niet meer dan NLG 35 voor beide producten geboden. De disponibele laadruimte is nog aanzienlijk. De ESTAFETTE werd bevracht naar Amsterdam à NLG 35 en NLG 40 voor suiker, NLG 40 voor koffie te Samarang en Soerabaja te laden. DELFT à NLG 43,50 voor suiker te Plawangan te laden. Onbevrachte schepen: BURGEMEESTER HOFFMAN, G.P. SERVATIUS, TERNATE, MAASSLUIS, MARIA, REGINA MARIS, VIER GEZUSTERS, ELISABETH, PHILIPS VAN MARNIX, LICHTSTRAAL, NIEUWE WATERWEG, ALBLASSERWAARD.
YSTROOM en WILLEM POOLMAN in reparatie
De MARIA VERONICA, HENDRIKA, JOHANNA MARIA CHRISTINA, SALATIGA en KANDANGHAUER maken kustreizen, het Engelse schip AMICUR is te koop.

Afbeelding
Datum 04 februari 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 december. Vrachten bleven nog op hetzelfde lage standpunt. De disponibele scheepsruimte vermindert echter enigszins doch dit is ook het geval met de producten ter afscheep. Sedert ons bericht van 15 dezer werden opgenomen: naar Amsterdam, Nederlands KANGAWA á NLG 40 voor suiker en koffij, hier en te Semarang te laden; BANTAM tot dezelfde vracht, hier en te Soerabaja te laden. Naar Rotterdam, Nederlands MAASSLUIS á NLG 40 en NLG 42,50 voor suiker en NLG 40 voor tabak, in de Oosthoek te laden; NIEUWE WATERWEG NLG 40 voor suiker en koffij, insgelijks in de Oosthoek in te nemen. TRITON wordt in de Oosthoek voor reders rekening beladen. Voor een kustreis werd Nederlands HAAMSTEDE opgenomen.
Onbevracht zijn de volgende bodems, waarvan enkelen nog repareren: Nederlands WILLEM POOLMAN, PHILIPS VAN MARNIX, TERNATE, ALBLASSERWAARD, LANDBOUW, TJILINGSIE, SALATIGA, KONING WILLEM II, QUINTET, EDOUARD MARIE, PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, TWEE CORNELISSEN en BELLATRIX.

Afbeelding
Datum 28 maart 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 februari. Vrachten blijven lusteloos. De reeds naar Nederland ladende schepen vullen langzamerhand op, terwijl nog opgenomen werden de Nederlandse schepen LANDBOUW à NLG 40 voor suiker en NLG 37,50 voor koffiej en rijst te Soerabaja voor Rotterdam in te nemen; MENTOR, à NLG 50 voor koffij en NLG 55 voor lichtgoed te Padang te laden naar Amsterdam; ANNA à NLG 40 voor suiker te Tagal in te nemen voor Rotterdam; TJILINGSIE laadt te Soerabaja à NLG 40 voor suiker en koffij, NLG 37,50 voor rijst en NLG 35 voor tabak naar Amsterdam. Deens ROTA, bekomt NLG 40 voor suiker te Soerabaja naar Rotterdam aangelegd, evenals te Semarang Nederlands KONING WILLEM II naar Amsterdam.
Onbevracht zijn de volgende Nederlandse schepen, waaronder enkele reparerende en lossende bodems: WILLEM POOLMAN, PHILIPS VAN MARNIX, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, QUINTET, STAD LEIJDEN, WIJK AAN ZEE, HELENA HENRIETTE, LOUIS MEIJER, ELISABETH JACOBA, MARIA CATHARINA, JOHANNA MARIA CHRISTINA, KANDANGHAUER, en SALATIGA.

Afbeelding
Datum 05 mei 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Hoewel weinig hierin omging, is opnieuw enige verbetering te vermelden en is het aantal onbevrachte schepen door de laatst bekende bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij weder verminderd. Naar Amsterdam is te Soerabaja opgenomen Engels HERALD OF THE MORNING à NLG 45 voor suiker en NLG 35 voor tabak en werd later mede aldaar gecharterd Nederlands MARIA CATHARINA à NLG 55 en NLG 60 voor tabak en suiker. Nederlands ELISABETH JACOBA bedong NLG 60 voor suiker, op de kust te laden.
Onbevracht blijven alsnog Nederlands PHILIP VAN MARNIX, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, STAD LEIJDEN, SALATIGA, SOUBURG, HENDRIKA en KONINKLIJKE NEDERLANDSE YACHT CLUB.

