Inloggen
ZUID-HOLLAND - ID 8397


Kroniekberichten

Datum 13 oktober 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. Te Middlesbro’-on-Tees liep maandag (opm: 10 oktober) te water het stoomschip ZUID-HOLLAND, gebouwd voor rekening der firma W. Ruys & Zonen, waardoor de Rotterdamsche Lloyd van de 7e januari af in staat wordt gesteld de driewekelijkse dienst op Java te openen, welke alsdan zal worden onderhouden met zeven stoomschepen, alle varende onder Nederlandse vlag.

Afbeelding
Datum 16 november 1881
Krant SH - Soerabaijasch Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 november. Naar wij vernemen zal het stoomschip TORRINGTON der Rotterdamsche Lloyd voortaan heten NOORD-HOLLAND, terwijl voor die maatschappij een nieuw stoomschip in aanbouw is, dat de naam zal dragen van ZUID-HOLLAND.
(opm: de TORRINGTON was niet in eigendom van, maar voer eerst onder Engelse vlag in charter voor de Rotterdamsch Lloyd. Het schip werd nu onder Nederlandse vlag gebracht en in de vloot van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam opgenomen).

Afbeelding
Datum 22 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Wat energie, gepaard aan kennis en ervaring vermogen, heeft de Rotterdamse firma Ruijs op schitterende wijze aangetoond, dat getuigden allen die het nieuwe en zevende stoomschip bezichtigden, dat de heren Ruijs als directeuren van de Rotterdamsche Lloyd in de vaart op Indië hebben gebracht, om onder bevel van kapt. E.W. Sikemeier op 7 januari de eerste reis te aanvaarden. Met die dag begint de Rotterdamsche Lloyd om de drie in plaats van om de vier weken te varen, des zaterdags van Rotterdam, des vrijdags van Marseille. Men weet dat ten gerieve van de passagiers besloten is dat de Rotterdamsche Lloyd voortaan Marseille op de uit- en thuisreis zal aandoen en de nieuwe boot, die de naam ZUID-HOLLAND draagt, zal het eerste stoomschip zijn dat de reis aldus aanvaardt. We brengen dit in herinnering, ook met het oog op de gouvernementspassagiers. Bij hen bestaat de mening dat zij bij voorkeur met de stoomschepen van de Maatschappij Nederland de reis naar Java moeten aanvaarden, doch dit is een dwaling. Door het gouvernement wordt verlangd dat de gouvernementspassagiers zullen vertrekken met stoomschepen onder Nederlandse vlag. Door die bepaling zijn de stoomschepen van de Maatschappij Nederland met die van de Rotterdamsche Lloyd op gelijke voet gesteld en zo kunnen dan de gouvernementspassagiers naar goedvinden gebruik maken van de ene zowel als van de andere onderneming.
De ZUID-HOLLAND, die alzo de 7e januari via Marseille de reis naar Java aanvaardt, munt in alle opzichten uit en doet de bouwmeesters, de firma Raylton Dixon & Co. te Stockton, eer aan. Het schip is lang 315, breed 37 en hol 26 voet, met een tonnenmaat van 2.400 ton. De machine van 220 pk nominaal (compound) is bezorgd door de firma Thomas Richardson & Sons te West-Hartlepool. De watercondensor is van dr. Normandy. Alle andere werktuigen zijn van de allernieuwste vinding. Zo is de stoomstuurtoestel boven op de brug, de reeds gunstig bekende Steam Quarter Master van Higginson en Co. waardoor het manuaal aanmerkelijk wordt bespoedigd en vergemakkelijkt. Zo is het schip onder meer ook voorzien van twee vuurtorens die veroorloven de lichten dusdanig uit te zetten dat zij voor wind en zee volkomen beveiligd zijn.
In elke hut bevinden zich reddingsgordels. Er zijn 6 boten aan dek, waarvan 4 reddingsboten. Van veel gewicht mag het tevens geacht worden dat op dit stoomschip de op zich zelf ruime en uitstekend goed ingerichte hut van de kapitein, boven, op de brug, is gebouwd, waardoor hij als vanzelf dag en nacht ter plaatse aanwezig is, vanwaar hij alles kan overzien en zonder het minste oponthoud zijn bevelen kan geven.
Het schip is, geheel afgescheiden van de aanzienlijke laadruimte, ingericht voor 36 passagiers eerste en 16 passagiers tweede klasse. Voor het meest mogelijke comfort is gezorgd; de couchettes zijn buitengewoon groot. De gehele inrichting voor passagiers is samengevat in een gebouw van teakhout op het achterdek, waardoor voor de reis naar tropische gewesten het voordeel wordt verworven van ruime ventilatie en waardoor tevens, door het bezigen van teakhout bij de buitenbouw, de warmte wordt vermeden, die anders wordt uitgestraald door het door de zon verhitte ijzer. De hutten 1e klasse bevinden zich met de badkamers, enz., op het achterdek, die der 2e klasse vooruit, onder de bak; de laatsten bestaan uit hutten voor twee personen, de eersten zijn des gevorderd voor families samen te voegen. Alles is, we herhalen het, met het meeste comfort zo doelmatig mogelijk ingericht.
De ruime salon is zeer elegant gemeubeld; men vindt er tot zelfs een pianino. Altijd met het oog op de tropische hitte bestaan de vier wanden van de salon uit marmeren platen, met bloemen en arabesken kunstig ingesneden. De glazen boven salondeuren en de kappen zijn van geschilderd glas en dragen de wapens van Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam.
Aan dek zijn verder de hutten voor de officieren en machinisten, het ijshuis, de keuken, bakkerij, enz.
Aan de Rotterdamsche Lloyd en zijn uitstekende directeuren zij bij het in de vaart brengen van dit nieuwe en prachtige stoomschip een steeds toenemende bloei toegewenst.

Afbeelding
Datum 31 januari 1882
Krant SH - Soerabaijasch Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Wat energie, gepaard aan kennis en ervaring vermogen, heeft de Rotterdamse firma Ruijs op schitterende wijze aangetoond, dat getuigden allen die het nieuwe en zevende stoomschip bezichtigden, dat de heren Ruys als directeuren van de Rotterdamsche Lloyd in de vaart op Indië hebben gebracht, om onder bevel van kapt. E.W. Sikemeier op 7 januari de eerste reis te aanvaarden. Met die dag begint de Rotterdamsche Lloyd om de drie in plaats van vier weken te varen, des zaterdags van Rotterdam, des vrijdags van Marseille. Men weet dat ten gerieve van de passagiers besloten is dat de Rotterdamsche Lloyd voortaan Marseille op de uit- en thuisreis zal aandoen en de nieuwe boot, die de naam ZUID-HOLLAND draagt, zal het eerste stoomschip zijn dat de reis aldus aanvaardt. We brengen dit in herinnering, ook met het oog op de Gouvernementspassagiers. Bij hen bestaat de mening, dat zij bij voorkeur met de stoomschepen van de maatschappij Nederland de reis naar Java moeten aanvaarden, doch dit is een dwaling. Door het Gouvernement wordt verlangd dat de gouvernementspassagiers zullen vertrekken met stoomschepen onder Nederlandse vlag. Door die bepaling zijn de stoomschepen van de Maatschappij Nederland met die van de Rotterdamsche Lloyd op gelijke voet gesteld en zo kunnen dan de gouvernementspassagiers naar goedvinden gebruik maken van de ene zowel als van de andere onderneming.
De ZUID-HOLLAND, die alzo de 7e januari via Marseille de reis naar Java aanvaardt, munt in alle opzichten uit en doet de bouwmeesters, de firma Raylton Dixon & Co. te Stockton, eer aan. Het schip is lang 315, breed 37 en hol 26 voet, met een tonnenmaat van 2.400 ton. De machine van 220 pk. nominaal (compound) is bezorgd door de firma Thomas Richardson & Sons te West-Hartlepool. De watercondensor is van dr. Normandy. Alle andere werktuigen zijn van de allernieuwste vinding. Zo is de stoomstuurtoestel boven op de brug, de reeds gunstig bekende Steam Quarter Master van Higginson en Co waardoor het manuaal aanmerkelijk wordt bespoedigd en vergemakkelijkt. Zo is dit schip onder meer ook voorzien van twee vuurtorens die veroorloven de lichten dusdanig uit te zetten dat zij voor wind en zee volkomen beveiligd zijn.
In elke hut bevinden zich reddingsgordels. Er zijn 6 boten aan dek, waarvan 4 reddingsboten. Van veel gewicht mag het tevens geacht worden dat op dit stoomschip de op zich zelf ruime en uitstekend goed ingerichte hut van de kapitein, boven, op de brug, is gebouwd, waardoor hij als vanzelf dag en nacht ter plaatse aanwezig is, vanwaar hij alles kan overzien en zonder het minste oponthoud zijn bevelen kan geven.
Het schip is, geheel afgescheiden van de aanzienlijke laadruimte, ingericht voor 36 passagiers eerste en 16 passagiers tweede klasse. Voor het meest mogelijke comfort is gezorgd; de couchetten zijn buitengewoon groot. De gehele inrichting voor passagiers is samengevat in een gebouw van teakhout op het achterdek, waardoor voor de reis naar tropische gewesten het voordeel wordt verworven van ruime ventilatie en waardoor tevens, door het bezigen van teakhout bij de buitenbouw, de warmte wordt vermeden, die anders wordt uitgestraald door het door de zon verhitte ijzer. De hutten 1ste klasse bevinden zich met de badkamers, enz., op het achterdek, die der 2de klasse vooruit, onder de bak; de laatsten bestaan uit hutten voor twee personen, de eersten zijn des gevorderd voor families samen te voegen. Alles is, we herhalen het, met het meeste comfort zo doelmatig mogelijk ingericht.
De ruime salon is zeer elegant gemeubeld; men vindt er tot zelfs een pianino. Altijd met het oog op de tropische hitte bestaan de vier wanden van de salon uit marmeren platen met bloem en arabesken kunstig ingesneden. De glazen boven de salondeuren en de kappen zijn van geschilderd glas en dragen de wapens van Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam.
Aan dek zijn verder de hutten voor de officieren en machinisten, het ijshuis, de keuken, bakkerij, enz.
Aan de Rotterdamsche Lloyd en zijn uitstekende directeuren zij, bij het in de vaart brengen van dit nieuwe en prachtige stoomschip, een steeds toenemende bloei toegewenst.

