Inloggen
MARGARETHA MEINTINA - ID 8455


Kroniekberichten

Datum 14 mei 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Barhöft, 10 mei. De Nederlandse tjalk MARGRIETHA MEINTINA, schipper H.R. Tatje, met stenen van Keulen naar Koningsbergen, is hier met gebroken grootzeilboom binnengelopen en ter reparatie opgezeild naar Stralsund.

Afbeelding
Datum 16 februari 1909
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

Groningen, 15 februari. De tjalk MARGRIETHA MEINTINA van schipper Tattje alhier, thans te Hamburg liggende, is naar Rendsburg verkocht.

Afbeelding
Datum 27 februari 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Bremen, 26 februari. De Nederlandse tjalk MARGRIETHA MEINTINA werd verkocht aan kapt. H. Horn te Rendsburg en is in HERNA herdoopt.

Afbeelding