Afbeelding
Datum 01 september 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Algoabaai, 24 juli. Het schip SALATIGA, kapt. Ketteler, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is de 25e dezer alhier eveneens lek binnengesleept en moet alhier ook repareren. (opm: het schip SALATIGA zal ongetwijfeld genoemd zijn naar het Javaanse regentschap Salatiga. Volgens een oude Javaanse legende betekent de naam “alle drie slecht”, omdat daar in vroeger tijden een man zou hebben gewoond, die drie zonen had, welke alle drie misdadigers waren)

Afbeelding
Datum 09 september 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Algoabaai, 30 juni. Het schip SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam bestemd, ’t welk alhier eveneens de 23e juli lek is binnengelopen, bevorens gemeld, heeft op 13 en 16 dezer nabij Kaap Agulhas zeer slecht weder ondervonden en heeft 7 voet water in het ruim. Het heeft een gedeelte der lading overboord geworpen, en pompte een aanzienlijke hoeveelheid suiker op, en is nu ook bezig het overige gedeelte der lading in een min of meerdere beschadigde staat te lossen.

Afbeelding
Datum 10 september 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Omtrent het schip SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam bestemd, de 23e juli te Algoa binnengelopen - zie ons nummer van gisteren -wordt het volgende gemeld:
Op 12 juli 1867, zeilende op 35º 36` ZB. en 20º 9` OL., nam wind en zee hand over hand toe.
Wij borgen de zeilen naar zeemansgebruik en lieten het om de West lopen. De wind was NNW, nam gedurende de nacht aan, zodat wij genoodzaakt waren onder groot ondermarszeil en voorsteng stagzeil bij te draaien. Ten 2 ure vloog het laatstgenoemd zeil geheel weg en werd het schip op zijde geworpen, onder hevige donder en bliksem. Het schip dat tot Kaap Agulhas potdicht gebleven was, begon eensklaps zo lek te worden, dat met alle kracht gepompt moest worden. Bij het aanbreken van de dag te midden van de woeste kokende zee bespeurden wij, dat het schip dieper en zwaarder lag, dan het gedaan had. Onmiddellijk werd besloten om te halsen, dat gelukkig afliep, terwijl alle man en de militairen, die aan boord waren, aan de pompen stonden.
Het schip lag bijna geregeld met de lijreling te water en gaf de loefpomp even goed water als die aan de lijzijde, zodat er meer dan 7 voet water in het schip moest staan. De zee steeds met geweld over het schip lopende, verkeerden wij in de grootste nood en hadden allen de dood voor ogen.
De 13e juli kwam de equipage achteruit, verlangende dat er noodmaatregelen genomen zouden worden om schip, lading en leven te behouden en werd toen besloten het boventuig te kappen, alles wat nog wichtig aan dek was overboord te zetten, alsmede een gedeelte der lading, en de eerste noodhaven, zijnde de Simonsbaai, binnen te lopen. Het schip werd ten 2 ure door een vliegende bui op zijde geworpen en sloegen wij de loefpomp aan, waarop het overboord werpen der lading gestaakt werd. Er stond toen nog 3 à 4 voet water, volgens peiling van de loefpomp, in het schip ; eerst ten 8 ure begon de lijpomp slingerlens te slaan.
Het schip had een zware slagzijde (twee voet naar stuurboord); de 14e het weder handzamer zijnde, openden wij de luiken om de lading te verstuwen, ten einde de slagzijde weg te krijgen. Wij vonden toen dat de lading aan bakboord drie voet gezakt was. De 15e hadden wij het schip recht, niettegenstaande de vreselijke rolling der zee. Het schip maakte toen weinig water, doch pompten wij aanhoudend suiker.
De 18e kwam er hand over hand slecht weder, gelijk aan een orkaan, met beide pompen moest voortdurend gewerkt worden, om het schip boven water te houden, terwijl zoveel suiker uit het onderruim gepompt werd, dat het schip dreigde te kenteren, waarop men besloot daarom het schip voor de wind te sturen en de Algoabaai binnen te lopen, waar de SALATIGA de 23e juli in reddeloze staat ten anker kwam.
Volgens een bericht uit de Kaapstad was de lading sterk beschadigd en waren er reeds 200 balen tabak, als zijnde zwaar beschadigd, verkocht geworden.