Afbeelding
Datum 11 april 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 maart. Vrachten blijven hetzelfde, maar er gaat bijna niets om aangezien er weinig product meer beschikbaar is. Bevracht werden de Nederlandse schepen: stoomschip ZEELAND, NLG 92,50 koffie, NLG 99 rijst, NLG 80 en 85 tabak, NLG 110 huiden, NLG 40 tin, NLG 85 thee ( per last) naar Rotterdam; stoomschip PRINS VAN ORANJE, NLG 85 koffie, NLG 85 thee, NLG 125 huiden, NLG 120 indigo (per last) naar Amsterdam; ORTELIUS NLG 70 koffie en suiker en ligt verder in lading naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, MARIE, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIA, NOACH III, INSULINDE en BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL; stoomschepen ZUID-HOLLAND en VOORWAARTS.

Afbeelding
Datum 16 april 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 maart. Arrivementen van vrachtzoekende schepen waren ook gedurende de laatste 14 dagen uiterst gering, en ofschoon vraag naar ruimte weinig voorkwam, werden er toch een paar schepen uit de markt genomen, waarvoor de volle koers moest worden aangelegd. Naar Nederland bedong een handig klein scheepje NLG 75 voor suiker en NLG 60 voor tabak, van Tjilatjap naar Amsterdam. Naar het Kanaal kwam een afdoening tot stand tot GBP 2.15 stroopsuiker ingenomen gewicht. Naar Amerika bleef vraag totaal ontbreken; na afloop van de in deze maand plaats hebbende Padang koffieveiling, zal enige scheepsruimte te plaatsen zijn. Naar Australië schijnt nog suiker ter verzending te zijn en werd voor Melbourne GBP 1.12/6 aangelegd. Kustvrachten: behalve voor het vervoer van zout van Madura naar de Noordkust van Java, bestaat er niet de minste vraag. De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip VOORWAARTS, NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 40 tin, NLG 120 indigo, NLG 80 thee, naar Amsterdam; stoomschip ZUID-HOLLAND NLG 90 voor koffie, NLG 80 tabak, NLG 40 tin, NLG 110 huiden, naar Rotterdam; INSULINDE GBP 2.15/- stroopsuiker ingenomen gewicht. De KOSMOPOLIET III accepteerde een zoutvracht van Sumanap naar Batavia tot NLG 10, en CORNELIA een dito naar Indramayoe tot NLG 12 per koyang.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JAN VAN HAAFTEN, NOACH III, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL.

Afbeelding
Datum 16 mei 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. Door de firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, zoals reeds met een enkel woord werd gemeld, de vervaardiging opgedragen van twee ijzeren schroefstoomschepen, bestemd voor de vaart op Nederlandsch Indië, en gebouwd volgens het voor dezelfde firma in de vaart zijnde stoomschip ZUID-HOLLAND.
De lengte dezer schepen is 310, de breedte 37 en de holte 27 Engelse voeten. Ze worden gebouwd volgens Lloyds Rules A’100. Het draagvermogen is 3.000 ton.
De gehele inrichting der schepen zal op de meest praktische wijze geschieden en alle verbeteringen van de jongste tijd zullen daarop worden toegepast. De machines zullen zijn van compound systeem met surface-condensor met een vermogen van 1.000 effectieve paardenkrachten.
De opdracht aan de jeugdige maatschappij De Schelde is voorzeker een triomf, niet alleen voor haar, maar ook voor het beginsel om de inlandse nijverheid in de gelegenheid te stellen zich in te richten voor de aanbouw van schepen van groot charter, en alzo te breken met de tot voor korte tijd gevolgde richting.

Afbeelding
Datum 21 mei 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 mei. Heden namiddag is alhier aangekomen van Vlissingen door het kanaal het stoomschip ZUID-HOLLAND van de Rotterdamsche Lloyd met het doel om te dokken. Genoemde boot is bestemd tot model voor de twee boten, die in de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen zullen gebouwd worden.

Afbeelding
Datum 04 september 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 juli. Vrachten. De laatst verlopen veertien dagen hebben zich opnieuw gekenmerkt door algeheel gebrek aan vraag naar scheepsruimte van Java en afdoeningen zijn dien ten gevolge niet te melden. Gaf de weersgesteldheid aanvankelijk enige hoop op meer geregelde afvoeren uit het binnenland, de regens die gedurende de vorige week weer gevallen zijn hebben de vooruitzichten daarop weer te niet gedaan, en moet daaraan geweten worden dat van de schepen die onder charter meest naar het Kanaal zijn gearriveerd, en wier belading slechts enigszins kan worden uitgesteld, bijna geen enkel uit de markt genomen wordt. Het aantal schepen dat thans op Java is, hetzij werkelijk onbevracht hetzij onder charter, bedraagt op dit ogenblik niet minder dan 68, wat zelfs onder anders gunstige omstandigheden meer dan waarschijnlijk een verlaging van koersen te weeg zouden brengen; bij een toestand echter, zo abnormaal als men die thans beleeft, is dit getal feitelijk verpletterend, en dit te meer omdat de voornaamste suiker afschepers reeds de grootste moeite hebben om hun gecharterde reeds gearriveerde boten te beladen. Naar Nederland komen nu en dan kleine partijen licht goed aan de markt, doch bij verre niet voldoende om schepen daarop aan te leggen; het merendeel daarvan is bovendien tot afscheep met de geregelde lijnen bestemd. In de noteringen dezer laatsten kwam geen verandering; daar hun koersen alleszins matig genoemd kunnen worden, bestaat dan ook geen aanleiding tot verdere verlaging; alleen agenten van ongeregeld varende boten die als afschepers zelf groot belang hebben bij lage vrachten, spreken van tijd tot tijd van nog lagere cijfers. Omtrent de vermoedelijke loop van zeilvrachten in deze richting valt evenmin iets te zeggen als van die naar het Kanaal. De factory verklaart nog geen scheepsruimte voor koffie nodig te hebben. Voor een kleine lading koffie en licht goed van Padang naar New York wordt naar ruimte omgezien. Voor een kustreis met plus minus 400 tons steenkolen, te Tandjong Priok te laden, wordt een schip gezocht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen KOSMOPOLIET III, OCEAAN, NOACH I, CORNELIS SMIT, SALATIGA, GEBROEDERS SMIT, MINA, CORNELIA, JAN VAN HAAFTEN, MERAPI, OTTOLINA, MARY, MAASNYMPH, MAIBIT, NOACH V, AMSTERDAM, NOACH VI, GEBROEDERS VAN DER, BEEK, stoomschip ZUID HOLLAND, stoomschip PRINSES AMALIA.

