Inloggen
SIEKA - ID 8770


Kroniekberichten

Datum 23 februari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag de 27e februari 1895, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein J. Homan aan de Noorderhaven te Groningen à contant publiek worden verkocht het in het jaar 1892 nieuw gebouwd ijzeren tjalkschip, genaamd SIEKA, groot 128 ton, met deszelfs opgoederen en toebehoren, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Groningen, bevaren wordende door kapt. B. Jager.
H. Drewes, deurwaarder

Afbeelding
Datum 04 mei 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Hamburg, 2 mei. De ijzeren, in 1892 te Hoogezand gebouwde Nederlandse tjalk SIEKA, laatst gevoerd door kapitein J. Klugkist, is naar Langeoog verkocht en zal onder Duitse vlag de naam van GEORG voeren.

Afbeelding