Afbeelding
Datum 25 september 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 20 augustus. Er zijn thans in onze havens drie Nederlandse schepen, te weten twee in de Algoabaai en een in Simonsbaai, die allen in ontredderde toestand zijn binnengelopen en waarvan een sedert op strand gekomen en een totaal wrak is geworden. Dit laatste vaartuig was de KRIMPENERWAARD, kapt. Kluit, die op de 23e juli, nabij Kaap Receiffe, zo zeer in gevaar verkeerde, dat het om hulp seinde naar de voorbij varende stoomboot CELT, die dadelijk hulp zond en het in Algoabaai binnensleepte. Als beloning voor deze diensten is aan de CELT bij scheidsrechtelijke uitspraak toegekend de som van GBP 3000; doch sedert is aan het schip bovengenoemde ongeluk overkomen.
Voorts de SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam bestemd, waarvan wij vroeger reeds uitvoerig rapport hebben medegedeeld.
Eindelijk hebben wij nog te vermelden het Nederlandse barkschip ST. JAN, kapt. Lommerse, op de 3e juni van Batavia vertrokken met een lading koffie en thee naar Schiedam, dat op de avond van de 29e juli de Simonsbaai is binnengelopen met gebroken roer en andere schade ( bevorens gemeld). Het vaartuig had twee-en-twintig dagen lang langs de kust alhier met stormweer te kampen gehad, hetwelk op de 19e juli zo erg was, dat men dacht dat het zonk. Van de ladingen uit deze verschillende schepen zijn sedert een gedeelte verkocht.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 24 oktober. Naar men ons meldt, is het schip SALATIGA, kapt. Kettler, volgens brief van Port Elisabeth (Algoabaai), d.d. 14 september, afgekeurd, daar de reparatiekosten de waarde van het schip te boven gingen. Het schip zou de 21e september verkocht worden en de nog over zijnde lading, benevens die van de KRIMPENERWAARD, werd overgeladen in het schip ILOA.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 19 september. Er bevindt zich thans geen enkel Nederlands schip in onze havens. De SALATIGA, die in Algoabaai en de ST. JAN, die in Simonsbaai de nodige reparaties hebben ondergaan, zijn beiden naar hunne bestemming vertrokken, en sedert het vertrek der vorige mail heeft geen vaartuig onder de Nederlandse vlag ons met een bezoek vereerd. Wij mogen hier nog bijvoegen, dat de kopers van het ongelukkige schip KRIMPENERWAARD, dat in Algoabaai gestrand en vergaan is, een goede rekening maken met hunne onderneming, als hebbende reeds voor een aanzienlijke waarde aan bloktin uit het wrak gered. Van de 727 blokken zijn meer dan over de 600 blokken gered.

Afbeelding
Datum 26 november 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 25 november. Volgens brief van Kaap de Goede Hoop, d.d. 18 oktober, was het Nederlandse schip SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam, in de Algoabaai met schade binnengelopen - zie ons vorig nummer -. aldaar afgekeurd en voor GBP 435 verkocht. Het restant der lading, zomede die van het Nederlandse schip KRIMPENERWAARD, kapt. Kluit, was in het schip ILVA, kapt. Christin, overgescheept, dat de 28e september van daar naar de destinatieplaats was vertrokken.

Afbeelding
Datum 27 november 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Port Elisabeth, 12 oktober. Het casco en de masten van het Nederlandse schip SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam bestemd, ’t welk de 23e juli lek in Algoabaai is binnengelopen, is de 21e september voor GBP 150 verkocht geworden; de ra’s, stengen, zeilen enz. zijn dezelfde dag voor GBP 350 verkocht.

Afbeelding