Afbeelding
Datum 15 september 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 augustus. Vrachten. Op de plaats is niets afgedaan. Afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA NLG 90 voor koffie, NLG 85 voor tabak, NLG 110 voor huiden, NLG 120 voor indigo, NLG 40 voor tin ( per last), naar Amsterdam, stoomschip ZUID- HOLLAND koffie tot NLG 80 van de Noord- en NLG 90 van de Zuidkust, suiker tot NLG 80 en huiden NLG 110 ( per last), naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, OCEAAN, NOACH I, CORNELIS SMIT, SALATIGA, GEBROEDERS SMIT, MINA, CORNELIA, JAN VAN HAAFTEN, MERAPI, OTTOLINA, MARY, MAASNYMPH, MAIBIT, NOACH V, AMSTERDAM, NOACH VI, GEBROEDERS VAN DER BEEK, DELIANE, KANAGAWA.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 oktober. Gistermiddag kwam hier binnen het stoomschip ZUID-HOLLAND, dat zaterdag van Rotterdam was vertrokken om te Brouwershaven bij te laden. Voor laatstgenoemde plaats gekomen, was er te veel zee om een loods te kunnen overnemen, waardoor de verplichting ontstond, hier binnen te lopen, nadat een zeeloods van hier aan boord was gekomen. De lichters moeten nu van Brouwershaven hier komen en zullen eerst hedenavond hier zijn, zodat 31 oktober het vertrek zal plaatsvinden.

Afbeelding
Datum 22 januari 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 december. In de noteringen kwam sedert de 6e dezer geen verandering, doch de positie is enigszins gunstiger, doordat bij uiterst matige arrivementen nogal wat ruimte uit de markt genomen werd, en, hoewel de vraag, zoals in dit jaargetijde niet anders te wachten is, beperkt blijft, begint het toch moeilijk te worden daaraan te voldoen. Om nog op hoge koersen te rekenen is het seizoen te ver gevorderd, doch enige verbetering acht men niet onmogelijk. Naar Nederland werd weder een schip aangelegd op particulier product. De Factorij was niet aan de markt. In deze richting heerst zeer weinig vraag en zelfs geregelde lijnboten hebben moeite om vol te komen. Naar het Kanaal zouden enige matig grote schepen te plaatsen zijn en onderhandelingen worden gevoerd op basis van de laatste koersen. Het aantal passende disponibele vaartuigen is echter zeer gering. Schepen, in de Oosthoek liggende, bedongen Sh.2/6 per ton minder dan in de Westhoek betaald werd. Naar Amerika bestaat geen vraag en vonden ook geen afdoeningen plaats. Naar Australië wordt een schip gezocht van ca. 1.000 tons capaciteit en zou GBP 1.2/6 naar Melbourne te maken zijn. Naar de Perzische Golf is nog steeds een kleine lading te verschepen, doch men slaagde nog niet een passend schip te vinden. Het vervoer van 1.500 tons kolen van Bandjermassin naar Tandjong Priok is bij inschrijving gegund aan een Chinees te Soerabaija tot NLG 10 per ton. Nederlandse schepen werden niet opgenomen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LICHTSTRAAL, AUGUSTE, BURGEMEESTER SCHORER, NEERLANDS VLAG, JOHANNA EN MARGARETHA, GRAAFSTROOM, MARTINA JOHANNA, NOACH IV, JOHANNA, PRESIDENT TRAKRANEN, SLIEDRECHT, JOHANNA EN MARIA, NIEUWE WATERWEG I en VELOX, en de stoomschepen INSULINDE, ZUID-HOLLAND en KONINGIN EMMA.

Afbeelding
Datum 11 februari 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 januari. Vrachten. Het jaarlijks overzicht levert, in tegenstelling met 1881, onbevredigende resultaten op. De eerste maanden zijn nog de beste geweest. Veel vraag heerste ook toen wel niet, doch op enkele uitzonderingen na werden toch nog redelijke koersen bedongen en juist met het begin van de nieuwe oogst nam ook de grote aanhoudende daling, die eerst ongeveer een week geleden haar einde heeft bereikt, een aanvang. Over het algemeen was de verwachting hoog gestemd; dit blijkt uit het vooruit bevrachten van verscheidene schepen tot koersen hoger dan in het jaar 1881 betaald werden, en het liet zich dus aanzien, dat men in de volle afscheeptijd nagenoeg dezelfde koersen zou besteed zien als in vorige jaren.
Een grote verandering in deze gunstige stand van zaken bracht de ongewone weersgesteldheid. Toen de bevrachte bodems, vermeerderd met enige vrachtzoekers, die geprefereerd hadden zelf de kans op hogere koers, dan in Europa besteed was, te lopen, binnenkwamen, was de weersgesteldheid van dien aard, dat afvoer naar de strandplaatsen, dus ook flinke afscheep, onmogelijk werden. Instede dus van in de volle afscheep, zoals in vorige jaren, hoge koersen te zien, had men veel moeite, zelfs tot de heersende lage koersen, een bevrachting tot stand te brengen. Ook konden in vorige jaren tot lonende cijfers schepen naar Singapore of de Philippijnen geplaatst worden, maar dit jaar was de toestand tengevolge van de vele wachtende schepen daar even ongunstig als hier en de hoeveelheid daarheen geplaatste ruimte is dan ook niet noemenswaard.
Omtrent de loop van koersen naar Nederland valt niets te zeggen, wat niet reeds in algemene trekken in de aanhef werd medegedeeld. In de eerste helft van het jaar accepteerde de Factorij nog ruimte van de Noord- en Zuidkust tot NLG 70, hoewel zij niet meer geregeld aan de markt was. De particuliere koersen waren vrijwel in overeenstemming hiermede, doch daar licht goed, of eigenlijk lading in het algemeen, gaandeweg schaarser werd, namen zij toch spoedig een dalende richting aan. De Factorij kwam wegens de langzame afvoer in tegenstelling tot vorige jaren in het nieuwe seizoen zeer laat aan de markt en kondigde de 15e augustus een inschrijving op de 23e dier maand aan. De hoeveelheid disponibel gestelde koffie voor ieder schip was slechts 15.000 pikols, en juist dat kwantum maakte het inschrijven zeer lastig. Ieder het wachten moede, wilde onder de opgenomen zijn, maar juist omdat voor het grootste aantal der wachtende schepen deze 15.000 pikols slechts de helft tot tweederde hunner capaciteit zouden uitmaken, begreep ook ieder, dat de resterende ruimte met veel moeite en tot lage koersen zou worden gevuld. De afloop der inschrijving was, dat er slechts twee schepen werden opgenomen, een tot de limiet à NLG 57,50 en een tot NLG 54,95, terwijl kort daarop verscheidene bodems tot NLG 55 de aangeboden 15.000 pikols accepteerden. Wat te voorzien was geweest, gebeurde. Had men kort voor de inschrijving nog NLG 65 en dadelijk daarna NLG 60 voor particuliere koffie bedongen, zeer spoedig was niet meer dan hoogstens NLG 30 te verkrijgen. Rijst werd afgeladen tot NLG 30 à 35, tabak tot NLG 25 à 17,50, huiden tot NLG 50 à 40. Suiker werd bijna niet aangeboden; in het begin van het jaar werd nog NLG 60 tot NLG 75 bedongen, voor een flinke partij werd kort geleden een vraag tot NLG 30 geweigerd en een offerte van NLG 25 geaccepteerd. Voor arak hielden de koersen zich het gehele jaar door vrij stationair; beneden NLG 95 werd niet verscheept, doch om een transactie mogelijk te maken moest dezer dagen NLG 80 worden geaccepteerd.
Voor koffie van Padang en Java naar Amerika werd besteed GBP 3, GBP 2.12/6 en ten slotte GBP 2.2/6; voor suiker GBP 1.15/-.
Ook voor stoomschepen is het afgelopen jaar verre van gunstig geweest. Meer dan één geregelde lijnboot heeft met wanruimte moeten vertrekken en al waren de koersen voor koffie en tabak niet belangrijk lager dan in 1881, suiker was niet te krijgen dan ten koste van concessies. Koffie werd aangenomen tot NLG 70 à 90, tabak tot NLG 85 à 70, en suiker tot tussen NLG 70 en 85 variërende cijfers, alles naar Nederland. Rijst uit de nieuwe oogst werd niet met geregelde lijnboten afgeladen. Een groot gedeelte ging met een in Europa gecharterde boot, terwijl een ander deel per zeilschip werd afgeladen.
De laatste afsluitingen voor Nederlandse schepen zijn: naar Rotterdam JOHANNA EN MARIA ligt aan NLG 80 en NLG 90 voor arak. De stoomschepen INSULINDE en KONINGIN EMMA NLG 90 koffie, NLG 100 specerijen en huiden naar Amsterdam, Ffrs, 90 koffie en peper naar Marseille; stoomschip ZUID-HOLLAND NLG 85 koffie, NLG 100 huiden naar Rotterdam en Ffrs 85 koffie naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LICHTSTRAAL, AUGUSTE, BURGEMEESTER SCHORER, NEERLANDS VLAG, JOHANNA EN MARGARETHA, GRAAFSTROOM, MARTINA JOHANNA, NOACH IV, JOHANNA, PRESIDENT TRAKRANEN, SLIEDRECHT, NIEUWE WATERWEG I en VELOX, en het stoomschip CONRAD.

Afbeelding
Datum 28 maart 1883
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 maart. Het stoomschip ZUID-HOLLAND, naar Batavia via Brouwershaven, is met hoogwater door zware sneeuwbuien, bij Middelharnis aan de grond gevaren.

Afbeelding
Datum 29 maart 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 maart. Na een weinig gelicht te hebben, trachtte men het stoomschip ZUID-HOLLAND hedenochtend met hoog water en met assistentie van sleepboten af te brengen, doch het bleef zitten. Men gaat met het lichten verder.

Afbeelding
Datum 29 maart 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 maart. Het stoomschip ZUID-HOLLAND is, na enige lichters gelost te hebben, met assistentie van een sleepboot vlot gekomen en naar Brouwershaven gestoomd.

Afbeelding
Datum 24 juni 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 mei. Vrachten. Het tijdvak, verlopen sedert uitgifte van het bericht van 5 dezer, heeft zich gekenmerkt door stilte. Het aantal bevrachtingen, dat tot stand kwam, is gering en valt daarbij te constateren, dat daarbij, terwijl voor Nederland een verhoging op de laatst betaalde vrachtkoersen verkregen werd, de vrachten naar het Kanaal zijn gedaald. Hoewel de onbevrachte vloot gering is, voorziet zij voor het ogenblik meer dan voldoende in de behoefte. Naar Nederland werd door de factorij een schip opgenomen voor een volle lading koffie van de Noordkust tot NLG 50. Particulier product is niet aan de markt. Naar het Kanaal kwam een bevrachting tot stand voor droge suiker tot GBP 2.5/-, hetgeen een verlaging aantoont van Sh.5/- op de laatstelijk courante noteringen. Ogenblikkelijk heerst geen vraag. Naar Amerika noch naar Australië zijn transacties te melden. Kustvrachten vertoonden na een lang tijdvak van doodse stilte eindelijk weer enig leven. De gouvernements-contractanten zochten ruimte voor zout van Madura naar Sumatra’s Westkust en de Zuidkust van Java, en slaagden in de opname van een schip voor Padang en Priaman tot NLG 20; de Zuidkustvracht is nog in de markt.
De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: MARIE NLG 50 voor koffie van de Noordkust naar Rotterdam; SINDORO NLG 20 per koyang zout van Madura naar Padang en Priaman.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE en de stoomschepen KONINGIN EMMA en ZUID HOLLAND.

Afbeelding
Datum 03 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 mei. Vrachten zonder afdoeningen nu er haast geen product meer over is. Nederlandse schepen werden niet bevracht. In lading naar Nederland liggen de stoomschepen ZUID-HOLLAND, KONINGIN EMMA en CONRAD. Het enige onbevrachte Nederlandse schip is de INSULINDE.

Afbeelding
Datum 04 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 1 juli. Kapt. Klein, gezagvoerder van het stoomschip ZUID HOLLAND, hier aangekomen van Java, rapporteert het Duitse stoomschip CARLOS, hetwelk gebrek aan steenkolen had, op sleeptouw te hebben gehad op ongeveer 200 Engelse zeemijlen van Aden. Door het breken van de sleeptros, veroorzaakt door harde wind en hoge zee, was hij genoodzaakt het te verlaten.

Afbeelding
Datum 10 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 juni. Vrachten. Terwijl in het bericht van de 19e mei nog melding gemaakt kon worden van enige, zij het dan ook slechts weinige, afdoeningen, kan men, wat het sedert verlopen tijdvak betreft, slechts gewag maken van een bijna volslagen stilstand van zaken op het gebied van vrachten, en het enige charter, dat plaats vond gedurende de veertien dagen, die men heden de revue laat passeren, is dat van een Nederlands schip voor Gouvernements-koffie tot NLG 55 naar Nederland. Dit cijfer toont weliswaar een verhoging aan, maar, hoewel Factorij-cijfers van invloed zijn op de koersen naar Nederland, die naar den vreemde regelen zich geheel naar de particuliere behoefte, en de toestand van vrachten in het algemeen wordt derhalve hierdoor niet beheerst. Bijna totaal gebrek aan vraag en toename der onbevrachte vloot, is de momentele positie gedecideerd ongunstig. Ook stoomschepen hebben moeite om hun ladingen bijeen te krijgen, hoewel reeds produkten uit de nieuwe oogst afgevoerd worden. Behalve het aanleggen van een paar geregelde lijnboten vonden ook op dit gebied geen transacties plaats, doch valt aan te tekenen, dat de eerste boot, voor suiker van het nieuwe seizoen bevracht, gearriveerd is.
De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: INSULINDE NLG 55 volle lading Factorij-koffie van de Noordkust naar Rotterdam; stoomschip KONINGIN EMMA NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 120 indigo, NLG 67,50 tabak NLG 40 tin naar Amsterdam, en Ffrs 90 koffie, peper en damar naar Marseille; stoomschip ZUID-HOLLAND dezelfde koersen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEREUS en de stoomschepen CONRAD. PRINS ALEXANDER, BURGEMEESTER DEN TEX en UTRECHT.

Afbeelding
Datum 09 november 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 oktober. Vrachten. Sedert het laatste bericht bleef de markt vast en bestond er goede vraag, doch was het aantal afdoeningen zeer gering wegens gebrek aan schepen. Naar Nederland kwam particuliere lading aan de markt en kon men een schip aanleggen voor arak en een voor koffie en tabak en werd voor koffie het vroeger door de Factory betaalde cijfer van NLG 70 bedongen. De Factory zelf gelukte het tot NLG 65 ruimte te verkrijgen en werd dus de veronderstelling, uitgesproken in het laatste bericht, bewaarheid. Het is een vreemd verschijnsel vrachten te zien dalen bij een zeer gering aantal schepen en bij de enorme hoeveelheid Gouvernements-koffie, welke thans ter verscheping gereed ligt. Daar voor het meerdere boven 25.000 pikols de Factory tot NLG 60 terecht kwam, zal ook dit aannemen zeker niet zonder invloed op de volgende afdoeningen blijven.
Naar het Kanaal bestaat goede vraag, maar wegens gebrek aan schepen werd niets afgedaan. Naar Amerika werd voor koffie ruimte opgenomen tot GBP 2.17/6, hetwelk een verhoging van Sh.7/6 aantoont met de laatste afdoening. Meer ruimte wordt gevraagd. Naar Australië bestaat vraag, maar waren de geoffreerde cijfers te laag om tot zaken te leiden.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam: stoomschip C. FELLINGER NLG 75 à 80 koffie, NLG 100 huiden; NOACH I ligt aan, NLG 70 particuliere koffie, NLG 40 tabak, JOHAN THEODOOR, BESTEVAER en SMEROE elk NLG 65 vol Factory-koffie, de stoomschepen PRINSES AMALIA en SOENDA elk NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 120 indigo en Ffrs 90 voor koffie naar Marseille. Naar Rotterdam: MARY NLG 65 voor 25.000 pikols en NLG 60 voor 7.000 pikols Factory-koffie van de Noordkust; stoomschip ZEELAND NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 80 thee; NOACH VI NLG 65 voor 25.000 pikols en NLG 60 voor 5.000 pikols Factory-koffie.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MINA, THORBECKE IV, BAARN, JUPITER en OTTOLINA, en de stoomschepen KONINGIN EMMA, CONRAD en ZUID-HOLLAND.

Afbeelding
Datum 22 november 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 oktober. Vrachten. De rates zijn zeer vast bij geringe beschikbare ruimte, zijnde verre nog de meeste van de hieronder vermelde schepen elders gecharterd. Het Nederlandse schip MINA nam een volle lading Gouvernements-koffie tot NLG 65 per last naar Rotterdam. Het stoomschip ZUID-HOLLAND nam eveneens voor Rotterdam koffie tot NLG 90, huiden NLG 100, indigo NLG 120, tin NLG 40. Naar Amsterdam nam het stoomschip KONINGIN EMMA koffie NLG 90, huiden NLG 100, indigo NLG 120, en naar Marseille Ffrs 90 en indigo Ffrs120 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: THORBECKE IV, BAARN, JUPITER, OTTOLINA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., DELIANE en CORNELIA.

Afbeelding
Datum 13 april 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 maart. Sedert het bericht van de 27e februari bleef de toestand van de vrachtenmarkt nagenoeg onveranderd en de onbevrachte vloot stationair. Naar Nederland werd wederom niets afgedaan; de Factorij is niet in de markt, doch door particulieren worden ongeveer 18.000 pikols koffie ter verscheping aangeboden tot NLG 30. Hoewel dit cijfer laag is, vermoedt men, dat binnenkort een afdoening tot stand zal komen, daar de toekomst geen verbetering in uitzicht stelt en het liggen wachten dus niet lonend zou zijn. Wanneer de betrekkelijk grote vloot onder Nederlandse vlag niet vermindert – en de koersen naar den vreemde zijn van dien aard, dat op een afzet daarheen voorlopig geen kans bestaat – dan zijn de vooruitzichten op flinke vrachten voor koffie uit de nieuwe oogst verre van schitterend en gelooft men niet, dat de koersen van het laatste seizoen bedongen zullen kunnen worden.
Naar het Kanaal heerst een weinig meer vraag en werden voor een passend eerste-klasse schip Sh.5/- meer besteed dan de laatst betaalde koersen. In deze richting worden tot matige prijzen nog een paar schepen gezocht. Naar Amerika noch naar Australië kwamen afdoeningen tot stand; naar New York blijft echter nog vraag bestaan en zal wel iets vermeerderen na afloop der in de volgende week te Padang plaats hebbende koffieveiling, welke echter slechts uit plm. 16.000 pikol bestaan zal, terwijl naar Australië de markt zeer lusteloos is en men in deze richting binnen kort geen verbetering tegemoet ziet.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschepen SOENDA en CONRAD naar Amsterdam elk NLG 90 koffie en NLG 110 huiden, stoomschip ZUID-HOLLAND naar Rotterdam NLG 90 koffie, NLG 110 huiden en NLG 40 suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, DORDRECHT II, GROEN VAN PRINSTERER, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES en NEERLANDS VLAG, en de stoomschepen KONINGIN EMMA en NEDERLAND EN ORANJE.

Afbeelding
Datum 23 april 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 maart. Vrachten. Er gaat weinig om, wijl men thans weinig haast met de afscheep maakt. Het stoomschip ZUID-HOLLAN D boekte nog bij naar Rotterdam tabak tot NLG 70, indigo NLG 120 en tin tot NLG 40 per last. Naar Amsterdam DORDRECHT II voor een volle lading koffie van Pasoeroean tot NLG 30 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, GROEN VAN PRINSTERER, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES en NEERLANDS VLAG.

Afbeelding
Datum 23 september 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 augustus. Vrachten. De stemming is vast, ofschoon afsluitingen niet talrijk zijn. Bevracht werden de Nederlandse schepen: stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120 per last naar Rotterdam; stoomschip JACATRA koffie NLG 85, huiden NLG 110, thee NLG 70 naar Amsterdam en thee Sh.50/- per 40 cub.ft. naar Londen; THORBECKE I volle lading Gouvernements-koffie tot NLG 50 per last naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, HELENA, CONSTANTIA, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, PRINS HENDRIK, CORNELIA, AMSTERDAM, MERAPI, SLAMAT, NEREUS, MARIE, MR. JACOB VAN LENNEP en VOORLICHTER.

Afbeelding
Datum 28 juli 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 juni. Vrachten zonder afdoeningen. Er zijn veel schepen aangekomen. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND boekte koffie NLG 65, huiden NLG 75, indigo NLG 120 en NLG 90 per last naar Rotterdam, en suiker tot geheime conditiën naar Port Said voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK, F.H. VON LINDERN, JUPITER, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN en JAN VAN HAAFTEN.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Het schip OLAF TRYGVASON, kapt. Svendsen, van hier naar Soerabaja, geraakte op de Zwaantjes droogte aan de grond en werd de 17e door het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND voor GBP 300 afgesleept.

Afbeelding
Datum 06 augustus 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 27 juni. Het Noorse schip OLAF TRYGVASON, van Batavia naar Soerabaja, hetwelk op Zwaantjesdroogte aan de grond heeft gezeten, en daarvan door het stoomschip ZUID-HOLLAND werd afgesleept, is voor GBP 300 verkocht.

Afbeelding
Datum 15 december 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 november. Vrachten. Er hebben verschillende afdoeningen plaats gehad naar gelang van de grootte en klasse van de schepen. Het Nederlandse stoomschip SOENDA laadt koffie en huiden tot NLG 75, tabak NLG 60, suiker NLG 50 en tin NLG 20 per last naar Amsterdam, en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX koffie en huiden NLG 75, tabak NLG 60 en suiker NLG 50 per last naar Amsterdam, en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; het stoomschip ZUID-HOLLAND koffie en huiden NLG 75, tin NLG 20, en rijst NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille. De Nederlandse zeilschepen WILLEM EGGERTS en GEZUSTERS VAN HAAFTEN zijn opgenomen tot Sh.27/6, en A.H. VAN TIENHOVEN SR. tot Sh.22/6, alle drie met suiker naar Het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, CORNELIA, JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, BATAVIER, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, GEBR. SMIT, VOORLICHTER en CALIFORNIA.

Afbeelding
Datum 18 september 1886
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 september. Omstreeks half vier uur in de namiddag brak gisteren brand uit in het achterruim van het te Priok liggende stoomschip ZUID HOLLAND, dat heden de terugreis naar Rotterdam zou aanvangen. Aanvankelijk liet de brand zich niet ernstig aan zien en werd daarom beproefd het vuur door het afsluiten van elke luchttoevoer te smoren.
Het bleek echter al spoedig dat dit middel niet aan de verwachting voldeed, zodat krachtiger hulpmiddelen moesten worden aangewend..De drijvende stoombrandspuit JACATRA, van de Bataafsche Havenwerken, welke direct in staat was water te geven, spoot toen gedurende een groot half uur uit haar 4 slangen krachtige stralen in het brandende ruim. Tegen zulk een toevloed van water was het vernielende element niet bestand. Tegen vijf uur was men dan ook de brand meester en werd dadelijk begonnen met het lossen van de beschadigde lading, bestaande uit koffie en peper, welke in de naaste hangar geborgen werd. Het schip heeft weinig geleden; de schade bepaalde zich tot het verkolen van enig houtwerk en het aangetaste ruim. De schade aan de lading is echter belangrijker; wat het vuur spaarde werd door het ingespoten zeewater bedorven. De boot zal nu wel enige dagen later moeten vertrekken, wat voor de passagiers zeker een onaangenaam koopje is. Als oorzaak van de brand hoorden wij noemen het omvallen van een kaars bij het tappen van jenever in het ruim. De orde aan boord liet gedurende het ongeval niets te wensen over.
Een woord van lof komt de heer Havelaar, ingenieur van Priok, toe voor de snelle, krachtige en oordeelkundige wijze, waarop hij het brandende schip heeft geassisteerd.

Afbeelding
Datum 20 september 1886
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 september. Omtrent de brand in de ZUID-HOLLAND schrijft men ons nog:
Vrijdag namiddag om 15.00 uur bespeurde men brand in het achterruim (de zogenaamde piek) waar de proviand geborgen wordt, van het op vertrek liggende en aan de Rotterdamche Lloyd behorende stoomschip ZUID-HOLLAND. Daar in dezelfde laadruimte ook koffie en peper gestuwd was, ontstond er door het smeulen van de goeniezakken (opm: gonje- of jutezakken) een sterke stiklucht waardoor er niemand nabij kon komen. Door de stoompompen van het schip, welke onmiddellijk na de ontdekking aangezet waren, was men tegen vier uur de brand meester, toen door de hitte een vat jenever uit elkaar sprong, waardoor de brand zich verder uitbreidde. Alstoen werd de hulp van de stoombrandbarkas JACATRA van Priok ingeroepen en was men door gezamenlijk werken ten vijf ure de brand meester. Onmiddellijk werd begonnen met alle kracht de gedeeltelijk verbrande en door water beschadigde lading te lossen en in één van de hangars op te bergen. Aan de tegenwoordigheid van geest van de officieren is grotendeels te danken, dat het ongeval geen grotere afmetingen aangenomen heeft.. De schade zal nog aanzienlijk wezen. De oorzaak is alsnog onbekend.

Afbeelding
Datum 21 september 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Volgens een telegram uit Batavia is aan boord van het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND brand ontstaan, die evenwel geblust is. De lading in het achterruim is beschadigd. Gemeld stoomschip vertrok 19 september van Batavia naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 22 september 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 september. De schade aan boord van het stoomschip ZUID-HOLLAND is gering.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 september. De 17e september omstreeks drie uur ontstond brand aan boord van het stoomschip ZUID-HOLLAND van de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de kade te Tandjong-Priok gemeerd lag. Over de oorzaak is men het niet eens. De een zegt dat de peper is gaan broeien, wat volgens een ander wel kan, doch waarbij nooit brand ontstaat, daar alles langzamerhand verkoolt; een ander vertelde dat iemand met een kaarsje in de provisiekamer was geweest. Toen de stoombrandspuit gereed was om water te geven, heeft men bij de provisiekamer, op de plaats waar de meeste rook opsteeg een vierkant gat gemaakt en daardoor water in de lading gespoten. Dankzij de spoed waarmede de stoombrandspuit van de Bataafse Havenwerken gereed was, volgens sommigen kon zij binnen 4 ½ minuut uit twee slangen water geven, was men de brand spoedig meester. Behalve het grootste gedeelte der provisies die vernield zijn, werd een grote partij peper gedeeltelijk verbrand en anderdeels door water beschadigd, terwijl ook enige vaten jenever sprongen. De lading is voor zover nodig in de loodsen overgebracht. Vermoedelijk zal de stomer UTRECHT haar provisiën aan de ZUID-HOLLAND overgeven, en bestaat er kans dat de boot de 20e of 21e zal kunnen vertrekken.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Vrachten. Sedert het bericht van 4 dezer was de markt tamelijk stil, hoofdzakelijk tengevolge van de weinige scheepsruimte. De onbevrachte vloot vermeerderde enigszins, doch de onmiddellijk disponibele ruimte is zeer beperkt. Naar Nederland ging niets om en bleef ook de factory uit de markt. Naar Kanaal werden, kort na het laatste bericht, een paar schepen opgenomen op de basis van Sh.27/6, doch tengevolge van bovenvermelde schaarste aan beschikbare tonnenmaat werd voor dadelijke behoefte een ijzeren schip en een kleine houten bodem tot Sh.32/6 opgenomen, en blijft er nog vraag bestaan. Naar Amerika en Australië zijn geen afdoeningen te vermelden, doch voor beide destinaties bestaat vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip ZUID-HOLLAND NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 120 indigo, naar Rotterdam, suiker tot geheime koers naar Marseille; stoomschip CONRAD NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 50 rijst, naar Amsterdam, fr. 90 huiden, fr. 55 peper, fr. 20 tin, naar Marseille; KERSBERGEN GBP 1.7/6 suiker uit de Oosthoek.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BURGEMEESTER SCHORER, ZWERVER, DELIANA.

Afbeelding
Datum 03 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 24 september. Het stoomschip ZUID-HOLLAND, dat brand aan boord gehad heeft en 19 september van hier vertrokken is, heeft een klein gedeelte van de lading gelost, dat beschadigd door vuur en water in veiling zal worden verkocht.

Afbeelding
Datum 23 december 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 december. Het stoomschip ZUID-HOLLAND, kapt. Otto, van Rotterdam naar Batavia, wordt door stormweder te Marseille opgehouden. Dit stoomschip, de 12e dezer van Pauillac vertrokken, heeft op de reis van Rotterdam naar Bordeaux zwaar stormweder ondervonden. Door een stortzee werden een sloep, kippenhokken en beestenhokken weggeslagen.

Afbeelding
Datum 22 maart 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 februari. In vrachten is zo goed als niets omgegaan. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND werd bevracht naar Rotterdam met koffie tot NLG 80, rijst NLG 50, huiden NLG 90, indigo NLG 120, tabak NLG 55, krossoks NLG 45 per last, naar Marseille koffie Ffrs 80 per ton en suiker tot geheime vracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA, MATHILDA en KINDERDIJK.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juli. Schepen komen in grote getale aan, verschillende reeds onder elders afgeloten charters, maar nu de suikerafvoer ten gevolge van de jongste regels zoveel vertraging ondervond, heeft men met de afscheep nog niet recht kunnen beginnen en zijn er nog geen afsluitingen tot stand gekomen. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND bedong naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en tin NLG 25 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, AMICITIA, ANNA ALEIDA, THORBECKE VII, SMEROE, BAARN, SLAMAT, NOACH V, THORBECKE IV, TJERIMAI, JAN VAN HAAFTEN, NOACH VI en NOACH IV.

Afbeelding
Datum 27 december 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 november. Vrachten. Er is weinig vraag naar scheepsruimte terwijl er ook slechts weinig schepen aangeboden worden. De laatste afdoeningen zijn: Nederlandse stoomboot VOORWAARTS suiker 40/- per ton, koffie NLG 80,-, tabak en rijst NLG 50,-,huiden NLG 90,- per last, naar Amsterdam; stoomboot ZUID-HOLLAND koffie NLG 80,-, huiden NLG 95,-, rijst NLG 50,-, tabak NLG 55,-, krossoks NLG 45,- per last, naar Rotterdam, en koffie fr. 80,-, huiden fr. 95,-, suiker 40/- per ton, naar Marseille; KINDERDIJK 32/6 per ton, LOTOS idem.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse BERTHA.

Afbeelding
Datum 12 maart 1888
Krant JB - Javabode
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het heden morgen van Rotterdam en Marseille te Tandjong Priok gearriveerde stoomschip ZUID-HOLLAND, kapt. Otto, heeft in de Golf van Lyon slecht weder gehad, waardoor verschansing en voorzijde der brug nogal averij bekwamen. Een oponthoud van 24 uur was hiervan het gevolg.

Afbeelding
Datum 12 juli 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het stoomschip ZUID-HOLLAND, kapt. Otto, van Rotterdam naar Java, de 11e juli Perim Island op sleeptouw hebbende het stoomschip VEGA, waarvan de machine buiten staat was om dienst te doen. (Het Engelse stoomschip VEGA, groot 3064 ton, gebouwd in 1879, vertrok 21 juni van Liverpool naar Calcutta en passeerde Suez 5 juli.)

Afbeelding
Datum 13 juli 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND 12 juli te Aden aangekomen, op sleeptouw hebbende het stoomschip VEGA met defecte machine.

Afbeelding
Datum 05 februari 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 januari. Vrachten. Markt vast; afschepers minder ongenegen hogere koersen te besteden. Nederlands stoomschip PRINSES MARIE koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, tabak NLG 65 per last, naar Amsterdam; stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 85, damar NLG 65, huiden NLG 95, zwarte peper NLG 80, rijst NLG 50, tabak NLG 65, krossoks (opm: inheemse tabak van slechte kwaliteit) NLG 50, tin NLG 35 per last, naar Amsterdam en koffie FF 85, damar FFr 65, huiden FFr 95, zwarte peper FFr 80 per ton, naar Marseille.

Afbeelding
Datum 21 april 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de directie van de Naamloze Vennootschap de Rotterdamsche Lloyd, uit te brengen in de algemene vergadering, welke de 3e mei alhier zal worden gehouden, ontlenen wij het volgende: De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van twintig reizen, door de acht grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen. De reisrekeningen over 1888 laten een voordelig saldo van NLG 838.564,96; de gekweekte rentes bedragen NLG 1.290,65 en saldo van de vorige rekening was NLG 469,37½ , tezamen NLG 840.324,98½ . Daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 235.571,32, voor vernieuwingsfonds NLG 150.000, voor uitkering aan commissarissen volgens art. 22 van de statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 11.264, dus tezamen NLG 398.335,32, zodat er een saldo ter verdeling overblijft van NLG 444.989,66½ . De directie stelt voor daaruit een uitdeling van 11% over het kapitaal te doen. Dat zal NLG 440.000 vorderen, zodat er NLG 1.989,66½ overblijft om op nieuwe rekening over te brengen. De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met twee stoomschepen van de stoomvaartmaatschappij Rotterdam volbracht, waardoor de Lloyd in staat was de geregelde veertiendaagse dienst op Java te onderhouden. Gedurende het boekjaar hebben er geen grote rampen plaats gehad. De aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA in het gezicht van Marseille heeft slechts een betrekkelijk geringe schade berokkend. Over deze aanzeiling wordt het proces te Marseille gevoerd; de pleidooien hadden 5 en 8 april plaats, nadat sedert acht maanden de tegenpartij steeds uitstelde. Enige gezagvoerders hadden het geluk boten in nood aan te treffen en te helpen, als de GELDERLAND, kapt. W. van der Sprang van Lee, sleepte het Engelse oorlogsschip SERAPIS van ter hoogte Djeddah in Suez, de ZUID-HOLLAND, kapt. S. Otto, het Engelse stoomschip VEGA van ter hoogte Perim in Aden en de BATAVIA, kapt. K.C. de Gruiter, het Engelse stoomschip CLAYMORE uit de Golf van Biscaye te Ferrol binnen. De betaalde hulplonen voor de beide eerstgenoemde schepen waren bevredigend. Het laatst is eerst onlangs door de High Court of Justice in Londen beslist. Het aan de Lloyd toegekende bedrag, dat gering is in verband tot de verleende diensten, wordt in het aanstaande boekjaar verrekend. “In het algemeen”, zegt de directie, “mogen wij wijzen op een zeer gunstig jaar dat achter ons ligt. Het nu ingetreden boekjaar, als het in diezelfde gunstige vervoertoestanden blijft delen, heeft rekenschap te houden met de verhoogde steenkoolprijzen die van 12 tot 30%, alhier en op de verschillende stations, hoger zijn dan in het afgelopen jaar. De veertiendaagse maildienst van Marseille naar Batavia en terug wordt tot nog toe door ons als proef gevaren. Thans zijn onderhandelingen met ons gouvernement aanhangig, om in gemeenschap met de stoomvaartmaatschappij Nederland de wekelijkse maildienst op vaste basis te vestigen. Onze vloot verkeert in een goede toestand. De BROMO, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde geleverd, voldoet aan de gestelde verwachtingen; terwijl in overleg en met goedkeuring van commissarissen, besloten werd nog een nieuw stoomschip van hetzelfde type, de MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te bestellen om een van de andere boten te vervangen, die als extra boot blijft dienst doen. De eisen worden steeds hoger gesteld voor spoed en inrichting, waardoor wij genoodzaakt worden – willen wij met de tijd mee gaan – veelvuldiger nieuw materieel aan te schaffen en het oude spoediger te veranderen. Met het oog hierop werd in overleg met heren commissarissen en krachtens art. 24 van de statuten, een vernieuwingsfonds geopend, dat wij doteerden met NLG 150.000. Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 91.603,25. Eveneens in overleg met heren commissarissen is besloten de eigen risico te verhogen tot NLG 100.000 op elke boot.” De heer J.W. Jäger is als commissaris aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar.

Afbeelding
Datum 24 juni 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. Markt onveranderd; er zijn weinig schepen beschikbaar maar er heerst ook zeer geringe vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 85,00, huiden NLG 90,00, tabak NLG 65,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Rotterdam, en koffie Ffrs. 85.00, huiden Ffrs. 95,00, indigo Ffrs. 120,00 per ton, naar Marseille; stoomschip PRINSES MARIE en stoomschip SOENDA koffie NLG 85,00, tabak NLG 65,00, tin NLG 35,00, huiden NLG 95,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Amsterdam, en damar Ffrs. 65,00, zwarte peper Ffrs. 80,00 per ton, naar Genua.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands zeilschip ANTONIA.

Afbeelding
Datum 29 oktober 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 september. Vrachten. Sedert het bericht van 14 dezer was de algemene toestand van de markt gunstiger en heerste er enigszins meer vraag, terwijl de onbevrachte vloot iets verminderde. Naar Nederland werd een schip bevracht voor het restant van de gouvernements koffieoogst uit de residentie Menado, met recht om met particuliere producten op te vullen: particuliere zware lading ontbreekt tot nu toe, doch lichtgoed is in voldoende hoeveelheid voorhanden. Naar het Kanaal voor orders zijn verscheidene in Europa bevrachte schepen gearriveerd en worden ook een paar schepen afgesloten op de basis van Sh. 32/6; er bestaat nog enige vraag naar scheepsruimte voor oktober/november-belading. Naar Amerika werd een schip opgenomen om te Padang, Batavia en Makassar te laden tot een som ineens, gelijkstaande met Sh. 35/- per ton capaciteit en werd een ander schip bevracht van Padang naar New York tot Sh. 32/6; ruimte voor suiker wordt niet gezocht. Naar Australië kwamen een paar elders afgesloten vaartuigen in lading en is men in onderhandeling met een paar andere bodems. Het Nederlandse schip CORNELIA accepteerde een zoutvracht van Soemanap naar een haven van Java ’s noordkust tot NLG 9 per kojang. De 3e dezer werd alhier een inschrijving gehouden voor het vervoer van zout van Madura naar Java ’s noordkust en de buitenbezittingen gedurende de jaren 1890/1892 of 1890/1894 en waren de laagste inschrijvingen per kojang: NLG 12,69 voor de noordkust, NLG 22,23 voor de buitenbezittingen en NLG 17,25 voor de noordkust en buitenbezittingen gecombineerd. De 23e dezer is het transport voor de noordkust toegewezen aan de laagste inschrijver, terwijl voor dat naar de buitenbezittingen op een nader te bepalen datum een heruit bestedingen zal worden gehouden. De laatste bevrachtingen zijn Nederlands stoomschip KONINGIN EMMA, NLG 85 koffie, NLG 65 tabak, NLG 50 rijst, NLG 35 tin, naar Amsterdam en FF 80 peper, FF 65 gom damar, naar Genua, stoomschip ZUID-HOLLAND, NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 50 rijst, NLG 35 tin, naar Rotterdam en FFR 85 koffie, FFR 35 tin, naar Marseille; THORBECKE V, NLG 50 voor Factorij-koffie van Menado naar Rotterdam, vult op met lichtgoed naar Nederland; Het Nederlands schip CONCORDIA (Sh.33/9) laadt suiker voor bevrachters rekening naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: SLAMAT, NIL DESPERANDUM, BAARN, SMEROE, HELENA, THORBECKE II, GEZUSTERS VAN HAAFTEN, WILHELMINA CORNELIA en ANNA HERBERTHA.

Afbeelding
Datum 07 december 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 november. Vrachten. Naar ijzeren schepen blijft goede vraag bestaan en zijn de vrachtkoersen in de laatste 14 dagen belangrijk vaster geworden. Naar Nederland ging niets om, terwijl met het oog op de aanstaande opening van nieuwe stoomvaartlijnen voor zeilschepen de vooruitzichten weinig aanmoedigend zijn. Naar het Kanaal v.o. (opm: voor orders) is de stemming zeer vast voor ijzeren schepen. Twee zodanige schepen bedongen een hogere koers en blijft er nog goede vraag bestaan. Naar Lissabon v.o. werd een op Java disponibel schip opgenomen om op de Cocos-eilanden copra te laden; voor hetzelfde artikel wordt een schip gezocht om op Java te laden. Naar Amerika werd een groot schip bevracht om te Padang koffie en lichte goederen te laden, terwijl een tweede schip gezocht wordt om te Makassar, Batavia en Padang te laden. Naar Australië bestaat geen vraag. Naar Port Said v.o. laden Engels ss QUEEN MARGARET, QUEEN VICTORIA en MALVERN suiker voor bevrachters rekening. De laatste bevrachtingen zijn : Nederlands ss ZUID-HOLLAND, koffie NLG 70, huiden NLG 85, tabak NLG 50, rijst NLG 45 naar Nederland via Marseille; KONINGIN EMMA, koffie NLG 70, huiden NLG 85, tabak NLG 50, rijst NLG 45 naar Nederland via Genua; LOTOS (ijzer) en Duits SOLIDE, suiker in kranjangs 35/- naar het Kanaal v.o.; Noors ESTER, een volle lading copra van de Cocos-eilanden GBP 1450, naar Lissabon v.o.; NOACH 6, koffie en lichte goederen van Padang naar New York voor GBP 2600. Engels ss. OSWESTRY laadt suiker naar Amerika, ss. LANCELOT en Japans METSU MARU laden suiker voor bevrachters rekening naar Hongkong. Lossende en onbevrachte schepen : Nederlands THORBECKE IV, NACHTEGAAL, Duits EUROPA, Engels LOANDA, SALADIN, Oostenrijks NEMIRNA. Amerikaans SAMUEL SKOLFIELD 2ND, SACHEM, ANTIOCH, Noors ILOS.

Afbeelding
Datum 31 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip SAMARANG, van Java naar Rotterdam, vertrok 29 dezer van Colombo; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam naar Java, arriveerde 28 dezer te Port Said; PRINS WILLEM I vertrok 26 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 29 dezer Lezard (opm: Lizard).

Afbeelding
Datum 02 februari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 dezer te Genua; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, arriveerde 30 dezer te Suez; ZUID HOLLAND, van Rotterdam naar Java, vertrok 29 dezer Perim; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 29 dezer van Southampton; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 30 dezer des ochtends 4 uur 20 minuten van Boulogne; PRINS MAURITS is den 29 dezer des nachts 12 uur van Havre naar Amsterdam vertrokken.

Afbeelding
Datum 28 augustus 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Het stoomschip SACHSEN praaide de 26e augustus des avonds, een dagreis van Suez, het stoomschip ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, met gebroken hogedruk-cylinder de reis vervolgende. Het wordt de 28e augustus te Suez verwacht.

Afbeelding
Datum 03 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 30 januari van New York naar Rotterdam; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 31 januari van Port Said; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, passeerde 31 januari Sagres; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 30 januari van Padang; PRINS WILLEM II, vertrok 30 januari van New York naar West-Indië; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 31 januari te Southampton; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 31 januari Del Armi; OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Lezard.

Afbeelding
Datum 10 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Boulogne; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 8 dezer van Boulogne; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap St. Vincent; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Suez; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, arriveerde 7 dezer te Marseille; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 8 dezer te Southampton; LAWANG, van Java naar Amsterdam, vertrok 5 dezer van Singapore; WERKENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 7 dezer van New York naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 20 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ZUID-HOLLAND, laatst van Marseille, arriveerde 18 dezer te Rotterdam; DIDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 18 dezer Dover; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 18 dezer Wight.

Afbeelding
Datum 12 april 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Volgens uit Londen ontvangen telegram arriveerde het stoomschip PATROCLUS, van Amsterdam naar Java, den 8 dezer te Gibraltar, en het stoomschip ANCHISES, van Singapore naar Amsterdam, den 8 dezer te Suez; beide hebben de reis voortgezet; VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York, arriveerde den 8 dezer te Rotterdam; P.CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore via New York, passeerde 8 dezer te Lezard; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Genua; SAMARANG, van Java, laatst van Marseille, arriveerde 8 dezer te Rotterdam; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam naar Java, vertrok 7 dezer van Suez; GELDERLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 8 dezer van Port Said.

Afbeelding
Datum 29 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 26 dezer te Port Said en vertrok 27 dezer van Suez; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, arriveerde woensdag 27 dezer, des voormiddag 8 uur, te Plymouth; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 27 dezer van Rotterdam naar New York.

Afbeelding
Datum 27 oktober 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 26 oktober. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Point de Galle; DRENTHE, van Java via Marseille, arriveerde de 25e dezer te Rotterdam; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, vertrok 24 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 25 dezer te Suez; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Ouessant; ZUID HOLLAND, vertrok 25 dezer van Batavia naar Rotterdam; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 25 dezer Lizard; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 25 dezer van Amsterdam naar New York; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 25 dezer van Rotterdam naar New York.

Afbeelding
Datum 13 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 november. Het stoomschip ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 10 dezer van Perim; OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 10 dezer van Boulogne; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 9 dezer van Colombo.

Afbeelding
Datum 18 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 17 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 16 dezer Prawle Point; MAASDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 16 dezer Prawle Point; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 15 dezer van Port Said; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, arriveerde 15 dezer te Port Said; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde den 16 dezer van New York te Rotterdam; DIDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 16 dezer Wight; PRINS WILLEM I, van West-Indië naar Amsterdam, arriveerde 16 dezer te Havre.

Afbeelding
Datum 05 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 4 december. Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 november te Aden; PRINSES SOPHIE, vertrok 2 dezer van Amsterdam naar Batavia; ZUID-HOLLAND, van Batavia via Marseille, arriveerde 2 dezer te Rotterdam; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 2 dezer van New York te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 10 december 1893
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 december. Het stoomschip SOEMBING van de Rotterdamsche Lloyd ligt thans gereed om morgen, zondag, na proef gestoomd te hebben, naar Rotterdam te vertrekken. De ZUID-HOLLAND van dezelfde Maatschappij, kwam hedenmiddag om 1.30 uur binnen tot het ondergaan van een gelijke reparatie (opm: zie NRC 151093).

Afbeelding
Datum 16 januari 1894
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 januari. Binnenkort zal in het droogdok alhier komen het stoomschip ZUID HOLLAND van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip thans nog aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen ligt. De ZUID HOLLAND zal weer van elkaar getrokken moeten worden, waardoor een gewicht van 800.000 kg zal geplaatst worden, om daardoor het middenschip met 36 Engelse voeten (ongeveer 11 meter) te verlengen, waardoor dit zeekasteel een lengte van ongeveer 90 meter zal krijgen. Deze belangrijke reparatie, die bij de BATAVIA, thans SOEMBING, zo goed is gelukt, strekt onze nationale nijverheid tot eer en wordt verricht door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, die daardoor bewijst voor niets op het gebied van scheepsbouw uit de weg te gaan.

Afbeelding
Datum 19 januari 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 januari. Naar wij vernemen wordt morgen, vrijdag, het stoomschip LAWOE (ex-ZUID HOLLAND) thans liggende ter reconstructie aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, naar Middelburg gesleept om aldaar in het droge dok gesleept te worden, ten einde daaraan de nodige veranderingen te kunnen ondergaan.

Afbeelding
Datum 01 februari 1894
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 januari. Dat men al doende leert en de opgedane ervaring grootse zaken tot een hand-omdraaiingswerk maakt, bewees heden de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, die in een kleine drie uur – te half tien begon men en te half één was men gereed – het vroegere stoomschip ZUID HOLLAND, thans LAWOE, in het droge dok alhier liggende, vier en twintig voet verlengde.

Afbeelding
Datum 14 maart 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Het Nederlandse stoomschip LAWOE (ex-ZUID HOLLAND), dat in het droogdok te Middelburg is verlengd, kwam hedenmiddag alhier terug, ten einde bij ‘De Schelde’ verder te worden afgewerkt.

Afbeelding
Datum 22 mei 1894
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is aangekomen het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip alhier zal moeten voorzien worden van nieuwe ketels. Dit schip zal evenwel niet gelijk de zusterschepen ZUID HOLLAND en BATAVIA verlengd moeten worden. Wel wordt hier binnenkort verwacht het stoomschip SAMARANG, dat in het droogdok te Middelburg 24 voet verlengd zal moeten worden.

Afbeelding
Datum 19 februari 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Het stoomschip LAWOE, van Rotterdam naar Batavia, de 10e dezer van Southampton vertrokken en de 18e dezer Gibraltar gepasseerd, heeft volgens semaphore bericht in de Golf van Biscaye een orkaan te verduren gehad. In gewone omstandigheden had het stoomschip reeds te Marseille moeten zijn.

Afbeelding
Datum 02 januari 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 1 januari. Heden is alhier binnengelopen het Nederlandse mailschip LAWOE, van Java. (Opm: laatste aankomst voor verkoop/overdracht)

Afbeelding
Datum 05 januari 1907
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen

London, 3 januari. Het stoomschip LAWOE van de Rotterdamsche Lloyd. is verkocht aan een rederij te Bombay. (Fairplay)

Afbeelding
Datum 14 februari 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 14 februari. Heden van hier vertrokken het stoomschip LAWOE, naar Glasgow.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 augustus. Volgens telegram uit Colombo zijn de Engelse stoomschepen BLOEMFONTEIN en LAWOE met elkaar in aanvaring geweest en daardoor licht beschadigd. Een expertise zal gehouden worden. De BLOEMFONTEIN lag voor anker, toen de aanvaring met het stoomschip LAWOE plaats vond en eerstgenoemd schip werd achter de brug aan stuurboord ingelopen. De LAWOE is slechts licht beschadigd. Enige platen aan bakboord zijn ingedeukt (opm: dit is de ex-LAWOE van de Rotterdamsche Lloyd)

Afbeelding
Datum 13 augustus 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 augustus. Volgens telegram uit Colombo is voor GBP 3280 beslag gelegd op het stoomschip LAWOE wegens aanvaring met het stoomschip BLOEMFONTEIN.

Afbeelding
Datum 14 augustus 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 12 augustus. Uit Colombo wordt geseind, dat het beslag op het stoomschip LAWOE is opgeheven.

Afbeelding